*/
  • เมธา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-01-13
  • จำนวนเรื่อง : 510
  • จำนวนผู้ชม : 1481795
  • จำนวนผู้โหวต : 635
  • ส่ง msg :
  • โหวต 635 คน
มนต์รักจากเสียงกระดึง

เพลงของจิตร ภูมิศักดิ์

View All
<< พฤษภาคม 2015 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


ทิศทางไทย
Absolute Monarchy
2 คน
Military Dictatorship
1 คน
Liberal Democracy
4 คน
Constitution Monarchy
2 คน
Capital Dictatorship
0 คน
Republic
8 คน
Social-Democracy / Democratic Socialism
37 คน
Communist
9 คน
Federal State
3 คน

  โหวต 66 คน
วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558
Posted by เมธา , ผู้อ่าน : 1735 , 13:27:27 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จาก 17 พฤษภาคม 2535 ถึง 17 พฤษภาคม 2558 วันนี้ครบรอบ 23 ปี เหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม หรือชาวบ้านเรียกกันว่าเหตุการณ์พฤษภาทมิฬเนื่องในวาระครบรอบ 23 ปีของเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม กรุงเทพมหานคร และคณะผู้จัดงาน ได้กำหนดให้มีพิธีรำลึกเหมือนเช่นทุกปี แต่ในปีนี้มีพิธีบรรจุอัฐิวีรชนเดือนพฤษภา 35 ในอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม (สวนสันติพร) ซึ่งสร้างตัวอนุสาวรีย์วีรชนพฤษภา 35 แล้วเสร็จแล้ว โดยมีผู้แทนศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม มาเป็นผู้นำการประกอบพิธี รวมทั้งมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ มาร่วมพิธีทอดผ้าบังสุกุลและเป็นสักขีพยานด้วย

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ได้ออกมาประกาศขอเรียนเชิญภาครัฐทุกส่วน ฝ่ายการเมืองทุกฝ่าย ภาคประชาชนทุกสาย กลุ่มการเมืองทุกกลุ่ม ที่อาจเห็นต่างทางความคิด มาร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ ทบทวนบทเรียนความรุนแรงในอดีตเพื่อให้อนุสติแก่สังคม ร่วมพิธีบรรจุอัฐิวีรชนพฤษภา 35 ในอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม และร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลสามัคคีทุกหมู่เหล่า

เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่จิตวิญญาณของผู้ล่วงลับ ร่วมเสริมสร้างความเป็นมงคลอุทิศให้สังคมไทยสามารถข้ามพ้นความขัดแย้งที่รุนแรงในอดีต และนำบทเรียนในประวัติศาสตร์นั้นมาร่วมสร้างสังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการสืบสานจิตวิญญาณ "พฤษภาคมประชาธรรม" ให้คงอยู่ต่อไป

โดยคณะผู้จัดงานมุ่งหวังให้พิธีการนี้เป็นคุณูปการสำหรับสังคมไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกันและสร้างความปรองดองของคนในชาติต่อไป

ก่อนหน้านี้มีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 ธันวาคม 2546 รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวัน "พฤษภาคมประชาธรรม" เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้กระทำความรุนแรงต่อประ ชาชนจนเกิดการสูญเสีย บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก

และให้รัฐบาลสนับสนุนการจัดงานรำลึกวัน "พฤษภาประชาธรรม" ร่วมกับคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม และกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมจัดงานในวันดังกล่าวในทุกๆ ปีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

การเข้าร่วมพิธีรำลึกของทุกภาคส่วนในสังคมนี้ จึงเป็นการสะท้อนเจตจำนงอันแรงกล้าของกลุ่มพลังต่างๆ ในสังคมการเมืองไทยที่ต้องการร่วมกันสดุดีและเป็นสักขีพยานในการพาวิญญาณวีรชนผู้เสียสละกลับบ้าน และร่วมกันประกาศเจตนาที่จะทำให้ความรุนแรงทางการเมืองที่ผ่านมา เป็นอดีตที่จะไม่หวนกลับมาทำร้ายลูกหลานเราอีกต่อไปในอนาคต ซึ่งความปรารถนานี้จะเป็นจริงได้ด้วยแรงกายและแรงใจของพวกเราทุกคนในปัจจุบัน

โดยตัวอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม (สวนสันติพร) จะสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในปีหน้า ซึ่งจะมีการจัดงานเปิดตัวและเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่


หลายคนถามว่าการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมมีความเป็นมาอย่างไร ผมขออนุญาตเล่าบอกดังนี้

เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2535 คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างอนุสรณ์สถานเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณ์วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2535 ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2535 โดยมีรัฐมนตรีว่าการทบวงฯ เป็นประธาน และเมื่อถึงสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย คณะรัฐมนตรีก็ยังคงมีมติยืนยันการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวต่อมา

คณะกรรมการจัดสร้างอนุสรณ์สถานฯ ได้เร่งดำเนินการเจรจากับบริษัทเวทีราชดำเนินและสมาคมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ต่อมาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2536 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้จัดสร้างอนุสรณ์สถานของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 กับของเหตุการณ์วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2535 รวมไว้ในบริเวณที่จะสร้างสวนสันติพร

แต่ในระยะต่อมาโครงการสวนสันติพรก็มีอันต้องเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีโครงการที่จะต้องใช้ที่ดินดังกล่าวแก้ไขปัญหาจราจร โดยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2539 คณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ได้มีมติให้กรุงเทพมหานครดำเนินการออกแบบสวนสันติพรใหม่ ส่งผลให้การก่อสร้างอนุสรณ์สถานเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2535 ต้องยืดเยื้อออกไปอีก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2540 คณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย โดยคราวนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการชุดนี้ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2540 ให้จัดสร้างอนุสรณ์สถานฯ แยกเป็น 2 พื้นที่ คือ ให้สร้างอนุสรณ์สถาน 14 ตุลาคม 2516 ณ บริเวณสี่แยกคอกวัว และให้สร้างอนุสรณ์สถาน 17-20 พฤษภาคม 2535 ณ บริเวณกรมประชาสัมพันธ์เดิม สืบเนื่องมาถึงรัฐบาลนายชวน หลีกภัย คณะรัฐมนตรีก็ยืนยันการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างอนุสรณ์สถานฯ ต่อ กระทั่งถึง พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 25 ปีของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 25 ปี 14 ตุลา ร่วมกับบุคคลหลายฝ่าย สามารถเจรจาขอเช่าที่ดินบริเวณสี่แยกคอกวัวจากสำนักงานทรัพย์สินฯ ได้เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 โดยให้มูลนิธิ 14 ตุลาเป็นผู้เช่า

มาถึงสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตยอีกครั้ง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ

ต่อมา วันที่ 28 กันยายน 2544 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อติดตามผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ

ภายหลังได้จัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลแล้วเสร็จ รัฐบาลจึงมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระฯ ในการจัดสร้างอนุสรณ์สถานวีรชนตามข้อเสนอ และกำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็น "วันพฤษภาคมประชาธรรม" เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์เดือนพฤษภาคม 2535

ต่อมา มูลนิธิพฤษภาประชาธรรมได้ร่วมกับคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 และกรุงเทพมหานคร ได้ผลักดันให้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม (สวนสันติพร) ตามมติรัฐมนตรีและข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระฯ จนปัจจุบันตัวสัญลักษณ์อนุสาวรีย์วีรชนพฤษภา 35 แล้วเสร็จแล้ว เหลือเฉพาะส่วนของสวนสาธารณะที่จะกลายเป็นอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม (สวนสันติพร) ที่กำลังจะทำต่อไป

23 ปีผ่านไปกว่าจะได้สัญลักษณ์ของประชาชนลงหลักปักฐานบนถนนราชดำเนิน วันนี้ญาติวีรชนและประชาชนผู้รักความเป็นธรรมจึงได้พาพวกเขากลับบ้าน.


23 ปี พฤษภาประชาธรรม พิภพ ธงไชย แกนนำพันธมิตรฯ ยืนทอดผ้าบังสุกุลเคียงข้าง จตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.

(คอลัมน์โลกและเรา - เมธา มาสขาว หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2558)

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน