• suriyasai
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : suriyasai1@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-08
  • จำนวนเรื่อง : 18
  • จำนวนผู้ชม : 76986
  • ส่ง msg :
  • โหวต 285 คน
สุริยะใส กตะศิลา
ประชาธิปไตยสร้างจากข้างล่าง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/suriyasai
วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2550
Posted by suriyasai , ผู้อ่าน : 3090 , 14:54:20 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบ “111 กกบ.ทรท.” อยู่ไหนกันหละ!

.

                                                                                   ภาพจากไทยรัฐ

ผมสนับสนุนมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ที่วางแนวปฏิบัติห้ามไม่ให้อดีตกรรมการบริหาร พรรค ทรท. 111 คน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆ หลังถูกตุลาการรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคไทยรักไทยและตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

เพราะแนวปฏิบัติหรือข้อห้ามที่ กกต. กำหนดออกมานั้น ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางการเมืองของ 111 คน แต่เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ถูกตุลาการวินิจฉัยและตัดสิทธิการเลือกตั้งไปแล้ว อันเนื่องจากมีความผิดร้ายแรงต่อระบบรัฐสภาในฐานะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ

          ฉะนั้น กกต.จึงมีความชอบธรรมที่จะห้ามบุคคลเหล่านั้น ไปยุ่งเกี่ยวหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคการเมืองใดก็ตาม แต่ทั้งนี้มติของ กกต.ไม่ได้ไปตัดสิทธิทางการเมืองของ 111 อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย

 เป็นเพียงการตัดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซึ่งทั้ง 111 คนยังมีสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหวทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบการทำงานฝ่ายต่างๆ ได้ตามรัฐธรรมนูญเฉกเช่นประชาชนทั่วไป

          มติของ กกต.ครั้งนี้ยังทำให้เกิดหลักปฏิบัติที่ชัดเจนไม่สร้างความสับสนให้กับประชาชน โดยเฉพาะบทบาทของ 111 อดีต กกบ.พรรค ทรท. ที่เข้าไปมีบทบาทเป็นแกนนำของพรรคการเมืองต่างๆ กระทั่งบางคนยังมีอำนาจโดยพฤตินัยในการตัดสินใจในนามพรรคการเมืองบางพรรค   เช่น การคัดเลือกตัวผู้สมัคร จนทำให้บทลงโทษอันเนื่องจากคำวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญไม่มีความหมายใดๆ

 นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ กกต.ต้องออกเป็นระเบียบรองรับให้ชัดเจน อย่าอ้างว่าเป็นเพียงการตอบคำปรึกษาหารือ เพราะเปิดช่องให้มีการนำเรื่องนี้ไปขยายความเป็นเกมการเมือง  เข้าทางอดีตแกนนำพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนที่พยายามปั่นกระถูกรังแกจาก คมช.และ กกตง เพื่อขอคะแนนสงสารจากประชาชน

          กกต.ต้องหนักแน่นในมติของตนเอง  เพราะมีความชอบธรรมที่ กกต.จะออกมติดังกล่าว แต่การไม่มีระเบียบและกฎเกณฑ์รองรับเป็นเรื่องเป็นราว ถือว่าไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายและ กกต.ด้วย ซึ่งผู้ที่อ้างว่าได้รับผลกระทบก็จะได้ใช้สิทธิในการขอความเป็นธรรมจากศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อหาข้อยุติเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันกับทุกฝ่าย 

          ข้อพิพาทเรื่องนี้ควรไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะ กกต.ทำหน้าที่สืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะถ้าไปศาลปกครองจะเกิดปัญหาบานปลายเหมือนในอดีต โดยเฉพาะข้อพิพาทเรื่องขอบเขตอำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

           ในขณะเดียวกันอดีตแกนนำพรรคไทยรักไทยต้องไม่บิดเบือนประเด็นข้อเท็จจริง  เพราะเป็นเพียงการตัดสิทธิเลือกตั้ง ไม่ใช่การตัดสิทธิทางการเมือง ทั้ง 111 คนยังสามารถใช้สิทธิเคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนประชาชนทั่วไปไม่ควรเอาเรื่องนี้ไปขยายความหวังผลทางการเมือง

             111 อดีต กกบ ทรท.ต้องไม่เอาเปรียบและอย่าอ้างอภิสิทธิ์เหนือประชาชนทั่วไป เพราะนกรณีนี้ก็ไม่ต่างกับการตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 8 ประการใน  พรบ..ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.ฯ ฉบับ 2542 มาตรา 23  ในอดีตที่เคยตัดสิทธ์ประชาชนผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากถึง 8ประการ คือ

          -   สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง สส. สว. ผู้ริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

          -   สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

          -   สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. สว. ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

          -  สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

          -        สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

          -   สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

          -   สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาถอดถอนบุคคล ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

          -   สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

และ พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.ฯ ฉบับ 2550 มาตรา 26 ก็ยังตัดสิทธิ์ประชาชนที่ไม่ไปใช้สิทธ์เลือกตั้งถึง 3 ประการ    คือ

          -     สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง สส.และ สว.

          -    สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น สส. สว. สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

          - สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

          ประชาชนต้องถูกบังคับให้เสียสิทธิ 8 และ 3 ประการข้างต้น ในกรณีที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ ซึ่งพันธะผูกพันดังกล่าวก็ถือเป็นกติกาที่ประชาชนต้องปฏิบัติตาม

    แกนนำพรรคไทยรักไทยบางคนกับอ้างแต่สิทธิของตัวเอง แต่ไม่สนใจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงด้วยซ้ำ         

ถ้าเราจำกันได้ตอนสู้คดียุบพรรค  แกนนำพรรคไทยรักไทยก็ยกประเด็นเรื่องความชอบธรรมและที่มาของตุลาการรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารเป็นประเด็นต่อสู้ในชั้นศาล

แต่พอแพ้คดีกลับพยายามยกเรื่องไม่มีส่วนรู้เห็นกับ กกบ.พรรคบางคนที่ไปว่าจ้างพรรคเล็ก  เพื่อขอความเห็นใจจากสังคม ทั้งที่ตอนนั้ไม่มีใครออกมาพูดเลยว่าไม่มีส่วนรู้เห็น หรือประณามการกระทำดังกล่าว

          เชื่อสิครับอีกหน่อยหลังเลือกตั้งคนเหล่านี้ก็จะออกมาเรียกร้องขอให้มีการนิรโทษกรรมพวกเขาทั้งหมด

เห็นหรือยังครับสิทธิเสรีภาพของนักการเมืองมักจะเดินสวนทางกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสมอ...  

 

  

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
ภาวี วันที่ : 25/12/2007 เวลา : 10.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thongpae


สวัสดี2551

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
แต้วรักยม วันที่ : 24/12/2007 เวลา : 23.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sansanee
แต้วไร้ส้ม ณ บ้านกล้วย... 2527


พี่ จะระดมพลเมื่อไร บอกด้วย

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
มองการณ์ใกล้ วันที่ : 07/12/2007 เวลา : 20.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/visionary

อัพบล็อกได้แล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
ราษีไศล วันที่ : 07/12/2007 เวลา : 18.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/motorcyrubjang
ณ บ้านดวนน้อย ราษีไศล ศรีสะเกษ twitter : @motorcyrubjang / facebook.com/motorcyrubjang  

หวัดดีครับผมแวะมาส่งข่าวให้ไปชมพม่าบุกสวนหลวง และฟังเพลงเพราะๆด้วยครับ สวัสดียามเย็นวันศุกร์ ด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
jintavaree วันที่ : 06/12/2007 เวลา : 16.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jintavaree

สวัสดีครับ
จะกลับเมืองไทย ปลายปีนี้ อยู่ สิบวัน ครับ คงมีโอกาสได้คุยกันครับ
โอฬาร

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
kwachuen วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 13.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/combang
วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี ละครเวที มาดูที่นี่ค่ะ

สวัสดีค่ะ ยะใส
บรรหาร โดนกระแทกแรงแน่ๆค่ะ สะพานพังเลยอ่า...
อย่าว่าเราเลยนะ ยะใส เราเป็นโรคเบื่อการเมืองอย่างแรง

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 13.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

สบายดี วันศุกร์นี้ถ้าว่างเจอกกันที่ งานมหกรรมรวมพลคนกินปลาที่ถนนท่าพระอาทิตย์

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
ราษีไศล วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 10.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/motorcyrubjang
ณ บ้านดวนน้อย ราษีไศล ศรีสะเกษ twitter : @motorcyrubjang / facebook.com/motorcyrubjang  

หวัดดีครับ แวะมาทักทายครับผม คุณ สุริยะใสย์

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
นายหัวไทร วันที่ : 04/12/2007 เวลา : 06.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naiman

อยากเห็นบทบาทที่เข้มข้น และส่งเสริมประชาธิปัตย์
ขององค์กรอิสระที่เรียกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
ศรีลำดวน วันที่ : 01/12/2007 เวลา : 12.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lumduan
ขอต่อต้านระบอบทักษิณ

- http://www.oknation.net/blog/spajoke

ดาวน์โหลดฟรี "แจกหนังสือคู่มือเลือกตั้งต้านทรราช 10 ต้อง 12 ไม่"
- http://web.cpdthai.org/cpd_picts/cpd.pdf

-------------------------
- http://www.peoplepolitic.org
- http://www.oknation.net/blog/spajoke
- http://www.poonum.com

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
suriyasai วันที่ : 26/11/2007 เวลา : 21.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suriyasai
สุริยะใส

คงต้องจับตาดูต่อครับว่าจะจบอย่างไร งานนี้ไม่คุณบรรหาร อาจได้รับแรงกระแทกมากกว่า พตท.ทักษิณก้ได้มั๊งครับ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
phiroj วันที่ : 26/11/2007 เวลา : 19.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phiroj
"..... ฟุตบอลไม่ใช่ความเป็นความตาย... แต่มันมีความหมายมากกว่านั้น "  : บิล แชงค์ลี่ย์

ศาลตัดสินคนผิด ย่อมไม่ใช่การละเมิดสิทธิ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
piggylin วันที่ : 26/11/2007 เวลา : 19.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/piggylin

มาอัพเดต ความคิดเห็น จากที่คุณสุริยะใส บอกว่า หัวหน้าพรรคชาติไทย ทรยศกับประชาชน ตอนแรกๆดิฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน
แต่คิดไปคิดมาดิฉันว่ามันน่าจะเป็นเกมส์ที่ชาติไทยเขามาเหนือเมฆก็ได้ เพราะจากที่เขาประกาศอย่างนี้ อาจทำให้เขาสามารถดึงคนที่ไม่ชอบสมัคร แต่รู้สึกว่ากลุ่มอำนาจเก่าไม่ผิดมาได้

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
Nozz วันที่ : 25/11/2007 เวลา : 16.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nozzila
:A40: คืออะไร หาคำตอบได้ที่http://www.oknation.net/blog/nozzila/2008/04/25/entry-1

สวัสดีคับ ว่างๆมาแวะเที่ยวที่ Blog บ้างคับ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
วิตามินบี วันที่ : 25/11/2007 เวลา : 00.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


เฮ้อ...
ตะแบงกันต่อไป
เหมือนแมวไล่จับหนู
ดักทางช่องนี้ ก็หลบไปช่องโน้น
ไม่ต่างจากการ์ตูนทอมแอนด์เจอรี่เลย
ดูไปก็ขำๆ 111คนอายุอานามมิใช่น้อยทั้งวัยวุฒิและ
คุณวุฒิ ทำไมอะไรควร ไม่ควร คิดง่ายๆ กลับคิดไม่ออก
อย่างนี้ต้องให้คุณสนั่น ช่วยแนะนำแล้วนะคะ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
suriyasai วันที่ : 23/11/2007 เวลา : 00.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suriyasai
สุริยะใส

ใช่ครับ คุณผู้หญิงเพลงนี้ ไพเราะจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
มองการณ์ใกล้ วันที่ : 22/11/2007 เวลา : 22.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/visionary

มาบอกว่าชอบเพลงนี้มากเลย (ไม่เกี่ยวกับบทความข้างต้น)

บางทีเราต้องแพ้เสียบ้าง เพื่อจะได้ลิ้มรสของความผิดหวัง
และจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของความสมหวัง

ความแพ้นั้น ไม่ได้มีเฉพาะแง่ร้าย ยังมีแง่งามแอบซ่อนอยู่

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
มะโหนก วันที่ : 22/11/2007 เวลา : 11.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigboom007

การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ดี

การรู้จักหน้าที่...

