*/
  • น้ำปาย
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : i-am-surgeon@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-07-19
  • จำนวนเรื่อง : 85
  • จำนวนผู้ชม : 295320
  • จำนวนผู้โหวต : 198
  • ส่ง msg :
  • โหวต 198 คน
<< สิงหาคม 2009 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2552
Posted by น้ำปาย , ผู้อ่าน : 16803 , 14:09:01 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ใบรับรองแพทย์  เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี 

แต่มักจะไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญกับใบรับรองแพทย์มากนัก 

และโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบว่าใบรับรองแพทย์คืออะไร ??

มีความสำคัญอย่างไร ??  จึงทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

และนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

 

ใบรับรองแพทย์   คือรายงานสภาวะสุขภาพอนามัยของผู้หนึ่งผู้ใด

ซึ่งออกโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ของแพทยสภา  

 

ใบรับรองแพทย์  จะบอกถึงภาวะสุขภาพอนามัย

การตรวจรักษา ความเห็นในด้านการแพทย์  

นอกจากนั้นยังรวมถึงการรับรองการเกิดและการตายด้วย 

 

ใบรับรองแพทย์    อาจแบ่งได้  3 ประเภท 

 

1.  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงความปกติ

ของสุขภาพอนามัยและร่างกายซึ่งจะรายงาน

ถึงความสมบูรณ์ของร่างกายทั่วไปและการไม่เป็นโรคบางชนิด 

ซึ่งอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามความต้องการ

ของแต่ละบริษัท / หน่วยงานที่ต้องการใช้  

บางกรณีอาจให้แพทย์ออกความเห็นด้วย

เช่นให้ออกความเห็นว่าเหมาะสมกับงานที่ต้องทำหรือไม่

ซึ่งแพทย์ต้องพิจารณาให้เหมาะสมถูกต้องมากที่สุด 

 

2.  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงความผิดปกติ 

ของสุขภาพอนามัยและร่างกายซึ่งจะรายงาน

ถึงสภาพความเจ็บป่วยที่เป็น ระยะเวลาของการเจ็บป่วย

ระยะเวลาในการรักษา  วิธีรักษาพยาบาล  

และการพยากรณ์โรคหลังจากสิ้นสุดการรักษา

ซึ่งจะมีผู้ที่นำใบรับรองแพทย์นี้ไปใช้ต่อ .. เช่น  

- ผู้ป่วยอาจนำใบรับรองแพทย์นี้เพื่อประกอบการลาพักงาน 

การลาออกจากงาน  การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

หรือเรียกร้องการชดใช้เนื่องจากการบาดเจ็บ

หรือสูญเสียอวัยวะต่าง ๆ 

 

- เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนอาจนำไปใช้

เพื่อประกอบในการพิจารณาคดี  

 

3.  การรับรองการเกิดและการตาย 

ตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 15

แพทย์ผู้ทำคลอดต้องทำใบรับรองการเกิด

เพื่อให้บิดามารดาของทารกไปแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ

รวมถึงการรับรองการตายด้วย 

สำหรับการตายผิดธรรมชาติ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ต้องมีการชันสูตรพลิกศพและแพทย์ต้องทำรายงานความเห็น 

แสดงเหตุและพฤติการณ์ที่ตายด้วย 

 

เมื่อบุคคลมีความจำเป็นจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์  

แพทย์ก็ควรทำให้เพื่อเป็นการยืนยันว่าบุคคลนั้น 

ได้มาพบแพทย์และได้รับการตรวจสุขภาพ

หรือดูแลรักษาตามที่เป็นจริง  

 

ส่วนว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไปใช้ประโยชน์

หรือผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับระเบียบ

วิธีปฏิบัติของบริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆ 

แพทย์มีหน้าที่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเท่านั้น

 

แพทย์กับใบรับรองแพทย์ 

การออกใบรับรองแพทย์ที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ 

แพทย์อาจได้รับโทษได้อย่างน้อย 2 สถานคือ 

 

1.  ความผิดทางกฎหมายอาญามาตรา 269  ซึ่งระบุว่า ..

ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์  กฎหมาย บัญชี

หรือ วิชาชีพอื่นใดทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ  

โดยประกอบการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น   

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

2.  ความผิดเกี่ยวกับข้อบังคับแพทยสภา

ว่าด้วยการรักษามารยาทแห่งวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ. 2526 

หมวดที่ 3 ข้อที่ 9  ซึ่งระบุว่า .. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นความเท็จโดยตั้งใจ

หรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่องใดเกี่ยวกับวิชาชีพของตน  

ซึ่งอาจถูกลงโทษถึงขั้นพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

ประชาชนกับใบรับรองแพทย์ 

สำหรับประชาชนที่ให้แพทย์ออกใบรับรองให้ 

ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่ถูกต้องและนำใบรับรองนั้นไปใช้

ก็จะต้องมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 269 ด้วย 

ผู้ใดทุจริต ใช้ หรืออ้างคำรับรองอันเกิดจากการกระทำผิด 

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

จะเห็นได้ว่า  ใบรับรองแพทย์ มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ในแง่ของกฎหมายและการที่ผู้ป่วยจะขอใบรับรองแพทย์ 

ก็ต้องคำนึงถึงว่าจะนำใบรับรองแพทย์ไปใช้เพื่ออะไร

เพื่อที่แพทย์จะได้ออกใบรับรองให้ถูกต้องกับการนำไปใช้มากที่สุด  

 

ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งแพทย์และผู้ป่วยก็ต้องระมัดระวัง

ในเรื่องของความถูกต้องและเป็นจริง 

เพราะการออกใบรับรองแพทย์ที่เป็นเท็จก็มีความผิดทางกฎหมาย

ทั้งแพทย์และผู้ที่นำใบรับรองแพทย์นั้นไปใช้ 

 

กฎหมายที่ควรทราบเพิ่มเติม 

** ประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ. 2499 มาตรา 177 

ผู้ใดเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล  

ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีต้องระวางโทษจำคุก

ไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก

ได้กระทำในการพิจารณาคดีอาญา 

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี

และปรับไม่เกิน 14,000 บาท 

 

**  ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 279 

ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย

จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายได้รับอันตรายสาหัส

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 ปี

 

อันตรายสาหัสคือ 

1.     ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือ เสียญาณประสาท  

2.     เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ 

3.     เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด 

4.     หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว 

5.     แท้งลูก   

6.     จิตพิการอย่างติดตัว   

7.     ทุพพลภาพหรือป่วยเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 

8.     ทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนา

หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
NN1234 วันที่ : 18/08/2009 เวลา : 14.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234

ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น........."ใบจากรับรองแพทย์" จึงจะถูกต้องครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน