*/
  • suthepphutai
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : suthep.phutai@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2012-04-30
  • จำนวนเรื่อง : 83
  • จำนวนผู้ชม : 116555
  • จำนวนผู้โหวต : 46
  • ส่ง msg :
  • โหวต 46 คน
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
Posted by suthepphutai , ผู้อ่าน : 2386 , 08:47:08 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน ภูไทแลนด์ , กำหนัน และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

ภาพเล่าเรื่องแบบไหน จึงจะเป็น
“ผู้ไท สายสัมพันธ์ที่มั่นยืน”
ตากล้องทั้งหลาย ตีโจทย์ได้แล้วครับ

ภายในงานมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ของชาวผู้ไท ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศ สปป.ลาว อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือ แบบพหุภาคี ในการฟื้นฟู สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท และเป็นการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ จากระดับท้องถิ่นสู่สากล สรุปคือมีชาวผู้ไท เดินทางมาจาก หลายประเทศ ทุกที่ใช้ภาษาเดียวกันคือ ภาษาผู้ไท และที่สำคัญ คือ มีหัวใจของความเป็น "ผู้ไท" ร่วมกัน
พบกันในงานครับ
ในภาพ วิถีชีวิตชาวผู้ไท ในช่วงงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติครั้งที่ ๑ เมื่อต้นปีที่แล้ว
ผลงาน Sarit Wuttisan จากชมรมคนถ่ายภาพกาฬสินธุ์ (Kalasin Photo Club)ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ผู้ไท สายสัมพันธ์ที่มั่นยืน”
เริ่มขึ้นแล้ว กติกาการประกวด ต่างๆ ออกมาแล้ว ดังนี้


ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ผู้ไท สายสัมพันธ์ที่มั่นยืน”

 

จัดโดย ภาคีการพัฒนาผู้ไท
ซึ่งประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เทศบาลตำบลกุดสิม เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่,   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์   ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์​ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานขอนแก่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อนุสาร อสท.)   บริษัทในเครือ แอพด้ากรุ๊ป จำกัด  กลุ่มสห+ภาพ (Foto+United)   และชมรมคนถ่ายภาพกาฬสินธุ์ (Kalasin Photo Club)

วัตถุประสงค์

            เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การจัดงานผู้ไทนานาชาติ ครั้งที่ ๒ งานวันผู้ไทนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี  ๒๕๕๖ ตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  กิจกรรมผู้ไทลงข่วงเข็นฝ้าย และ การแสดง ศิลปะวัฒนธรรม ของชาวผู้ไท  เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๖

รางวัลการประกวด

    รางวัลชนะเลิศ   ๕,๐๐๐.- บาท   โล่เกียรติยศ พร้อมใบเกียรติบัตร

    รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑   ๓,๐๐๐.- บาท   โล่เกียรติยศ พร้อมใบเกียรติบัตร

    รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒   ๒,๐๐๐.- บาท   โล่เกียรติยศ พร้อมใบใบเกียรติบัตร

    รางวัล สร้างสรรค์ ๕ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐.- บาท  โล่เกียรติยศ พร้อมใบเกียรติบัตร


หมายเหตุ
 ๑. โล่เกียรติยศจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ใบเกียรติบัตรจากอนุสาร อสท.

              ๒.รางวัลสร้างสรรค์กรรมการจะจัดสรรรางวัลพิเศษสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๐ ปี


ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

       ประชาชนทั่วไป

กติกาการประกวดภาพถ่าย

  ๑. ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมภายในงานวันผู้ไทนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี  ๒๕๕๖ ตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  กิจกรรมผู้ไทลงข่วงเข็นฝ้าย และ การแสดง ศิลปะวัฒนธรรม ของชาวผู้ไท  เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  เท่านั้น

  ๒. ภาพถ่ายทุกภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๖ ล้านพิกเซล   โดยพิมพ์ภาพสีขนาด ๘ x ๑๒ นิ้ว ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำขนาด ๑๐ x ๑๔ นิ้ว กรอกชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ เลขที่ภาพ ชื่อภาพ ให้ครบถ้วน ติดไว้ด้านหลังแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด  ส่งพร้อม Digital File Format jpeg ที่มีคุณสมบัติ High Resolution (ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi) บันทึกลงบนแผ่น CD พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลผู้ถ่ายลงบนแผ่น CD ทั้งหมดให้บรรจุลงในซองใส่เอกสารสำน้ำตาลพร้อมปิดผนึก สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ท่านละไม่เกิน ๕ ภาพ
  ๓. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
  ๔. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามนำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวดโดยเด็ดขาด                      