และความรับผิดชอบของตัวเองก็เป็นเรื่องทีดี

แต่การเคารพและยอมรับในกฎกติกาของส่วนรวม

ลดฐิทิของตนเพื่อชาติบ้านเมือง

นั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด...

อย่าทำทุกอย่างเพียงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง

จนลืมนึกถึงประเทศชาติ...

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
พญาไพร วันที่ : 22/11/2007 เวลา : 01.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yeeheng

เห็นด้วยกับความเห็นที่ 22 ครับ
แต่ยังไงที่ผ่านมา ผมต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับ มันมีความรู้สึกอายเลยไม่กล้าสู้หน้าพี่ แต่ถึงอย่างไรพี่ก็ยังเป็นฮีโรในใจผมอยู่เสมอ แม้ว่าพี่จะไม่เปิดโอกาสให้ผมเลยก็ตาม ผมทำผิดกับพี่ไว้ หากผมมีโอกาสเมือไรหรือวันใดที่พี่เรียกผมไปผมจะรีบไปขอขมาพี่ทันทีเลยครับ เพราะพี่เป็นที่ช่วยเหลือผมบุญคุณของพี่นั้นผมสัญญาว่าหากมีโอกาสทดแทนผมจะรีบไปทันที

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
มองการณ์ใกล้ วันที่ : 21/11/2007 เวลา : 20.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/visionary

ขอมองต่างมุม ด้วยการถามคุณสุริยะใสกลับว่า
หากคุณเป็นนักการเมือง คุณจะยอมหรือ ที่ต้องเว้นวรรค
นานถึง 5 ปี แล้วทำได้เพียงการวิพากษ์วิจารณ์การเมือง
ด้วยสถานะของประชาชน

นักการเมืองหน่ะค่ะ หลายคนยังหลงไหลกับอำนาจและ
การยกมือไหว้ของชาวบ้าน ใครเล่าจะรอได้ถึง 5 ปี

ถึงตอนนั้นก็ถูกลืมสิคะ

ไม่ว่า กกต.จะตัดสินอย่างไร ให้ทำ หรือ ไม่ให้ทำอะไร
แต่สิ่งหนึ่งที่ 111 จะต้องทำคือ การคงกระแสให้เป็นข่าวอยู่ตลอดเวลา

เหล่านี้เป็นมาร์เก็ตติ้งธรรมดาๆ ของนักเลือกตั้ง ที่เอ่ยอ้างถึงความห่วงใยต่อประชาชน แต่ประทานโทษ ปากมันแผล็บ!!

นักการเมืองจะคิดถึงประชาชนเป็นอันดับแรก ก็ตอนที่จะเลือกตั้งเท่านั้น และเป็นช่วงเวลาเพียงสั้นๆ

และจะลืมโดยเร็ว เมื่อได้นั่งในสภา
สัจธรรมแห่งโลกของนักเลือกตั้ง

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
Visaninee วันที่ : 21/11/2007 เวลา : 19.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lawyee

ควรรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ยอมรับในคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะจ๊ะ ตอนกระทำอะไรทางการเมืองไม่คิดให้แม๊วสั่งการทำไม?ล่ะ ไม่ใช่ไม่มีความรู้นะพวก๑๑๑ ยอมแพ้นิ่งแบบคุณปู่พลตรีสนั่นฯ ยังเคยถูกตัดสิทธิ์นะจ๊ะ...บอกให้แพ้ก็ยอมเถิด...กลัวเสียผลประโยชน์ทางการเมืองหรือ???

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
Visaninee วันที่ : 21/11/2007 เวลา : 19.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lawyee


แวะมาทักทายคะ คิดว่าพวก๑๑๑ กก.บริหารอดีตทรท.ที่ถูกยุบพรรคไปแล้วควรไปสาบานกับองค์พระแก้วมรกตว่าไม่ได้ปราศรัยเพื่อพรรคลิ่วล้อทักษิณว่าตนเองควรจะเลิกยุ่งการเมืองเป็นเวลา๕ปีไม่หวังอะไรกับการเมืองอีกต่อไปนะจ๊ะไม่ใช่อยากกลับมาอีกหรือ...หากไม่มีผลประโยชน์ใช่ไหม?

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
piggylin วันที่ : 21/11/2007 เวลา : 19.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/piggylin

เห็นด้วยกับมติ กกต. ก็กกต.ชุดนี้แทรกแซงไม่ได้ พวกอดีต 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ก็ไม่มีอภิสิทธิ์ใด ถ้ากกต.ชุดนี้ออกมติขัดผลประโยชน์ของตนเอง ก็ออกมาขวางข้างๆคู อยู่เฉย ๆนิ่ง แบบที่พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาแล้ว ไม่ได้หรือ ในเมื่อมีอดีตกรรมการบริหารพรรคบางคนที่ยอมรับมติ กกต. ได้ เพราะฉะนั้นการเรียกร้องของ บางคนในอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยคงไร้ผล ไปทำประโยชน์ด้านอื่นเถอะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
virayuthniyomchat วันที่ : 21/11/2007 เวลา : 17.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/virayuth
virayuth

ตามข่าววันนี้ อดิศร เพียงเกษ จากเมืองแก่นขอน บอกว่าจะไปฟ้อง UN คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน....

ถ้าเกิดว่า UN จับคนซากเดนพวกนี้ขึ้นศาลโลกจะได้ปล่าว หลายคดีนะ
1. อาชญากรสงคราม ตากใบ ภาคใต้ ยาเสพติด
2. คอรัปชั่น โกงกินประเทศ
3. ฯลฯ

พอมีแนวทางเป็นไปได้ไหม

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ศรีลำดวน วันที่ : 21/11/2007 เวลา : 16.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lumduan
ขอต่อต้านระบอบทักษิณ

ล้มบ้างก็ได้...
แพ้บ้างก็ได้...

น้ำใจนักกีฬา...

หาไม่ได้แล้วหรือ ในสันดานสำนึกของนักเลือกตั้งอาชีพ
-------------------------------------------------
ขอบคุณสำหรับ คมความคิด และเสียงเพลงครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
piggylin วันที่ : 21/11/2007 เวลา : 12.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/piggylin

เห็นด้วยกับมติ กกต. ก็กกต.ชุดนี้แทรกแซงไม่ได้ พวกอดีต 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ก็ไม่มีอภิสิทธิ์ใด ถ้ากกต.ชุดนี้ออกมติขัดผลประโยชน์ของตนเอง ก็ออกมาขวางข้างๆคู อยู่เฉย ๆนิ่ง แบบที่พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาแล้ว

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
piggylin วันที่ : 21/11/2007 เวลา : 12.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/piggylin

เห็นด้วยกับมติ กกต. ก็กกต.ชุดนี้แทรกแซงไม่ได้ พวกอดีต 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ก็ไม่มีอภิสิทธิ์ใด ถ้ากกต.ชุดนี้ออกมติขัดผลประโยชน์ของตนเอง ก็ออกมาขวางข้างๆคู อยู่เฉย ๆนิ่ง แบบที่พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาแล้ว

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 21/11/2007 เวลา : 10.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee


พฤติกรรรมของพวก 111 ราย เพื่อ 1 นายมันคนเดียว

ไม่เกี่ยวกับชาติพี่น้องประชาชน

น่าละอายมาก พวกตุลาชิน หากินกับอุดมการณ์เดือนตุลา

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
เมอร์ซีไซด์สีแดง วันที่ : 21/11/2007 เวลา : 09.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/LIVRED


จำเลยตองมีที่ 1 2 3 .......
ความผิดไม่น่าเท่ากัน ทั้ง 111 คน
บางคดีศาลตัดสินโทษยังไม่เท่ากันในคดีเดียวกัน
คนที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองยังมีอยู่
อย่าง ดร.สมคิด หรือ ดร.สุรเกียรติ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
suriyasai วันที่ : 21/11/2007 เวลา : 00.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suriyasai
สุริยะใส

เห็นด้วยครับได้คืบเอาศอก
หลังเลือกตั้งคงชิงขอนิรโทษกรรมยกเข่ง
ความผิดที่แล้วมาก็ให้ลืมๆ กันไป
เพื่อความสมานฉันท์
คอยดูเถอะครับนี่จะเป็นกระแสหลักหลังเลือกตั้ง

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
มะโหนก วันที่ : 20/11/2007 เวลา : 23.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigboom007

นักการเมืองส่วนใหญ่มักจะมีนิสัย "ชอบแถ" ค่ะ

ชอบเฉไฉ เลี่ยงบาลี ทำตัวเป็น "ศรีธนชัย"

บางครั้ง บางเรื่อง รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิด

แต่ก็พยายามทำให้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ถูกต้องไปซะ

โดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริง

จนกลายเป็นพวกฉลาดแบบโง่ๆ ไปซะงั้น

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ปากกาดำนำทาง วันที่ : 20/11/2007 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/udomgran

ท่านสุริยใสครับ ผมไม่ใช่คนเก่งหลังเหตุการนะครับ ที่ผูกนั้นติเพื่อก่อและ
อยากให้่ท่านช่วยแก้ไขส่วนที่ได้ผิดพลาดไป ให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปทำอะไรให้
รอบครอบขึ้นไม่ทำค้างๆคาๆ อะไรเหมือนปัจจุบัน ที่บ้านเมืองอยู่อย่างผอือผอม
ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ช่วยสานต่อการกระทำของตัวเองที่ผิดพลาดไปให้ เข้าไปอยู่
ในสภาวะที่ดีกว่านี้ และอีกเรื่อง การเลือกตั้งครั้งนี้ท่านควรมีบาทบาทเหมือน
กกต ด้วย ในเรื่องประชาชนสัมพันธ์และช่วยเผยแพร่ในสิ่งที่อยู่ในมุมมืมของ
นักการเมืองด้วย ชี้ให้เห็นเล่ห์กลต่างๆเพื่อให้ได้คนดีเข้ามาบริหารประเทศถึงแม้จะเป็นนักการเมือง
หน้าเก่าๆซ้ำๆซากๆก็ตาม เพราะโอกาสไม่ให้กับคนที่รักชาติบ้านเมืองและรู้
ปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงได้เข้าไปทำงาน ท่านก็รู้ว่านักการเมือง
เหล่านั้นบางท่านปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลยอาศัยพ่อแม่มีเงินมีอำนาจก็ดัน
ลูกตัวเองเข้าไป ซึ่งไม่ใช่ความสามารถที่แท้จริง อย่างนี้เมื่อไหร่ประเทศชาติ
จึงจะเจริญเทียบเท่านาๆประเทศได้จึงอยากให้ท่านช่วยสานฝันของคนในชาติ
ในฐานะที่ท่านยังมีปากอันทรงพลังที่พูดอะไรแล้วสื่อให้ความสนใจด้วยนะครับ
อีกเรือ่ง เป็นจริยะธรรมของผู้มีอำนาจ ซึ่งเรื่องที่ท่านถนัดแต่ทำไมยังนิ่งเฉย
คือนายกคนปัจจุบัน ที่ยึดเอาสมบัติชาติไปอย่างไม่เหมาะสม ไม่มีจริยธรรม
และคุณธรรเลยจึงอยากให้ท่านช่วยกระทุ้งด้วยเพื่อเรียกร้องเอาสมบัติชาติกับ
มาเป็นของคนในชาติและให้แนะนายกคนปัจจุบันวางตัวให้เป้นตัวอย่างที่ดี
อย่าเอาแต่พูด แต่การกระทำนั้นตรงกันข้าม ไม่เห็นการเสียสระเพื่อส่วนรวม
เลยผมแปลกใจจริงว่าการเป็นผู้นำเห็นคนในชาติเดือดร้อนนั้นทำอะไรไม่ได้
ไม่เห็นมีการลงทุนส่วนตัวเพื่อชาติบ้านเมืองเลยมันน่าแปลกไหมละครับ มันไม่ใช่วิสัยของผู้นำของคนไทยในอดีตนะครับ ท่านว่าไหม ไม่มีการเสียสระ
ใดๆเลย น่าเวทนาจริงๆครับ ผมไม่ทราบท่านสงวนท่าทีอะไรหรือครับทำไม
ไม่ลงการเมืองเพื่อมีหน้าที่และอำนาจทำงานอย่างจริงจัง ลองมาสู้สักตั้งไหม
ครับในครั้งหน้าเนี่ย ผมรับรองได้ว่าเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหา หรือถึงแม้จะผ่าน
ก็ไปไม่ลอดหลอกนะครับ แต่ละพรรคไม่มีอะไรที่ยั้งยืนเลยผมเห็นแล้วมีแต่
ลมๆแล้งๆทั้งนั้นและภูมิหลังก็ไม่ดีเท่าที่ควร ลอดเอาพันธมิตรต่างๆมาร่วมกัน
และจัดตั้งพรรคเพื่อประชาชน และทำเพื่อประชาชน เป็นพรรคเฉพาะการเพื่อ
กู้สถานการของประเทศชาติให้เข้าสู่้สภาวะปกติให้ได้และสร้างความรุ่งเรือง
ให้กับชาติบ้านเมืองไปสักพรรค ท่านว่าเห็นดีไหม ผมติดตามบ้านเมืองอยู่
ตลอดเวลา แต่ไม่มีโอกาสเข้าไปทำงานเพื่อประเทศชาติได้แต่มีแนวคิดดีๆ
ที่จะนำเสนอ จึงอยากให้ท่านโอกาสหน้าลองลงทำงานสักครั้งนะครับรับรอง
นโยบายกินขาดแน่ครับผมรับประกันครับ จริงๆแล้วผมอยากให้พลเอกสพรั่ง
มาเป็นนายก และมีท่าน ดร สังข์ศิต พิระยะรังสรร เป็นคลัง และยังมี
อีกหลายท่านที่มีความสามารถจับมารับใช้ชาติบ้านเมืองแบบไม่มีข้ออ้างใด
ทั้งสิ้นทำเืพื่อชาติบ้านเมืองครับ ถ้าไม่รังเกียจเรามาวางแผนทางการเมือง
กันดูไหมครับผมเชื่อว่าผมมีข้อเสนอแนะอะไรดีๆให้ท่านครับ ผมขอลบกวน
ท่านเพียงเท่านี้นะครับยัง ขอฝากประโคมข่าวให้นายกคืนที่ดินเขายายเที่ยง
กลับคืนให้กับชาติด้วยนะครับ ผมเชื่อในความสามารถของท่านครับว่าท่านทำได้ ขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนคนในชาติด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
feng_shui วันที่ : 20/11/2007 เวลา : 20.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

พวก ๑๑๑ สงสัย จะอยู่นิ่งๆไม่เป็น นี่ถ้าได้คืบสงสัยจะเอาศอกกระมังคะ เป้าหมายคือ นิรโทษกรรม กระมังค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
เมธา วันที่ : 20/11/2007 เวลา : 20.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/talkwithMetha

เห็นด้วยกับกระเจี๊ยบ
เอ นายกกมอดีแท้ เรื่องนี้มันมาจากคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เหรอครับ ไม่ใช่ประเด็นอำนาจ คมช. หรือ ทักษิณ หรือยู่ในมือใครหรือไม่นี่

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 20/11/2007 เวลา : 19.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

ก็ด้วยเหตุนี้ล่ะ คนเขาถึงเบื่อนักการเมือง

พวกบ้านเลขที่ ๑๑๑ นี่จะอยู่นิ่ง ๆ สักห้าปีไม่ได้หรือไงนะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
นายตะเกียง วันที่ : 20/11/2007 เวลา : 17.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naitakeing

การเมืองย่อมมีแพ้ชนะ...นักการเมืองทุกคนต้องแสดงสปิริตทางการเมืองด้วย..น่ายกย่อง เสธ.หนั่น นะ ที่โดนตัดสินทธิ์ ทางการเมือง และรอจนกว่าสิทธิ์นั้นจะกลับคืนมา สุดท้ายก็ได้กลับเข้าสู่ถนนสายการเมืองเหมือนเดิม ไม่เห็นมีใครออกมาซ้ำเต็ม 111 ซากศพไทยรักไทย ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ศรีลำดวน วันที่ : 20/11/2007 เวลา : 15.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lumduan
ขอต่อต้านระบอบทักษิณ

ต้องให้พวกกระทำผิดต่อบ้านเมืองทั้ง 111 เจ้าปัญหา จอมอภิสิทธิ์
กลับไปปรึกษา พลเอกสนั่น ดู ว่าควรวางตัวเช่นไร

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
นายหมอดี(แท้) วันที่ : 20/11/2007 เวลา : 15.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NARKA

ผมมีมุมมองที่ต่างกับคุณบางประการ
ประการแรก ผมมองที่ เสียงส่วนใหญ่ และเสียงส่วนน้อย
คมช.ได้อำนาจรัฐ ถือเป็นเสียงส่วนน้อยที่ปกครองเสียงส่วนใหญ่
การที่กลไก กกต.ไปทำแบบนั้น ผมว่าละเมิดสิทธิ์ เสียงส่วนใหญ่ ชัดเจน
ประการที่สอง ผมมองว่า ชนชั้นใดบัญญัติกฏหมาย ย่อมรับใช้ชนชั้นนั้น
ในความหมายคือ ทรท.ได้อำนาจรัฐ กกต.กลไกก็ต้องปฏิบัติตาม
ทีนี้ คมช.ได้อำนาจรัฐ กกต.กลไกก็ต้องปฏิบัติตาม
เป็นลักษณะ ทีใครมีมัน ไม่ใช่ในเรื่องนิติรัฐ แต่เป็นเรื่อง ยกเอานิติรัฐ มาบังหน้า เพื่อสร้างความชอบธรรม คือเป็นทั้งสองฝ่าย ทั้ง ทรท.และ คมช.
ทีนี้ประการที่สาม ผมมองจุดประสงค์ของ คมช.ในการสกัด ทรท.ไม่ให้เป็น พรรคเด่นพรรคเดียว(เป็นปัจจัยอีกตัว)
ก็รัฐประหารเสีย เพื่อทำให้การเมืองเป็นระบบหลายพรรค เหมือนเดิม เพื่อให้รัฐบาลอ่อนแอ เหมือนอิตาลี ที่อายุเฉลี่ยรัฐบาล 1 ปี ซึ่งตัวนี้ทหาร ก็จะเพิ่มโอกาสในการแทรกแซงได้มากยิ่งขึ้นกว่าการเมืองที่มีพรรคเด่นพรรคเดียวเช่นยุค ทรท. ดังนั้นจึงต้องมีอุบายในการสกัดท่อน้ำเลี้ยง กำจัดสิทธิ์ต่างๆเกิดขึ้น ให้อยู่ในสภาพ หลายพรรคให้ได้ ไม่ให้มีโอกาสไปรวมกันได้
รวมความแล้วผมไม่เห็นด้วยกับการใช้ กกต.ของเสียงส่วนน้อย คือ คมช.มาทำแบบนี้กับเสียงส่วนใหญ่โดยอนุมาน

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สหาย วันที่ : 20/11/2007 เวลา : 15.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sattawat

สนับสนุน กกต. ครับ 111 ซากศพ ทรท. ควรจัดทริปไปจังหวัดพิจิตร ปรึกษาหารือ วิธีปฏิบัติเมื่อถูกตัดสิทธิ จาก พลตรีสนั่น แทนที่จะมาร้องแร่แห่กระเชิง อีกทางพลตรีสนั่นน่าจะเปิดโรงเรียนกวดวิชาจริยธรรมนักการเมืองคงจะได้เงินมาใช้จ่ายหาเสียงได้มากทีเดียว

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
trmoorati วันที่ : 20/11/2007 เวลา : 15.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/trimoorati
ทุกเวลาและนาทีชีวิตต้องดำเนินต่อไป   ชีวิตที่หยุดนิ่งคือความตาย แต่ชีวิตที่ทำงานและเข้าใจชีวิตคือความสงบ   http://www.oknation.net/blog/real-ohm  http://www.oknation.net/blog/trimoorati  http://www.oknation.net/blog/Happytopofmind

เห็นด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับบทความ
แวะมาทักทายค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ศรีลำดวน วันที่ : 20/11/2007 เวลา : 15.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lumduan
ขอต่อต้านระบอบทักษิณ

คนติดคุก ย่อมไม่มีสิทธิ์มาเดินเล่น
คนสมรู้ร่วมคิด ทำความผิดอย่างร้ายแรง
ย่อมถูกตัดสิทธิ์

111 ตัวปัญหา หาได้รู้สำนึกกระนั้นหรือ ?

-------------------------
- http://www.peoplepolitic.org
- http://www.oknation.net/blog/spajoke
- http://www.poonum.com

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2007 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]