*/
  • เมธา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-01-13
  • จำนวนเรื่อง : 510
  • จำนวนผู้ชม : 1481795
  • จำนวนผู้โหวต : 635
  • ส่ง msg :
  • โหวต 635 คน
มนต์รักจากเสียงกระดึง

เพลงของจิตร ภูมิศักดิ์

View All
<< มิถุนายน 2014 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]


ทิศทางไทย
Absolute Monarchy
2 คน
Military Dictatorship
1 คน
Liberal Democracy
4 คน
Constitution Monarchy
2 คน
Capital Dictatorship
0 คน
Republic
8 คน
Social-Democracy / Democratic Socialism
37 คน
Communist
9 คน
Federal State
3 คน

  โหวต 66 คน
วันอาทิตย์ ที่ 1 มิถุนายน 2557
Posted by เมธา , ผู้อ่าน : 3341 , 14:18:03 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน สมชัย , พิทักษ์ และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

   หากจะสำรวจปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน มีทั้งปัญหาความสัมพันธ์เชิงอำนาจ และปัญหาความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และลงรากฝังลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน จนกฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือที่ต่ำที่สุดในการประกันการอยู่ร่วมกันของผู้คน ยังถูกเลือกปฏิบัติ 2 มาตรฐาน ประเทศไทยมีอภิสิทธิ์ชนและผู้มีอิทธิพลมากมาย ที่เข้าถึงอำนาจและเงินตรา จนประเทศไทยเกิดความเหลื่อมล้ำที่สุดในเอเชีย

    ปัญหาประการที่ 1 สังคมไทยมีช่องว่างคนจนคนรวยสูงมากจนเกิดความไม่เป็นธรรม อาจเป็นเพราะชนชั้นนำผูกขาดตลาดและรัฐสภา นักการเมืองของไทยจึงมีผลประโยชน์ร่วมกันกับนายทุนและนักธุรกิจมาโดยตลอด จนกระทั่งนักการเมืองเป็นตัวแทนของพวกเขา และกลายเป็นพวกเดียวกัน พวกเขาลงทุนทำธุรกิจการเมืองเพื่อเข้าถึงอำนาจทางเศรษฐกิจ คนรวยจึงรวยขึ้นๆ ขณะที่คนจนจนลงๆ กระทั่งพลัดที่นาคาที่อยู่ เพราะสูญเสียปัจจัยการผลิต

    การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ รัฐไทยต้องแก้ปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง และสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจขึ้น โดยซื้อคืนหรือยึดคืนกิจการที่เคยเป็นของรัฐ ในการจัดการทรัพยากรของสาธารณะ โดยเฉพาะพลังงานและคลื่นความถี่ รัฐสามารถตั้งบริษัทลูกขึ้นมาบริหารผลประโยชน์อย่างมืออาชีพได้ เหมือนดั่งที่รัฐบาลจีนตั้งบริษัทลูกของรัฐมากมายในหลายกิจการอุตสาหกรรม เพื่อให้ทรัพยากรเหล่านั้นประโยชน์ตกแก่ประชาชนอย่างแท้จริง หรือกระทั่งให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นหุ้นส่วน

    ปัญหาประการที่ 2 เป็นปัญหาประชาธิปไตยทางการเมือง ที่ไม่สามารถทำให้ระบบรัฐสภายืนหยัดอยู่ได้ก็คือ การที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบังคับให้รัฐมนตรีต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และบังคับให้ ส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมือง รวมถึงการที่กฎหมายพรรคการเมืองไม่อนุญาตให้พรรคการเมืองทางเลือกต่างๆ สามารถจัดตั้งพรรคได้อย่างเสรี เราจึงมีระบบเผด็จการพรรคการเมืองในระบบรัฐสภา ที่ผูกขาดโดยนายทุนของพรรค ไม่มีรัฐสภาอารยะเหมือนดังสหภาพยุโรป ที่มีทุกพรรคการเมืองทางอุดมการณ์ที่หลากหลายต่อสู้ทางนโยบายในระบบรัฐสภา

    การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ เพื่อไม่ให้พรรคการเมืองทำให้สภาผู้แทนราษฎรกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มทุนที่ครอบงำพรรค เอื้อประโยชน์ในการออกกฎเกณฑ์เพื่อตนเอง จะต้องยกเลิกกฎหมายพรรคการเมือง และยกเลิกการบังคับ ส.ส.สังกัดพรรคการเมือง จึงจะทำให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธ์ยุติธรรมได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ต้องแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้ง อนุญาตให้ประชาชนที่ใช้แรงงานในโรงงานต่างๆ เลือกตั้ง ส.ส.ในเขตที่ทำงานได้เหมือนกับทหาร เพื่อให้ ส.ส.ได้ทำงานรับใช้คนในพื้นที่อย่างแท้จริง

    ปัญหาประการที่ 3 ปัญหาระบบการศึกษาที่ล้าหลังและด้อยคุณภาพจนได้รับการจัดอันดับที่ 8 แห่งอาเซียน องค์ความรู้ของสังคมไทยไม่มีคุณภาพและตามหลังสังคมโลกมาอย่างยาวนาน โดยขาดการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ทั้งในเชิงรูปแบบและเนื้อหา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ตอบสนองต่อสังคมและชุมชนท้องที่อย่างเต็มที่ แต่กลับผลิตบัณฑิตตอบสนองกลไกตลาดแต่เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะปัญหาที่รัฐไทยได้นำมหาวิทยาลัยของรัฐเข้าสู่ระบบตลาดและแปรรูปไปเป็นของคณะบุคคล จนกลายเป็นวงจรธุรกิจการศึกษาไปในปัจจุบัน

    การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ รัฐจะต้องจัดให้การศึกษาเป็นรัฐสวัสดิการและบริการสาธารณะ เหมือนสาธารณสุข และต้องปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบทั้งในเชิงรูปแบบและเนื้อหา การศึกษาต้องเรียนฟรีถึงปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามหลักด้านเสรีภาพทางการศึกษา เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ทุกคนที่สนใจ และมีการเปิดการเรียนรู้พลเมือง หรือ Civic Education อย่างเปิดกว้างโดยไม่ปิดกั้น โดยการสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาประวัติศาสตร์และการเมืองอย่างกว้างขวาง 

    ปัญหาประการที่ 4 เรื่องโครงสร้างภาษีที่ไม่เป็นธรรม และเป็นรากฐานแห่งความเหลื่อมล้ำ ปัจจุบันเราเสียภาษีทางอ้อมกว่า 70% และเสียภาษีทางตรงเพียง 30% ภาษีทางอ้อมนั้นเก็บผ่านฐานการบริโภค คือ ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆ ซึ่งเป็นการเก็บภาษีทางอ้อมที่ผลักภาระให้คนจนส่วนใหญ่เป็นผู้แบกรับภาษี ภาษีทางตรงคือภาษีรายได้และนิติบุคคล ที่ปัจจุบันรัฐได้ลดภาระทางภาษีลง แต่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐ ทรัพย์สินและรายได้ของบุคคลที่สั่งสมเพิ่มขึ้นจากการรีดมูลค่าจากคนในสังคม สมควรแบ่งปันคืนสู่สังคม โดยให้รัฐจัดการในส่วนหนึ่งเพื่อการพัฒนาสังคม สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ความสะดวกปลอดภัยของชีวิตตลอดจนคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดีจากรัฐ 

    การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ รัฐไทยจำเป็นต้องออกกฎหมายให้มีการปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบ โดยให้มีการเก็บภาษีทรัพย์สิน ภาษีที่ดิน และภาษีมรดกอัตราก้าวหน้า เพื่อทำให้โครงสร้างภาษีมีความเป็นธรรม และเพื่อให้รัฐมีงบประมาณในการสร้างรัฐสวัสดิการด้วย คนไทยควรยินดีจ่ายภาษีส่วนเกินนี้คืนให้รัฐในอัตราก้าวหน้าจากทรัพย์สินและรายได้ที่งอกเงย เพราะแต่ละคนก็เอาประโยชน์ที่งอกเงยนั้นมาจากสังคมไม่เท่ากัน และรัฐบาลก็นำภาษีที่เก็บได้มาพัฒนาสังคม จนผลิตผลของทรัพย์สิน ที่ดินและมูลค่าของการลงทุนต่างๆ งอกเงยขึ้นมาเป็นดอกผลตอบแทนคืนสู่พลเมืองอีกระลอกหนึ่ง ดังนั้น ภาษีทรัพย์สิน คือภาษีทางตรงที่เราจ่ายให้แก่รัฐและสังคมระหว่างที่มีชีวิตอยู่ และภาษีมรดกคือการจ่ายส่วนเกินที่ปลายทางนั่นเอง 

    ปัญหาประการที่ 5 ปัญหาการกระจุกตัวของที่ดิน ประเทศไทยมีที่ดินประมาณ 320 ล้านไร่ แบ่งเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติประมาณ 25% คงเหลือประมาณ 240 ล้านไร่ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ซึ่งจะเฉลี่ยได้เพียงคนละประมาณ 4 ไร่เท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการถือครองที่ดินเป็นจำนวนมากของเอกชนจนเกิดการกระจุกตัว โดยไม่มีนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมเกิดขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้ว ที่ดินไม่ควรเอาเข้าสู่ระบบกลไกตลาด

    การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ต้องมีการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ เพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างจริงจัง และจำกัดการถือครองที่ดินไม่เกินคนละ 50 ไร่ หากรัฐไทยไม่แก้ไขเรื่องนี้ ต่อไปเกษตรกรและชาวนาไทยอาจจะกลายเป็นเพียงแรงงานในท้องไร่ที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ของนายทุนไร้สัญชาติในอนาคต 

    ปัญหาประการที่ 6 ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจรัฐไทย ซึ่งล้าหลังและขาดประสิทธิภาพมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะกลไกของกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองทัพ ได้สร้างเครือข่ายอิทธิพลและผลประโยชน์สีเทาเข้าไปเจือปนในระบบข้าราชการไทยด้วย การปกครองส่วนภูมิภาคได้บัญชาการจากส่วนกลางและสร้างปัญหาให้คนในท้องถิ่น โครงสร้างอำนาจของตำรวจไทยกลายเป็นระบบพวกพ้องและเงินตราในการหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ แทนที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงกองทัพที่มีทหารนอกแถวออกมาหาผลประโยชน์จากธุรกิจมืด

    การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ จะต้องมีการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (คปร.) และเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อทำหน้าที่แก่คนในท้องที่อย่างแท้จริง โดยโอนย้ายโครงสร้างตำรวจไปสังกัดผู้ว่าราชการจังหวัด และแก้ไขระบบการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจด้วยระบบอาวุโสและผลงาน  แค่นี้ก็สามารถแก้ไขปัญหารัฐตำรวจได้

    ถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมด ประเทศไทยก็จะไม่มีวงจรปฏิวัติรัฐประหารต่อไปอีกแน่นอน.

 

 In Thailand District, People uprising! [ภาพจาก Facebook Thai PBS 2014, 1st june]

(เผยแพร่ครั้งแรก: คอลัมน์โลกและเรา-เมธา มาสขาว หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ แทบลอยด์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557)

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เมธา วันที่ : 02/06/2014 เวลา : 13.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/talkwithMetha

ครูแดง - ครับครูแดง เห็นด้วยครับ ปัญหาคนดี ต้องแก้ปัญหาประการที่ 3 ปัญหาระบบการศึกษา ต้องปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบครับ ผมว่าการแก้โครงสร้างส่วนอื่นๆ เช่น การกระจายอำนาจ ก็หนุนช่วยสังคมในเรื่องนี้ด้วย

พี่สำรวจฟ้า - เห็นด้วยครับ ผมว่าควรยกเลิกระบบบังคับ ส.ส.สังกัดพรรค จริงๆ แล้ว ผมว่า เลือกตั้ง นายกฯ และคณะรัฐมนตรีทางตรงเลยดีกว่า แยก ส.ส.ไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ จะได้ตรวจสอบกันได้

พายุ@หิมะ - สนับสนุนเต็มที่!

ความคิดเห็นที่ 3 เมธา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ครูแดง วันที่ : 02/06/2014 เวลา : 05.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

สังคมไหน คนในสังคมขาดคุณธรรม ต่อให้มีกฏ เกณฑ์แน่นหนาเพียงใด พวกเขาก็หารูลอดได้...

"คนดีสำคัญที่สุด"....

ความคิดเห็นที่ 2 เมธา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พายุ@หิมะ วันที่ : 01/06/2014 เวลา : 20.50 น.

มีการเปิดการเรียนรู้พลเมือง หรือ Civic Education อย่างเปิดกว้างโดยไม่ปิดกั้น โดยการสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาประวัติศาสตร์และการเมืองอย่างกว้างขวาง
^
^
อยากสนับสนุน Civil education ผ่านสื่อบันเทิงด้วยครับ
รายการทีวีที่สนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแบบเกมโชว์ที่กระตุ้นสมอง หรือให้ความรู้ด้า่นอาชีพจริงๆ เช่นญี่ปุ่นก็ทีีวีแชมเปี้ยน ฝรั่งก็ Project Runway หรือ Top Chef

ละครที่สนุกด้วยให้ความรู้มากๆด้วยเช่น ญี่ปุ่นก็ ๋จิน หมอทะลุศตวรรษ หรือ Galileo

บ้านเราไม่มีเลยครับสื่อบันเทิงมีแต่ละครสนับสนุนความรุนแรง ด่าทอ ตบตีแย่งผู้ชาย แย่งมรดก

ความคิดเห็นที่ 1 เมธา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 01/06/2014 เวลา : 16.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

สโลแกนที่ว่าพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรค นำมาใช้กับระบบการเมืองไทยไม่ได้ ทางตรงกันข้ามหากพรรคเลือกคนที่ดีๆเข้ามาประชาชนผู้เลือกก็จะได้ผู้แทนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน