• ท่านเจ้าคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sut1919@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-02
  • จำนวนเรื่อง : 931
  • จำนวนผู้ชม : 3899431
  • ส่ง msg :
  • โหวต 3536 คน
หนุ่ม - สุทธิคุณ กองทอง
หนุ่ม - สุทธิคุณ กองทอง http://www.facebook.com/home.php?ref=home,http://sutthikhun.hi5.com,http://innold.blogspot.com/2008/11/inn_24.html
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/sutku
วันอังคาร ที่ 4 พฤษภาคม 2553
Posted by ท่านเจ้าคุณ , ผู้อ่าน : 3206 , 21:45:54 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับ องค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดตัว โครงการ “คนไทยหัวใจสีขาว” มุ่งรณรงค์ให้คนไทยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของตนเอง หันกลับมาปลูกดอกไม้แห่งคุณงามความดีในใจให้เบ่งบาน เพื่อสร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วยการสวมเสื้อและสายรัดข้อมือภายใต้สัญลักษณ์ “คนไทยหัวใจสีขาว” เพื่อแสดงพลังร่วมกันสรรค์สร้างสังคมสีขาวที่สันติ สงบเย็นและเป็นสุข โดยเริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุดในสังคม สู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ดังคำกล่าวที่ว่า นตฺถิ สนฺติปรํ สุขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี โดยนำรายได้จากการจำหน่ายเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ในปีพุทธศักราช 2552 ด้วยความร่วมมือขององค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ชมรมคลับ 25 แห่งยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีและองค์การภาคีกว่า 100 แห่ง ได้ริเริ่ม โครงการสังคมสีขาว White Ocean Society ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างและสนับสนุนวิถีชีวิตดีงามในสังคมไทยที่ตั้งมั่นอยู่บนคุณธรรมความดี ความกล้าหาญและความเสียสละ และส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ดำเนินการบริหารภายใต้แนวคิด “กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy)” เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งคุณธรรมให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย โดยในปัจจุบัน มีผู้เข้าฟังการบรรยายและร่วมตั้งสัตยาธิษฐานเปลี่ยนแปลงตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.whiteoceansociety.com มากกว่าหมื่นราย ผ่านการบรรยายกว่า 150 ครั้ง พร้อมการดาวน์โหลดเนื้อหาทางเว็บไซต์หลายหมื่นราย ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้จัดทำเว็บไซต์ www.thailoveking.com เพื่อให้คนไทยได้แสดงถึงพลังความรักอันบริสุทธิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยในปัจจุบันมียอดการคลิ้กถวายดวงใจมากกว่า 42 ล้านครั้ง

จากผลการตอบรับที่ดีนี้ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับ องค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ริเริ่ม โครงการ “คนไทยหัวใจสีขาว” มุ่งรณรงค์ให้คนไทยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของตนเอง หันกลับมาปลูกดอกไม้แห่งคุณงามความดีในใจให้เบ่งบาน เพื่อสร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วยการสวมเสื้อและสายรัดข้อมือภายใต้สัญลักษณ์ “คนไทยหัวใจสีขาว” เพื่อแสดงพลังร่วมกันสรรค์สร้างสังคมสีขาวที่สันติ สงบเย็นและเป็นสุข โดยเริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุดในสังคม สู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ดังคำกล่าวที่ว่า นตฺถิ สนฺติปรํ สุขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี โดยนำรายได้จากการจำหน่ายเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ การสร้างบ้านสีขาวสำหรับเยาวชนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยบุคคลในครอบครัว การดูแลฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ได้แก่ บ้านเมตตา บ้านกรุณา บ้านมุทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนกำพร้าในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ภารกิจเพื่อความสุขสงบของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและนิติเวชใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการสร้างบ้านพักฟรีสำหรับญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ

แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “หัวใจสีขาว คือ ความสะอาด ความสุข และพลังแห่งความดี ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหากเรามีหัวใจสีขาวแล้วก็จะสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ แล้วจะทำอย่างไรให้คนดีมีพลังมารวมกัน เพราะถ้าหากสีขาวมารวมกันมากๆ จะส่องแสงสว่าง ซึ่งเป็นแสงแห่งความสงบ  เมื่อใดก็ตามที่เราสร้างความสงบภายในใจท่ามกลางความวุ่นวายได้ ก็จะเกิดความสุขในสังคม ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่ที่หัวใจของเรา” 

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กล่าวว่า “นอกจากกิจกรรมการทำความดีแบ่งปันแก่คนในสังคมแล้ว โครงการ ‘คนไทยหัวใจสีขาว’ ยังมุ่งรณรงค์การนำธรรมะกลับมาสู่หัวใจคนไทย ให้เกิดความสะอาด สงบ และสว่าง นั่นคือ สะอาดด้วยศีล สงบด้วยสมาธิ และสว่างด้วยปัญญา ดังคำกล่าวที่ว่า นตถิ ปญญาสมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี เมื่อบุคคลใดที่เปิดใจกว้าง วางอคติ ยอมรับความเป็นจริง ย่อมเกิดสันติสุขในหัวใจ มีความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่แตกต่างทางความคิดและทัศนคติได้อย่างเป็นสุข โครงการคนไทยหัวสีขาวจึงเชิญชวนคนไทยทุกคนมุ่งทำความดีให้เกิดขึ้นในทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูด จากเจตนาที่บริสุทธิ์ และผนึกกำลังกันเพื่อเป็นพลังสีขาวส่องสว่างในสังคมไทยต่อไป ดังพระราชบรมราโชวาท พระราชทานเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ตอนหนึ่งว่า ‘การทำความดีนั้น แม้ไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้น ยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้แก่ตน แก่ส่วนรวมตลอดถึงชาติบ้านเมือง...’

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า “ขณะนี้คนไทยเสียทักษะการฟัง เนื่องจากใช้ปากพูดมากกว่า 1 ปาก แต่ใช้หูเพียงหูเดียวในการรับฟังผู้อื่น ดังนั้นเราจึงควรใช้หัวใจรับฟัง การที่เรามีหัวใจสีขาวบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การเปิดใจ ถ้าใจเราไม่เปิดรับสิ่งต่างๆ รอบตัวแล้ว แสดงว่าเรามีหัวใจไว้เพื่อตัวเองเท่านั้น สำหรับตนยินดีที่จะเป็นสีขาวเพื่อให้สีต่างๆ มาละเลง เพราะผลที่ได้คือความสวยงาม ซึ่งเปรียบเสมือนการเปิดใจยอมรับนั่นเอง” 

นายอนุรุธ ว่องวานิช นายก ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “หัวใจสีขาว คือ ความสงบ ซึ่งทางยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เอง ก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อยู่แล้ว โดยการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น เมื่อมีโครงการดีๆ เกิดขึ้น จึงพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริม คุณดนัยเองมีจุดเด่นในการสื่อสารธรรมะให้เป็นเรื่องง่าย  โดยนำมาเกี่ยวโยงกับชีวิตประจำวัน ซึ่งถือว่าเป็นกระแสสำคัญ ในการจะส่องแสงสีขาวให้กับสังคม เพื่อให้เกิดความเจริญมั่นคง ความสงบ และสันติสุข”

ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความสุขสงบ คือ การไม่มีอัตตา ลดความโลภ โกรธ หลง เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ไม่มีความสุข ทั้งตัวเราและประเทศชาติ ดังนั้นการที่จะสร้างความสงบและสันติสุขได้ต้องเริ่มที่ใจของเราก่อน นั่นคือ การลดอัตตา ลดกิเลส ตัณหา เราต้องให้ความหวังดีต่อคนรอบข้างด้วยหัวใจที่เป็นสีขาวบริสุทธิ์ ไม่หวังผลตอบแทน จึงจะเกิดคลื่นแห่งคุณงามความความดีแผ่ขยายออกไป เมื่อนั้นสังคมก็จะเกิดความสงบและสันติสุข”

นางชาลอต โทณวณิก กรรมการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัล เฮาส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ตัวเราเปนจุดเล็กๆ จุดหนึ่งในสังคม เราสามารถทำให้สังคมเกิดสันติสุขได้ โดยเริ่มจากตัวเราก่อน แล้วจึงเผื่อแผ่ไปให้ผู้อื่น ‘โครงการคนไทยหัวใจสีขาว’ เป็นรวมตัวกันของผู้มีหัวใจสีขาวซึ่งจะให้ทำให้ความสุขนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้น และจะสามารถทำประโยชน์เพื่อสังคมได้มากขึ้น มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัล เฮาส์ ประเทศไทยเอง ก็มีโครงการสร้างบ้านพักฟรีสำหรับญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งตนคิดว่า การให้คือความสุข โดยเฉพาะการให้กับคนที่เราไม่รู้จัก และต้องเป็นการให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน”

จิ๊บ วสุ  แสงสิงแก้ว พิธีกรและนักแสดง กล่าวว่า “ทุกวันนี้ หลายกลุ่มมักจะถามกันว่า เมื่อไรจะเกิดความสงบในประเทศไทย ตนคิดว่า คนไทยต้องใจเย็น ถือหลักขันติธรรม คือ ความอดทน อดกลั้น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมต้องใช้เวลา หากทุกคนยึดแต่อัตตาตัวตนเป็นที่ตั้ง ก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ตนไม่อยากให้เกิดเหตุแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือสึนามิก่อน คนไทยจึงจะหันมาสามัคคีกัน ประเทศไทยเราไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา หรือสีผิว เราจึงควรจะมีหัวใจสีขาวร่วมกัน การสวมเสื้อและสายรัดข้อมือภายใต้สัญลักษณ์ ‘คนไทยหัวใจสีขาว’ ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่เราสามารถรวมพลังกันได้” 

บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พิธีกรและนักแสดง กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศสบายที่สุดแล้ว เราไม่มีภัยธรรมชาติร้ายแรงบ่อยนัก แต่เรากลับทะเลาะกันเอง ดังนั้นเมื่อมีการแสดงพลังเพื่อทำความดีตนจึงอยากให้ทุกคนร่วมกันทำ ตนเป็นคนหนึ่งที่มักทำความดีอยู่เสมอ จนบางครั้งยังโดนนินทาว่าทำดีเอาหน้า แต่ก็ยึดหลักคิดที่ ท่าน     ว. วชิรเมธี เคยบอกไว้ว่า  คนเราเหมือนวัตถุอยู่ใต้แสงอาทิตย์ เมื่อแสงอาทิตย์พาดผ่านย่อมเกิดเงา จงเลือกเอาว่า    จะให้เงานั้นพาดผ่านผนังที่ว่างเปล่า หรือให้เงานั้นเป็นร่มเงาให้กับผู้อื่น ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกคนให้หมั่นทำความดี ทำประโยชน์เพื่อสังคม อย่าท้อถอย ตนเชื่อว่า พลังแห่งความดีจะทำให้เกิดสันติสุขได้อย่างแน่นอน” 

 

โครงการ “คนไทยหัวใจสีขาว” ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ “หัวใจสีขาว แบบไหนสไตล์คุณ” โดยโพสท์ข้อความ คำคม ข้อคิดหรือประโยคเด็ดๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ ทางเว็บไซต์ www.whiteoceansociety.com ลุ้นรับ โทรศัพท์มือถือ iPhone 3Gs จาก โครงการทำดีทุกวัน โดย ดีแทค พร้อม หนังสือหัวใจสีขาว หนังสือกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว สายรัดข้อมือคนไทยหัวใจสีขาว และเสื้อยืดคนไทยหัวใจสีขาว ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ศกนี้

ประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อ เสื้อและสายรัดข้อมือภายใต้สัญลักษณ์ “คนไทยหัวใจสีขาว” ได้ที่ ร้านนายอินทร์ ร้านซีเอ็ด บุ๊ค เซ็นเตอร์ ร้านบีทูเอส ร้านแมคโดนัลด์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5 แห่งทั่วประเทศ และร้านดีบุ๊คส์ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 เสื้อยืดคอกลม ราคา 199 บาท และสายรัดข้อมือราคา 99 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02-685-2254 หรือเว็บไซต์ www.whiteoceansociety.com

********************************************************************

 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

ประสานงาน สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี โทร. 0-2685-2254-5                            ประสานงาน ดีซี คอนซัลแทนส์ฯ 

จารุวรรณ เวชตระกูล ต่อ 2214                                                                                                                  สุรีรัตน์ ปานพรม ต่อ 2367

อัญชลี เรืองศรีศักดิกุล ต่อ 2266                                                                                                                  ปัทมา วัฒนาพรินทร ต่อ 2377


ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ WhO? Magazine ฮู แมกกาซีน 

ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน

http://www.whoweeklymagazine.com/

สมัครสมาชิก WhO? Magazine ฮู แมกกาซีน

วันนี้ รับเหรียญยันต์ 5 แถว หนุนดวง  

มูลค่า 1,000 บาท(ฟรี)อบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 

โทร.086-389-5835 

โทรสาร  02-654-7577  02-654-7577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Dr.Kaew วันที่ : 04/05/2010 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/learning
ดร.แก้ว


ขอบคุณสำหรับข่าวดี ๆ ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เก็บตกจากเนชั่น

สมัคร สุนทรเวช และชีวิตลินดา ค้าธัญเจริญ

View All
<< พฤษภาคม 2010 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]