  ๕. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
  ๖. ไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด และจะไม่มีการส่งภาพและCD คืนให้เจ้าของผลงาน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้  สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมทางสาธารณะ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
  ๗. คณะกรรมการไม่มีสิทธิ์ส่งภาพประกวด

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด

            ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ


วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

ส่งด้วยตัวเองได้ที่ :

-      บ้านชีวาศิลป์  มหาวิทยาลัยของแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

-      สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า(ประกวดภาพถ่าย) :
     คุณดารุณี สุดาอิ้ง  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ถ.ถีนานนท์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐   โทรศัพท์ ๐๘๘ – ๕๖๔๒๕๔๒, ๐๘๘ – ๐๕๗๒๑๗๗


การตัดสินและประกาศผล

 ตัดสินภาพและประกาศผล ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์


คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย

๑.) รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย                 ประธานกรรมการ

๒.) คุณอภินันท์ บัวหภักดี                    รองประธานกรรมการ

๓.) คุณธีรภาพ  โลหิตกุล                     รองประธานกรรมการ

๔.) คุณอดุล ตัณฑโกศัย                                   กรรมการ

๕.) คุณเจษฎาภรณ์ บัวสาย                              กรรมการ

๖.) คุณวัฒนา บำรุงสวัสดิ์                                 กรรมการ

๗.) คุณโชคชัย พรหมสาขา ณ.สกลนคร                กรรมการ

๘.) คุณกฤช โชติการณ์                                    กรรมการ

๙.) คุณคําพันธ์ ยะปะตัง                                   กรรมการ        

๑๐.) คุณนุกูล แก่นจันทร์                 กรรมการและเลขานุการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณนุกูล แก่นจันทร์ โทรศัพท์ ๐๘๓ – ๓๓๕๘๘๘๓
คุณดารุณี สุดาอิ้ง โทรศัพท์ ๐๘๘ – ๕๖๔๒๕๔๒, ๐๘๘ – ๐๕๗๒๑๗๗

 

 

ภาพผู้ไทลงข่วงที่เหล่าใหญ่ผลงาน รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ชุดภาพถ่าย
ภาพเล่าเรื่อง “ผู้ไท สายสัมพันธ์ที่มั่นยืน” งานผู้ไทนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปีนี้


งาน สมโภช 100 ปี
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ โดย Taro Evolutionseven

 

 

ภาพผู้ไทตักบาตรข้าวเหนียว
ที่เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
เมื่อ 9 มีนาคม 2555
ผลงานโดย กิจจา ปรัชญาธรรมกร
จากทีมงาน สห+ภาพ
ที่นำทีมมาโดย อ.ธีรภาพ โลหิตกุล

 

 กำหนดการ
งานวันผู้ไทนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 8 -10 มีนาคม 2556

**************************************************


วันที่ 8 มีนาคม 2556
เวลา 09:00 น. คณะผู้ไทจาก สปป.ลาวและเวียดนาม พร้อมกันที่ด่านเมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต
เวลา 10:00 น. คณะผู้ไทจาก สปป.ลาวและเวียดนาม ข้ามด่านมาที่จังหวัดมุกดาหาร(มีรถไปรับที่ด่านมุกดาหาร)
เวลา 11.30 น. คณะผู้ไทจาก สปป.ลาวและเวียดนาม เดินทางมาถึงตำบลเหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. การถ่ายภาพร่วมกันระหว่างผู้ไทไทย ผู้ไทจากสปป.ลาวและเวียดนาม
เวลา 13.15 -14.15 น.พักผ่อนและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
เวลา 14.15 - 16.45 น.เดินเยี่ยมชมหมู่บ้าน ดูกิจกรรมและถ่ายภาพร่วมกับชุมชน
เวลา 16.45 - 22.00 น.กิจกรรมผู้ไทลงข่วงเข็นฝ้ายและการแสดงศิลปะวัฒนธรรม ของชาวผู้ไท
-การแสดงศิลปะวัฒนธรรม
-ถ่ายภาพ และสารคดีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
-การบายศรีสู่ขวัญ
- การเว้าโนโหโม้น(คุยสนุกตามประสาพี่น้อง)พี่น้องผู้ไท 3 ปะเทศดำเนินรายการ โดย อ. สุเทพ ไชยขันธุ์
-การแสดงลงข่วงเข็นฝ้ายของผู้ไทบ้านเหล่าใหญ่
-การแสดงลงข่วงเข็นฝ้ายของผู้ไทจากเมืองวัง สปป.ลาว
-การแสดงลำผู้ไทของผู้ไท จากจังหวัดแทงฮวา เวียดนาม
-การแสดงลำผู้ไทของผู้ไท จากเมืองแถน(จังหวัดเดียนเบียน) เวียดนาม
-การลำผู้ไท และฟ้อนผู้ไทร่วมกันของผู้ไท จากไทย สปป.ลาวและเวียดนาม
-ปิดการแสดง
(หมายเหตุ 18.00 -19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกันระหว่างชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม)

วันที่ 9 มีนาคม 2556
เวลา 06.00 - 07.00 ตักบาตรข้าวเหนียวร่วมกันของผู้ไท จากไทย สปป.ลาวและเวียดนาม
เวลา 07.00 - 08.00 รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 - 09.00 การอำลาพี่น้องผู้ไทตำบลเหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
เวลา 09.00 - 09.30 เดินทางจาก ตำบลเหล่าใหญ่ ไป อำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์
เวลา 09.30 น. ขบวนแห่มาถึงบริเวณจัดงาน
เวลา 10.00 น. - พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติ
ผู้ร่วมงานชมการแสดงของนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด สลับการแข่งขันอื่นๆ บนเวที
- ชมการประกวดพานบายศรี
- ชมการประกวดตำข้าว
- ชมการประกวดพาข้าวผู้ไท
- ชมการประกวดกลองยาว
- ชมการละเล่นพื้นบ้านชาวผู้ไท
- ชมนิทรรศการจาก อบต. องค์กร บริษัท ห้างร้านตลอดจนผู้ที่สนใจ
ออกร้าน
- รับประทานอาหารกลางวัน
- ชมการแสดงจากหน่วยงานราชการที่ส่งกิจกรรมเข้าร่วม
- ชมการละเล่นและกิจกรรมการแข่งขันจากกิจกรรมพื้นบ้านของชาวผู้ไท
ภาคกลางคืน
- ชมการประกวดธิดาผู้ไท
- ชมการประกวดรำวงย้อนยุค
(นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม เลี้ยงรับรองผู้ไทจาก สปป.ลาว และเวียดนาม)

วันที่ 10 มีนาคม 2556
เวลา 07.00 - 08.00 รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.30 น. - พิธีกรกล่าวต้อนรับ ผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงา
เวลา 09.00 น. - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมผู้ไท
- ชมนิทรรศการออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ
- ชมการแสดงวิถีชีวิตของชาวผู้ไท จาก เมืองวัง สปป.ลาและผู้ไทจากประเทศเวียดนาม
เวลา 11.00 น.- การเสวนาเว้าโนโหโม้น(คุยสนุกตามประสาพี่น้อง)พี่น้องผู้ไท 3 ปะเทศดำเนินรายการ โดย อ. สุเทพ ไชยขันธุ์
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร
เวลา 14.00 น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
- ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
เวลา 14.00 น. ผู้ไทจากประเทศ สปป.ลาว และเวียดนาม เดินทางกลับประเทศ
ค่าพิกัดบริเวณสถานที่จัดงาน
ประเพณีผู้ไทลงข่วงเข็นฝ้าย
เริ่ม ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556ประจำปี 2556
ที่ บ้านเหล่าใหญ่ ต.เหล่าใหญ่
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

พิกัด X 0394349
พิกัด Y 1837154

ค่าพิกัดบริเวณสถานที่จอดรถในงาน
ที่วัดหอไตร เหล่าใหญ่(จุดต้อนรับเพื่อน ผู้ไทนานาชาติ)
พิกัด X 0394307
พิกัด Y 1837052

จะไปร่วมงาน ผู้ไทลงข่วงเข็นฝ้ายกุฉินารายณ์
และงานผู้ไทนานาชาติ ครั้งที่ 2 ที่เขาวง กาฬสินธุ์
ติดต่อที่พัก ที่นี่
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=467505479983929&set=a.453537038047440.102471.100001734443357&type=1&theater
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
aa40 วันที่ : 05/03/2013 เวลา : 04.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aa40

คิดฮอดสาวผู้ไท ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=7gzrPki1AbI

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
suthepphutai วันที่ : 23/02/2013 เวลา : 00.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suthepphutai

คุณPhutaiKaowong งานตามกำหนดการครับ
ไม่มีงานวันที่ 11มี.ค.แล้วครับ
เริ่มจากวันที่ 8 มี.ค. 8iy[

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ภูไทแลนด์ วันที่ : 22/02/2013 เวลา : 21.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pip200

เราก็ว่า เรา ภูไท เราไง ภูไท แบบนี้ (ผู้ไท) ว่าแต่แบบเดียวกันกับอาจารย์ หรือเปล่า หลังไมค์ คะอาจารย์ ข๋า เพื่อความชัดเจน

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
PhutaiKaowong วันที่ : 22/02/2013 เวลา : 18.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PhutaiKaowong


อาจารย์ค่ะ สรุปว่างานวันผู้ไทนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 เปลี่ยนมาจัดระหว่างวันที่ 8 -10 มีนาคม 2556 แล้วเหรอค่ะ เห็นก่อนหน้านี้แจ้งเป็น 9-11 มีนาคม 2556
ก็เลยจองตั๋วเครื่องบินกับเพื่อนๆ จากกทม. เป็น 9-11 มีค. กลัวเปลี่ยนไม่ได้จังเลย ^^

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
suthepphutai วันที่ : 22/02/2013 เวลา : 12.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suthepphutai

ท้าวกวิเสด พระชัยสมบัติ
หรือหล้าน้อย Lanoy KP'Freedom หนุ่มผู้ไทจากเมืองวัง
จะนำทีมพี่น้องจากเมืองวัง(เมืองวีละบุลี) แขวงสะหวันนะเขต
ประเทศ สปป.ลาว มาร่วมงานพร้อมนำการแสดงของผู้ไท เมืองวัง มาร่วมแสดงด้วย กว่า 20 คน
หนุ่มผู้ไทจาก สปป.ลาว คนนี้บอกว่า

ผู้ไทในลาว มีหลายกลุ่ม มีหลายสำเนียง
ผู้ไทวัง(ไทกะแตบและไทหอ) เมืองวังจะมีสำเนียง เหมือนผู้ไทในเมืองไทยเราในแถบเรณู เขาวง พรรณานิคม กุฉินารายณ์หนองสูง ฯ
ส่วนผู้ไท แบบห้องแชง เลิงนกทา ชานุมาน จะเป็นผู้ไทแบบผู้ไทเซโปน(ผู้ไทสบน้ำ) กลุ่มผู้ไทที่มาปีที่แล้ว จะเป็นผู้ไทเซโปน(ไทสบน้ำ)
นอกจากนี้ ยังมีผู้ไทเหญ่อ(ผู้ไทอ่างคำ) และผู้ไทกะตะ(กะตาก)
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=611991882160518&set=pb.100000491367480.-2207520000.1361501491&type=3&theater

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
suthepphutai วันที่ : 22/02/2013 เวลา : 12.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suthepphutai

Vi thị Phoan หรือ คำพร
สาวผู้ไท จากบ้านนาซาง(Na Sang)
ตำบลนัวงาม(Núa ngam)
อำเภอเมืองเดียนเบียน (Điện Biên)
จังหวัดเดียนเบียน (Điện Biên)

หรือ ที่เรารู้จักกันในนาม "เมืองแถน"
เธอก็จะมาร่วมงานนี้ด้วย

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=616119851747721&set=a.120146424678402.18160.100000491367480&type=1&theater

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
suthepphutai วันที่ : 22/02/2013 เวลา : 12.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suthepphutai

นอกจาก ผู้ไทในประเทศไทยแล้ว ท่านจะได้พบกับเพื่อนผู้ไท จากนานาชาติครับ
อย่างเช่น
HÀ VĂN CHUNG หรือคำแก้ว หนุ่มผู้ไทจังหวัดแทงฮวา ประเทศเวียดนาม คนนี้
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=619641398062233&set=a.120146424678402.18160.100000491367480&type=1&theater

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
suthepphutai วันที่ : 22/02/2013 เวลา : 12.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suthepphutai

จะไปร่วมงาน ผู้ไทลงข่วงเข็นฝ้ายกุฉินารายณ์
และงานผู้ไทนานาชาติ ครั้งที่ 2 ที่เขาวง กาฬสินธุ์
ติดต่อที่พัก ที่นี่
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=467505479983929&set=a.453537038047440.102471.100001734443357&type=1&theater

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
suthepphutai วันที่ : 22/02/2013 เวลา : 12.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suthepphutai

ติดตามอ่านทาง fb ได้ที่
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=620346614658378&set=a.120146424678402.18160.100000491367480&type=1&theater

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
suthepphutai วันที่ : 22/02/2013 เวลา : 12.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suthepphutai

ขอบคุณครับ คุณ BlueHill
สนใจมาร่วมงานยินดีต้อนรับครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
BlueHill วันที่ : 22/02/2013 เวลา : 12.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

จะช่วยประชาสัมพันธ์งานครับอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 22/02/2013 เวลา : 10.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ขอให้งา่นประสบความสำเร็จนะครับอาจารย์

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน