• ทนายแต๊ก
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : thanyasaK_thailand@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-03-12
  • จำนวนเรื่อง : 20
  • จำนวนผู้ชม : 42431
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
บันทึกส่วนตัว
บันทึกเรื่องราว เรื่องเศร้า เฮฮา วัน เวลา ครอบครัว และการงาน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/tak
วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2553
Posted by ทนายแต๊ก , ผู้อ่าน : 8225 , 13:13:36 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ทนายแต๊ก โหวตเรื่องนี้


ประวัติผู้ขอพระราชทานสกุล ณ นคร

พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม)

สายเมืองนคร ชั้น 5

โดย....วิเชียร ณ นคร

--------------------------------

 พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) เป็นบุตร เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนู) อุปราชเมืองนครศรีธรรมราช และท่าน นิ่ม เกิดเมื่อวันที่ 1 เดือน 5 ปีเถาะ จุลศักราช 1229 ตรงกับ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2410 ภายในจวนผู้ว่าราชการเมืองนครศรีธรรมราช

ท่านได้เริ่มเล่าเรียนหนังสือไทยหนังสือขอมในสำนักครูคง เมืองนครศรีธรรมราช เรียนวิชาเลขไทยในสำนักขุนกำจัดไพริน (เอี่ยม) ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2422 เมื่ออายุได้ 12 ปี ได้ทำ การมงคลตัดจุก และบวชเป็นสามเณรที่วัดพระมหาธาตุ เมืองนครศรี ธรรมราช แล้วไปอยู่วัดใหม่กาแก้ว ได้ศึกษาทางพระพุทธศาสนาใน สำนักพระครูเทพมุนี (แก้ว) ผู้เป็นอุปัชฌาย์ และในสำนักพระครู กาแก้ว เจ้าอธิการวัดใหม่นั้น อุปสมบทหนึ่งพรรษา

ครั้น พ.ศ.2424 เมื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ออกไปตรวจราชการเมืองนครศรีธรรมราช ได้ขอต่อบิดา พาเข้ามารับราชการอยู่กับท่าน ณ กรุงเทพฯ ครั้นต่อมาได้เข้ารับราชการอยู่กับเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) โดยเป็นนักเรียนทหารเรือในเรือรบหลวง (สุริยมณฑล) ซึ่งออกไปลาดตระเวนตามหัวเมืองชายทะเล ตะวันตกครั้งหนึ่ง

ต่อมาใน พ.ศ. 2431 ได้ถวายตัวเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก (ปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม เกล้า) มีหมายเลขประจำตัว 3 ได้ศึกษาวิชาทหารอยู่ในโรงเรียนนายร้อยที่วังสราญรมย์แห่งนี้ จนสำเร็จการ ศึกษา โดยสอบไล่ได้วิชาชั้นเอกที่ 1 แล้วเข้ารับราชการแทนตำแหน่งจ่านายสิบในกองนั้น

พ.ศ. 2432 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็นนายร้อยตรี มีตำแหน่งประจำการในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ถึงปีพ.ศ. 2435 ได้รับพระราชทานเลื่อนยศทหารเป็นนายร้อยเอก รับตำแหน่งที่นายเวรคำสั่งกรมปลัดทหารบกใหญ่ กรมยุทธนาธิการ และใน พ.ศ. 2436 ได้เข้าสังกัดกรมทหารบกราบที่ 4 ตำแหน่งปลัดกองในกองทหารพิเศษ ออกไปรักษาเขตแดนมณฑลอุบลราชธานี ตั้งค่ายอยู่ที่ลำน้ำโขง

พ.ศ. 2440 ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นหลวงรวบรัดสับตรพล ในตำแหน่งผู้ช่วยปลัดทัพบก และได้รับพระราชทานเลื่อนยศขึ้นเป็นนายพันตรี พ.ศ. 2444 เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระสุรเดชรณชิต และในปีต่อมาได้เลื่อนยศขึ้นเป็นนายพันโท ในปีนี้มีราชการที่ออกไปจัดการปราบปรามพวกเงี้ยวที่ก่อการจราจลในมณฑลภาคพายัพ และได้จัดตั้งกองทหารขึ้นในมณฑลนี้

พ.ศ. 2446 ได้รับพระราชทานเลื่อนยศขึ้นเป็นนายพันเอก ตำแหน่งปลัดทัพบก และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวรเดชศักดาวุธ ถึงปี พ.ศ. 2448 ได้รับพระราชทานเลื่อนยศขึ้นเป็นนายพลตรี แล้วไปราชการดูการประลองยุทธ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ครั้นต้นปี พ.ศ. 2453 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ออกไปไต่สวนระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ อันเนื่องจากพวกจีนฮ่อในจังหวัดนั้นรวบรวมกันเพื่อจะไปช่วยพวกกบฏในประเทศจีน ได้ปฏิบัติราชการเป็นที่เรียบร้อยด้วยดี เป็นที่พอพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอันมาก

ครั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ในปี พ.ศ. 2453 เดียวกันนั้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้รั้งตำแหน่งปลัดทูลฉลองรับราชการสนองพระเดชพระคุณต่อมา จนถึง พ.ศ. 2455 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนยศขึ้นเป็นนายพลโท และใน พ.ศ. 2456 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสีหราชเดโชชัย

ครั้นใน พ.ศ. 2462 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเลื่อนขึ้นเป็นนายพลเอก ใน พ.ศ. 2464 ตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมว่างลง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม แล้วเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในปีเดียวกัน (ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 7)

พ.ศ. 2465 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต มีสมญาจารึกในหิรัญบัฏว่า เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต อดิศรมหาสวามิภักดิ์ อุดมศักดิ์เสนาบดี ศรีธรรมราชกุลพงศ์ ดำรงราชวรฤทธิ์ สัตยสถิตย์อาชวาศัย พุทธาทิไตรย์สรณธาดา อภัยพิริยปรากรมพาหุ ดำรงศักดินา 10,000

พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ได้รับราชการในตำแหน่งหน้าที่เสนาบดีกระทรวงกลาโหมต่อมา จนถึง พ.ศ. 2469 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่ง เพราะป่วยและสูงอายุ

งานในหน้าที่ราชการพิเศษก็ได้กระทำสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประเทศชาติตลอดมา เช่น เป็นราชองครักษ์พิเศษ เป็นองคมนตรีในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นนายทหารพิเศษในกรมทหารรักษาวัง และเป็นเลขาธิการ สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ในสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 เป็นต้น

พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) นับเป็นบุคคลตัวอย่าง ที่มีแบบฉบับในการทำงานที่ดีเด่นผู้หนึ่ง คือตลอดระยะเวลาของการทำงานอันยาวนานทั้งสามรัชกาล ไม่เคยปรากฏว่ามีความด่างพร้อย หรือบกพร่องในหน้าที่การงานเลย เมื่อจะทำงานราชการแต่ละเรื่อง จะต้องมีแผนงานอย่างละเอียดลออ จนได้รับคำชมเชยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่อยู่เสมอมา ดังเช่นเมื่อคราวเป็นหัวหน้าคณะนายทหารไปตรวจการ ณ มณฑลพายัพ ได้ถวายรายงานเข้ามายังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทั่งพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสว่า

“พระยาสุรเดชผู้นี้นับว่าเป็นช้างเผือกในหมู่ทหารคนหนึ่ง แซ่เจ้าพระยานครจะไม่สูญ”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทรงสรรเสริญท่านไว้ในคำอาลัยในหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านว่า “ท่านอยู่ในราชการเป็นเวลานาน ไม่เคยมีข้อเสียหายประการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้วยพลั้งเผลอ หรือไม่รู้ หรือทุจริต”

ในด้านส่วนตัว พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ท่านเป็นผู้ใหญ่ในวงศ์ตระกูล เป็นผู้เคร่งครัดในกฎระเบียบวินัยเยี่ยงวิสัยทหาร แต่ก็เป็นผู้ที่มีกิริยาวาจาที่นุ่มนวล เป็นประมุขแห่งบ้านมหาโยธิน อันเปรียบเสมือนไม้ใหญ่ที่คอยให้ที่พักพิงแก่บรรดาญาติพี่น้องลูกหลานตราบจนสิ้นอายุขัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2504

และที่สำคัญคือ ท่านเป็นผู้ขอพระราชทานนามสกุล “ณ นคร” อันเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งที่สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงในปัจจุบันนี้

เรียบเรียงจาก
  • บันทึกประวัติ พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) พิมพ์ในการพระราชเพลิงศพ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505
  • วิเชียร ณ นคร, พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร), พร้อมรำลึก, อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ น.ส. พร้อม ณ นคร ณ เมรุวัดโพธิ์วรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
  • --------------------------------------------------------
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สยุมพร วันที่ : 13/11/2010 เวลา : 16.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ooddee

มีเพื่อนสกุล ณ นคร
อยู่ลำดับชั้น ที่ 7
ปัจจุบันอยู่ต่างประเทศ
nanagara
ออกเสียงเหมือนชื่อญี่ปุ่นเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ซันญ่า วันที่ : 13/11/2010 เวลา : 13.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

อ่านประวัติศาสตร์ แล้วทำให้ระลึกถึง กรมหลวงหลายๆ พระองค์ ....และระลึกถึง การมีนามสกุล ของคนไทย
ทุกวันนี้.........

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ทนายแต๊ก วันที่ : 13/11/2010 เวลา : 13.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thanyasak
ธัญศักดิ์ ณ นคร

http://www.nanagara.com/home.php

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน