• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1300
  • จำนวนผู้ชม : 6646188
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2063 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 1378 , 00:27:06 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน สิงห์นอกระบบ , นายยั้งคิด และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

พบตำราปืนใหญ่โบราณ พิมพ์ร่วมร้อยปีมาแล้ว
 
น่าสนใจน่าอนุรักษ์ไว้ไม่น้อย !!
 
 
 
 
 
ปืนใหญ่ได้นำมาใช้ในประเทศไทยเป็นเวลาช้านานแล้ว

หนังสือวิวัฒนาการแห่งศัสตราวุธในกองทัพบกไทยว่า
 
มีการใช้ปืนใหญ่สมัยสุโขทัย ชวาเก็บปืนใหญ่ไทย
 
จำนวน 2 กระบอกจากการรบกับพวกมัชฌปาหิตในสงคราม
 
ตีเมืองชวาประมาณ พ.ศ. 1857
 
 
และมีบันทึกในพระราชพงศาวดารว่า ในสมัยสมเด็จพระราเมศวร

กองทัพอยุธยาใช้ปืนใหญ่ยิงกำแพงเมืองเชียงใหม่พังไป 5 วา
 
 
กฎหมายสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็กล่าวถึงหน่วยทหาร
 
ปืนใหญ่เช่นกัน
 
 
อนึ่ง หลังจากที่โปรตุเกสเดินทางเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาในสมัย

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ก็เริ่มมีการซื้อปืนใหญ่ของโปรตุเกส
 
เข้ามาประจำการในกองทัพกรุงศรีอยุธยา
 
 
อย่างไรก็ตาม การหล่อปืนใหญ่ของของอยุธยานั้นมีคุณภาพดี
 
เป็นที่เลื่องลือมาก โชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะสุ เคยส่งสารมาทูลขอ

พระราชทานปืนใหญ่และไม้หอมจากสมเด็จพระเอกาทศรถ
 
 
นอกจากนี้ ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์ทรงส่ง

ปืนใหญ่ 2 กระบอก ที่ผลิตในอยุธยาไปถวายพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

และได้มีบันทึกต่อมาว่า ปืนสองกระบอกนี้เองใช้ยิงทลายประตูคุก

บาสตีย์ ปัจจุบัน ปืนคู่นี้ตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์ทหารบกฝรั่งเศส
 
 
 
(ในภาพด้านขวาล่าง จะเห็นปืนใหญ่
 
2 กระบอก)
 
 
 
 

 
ข้อความข้างต้นแสดงว่า ไทยได้นำปืนใหญ่โบราณมาใช้ในการสงคราม

ป้องกันเอกราชมานานมากทีเดียว ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมา  แต่ไม่เคย

ปรากฏว่าได้พบตำราปืนใหญ่โบราณ สอนในการทำปืนใหญ่ หรือ

สอนทหารยิงปืนใหญ่เลย  เพิ่งมาพบพิมพ์หนังสือตำราปืนใหญ่โบราณ

ที่บรรดาทหารปืนใหญ่ของกองทัพบกไทย ได้จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อใคร่จะ

ประกอบการกุศลให้แก่วีรชน ในการพระราชทานเพลิงศพวีรชนผู้พลีชีพ

เพื่อชาติ ขณะทำการปราบกบฏ เมื่อเดือนตุลาคม 2476  ณ เมรุท้อง

สนามหลวง  ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2476 (น่าจะเป็น 2477

มากกว่า)
 
 

สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2476 เมื่อมีบุคคล
 
คณะหนึ่งที่ประกอบด้วยทหารและพลเรือน เรียกตัวเองว่า
 
“คณะกู้บ้านเมือง” มี นายพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช
 
เป็นผู้นำ ได้นำทหารจำนวนมากจากหัวเมือง ทั้งจากอุบลราชธานี
 
นครราชสีมา สระบุรี อยุธยา นครสวรรค์ พิษณุโลก ปราจีนบุรี ราชบุรี
 
และเพชรบุรี มายึดบริเวณดอนเมือง เพื่อบีบบังคับให้รัฐบาล
 
พระยาพหลพลพยุหเสนาลาออกหรือปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของ
 
คณะกู้บ้านเมือง  
 
 
ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลได้ส่งตัวแทนไปเจรจากับคณะกู้บ้านเมืองให้ล้มเลิก
 
ความคิดล้มล้างรัฐบาล และถอนทหารกลับสู่ที่ตั้งแต่กลับไม่เป็นผล
 
ดังนั้น พระยาพหลฯ จึงตั้งให้หลวงพิบูลสงครามเป็นแม่ทัพคุมกำลัง
 
ทหารออกปราบปรามฝ่ายคณะกู้บ้านเมือง โดยมีการปะทะกันที่บางเขน
 
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคมจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2476 ฝ่ายคณะ
 
กู้บ้านเมืองได้พ่ายแพ้
 
 
 
พระองค์เจ้าบวรเดชทรงลี้ภัยไปอินโดจีน แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายรัฐบาล

ได้สูญเสียทหารและตำรวจจำนวน 17 นาย ในการปกป้องระบอบ
 
รัฐธรรมนูญครั้งนี้
 
 
 
อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ ณ วงเวียนหลักสี่

จุดตัดระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนแจ้งวัฒนะและถนนรามอินทรา
 
ตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 
 
อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ความขัดแย้ง

ทางการเมืองการปราบกบฏบวรเดช โดยมีการบรรจุอัฐิทหารและตำรวจ
 
ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ภายในรวม 17 นาย จึงมีชื่อเรียกอื่นๆ
 
ด้แก่ อนุสาวรีย์ปราบกบฏ อนุสาวรีย์ 17 ทหารและตำรวจ อนุสาวรีย์หลักสี่
 
หรือนุสาวรีย์หลวงอำนวยสงคราม
 
 
อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญได้รับการออกแบบโดยหลวงนฤมิตรเลขการ
 
 
อาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยยึดหลักทางการเมือง
 
ของรัฐบาล 5 ประการ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กองทัพ และ
 
รัฐธรรมนูญ การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2479 มีการทำพิธีเปิดใน
 
วันที่ 15 ตุลาคม ปีเดียวกัน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์
 
ทิพอาภา ประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จ
 
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2479
 
 
 
หนังสือตำราปืนใหญ่โบราณเล่มนี้  ได้ให้จัดพิมพ์ขึ้นโดยโรงพิมพ์พระจันทร์

ท่าพระจันทร์ พระนคร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476

นับถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลานานถึง 85 ปีมาแล้ว  นำมาจากหนังสือของ

หอสมุดสำหรับพระนคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
ได้ทรงแปลไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2384 เพื่อใช้ฝึกทหารเกณฑ์หัดไว้สำรอง
 
ราชการ อันจะได้ส่งเข้าประจำปืนเมื่อมีราชการสงคราม
 
 
 
 
 
 
 
คำนำและสารบัญของตำราปืนใหญ่โบราณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***
อ้างอิงข้อมูล :

"ปืนใหญ่" ในวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

https://th.wikipedia.org/wiki/ปืนใหญ่
 
 
ขอขอบคุณ
 
 
 
ภาพประกอบ :


"เหรียญปราบกบฏ และหนังสือแจกในวันเปิดอนุสาวรีย์"
 
จากห้องวิจัยประวัติศาสตร์
 
 
 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 16/05/2019 เวลา : 23.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

ญี่ปุนเป็นอีกชาติหนึ่งที่ได้ปืนใหญ่ไทยไปใช้งาน และชอบมากมาก ถึงกับขอเพิ่มเติมครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/05/2019 เวลา : 22.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "นี่ล่ะ !!  นางพญานาคตัวจริง แห่งลุ่มแม่น้ำโขง" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ค6
สวัสดีครับ คุณยั้งคิด

จริงอย่างที่คุณยั้งคิดว่าทีเดียวครับ
มีหลายอย่างนอกจากปืนใหญ่ ที่ไทย
ผลิตได้เอง และมีคุณภาพดีเยี่ยม
แต่ไม่ได้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ
มิฉะนั้น ไม่แน่ ไทยอาจเป็นผู้นำในการ
ส่งออกสินค้าคุณภาพหลายอย่างสู่ตลาดโลก
กับเขาได้ และอาจเป็นประเทศมหาอำนาจ
กับเขาบ้างก็ได้ไม่แน่นะ

ความคิดเห็นที่ 6 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายยั้งคิด วันที่ : 14/05/2019 เวลา : 13.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ปรัเทศไทยตั้งแต่โบราณกาล เมื่อผลิตหรือมีสิ่งใด(เท็คโนโลยีใหม่)ไว้ใช้แล้ว ก็ไม่มีการพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น จึงไม่ก้าวหน้าแล้วหดหายไป อย่างกรณีปืนใหญ่ที่เราหล่อได้เอง เป็นต้น มิฉะนั้น เราอาจจะมีผลิตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็ได้

ความคิดเห็นที่ 5 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สุรศักดิ์ วันที่ : 14/05/2019 เวลา : 11.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "นี่ล่ะ !!  นางพญานาคตัวจริง แห่งลุ่มแม่น้ำโขง" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ค4
สวัสดีครับ คุณลิงเขียว

ไปฮ่องกงมาแล้วหรือครับ
สนุกไหมครับเที่ยวนี้
อย่าลืมเล่าให้ฟังนะครับ
ขอบคุณมากๆ ที่กรุณาแวะมา
ทักทายกัน

ความคิดเห็นที่ 4 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 13/05/2019 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

สวัสดีค่ะ


กลับมาจากฮ่องกงละจ้า
ลิงเขียวเลยแวะเข้ามาทักทายค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/05/2019 เวลา : 21.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "นี่ล่ะ !!  นางพญานาคตัวจริง แห่งลุ่มแม่น้ำโขง" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

ค2
สวัสดีครับ เจ้าหญิง

เป็นหนังสือตำราที่คิดว่ามีคุณค่ามากครับ
ขอบคุณเจ้าหญิงมากครับ ที่กรุณาแวะมา
เยี่ยมชม

ความคิดเห็นที่ 2 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 13/05/2019 เวลา : 20.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เป็นหนังสือตำราที่มีคุณค่ามากทีเดียว ตั้งแต่ปี 2476
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/05/2019 เวลา : 00.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "นี่ล่ะ !!  นางพญานาคตัวจริง แห่งลุ่มแม่น้ำโขง" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับทุกท่าน

เอ็นทรี่นี้ขอเชิญพบกับเรื่อง "พบตำราปืนใหญ่โบราณ พิมพ์ร่วมร้อยปีมาแล้ว
น่าสนใจน่าอนุรักษ์ไว้ไม่น้อย !!" พิมพ์แจกในคราวพระราชทานเพลิงศพวีรชน
ที่พลีชีพในการปราบกบฏบวรเดช ในปี 2476 และได้สร้างอนุสาวรีย์ปราบ
กบฎหรืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ที่หลักสี่ กรุงเทพฯ ด้วย

ขอเชิญท่านที่สนใจติดตามได้แล้วครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< พฤษภาคม 2019 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน