• ไทเซน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : taizen6@icloud.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-28
  • จำนวนเรื่อง : 647
  • จำนวนผู้ชม : 644657
  • ส่ง msg :
  • โหวต 468 คน
มหาญาณโพธิสัจ มหาสารคาม
เป็นคนต้องนอกคอก ออกนอกกรอบที่ครอบคลุม กฏเกณฑ์ข่มเหงคุม เก็บกักจิตอิสรา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/taimahayan
วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2554
Posted by ไทเซน , ผู้อ่าน : 4866 , 08:03:55 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

                                    วันแม่แห่งชาติ..แม่แห่งชีวิต

     [ผู้ที่สะสมอายุได้มากๆ พึงกดแป้นCtrl และแป้น + พร้อมกันเด้อ จะทำให้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้น]


ประเทศไทยจัดงานวันแม่ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๖ โดยกระทรวงสาธารณสุข
หลังจากนั้นก็มีหน่วยงานต่างๆ จัดๆหยุดๆ และยังไม่มีกำหนดวันแม่ที่แน่นอน
มีการกำหนด วันเวลา ตามมติของคณะรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม        ในปีพ.ศ.๒๔๙๓
กำหนดเอาวันที่ ๑๕ เมษายน  เป็นวันแม่ประจำปีของชาติ
โดยมีสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้รับมอบหมายให้จัดงาน

ในปี ๒๕๐๑ เกิดภาวะผันแปรทางการเมือง กระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบ  งานวันแม่ประจำปีของชาติ      ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า งานวันแม่ของชาติ ก็ถูกยกเลิกไปด้วย

ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้งในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕ แต่ก็จัดได้เพียงปีเดียวก็หยุด

มาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ ไม่แน่ใจว่าตอนนั้น มีพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช หรือนายธานินทร์   กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน
โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ
สืบต่อมาจนถึงปีปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ เริ่มมีการตั้งคำขวัญประจำวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูก ๆทุกคนได้แสดงความ          กตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา

คำขวัญวันแม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๔
  
   " ..พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต         ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา
       สองหัตถ์โอบนคราพาร่มเย็น        รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง.." 

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๕

   "..แม่คือพระประจำอยู่ในบ้าน          บูชาท่านไว้เถิดเกิดมิ่งขวัญ
      พระคุณแม่เลิศล้ำเกินรำพัน          แม่จึงเป็นคนสำคัญทุกวันไป.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๖

   "..สามร้อยหกสิบห้าวันคือวันแม่        มิใช่แค่วันใดให้นึกถึง
      สม่ำเสมอสมัครจิตคิดคำนึง          เหมือนแม่ซึ่งรักลูกครบทุกวัน.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๗ 
      
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีประทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ   ปีนี้ความว่า

   "..แม่คือผู้ให้    ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดใด    นอกจากความรัก  ความเข้าใจจากลูก .."

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ประทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปีนี้ความว่า

   "..แม่ไม่อาจอยู่กับลูกได้ชั่วชีวิต    ควรสอนให้เขารู้จักคิด   และเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๘

   "..ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า       เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่
      ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย          ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๙
 
   "..รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง      รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์
    ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน     รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐

    "..ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ         คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน
     ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน     ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย"

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๑

     "..เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน      ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น
      หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน     จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒

      สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ   วันแม่แห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๕๒ ความว่า

     "...แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง            เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่
      ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร          เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓

       สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ      วันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ความว่า

      "..แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว      กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหว่านไถ
       บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ                หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร์.."

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ความว่า

       "..เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ    ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน
        จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล                ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี.."

     วันแม่แห่งชาติ ทางราชการกำหนดให้ใช้ดอกมะลิ เป็นสัญลักษณ์
โดยมีแนวคิดว่า ดอกมะลิ  มีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นานอีกทั้งยังออกดอก ได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรัก อันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย
      มีเพลง "ค่าน้ำนม" ที่เเต่งขึ้นโดย อาจารย์ สมยศ  ทัศนพันธ์ เป็นเพลงอย่างเป็นทางการที่ใช้ในงานวันเเม่เเห่งชาติ


                                                       เพลง ค่าน้ำนม

          แม่นี้มีบุญ คุณอันใหญ่หลวง  ที่เฝ้าหวง ห่วงลูกแต่หลัง   เมื่อยังนอนเปล
          แม่เราเฝ้าโอละเห่   กล่อมลูกน้อยนอนเปล   ไม่ห่างหันเหไปจนไกล

          แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม   แม่ผ่ายผอม ย่อมเกิดแต่รัก ลูกปักดวงใจ
          เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่    นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนา เพราะค่าน้ำนม 

          ควรคิดพินิจให้ดี  ค่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสม
          โอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงค่าน้ำนม   เลือดในอกผสม  กลั่นเป็นน้ำนม  ให้ลูกดื่มกิน 

          ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง   แต่เมื่อหลัง เปรียบดังผืนฟ้า หนักกว่าแผ่นดิน
          บวชเรียนพากเพียรจนสิ้น  หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย

                                                        ( ซ้ำ *, ** )


        เบื้องแรกที่คนไทยทุกหมู่เหล่า พึงสมควรกระทำใน วันแม่แห่งชาติ คือน้อมรำลึกสำนึกถึง พระคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นแม่หลวงของปวงชนชาวไทย ทั้งมวล
พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณมากมายมหาศาล  ต่อไพร่ฟ้าประชาชนทุกหมู่เหล่า  ทั่วภูมิภาคในแผ่นดินไทย  มาอย่างยาวนาน จริงจัง และต่อเนื่อง

       และ

       ประการที่๒ เราควรต้องรำลึกถึงบุญคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตของแต่ละคน

        “ เทฺวเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา ทุลฺลภา โลกสฺมึ  
          กตเม เทฺว   โย จ ปุพฺพการี โย จ กตญฺญู กตเวทีติฯ

       “ ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จำพวกนี้ หาได้ยากในโลก   
         ๒ จำพวกไฉน คือ   บุพพการีบุคคล ๑  กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑”

                                                    (องฺ.ทุกฺก. ๒๐/๓๖๔/๑๐๙)
      
         บุพการี(บุบพะ-) น. ผู้ที่ทำอุปการะมาก่อน
         กตัญญูกตเวที เป็นคำคู่ใช้ในภาษาไทยว่า กตัญญูกตเวทิตา
         กตัญญู ว. รู้อุปการะที่ท่านทำให้,รู้คุณท่าน (ป.)
         กตเวที(กะตะ-) ว.สนองคุณท่าน


 
 เว้ากันซื่อๆ ก็คือ บุคคลที่หาได้ยากในโลก มีอยู่ ๒ จำพวก คือ  ผู้ที่มีพระคุณ และ ผู้ที่รู้บุญคุณ
 ทั้งแม่แห่งชาติ ทั้ง แม่แห่งชีวิต เป็นผู้ที่ทำอุปการะมีพระคุณ ต่อเราเหลือล้นพ้นรำพันขนานแท้ เป็น บุพพการีบุคคลที่หาได้ยากในโลก
         เหลือแต่เราทุกๆคนทุกๆท่านนี้แหละ  อยากจะเป็นกตัญญกตเวทีบุคคล ผู้ที่หายากในโลก จำพวกที่๒ นี้เหลือไม่?

 ว่ากันตามสัจจะ แม่กับลูก นี่เกิดขึ้นมาพร้อมกัน  วินาทีที่คลอดลูกออกมาเมื่อไหร่?คลอดปั๊บ  ก็เป็นแม่ปุ๊บ เมื่อนั้น
     ในหลักของ  ทิศหก บุคคลประเภทต่างๆ  ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์   ดุจทิศที่อยู่รอบตัวจัด    เป็น ๖ ทิศ  จัดให้ มารดา-บิดา เป็น
ปุรัตถิมทิส  ทิศเบื้องหน้า เป็น บุพพการีบุคคล ผู้ที่มีอุปการะคูณต่อบุตรธิดาดังนี้

        ๑. ห้ามปรามจากความชั่ว
        ๒. ให้ตั้งอยู่ในความดี
        ๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา
        ๔. หาคู่ครองที่สมควรให้
        ๕. มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร

         แล้วบุตรธิดาใด ที่อยากจะเป็น กตัญญูกตเวทีบุคคล ผู้รู้บุญคุณ ก็พึงทำหน้าที่ง่ายๆ ดังนี้

       ๑. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ
       ๒. ช่วยทำกิจของท่าน
       ๓. ดำรงวงศ์สกุล
       ๔. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
       ๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน

         
   ทรายมีเต็มแผ่นดิน หาง่าย ราคาปี๊บละไม่กี่บาท
   เพชรขุดลึกลงไปเฉียดบาดาล หายาก ราคาเม็ดหนึ่งซื้อที่ดินบ้านโคกอีแร้งได้กว่าครึ่งตำบล

         อยากสร้างชีวิตให้มีค่าเท่าทราย  หรือสร้างความหมายให้มีค่าเท่าเพชร
         คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้
         เลือกเอาเด้อ
         สหาย
         O.K.
         เอ้ยยยยยยยยยยยยยย

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ไทเซน วันที่ : 15/08/2011 เวลา : 16.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/taimahayan
ธรรมะวิถีไทเซน  มหาสารคาม

ชุมนุมศิษย์เก่าอนุบาลไทไฮกุ
แก่จนเป็นพ่อเป็นแม่ ได้มารำลึกถึงวันแม่บ้าง
ย้อนอายุได้ไกลโข
เจ้หยุม..วิธีย้อนหลัง อ่านเรื่องเก่ามีขั้นตอนดังนี้
๑.คลิกที่บทความสุดท้ายของแถว
๒.หน้าบล๊อคก็จะย้อนกลับไปที่หน้าของบทความสุดท้าย
๓.ที่ปฏิทิน ก็จะย้อนกลับไปวัน/เดือน/ปี ของบทความสุดท้าย
๔.คลิกที่ลูกศรหน้าเดือน เลือกคลิกวันที่สีส้ม เพื่อดูบทความที่เขียน
ย้อนหลังได้ทุกเรื่อง

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สยุมพร วันที่ : 15/08/2011 เวลา : 04.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ooddee

กราบนมัสการอีกรอบค่ะ
อยากเข้าอ่านเรื่องย้อนหลังไปอีก
ช่วงที่ทำการบ้านส่งพระอาจารย์ค่ะ
อยากบันทึกเก็บไว้เป็นไฟล์
เข้าไปอย่างไรคะ
เพราะเรื่องสุดท้ายที่แสดงไว้
คือ โลกกู
เข้าต่อไม่ได้แล้วค่ะ
กราบขอบพระคุณนะคะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สยุมพร วันที่ : 15/08/2011 เวลา : 04.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ooddee


กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ

นำดอกไม้ของแม่มากราบค่ะ
ช่วงนี้ยุ่งมาก
อินเตอร์เน็ทเข้าลำบาก
เลยเป็นข้ออ้างไม่ได้แวะเยี่ยม
หลังจากจิตตก ฟกช้ำอยู่หลายวัน
วันแห่งการพักผ่อนยาวนาน
คงใกล้มาถึงแล้วค่ะ
กราบ
กราบ
กราบ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ni_gul วันที่ : 13/08/2011 เวลา : 21.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 


* อัญมณีแห่งมนุษย์ *
กวีไทไฮกุ

แม่หอม มาหอมแม่ /
คลังหลักผู้ถักรักห่มโลก /
ยอดอัญมณี.

....นิกุล
http://www.oknation.net/blog/mettapc/2011/08/13/entry-3/comment

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ni_gul วันที่ : 13/08/2011 เวลา : 15.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

อัญมณีแห่งชีวิต

๐ แม้ผู้ใด เกิดมา กำพร้าแม่
อย่ามัวแต่ น้อยใจ คิดเรื่องหลัง
จะอย่างไร เกิดกาย มีพลัง
ก็เลือดเนื้อ แม่ตั้ง ทั้งนั้นนะ
๐ มีวันนี้ ตั้งใจ ให้แน่วแน่
ตอบแทนแม่ ผู้ให้ เสียสละ
จงคิดดี ทำดี เพียรไม่ละ
เอาชนะ ใจอดทน อย่างแม่เอย.

นิ'กุล (๑๑ ส.ค. ๒๕๕๒)
http://www.oknation.net/blog/mettapc/2011/08/13/entry-3
กราบ กราบ กราบ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ศิษย์ญาปู่ครูบาโยคีอริยธาตุ วันที่ : 13/08/2011 เวลา : 08.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/taihaiku

แม่(ไทไฮกุ)
..
ไออุ่น แม่ยิ่งใหญ่
พรหมสถิตย์ แน่นใน ใจข้า
กลิ่นตีนแม่..หอมนาน
..
แม่ทางกายตายได้ แต่..
แม่ทางจิตวิญญาณไม่มีวันตาย..

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ไอลี่ วันที่ : 13/08/2011 เวลา : 00.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ilyy
เรื่องเล่าของฉันสีน้ำ

อ้อมอกแม่อิ่มอุ่น
พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เหนือใคร
กราบตีนแม่แล้วค่ะ

กราบนมัสการวันแม่ค่ะญาปู่


ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คมเย็น วันที่ : 12/08/2011 เวลา : 08.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/komyen

พระแม่ราวทิพย์พิรุณทรงคุณค่า
พรมโลกหล้าคลายร้อนช่วยผ่อนเข็ญ
พระกรณีย์เลิศล้ำทรงบำเพ็ญ
ไทยร่มเย็นด้วยบุญญาบารมี

ในวาระเฉลิมวันครบชันษา
พระแม่ฟ้าสยามิสร์พิสิฐศรี
อัญเชิญพรบวรพิสุทธิ์สดุดี
น้อมถวายราชินีศรีแผ่นดิน

ร่วมถวายพระพรครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2011 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]