• สุรศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 1300
  • จำนวนผู้ชม : 6646211
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2063 คน
บล็อกสุรศักดิ์ OK Nation
บล็อกความรู้ สู่ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม โลกในอนาคต สุขภาพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อรู้เท่าทันโลก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 21009 , 06:30:15 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เปิดตัวสมุดไทย "พระสุธน" วรรณกรรมสมัยอยุธยาวรรณกรรมสมัยอยุธยาที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมกันมาก  ในสมัยอยุธยาและไม่ทราบผู้แต่ง  ได้แก่  เรื่องพระสุธน  ซึ่งได้นำเค้าเรื่องเดิมมาจาก ปัญญาสชาดก  ที่เรียกว่า  "สุธนชาดก"  และได้นำมาทำเป็นบทละคร เรื่องนางมโนห์ราในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย       ตำนานพระสุธนมโนห์รา      เรื่องย่อ  พระเจ้าอาทิตยวงศ์  กษัตริย์แห่งเมืองปัญจาลนคร   พระมเหสีชื่อพระนางจัน....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 16806 , 05:55:55 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เปิดตัวสมุดไทย "ลักษณวงศ์" ของท่านกวีเอกสุนทรภู่  สมัยรัชกาลที่ 3วรรณคดีเรื่องนี้มีมาแต่โบราณ  สุนทรภู่ได้นำมาแต่งใหม่เพื่อรักษาไว้มิให้สูญหาย   "ลักษณวงศ์"  เป็นนิทานคำกลอนของท่านกวีเอกสุนทรภู่ เป็นเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ ที่คนในสมัยก่อนนิยมเล่าให้ลูกหลานฟัง ตัวละครมีทั้งมนุษย์ ยักษ์ ฤาษี พิทยาธร กินรี ม้าวิเศษ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการได้เป็นอย่างดี  เป็นหนึ่งในห้าเรื่องของนิทานที่ท....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 10105 , 05:27:08 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เปิดตัวสมุดไทย "ลิลิตพระลอ" วรรณกรรมอมตะ สมัยอยุธยาวรรณกรรม  เรื่องลิลิตพระลอ  นับเป็นวรรณกรรมเรื่องเอกและเป็นอมตะเป็นที่นิยมยกย่องกันมากในหมุ่นักวรรณคดี  และจัดให้เป็นยอดของลิลิตลิลิตเป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งที่ใช้โคลงและร่ายต่อสัมผัสกัน  มีทั้งร่ายโคลงสี่สุภาพ  โคลงสอง  เป็นต้นสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ได้ประทานอธิบายเกี่ยวกับหนังสือลิลิตพระลอไว้ในหนังสือบันทึกสมาคมวรรณคดี  ปีที่ 1  ฉบับที่ 5 ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 9837 , 05:32:42 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เปิดตัวสมุดไทยสุภาษิตสอนสตรี ของท่านกวีเอกสุนทรภู่ สมัยรัชกาลที่ 3สุภาษิตสอนสตรีนี้ มีชื่อเรียกหลายชื่อ "สุภาษิตสอนหญิง" ก็เรียก  "สุภาษิตไทย"  ก็เรียก   ในสมุดไทยที่ผมมีอยู่  เรียกว่า "สุภาษิต"  แต่ในหนังสือ"ชีวิตและงานของสุนทรภู่" ฉบับกรมศิลปากรตรวจสอบชำระใหม่ซึ่งองค์การค้าของคุรุสภา  จัดพิมพ์จำหน่าย  เมื่อ พ.ศ. 2530  เรียกว่า"สุภาษิตสอนสตรี"  และอธิบดีกรมศิลปากรได้เขียนคำนำ  ไว้ดังนี้"สุภาษิตสอนสต....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 16539 , 05:56:43 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เปิดตัวสมุดไทย "สังโยคพิธาน" แบบเรียนหนังสือไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงปฏิรูปการศึกษาของชาติ  โดยจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น  เป็นการเปิดแนวทางที่รัฐจะรับหน้าที่จัดการศึกษาแก่เยาวชน ดังเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ในการนี้  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้  พระยาศรีสุนทรโวหาร  (น้อยอาจารยางกูร)  เมื่อครั้งยังเป็นหลวงสารประเสริฐ  เรียบเรียงหนังสือชุดนี้ขึ้น ซึ่งประกอบด้....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 2946 , 05:50:51 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เปิดตัวสมุดไทย "ประถมมาลา" แบบเรียนหนังสือไทย สมัยรัชกาลที่ 3  (ตอนที่ 3)(ต่อจากเอ็นทรี่ที่แล้ว)เพื่อให้ท่านผู้อ่านที่สนใจ ในสมุดไทย "ประถมมาลา" ที่อยากจะศึกษาค้นคว้าในรายละเอียด  ได้นำไปศึกษาค้นคว้า   จึงได้ถ่ายภาพแต่ละหน้ามานำเสนอ ณ ที่นี้  แบบเต็มไม่ได้ตัดทอน  โดยแบ่งออกเป็น  2  ตอนด้วยกัน  ในครั้งนี้ เป็นตอนสุดท้าย(หากท่านต้องการให้เห็นตัวอักษรใหญ่ชัดเจน  กรุณาใช้  View > Zoom >  Zoom in  เพื่อให....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 3016 , 06:36:53 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เปิดตัวสมุดไทย "ประถมมาลา" แบบเรียนหนังสือไทย สมัยรัชกาลที่ 3  (ตอนที่ 2)(ต่อจากเอ็นทรี่ที่แล้ว)เพื่อให้ท่านผู้อ่านที่สนใจ ในสมุดไทย "ประถมมาลา" ที่อยากจะศึกษาค้นคว้าในรายละเอียด  ได้นำไปศึกษาค้นคว้า   จึงได้ถ่ายภาพแต่ละหน้ามานำเสนอ ณ ที่นี้  แบบเต็มไม่ได้ตัดทอน  โดยแบ่งออกเป็น  2  ตอนด้วยกัน(หากท่านต้องการให้เห็นตัวอักษรใหญ่ชัดเจน  กรุณาใช้  View > Zoom >  Zoom in  เพื่อให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้น หลาย ๆ คร....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2552
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 13443 , 06:12:47 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

เปิดตัวสมุดไทย "ประถมมาลา"  แบบเรียนหนังสือไทย สมัยรัชกาลที่ 3ผมไม่ได้แนะนำหนังสือเก่าหายากมานานพอสมควรแล้ว  จึงคิดว่า  ควรจะถึงเวลาได้แนะนำให้ชาวบล็อกได้รู้จักเพิ่มเติมอีก   ในครั้งนี้  เป็นการแนะนำแบบเรียนหนังสือไทย ที่มีชื่อว่า  "ประถมมาลา  หรือปฐมมาลา ในปัจจุบัน"  ให้แก่ท่านที่ยังไม่รู้จัก  ส่วนท่านที่รู้จักดีแล้ว   ช่วยกรุณาให้ความคิดเห็นและเสริมต่อด้วยครับ  จะเป็นพระคุณยิ่ง  เพื่อช่วยกันเผยแพร่....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 3301 , 00:36:09 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (22)        ภูมิศาสตร์สากลอย่างย่อ  ของ นาย เอ็น. ซัตตัน       อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย                หนังสือ ภูมิศาสตร์สากลอย่างย่อ  ของ นาย เอ็น. ซัตตัน  F.R.G.S.  พิมพ์ครั้งที่ 4พ.ศ. 2478  จำนวน  2000  ฉบับ   กระทรวงธรรมการ อนุญาตให้ใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนได้   นับเป็นหนังสือเรียนที่หายากเล่มหนึ่ง  นับถึงปัจจุบันมีอายุได้ 70 กว่าปีแล้ว            นาย เอ็น. ซัตต....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 4439 , 00:02:21 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (21)    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย      ฉบับพุทธศักราช 2475  และฉบับ    แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495     ***  ใกล้จะถึงวันเลือกตั้ง  วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2550  นี้แล้ว   ผมอยากเรียนเชิญให้ทุกท่านที่มีสิทธิเลือกตั้ง  ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันทุกคนนะครับ   ***                        เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการเมืองไทย  จึงขอเรียนเสนอ         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 5590 , 00:28:31 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (20)         เพลินจิตต์เล่มพิเศษ   เล่มแรก  มีนาคม 2495          สำนักพิมพ์เพลินจิตต์  ถือกำเนิดเมื่อ  เมษายน  2475  ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทย  ได้จัดทำหนังสือเพลินจิตต์ เล่มพิเศษ  เพื่อสนองคุณผู้อ่านผู้มีไมตรีต่อเพลินจิตต์  และจะให้เป็นนิตยสารแบบพิเศษต่างไปจากหนังสือรายสัปดาห์ต่าง ๆเท่าที่มีออกกันอยู่ในเมืองไทยขณะนี้  กล่าวคือ ทำเป็นรูปเล่มขนาดเล็ก  แต่บรรจ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 6856 , 07:25:51 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (19)    วิจิตรวรรณกรรม  เล่ม 1  ของ  หลวงวิจิตรวาทการ             คงเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่า  ท่านพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ  เป็นนักปราชญ์อัจฉริยะของไทย  ท่านรับใช้ชาติในตำแหน่งสำคัญ ๆ ของบ้านเมืองมาโดยตลอด  เป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศที่สำคัญ ๆ หลายประเทศ  เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญ ๆ หลายกระทรวงท่านทำงานหนักมาตลอดชีวิต  แต่ท่านยังสามารถมีเวลาสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์ที่ทรง....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 2987 , 00:51:16 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (18)                    ตำราเลข  ทศนิยม  ร.ศ. 118        ตำราเลข ทศนิยม สำหรับ ประโยคสอง ชั้นสอง สาม พิมพ์โดยรับสั่ง พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  อธิบดีกรมศึกษาธิการ  เมื่อ ร.ศ.  118  (พ.ศ. 2443)  หรือประมาณ  107 ปีมาแล้ว มิสเตอร์ ดับลยู,  ยี,  ยอนซัน  เป็นผู้แต่ง  ซึ่งกล่าวไว้ในคำนำ ดังนี้                             คำนำ           ข้าพเจ้าแต่งตำราเลขเล่มนี้ขึ้น ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 2898 , 00:25:22 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (17)          แบบเรียนหลวง เลขวิธี เล่ม 1  ร.ศ. 119                 กรมศึกษาธิการ  ได้จัดพิมพ์แบบเรียนหลวง  เลขวิธี เล่ม 1 สอนวิธี บวก ลบ คูณ หาร สามัญ ขึ้นเมื่อรัตนโกสินทร ศก 119 (พ.ศ. 2444) หรือประมาณ 106 ปี มาแล้ว เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 7 จำนวน 3000 ฉบับ จำหน่ายในราคาเล่มละ 32 อัฐ เพื่อเป็นตำราให้นักเรียนใช้เรียนวิชาเลข โดยได้ให้คำอธิบาย ไว้ดังนี้                               ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 3003 , 00:03:13 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (16)  สาสนคุณ หนังสือสอนพระพุทธสาสนาแก่เด็ก พุทธศักราช 2472          หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก  เป็นหนังสือเล่มเล็ก ที่พิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธีวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี  เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2469  โดยมีกระแสพระบรมราชโองการเรื่องพระราชทานรางวัลในการประกวดแต่งหนังสือสอนพุทธสาสนาแก่เด็ก  และได้พิมพ์พระราชทานต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี จวบจนปัจจุบันนี้  นับเป็นหนังสือมีค่ายิ่งเล....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 3833 , 00:10:29 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (15)         หนังสือวันเด็กแห่งชาติ  เล่มแรก  ปี 2502            ประเทศไทยได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา โดยได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบจัดงาน (ตามที่ปรากฏในคำนำ ของหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2538) และได้ริเริ่มจัดพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ  ฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. 2502 (ตามที่ปรากฏในคำนำ ของหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2508)             คณะกรร....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 3249 , 00:03:48 น.  
หมวด : ต่างประเทศ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (14)           คองเกรสสแห่งเวียนนา  พ.ศ. 2357 – 58          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์  ได้เรียบเรียงหนังสือ “คองเกรสสแห่งเวียนนา” ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2476   ถวายสนองพระคุณสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์              พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร ทรงสร้าง เพื่ออุททิศส่วนกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่สมเด็จพระชนกนาถ  เนื่องในงานพระรา....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 3649 , 00:03:40 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (13)           ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์           พระพุทธศักราช 2468  บรรพ 1 และ 2            พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้มีพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2468  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 7653 , 06:45:03 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (12)           หนังสือสุนทรภู่  ตราหอพระสมุดวชิรญาณ             พ.ศ. 2467-2468             เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า   ท่านสุนทรภู่  มหากวีเอกของไทยนั้น  ท่านได้ผลิตผลงานฝากโลกไว้มากมาย  เฉพาะเรื่องที่ยังมีฉบับอยู่ในปัจจุบัน  มี  24  เรื่อง  นิราศ 9 เรื่องนิทาน 5 เรื่อง สุภาษิต 3 เรื่อง บทละคร 1 เรื่อง บทเสภา 2 เรื่อง บทเห่กล่อม 4 เรื่อง  ยังหาฉบับไม่พบก็ยังมีอีก           ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 4328 , 06:52:25 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (11) กฎหมายลักษณอาญา  ร.ศ. 127              พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระราชดำริว่า  “พระราชกำหนดกฎหมายสำหรับพระราชอาณาจักรสยามนี้  บรมกษัตริย์แต่โบราณสมัยได้รับคัมภีร์พระธรรมศาสน์กองมนูสาราจารย์  ซึ่งเป็นกฎหมายในมัชฌิมประเทศมาเป็นหลักของกฎหมายแล้ว            แลเมื่อมีเหตุอันใดเกิดขึ้น  อันจะตัดสินพระธรรมศาสน์มิได้ โดยกฎหมายพระธรรมศาสน์ไม่กล่าวถึงก็ดี  หรือโดย....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 2701 , 06:20:05 น.  
หมวด : ต่างประเทศ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (10) หนังสือ  “ประกาศใช้หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี และสัญญาการค้าขาย ระวาง กรุงสยาม และ อังกฤษ”  พ.ศ. 2469   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี  และสัญญาการค้าขาย  ระวาง  กรุงเสยาม และอังกฤษ  ประกาศมา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2469    ประกาศใช้หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและสัญญาการค้าขายระวางกรงสยา....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 8576 , 06:29:56 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (9) หนังสือ “พระมูลกัจจายนสูตร์”   ตำราเรียนที่ พระอาจารย์ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เคยศึกษา  หนังสือ “พระมูลกัจจายนสูตร”  เป็นตำราเรียนพระปริยัติศาสนา อันทรงคุณค่ายิ่งเล่มหนึ่ง แต่เดิมไม่ได้จัดพิมพ์ ใช้คัมภีร์ใบลาน เพิ่งมาจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2453 (ร.ศ. 129)  ฉบับนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2457   นับถึงปัจจุบันก็มีอายุเกือบ 100 ปี  เป็นตำราสำหรับเล่าเรียนคัมภีร์มูล  ตั้ง....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 3595 , 06:16:48 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (8) หนังสือ “หัวข้อกฎหมายนานาประเทศ  แพนกคดีเมือง”พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชนิพนธ์  พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านพระราชนิพนธ์  ที่เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรโดยทั่วไป  ก็คือ  พระราชนิพนธ์ด้านวรรณคดี เป็นส่วนใหญ่   แต่พระองค์ท่าน ยังทรงพระอัจฉริยภาพทางด้านกฎหมาย อีกด้วย   ดังพระราชนิพนธ์หนังสือ“หัวข้อกฎหมายนานาประเทศ  แพนกคดีเมือง”   ซ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 3772 , 06:52:02 น.  
หมวด : ต่างประเทศ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (7) หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ  มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค)  ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง  สืบเนื่องจากเรื่อง  หนังสือ “เศรษฐวิทยาชั้นต้น  เล่ม 1”  โดย พระยาสุริยานุวัตร์  ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของประเทศไทย  (ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 2)  เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รู้จัก มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร  มากขึ้น  จึงได้นำหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพท่าน  เม....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 2948 , 06:34:17 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (6) หนังสือ “เศรษฐวิทยาชั้นต้น  เล่ม 1”  โดย พระยาสุริยานุวัตร์  ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของประเทศไทย (ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 2)               หนังสือ “เศรษฐวิทยาชั้นต้น เล่ม 1”  โดย พระยาสุริยานุวัตร์ รัฐมนตรี กรรมการสภาเศรษฐกิจ  เคยเป็นเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ, กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ,  อัครราชทูตสยามประจำ กรุงเบอร์ลิน, ปารีส,  โรม, วอชิงตัน, ปีเตอร์สเบอร์ก, มาดริด, ลิสบอน, เฮก และเว....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 2495 , 05:26:55 น.  
หมวด : ต่างประเทศ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (5) หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี ระหว่าง  กรุงสยาม  กับ  สหปาลีรัฐอเมริกา  พ.ศ. 2463   พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศให้ใช้สัญญากรุงสยาม กับ สหปาลีรัฐอเมริกา    ประกาศให้ใช้สัญญากรุงสยาม กับ สหปาลีรัฐอเมริกาลงวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2463                                                _____              มีพระบรมราชโ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 2146 , 06:59:30 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (4) หนังสือพระราชบัญญัติและกฎข้อบังคับ คลังออมสิน  พุทธศักราช  2456  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน  พุทธศักราช  2456  ตราไว้แต่  วันที่  26  มีนาคม  พุทธศักราช  2455    โดยทรงพระราชปรารภ  ดังนี้ “การรักษาทรัพย์สมบัติ  ซึ่งประชาราษฎรได้อุตสาหประกอบการทำมาค้าขายมีกำไรออมไว้เปนทุนนอนได้แล้ว ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 5032 , 04:59:55 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (3)              นิตยสารศิลปวัฒนธรรม  ฉบับปฐมฤกษ์            นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ของสำนักพิมพ์เจ้าพระยาได้ถือกำเนิดเป็นปฐมฤกษ์  ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2522  นับถึงปัจจุบัน  เป็นระยะเวลายาวนานถึง28  ปี  นับว่ามีอายุยาวนานฉบับหนึ่ง  เดิมใช้ชื่อว่า “หนังสือศิลปวัฒนธรรม” นายสุจิตต์ วงษ์เทศ  เจ้าของ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และเป็นผู้จัดการ  ได้กล่าวไว้ในคอลัมน์ “บรร....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 4506 , 06:14:21 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก (2)                อนุสาร อ.ส.ท.  ฉบับปฐมฤกษ์    อนุสาร อ.ส.ท. ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้ถือกำเนิดเป็นปฐมฤกษ์  ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  เมื่อเดือน สิงหาคม 2503  นับถึงปัจจุบัน  เป็นระยะเวลายาวนานถึง  47 ปี   นับว่ามีอายุยาวนานมากฉบับหนึ่ง   พ.อ. เฉลิมชัย จารุวัสตร์  บรรณาธิการและผู้พิมพ์ผู้โฆษณา  ได้กล่าวไว้ในคอลัมน์ “จากบรรณาธิการ”  ดังนี้ “ในโอกาสที่วันเฉลิมพ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 1902 , 08:40:53 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก  … คืนฟ้าฉ่ำฝน  ตอนที่ 3                                 คืนฟ้าฉ่ำฝน รวมบทกวีของ เรียวกันพระโง่ผู้ยิ่งใหญ่   55ภาพลวงกับการรู้ทันความลวงเปรียบได้กับเหรียญเงินที่มีสองหน้าปรมัตถสัจจะที่เป็นกฎของสากลจักรวาลหาได้แตกต่าง จากโลกียสัจจะไม่..... 59กระท่อมน้อยหลังนี้โดดเดี่ยวมานานวันแล้ววันเล่าไม่มีโครผ่านมา ฉันนั่งเหม่ออยุ่ริมหน้าต่างมีเพียงเสียงใบไม้หล่นผสานเสียงลมหวีดหวิวเป็นเพื่อนคล....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 1881 , 07:24:45 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก  … คืนฟ้าฉ่ำฝน  ตอนที่ 2                                    คืนฟ้าฉ่ำฝนรวมบทกวีของเรียวกันพระโง่ผู้ยิ่งใหญ่12.....ถ้ามีใครถามฉันว่าอะไรคือเครื่องหมายบอกให้รู้ว่านี่คือมายา นี่คือการรู้แจ้งฉันก็ตอบไม่ได้ฉันทราบเพียงว่าสำหรับฉันนั้นฝุ่นธุลีกับทรัพย์สินเกียรติยศหามีความแตกต่างกันไม่.....15หอบสังขารที่ทรุดโทรมขราภาพและไร้ประโยชน์มานานแล้ววันแล้ววันเล่าภายในกระท่อมที่เงียบเหงาหลังนี้....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2550
Posted by สุรศักดิ์ , ผู้อ่าน : 3136 , 07:54:53 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนะนำหนังสือเก่าหายาก  … คืนฟ้าฉ่ำฝน  ตอนที่ 1                                       คืนฟ้าฉ่ำฝนรวมบทกวีของเรียวกันพระโง่ผู้ยิ่งใหญ่พระมหาสมภาร  พรมทาแปลและเรียบเรียงจาก ONE ROBE ONE BOWL The Zen Poetry of  Ryokanของ John Stevensจัดพิมพ์โดย  สำนักพิมพ์จตุจักรตีพิมพ์ครั้งแรก  กรกฎาคม 2525ราคา 20 บาท อนุสาวรีย์เรียวกันภาพจาก www.nonduality.com  ขอขอบคุณ ประวัติย่อเรียวกัน   พระเซนสังกัดนิกายโซโต  เกิดเ....

อ่านต่อ


/1
ขอเชิญติดตาม บล็อกสุรศักดิ์ oknation

scan ที่นี่

View All
<< มิถุนายน 2021 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านทราบบล็อกนี้จาก
OK Nation
0 คน
Google
0 คน
Facebook
0 คน
Twitter
1 คน
Multiply
0 คน
Wordpress
0 คน
อื่น ๆ
0 คน

  โหวต 1 คน