*/
  • เมธา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-01-13
  • จำนวนเรื่อง : 510
  • จำนวนผู้ชม : 1481791
  • จำนวนผู้โหวต : 635
  • ส่ง msg :
  • โหวต 635 คน
มนต์รักจากเสียงกระดึง

เพลงของจิตร ภูมิศักดิ์

View All
<< มกราคม 2015 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


ทิศทางไทย
Absolute Monarchy
2 คน
Military Dictatorship
1 คน
Liberal Democracy
4 คน
Constitution Monarchy
2 คน
Capital Dictatorship
0 คน
Republic
8 คน
Social-Democracy / Democratic Socialism
37 คน
Communist
9 คน
Federal State
3 คน

  โหวต 66 คน
วันอังคาร ที่ 27 มกราคม 2558
Posted by เมธา , ผู้อ่าน : 3283 , 11:08:03 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน rattiya , wullopp และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้


photo: http://board.postjung.com/827053.html


    ทางออกของประเทศไทยที่แท้จริงคือเรื่องการกระจายอำนาจ และการกระจายอำนาจที่สำคัญจำเป็นของประเทศไทย  ก็คือ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ!

    การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ก็เพื่อไม่ให้อำนาจรัฐกระจุกตัวอยู่ในศูนย์กลางหรือรัฐสภามากเกินไป ซึ่งมีแต่ผู้แทนระดับชาติเท่านั้น ปัญหาระดับชาติก็ว่ากันไป แต่ท้องถิ่นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ไม่ใช่ทำให้ถูกลืมเหมือนในอดีต แม้กระทั่งงบประมาณที่รัฐเอาไปจากท้องถิ่นก็ไม่เคยนำกลับมาพัฒนาท้องถิ่นเท่ากับส่วนกลางเลย แม้รัฐธรรมนูญต่อมาจะมีการบัญญัติไว้เพิ่มเติมก็ตาม

    โครงสร้างอำนาจของประเทศไทยมีปัญหาแน่นอน ไม่เช่นนั้นแล้ววิกฤติการเมืองไทยที่ผ่านมาต้องแก้ปัญหาได้ด้วยระบบรัฐสภา แต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ รัฐสภาก็ไม่สามารถทำหน้าที่หาทางออกได้ ซ้ำร้ายปัญหากลับมาจากรัฐสภาเสียเอง

    ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาบ้านเมืองปัจจุบันที่กล่าวกันว่า มีความเหลื่อมล้ำสูงสุดในเอเชีย รวยกระจุก จนกระจาย ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะสวรรค์ลิขิต แต่เป็นผลพวงการพัฒนาชาติบ้านเมืองและนโยบายทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา ที่ประเทศไทยปล่อยให้ชนชั้นนำยึดกุมอำนาจทางการเมืองและผูกขาดระบบเศรษฐกิจ

    นอกจากคนชายขอบหรือคนชั้นล่างเข้าไม่ถึงประชาธิปไตยทางการเมืองแล้ว คนทั่วไปก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเช่นกัน ในเมื่อมีนายทุนผูกขาดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลายอย่าง แทนรัฐที่ควรทำหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึงในขณะนี้ คือเรื่องพลังงานน้ำมัน โทรคมนาคม หรืออุตสาหกรรมการเกษตรที่ถูกผูกขาด หลายคนบอกว่า ไม่มีการแข่งขันเสรีจริงในตลาดเหล่านี้!

    ทรัพยากรเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติเพื่อคนทุกคน ไม่ใช่การอ้างแต่ว่าถ้าให้รัฐวิสาหกิจบริหารแบบเก่าก็มีแต่ขาดทุน แต่ประเด็นคือ สิทธิความเป็นเจ้าของคือรัฐ 100% เราสามารถจ้างเอกชนมาบริหารงานแบบมืออาชีพในอัตราเงินเดือนสูงๆ ได้เหมือนที่สิงคโปร์หรือประเทศจีนทำอยู่ แต่รัฐบาลกลับยกให้เอกชนสัมปทานมาตลอดยุคสมัยของเราที่ผ่านมา

     คำตอบของผมนั้น ส่วนหนึ่งนั่นคือการผูกขาดอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของชนชั้นนำ ประชาธิปไตยทางการเมืองและทางเศรษฐกิจจะกระจายอำนาจไปให้คนทุกคนได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นท้องที่ไหนๆ คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เขาบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของเขาเองตามเจตนารมณ์ของคนพื้นที่ ไม่ใช่แค่ระบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ส่วนเดียว ที่ต้องรับผิดชอบภาพใหญ่ของประเทศ

    ข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป ที่นำโดยนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เสนอให้ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ โดยการยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้น คือคำตอบที่ชัดเจนเรื่องหนึ่ง ทำไมไม่มีใครสานต่อ?

    แทนที่เราจะผ่านงบประมาณจังหวัดไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ล่าช้าเหมือนเดิม เหตุใดไม่ส่งไปยังจังหวัดโดยตรงเสียเลย และอนุญาตให้เขาวางแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยจังหวัดจัดการตนเอง แต่ละที่จะได้มีความคล่องตัวและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนการวางแผนจากส่วนกลางเหมือนเช่นในอดีต

    คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายพยายามยกร่าง พระราชบัญญัติจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ.... ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เป็นกฎหมายกลาง แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว?

    นอกจากนี้ การกระจายอำนาจควรให้แต่ละท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีบางประเภท และได้ส่วนแบ่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยและสามารถลงทุนหรือจัดตั้งกองทุนเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองได้ เพราะรัฐบาลกลางมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะกิจการระดับชาติ เช่น การป้องกันประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการจัดเก็บภาษีในภาพรวม

    ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นรัฐเดี่ยวเหมือนกันได้รับบาดเจ็บจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มากกว่าประเทศไทยหลายสิบเท่า แต่ทำไมเขาพัฒนาประเทศได้เติบโตก้าวหน้ากว่าประเทศไทย? คำตอบคือเขามีการเลือกตั้งผู้บริหารบ้านเมืองทุกระดับและไม่มีระบบราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นอุปสรรคล่าช้าเหมือนไทย มีแต่ราชการส่วนกลาง คือ กระทรวง กรม และราชการส่วนท้องถิ่นคือจังหวัดและเทศบาล

    ประเทศอังกฤษเป็นรัฐเดี่ยวหมือนกัน แต่ไม่มีระบบราชการส่วนภูมิภาคที่ทับซ้อนเหมือนไทย เขาแบ่งการปกครองออกเป็นเมืองต่างๆ ซึ่งแต่ละเมืองผู้บริหารก็มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

     ประเทศเกาหลีใต้ก็เป็นรัฐเดี่ยวเช่นเดียวกับไทย มีการแบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลางในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น แต่ประเทศเกาหลีได้กลับทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ

    เมื่อปลายปีที่แล้ว ประเทศอินโดนีเซียได้ผู้นำที่ดีที่สุดเท่าที่ผ่านมาคือ นายโจโก วิโดโด หรือโจโกวี (Jokowi) ที่เพิ่งทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียไม่นาน และถือเป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนแรกที่เป็นพลเรือน ที่ไม่ได้เป็นลูกหลานทายาทของตระกูลนักการเมืองหรือเป็นตัวแทนฝ่ายทหาร เขามีผลงานมากมายขณะที่ได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองซูราการ์ตาที่มาจากการเลือกตั้ง จนประชาชนท้องถิ่นยอมรับยกให้เขาเป็นจิตวิญญาณแห่งชวา

    จนชาวเมืองจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย เชิญให้เขามาสมัครเป็นผู้ว่าการฯ เพื่อพัฒนาบ้านเมือง และได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามเป็นผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาในเวลาต่อมา

    สำหรับประเทศไทย เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเท่านั้น คือคำตอบของการปฏิรูปประเทศที่แท้จริง!

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์โลกและเรา เมธา มาสขาว - วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

 

 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Anacarika from mobile วันที่ : 28/01/2015 เวลา : 19.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/grunakorn

อย่าคิดว่าท้องถิ่นไม่ผูกขาดนะ มาดูที่บ้านผมซิครับ นครศรีธรรมราช

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เมธา วันที่ : 28/01/2015 เวลา : 10.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/talkwithMetha

ช่วยกันรณรงค์ บอกต่อกันไป

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเท่านั้น คือคำตอบของการปฏิรูปประเทศที่แท้จริง! ครับ,

ความคิดเห็นที่ 2 เมธา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
kingmagician วันที่ : 28/01/2015 เวลา : 06.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/KINGMAGIC

การปกครองที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากการรู้จักปกครองตนเอง พัฒนาไปสู่ระดับที่กว้างและใหญ่ขึ้น.....

ความคิดเห็นที่ 1 เมธา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wullopp วันที่ : 27/01/2015 เวลา : 12.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

เชียร์สุดๆ ไปเลย
เพราะ ชื่นชม
ท่าน ปธน.โจโควี แห่งอินโดนีเซีย
.
และ
จะลดคอรัปชั่นได้
มากมายมหาศาล
.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน