• tanatach
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : vvv_lover@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-28
  • จำนวนเรื่อง : 499
  • จำนวนผู้ชม : 781848
  • ส่ง msg :
  • โหวต 581 คน
ธนธัช
ประชาธิปไตย...เกิดแต่สังคมของมนุษย์เท่านั้น การเมืองเรื่องใกล้ตัว แต่ขอมองอย่างธนธัช
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2554
Posted by tanatach , ผู้อ่าน : 2897 , 13:05:10 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

ความจริงกระแสโหวตโน ที่แกนนำพธม.พยายาม ผลักดันให้ผู้คนในสังคมยอมรับแนวคิดของตนเองนั้น...

ไม่ได้เป็นกระแสที่ร้อนแรงแต่อย่างใด....แต่ที่ต้องนำมาพูดถึงนั้น ก็เพื่อจะตอกย้ำว่า....แนวคิดเช่นนี้ไม่มีประโยชน์แต่

อย่างใดในระบอบประชาธิปไตย...เพื่อช่วยกำจัดแนวคิดนี้ให้หมดไป  จึงต้องออกมาตอกย้ำกัน

                                                                                          .

กว่าจะได้มาซึ่งระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย

หลายประเทศ  ที่ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น  ที่กว่าจะได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยนั้น   ได้สูญเสีย

ทรัพยากรต่างๆไปมากมาย...ต้องอาศัยผู้ที่ยอมเสียสละแม้แต่ชีพของตนเอง  เพียงเพื่อการขอให้มีการเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง ที่ถือเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตย  แม้จะเชื่อกันว่าผู้นำเผด็จการนั้นจะโกงการเลือกตั้ง

ดังที่ปรากฏให้เห็นในหลายๆประเทศก็ตามที  เราต่างก็ยอม  เราเพียงขอเพียงแต่ให้มีการเลือกตั้ง...เพราะเรา

เชื่อว่าระบอบมันจะพัฒนาไปด้วยตัวของมันเอง  ประชาชนจะรู้ได้ด้วยตนเองว่า  ตัวเขานั้นคือส่วนหนึ่งที่จะไป

ช่วยผลักดันให้เกิดความเจริญขึ้นในบ้านเมือง   ประชาชนต้องรู้ต้องเข้าใจให้ได้ว่า..การเมืองนั้น มีอิทธิพลต่อ

เขามากมายนัก  เขาต้องรู้ให้ได้ว่า  แม้แต่ลมหายใจ  ที่เขาหายใจเข้าไปนั้น  จะสะอาดบริสุทธิ์หรือเจือปน

ด้วยมลพิษนั้น  ล้วนมาจากนโยบายของนักการเมือง  หรือแม้แต่สายน้ำยังเปลี่ยนทิศทางการเดินได้

ดังที่เรามักโทษธรรมชาติ  แต่ความจริงส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของการเมือง

.

เบื่อการเมือง

ประชาชนจะชอบ  จะเกลียด  จะเบื่อหน่ายต่อการเมือง  เพราะหลายสิ่งหลายอย่าง  ไม่เป็นไปตามที่ตน

เองต้องการ  แล้วจึงมาสรุปกันเอาเองว่า..” ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง “  นั้นเพราะเราเข้าใจผิด  เข้าใจเอาเองว่า

สิ่งที่เป็นอยู่  สิ่งที่ได้มาและมีอยู่นั้น  ล้วนเป็นความสามารถของตนเอง   ความจริง หากมองรอบตัวแล้วคิดพินิจ

พิเคราะห์ให้ดี  ก็จะรู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นล้วนมาจากการเมือง....เราจึงไม่มีสิทธิ์เบื่อหน่ายการเมือง

.

มีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างไร

ดังที่ผมเขียนมาในบทก่อนๆนั้น ระบอบประชาธิปไตย  เป็นระบอบที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองตั้งแต่สองพรรค

ขึ้นไป  ในพรรคการเมืองนั้น ต้องประกอบด้วยกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย  ที่มีจำนวนมากพอที่จะครอบ

คลุมประชากรทั้งหมดได้  มาร่วมกันเลือกสรรตัวแทนเพื่อขึ้นไปเป็นกรรมการบริหารพรรค

กรรมการบริหารพรรคการเมืองจะกำหนดนโยบายพรรคร่วมกัน  แล้วจึงส่งตัวแทนให้ประชาชนทั้งประเทศ

ได้คัดเลือก  เพื่อไปเลือกคณะผู้บริหารประเทศ  ซึ่งอีกฝ่ายก็ทำหน้าที่ตรวจสอบ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงทำได้หลายกรณี  เพียงแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าต้องการมีส่วนร่วมมากน้อย

แค่ไหนเพียงใด  ตามขั้นตอนดังกล่าว   หากไม่สนใจในขบวนการดังกล่าว  แต่เรายังมีหน้าที่  นั้นคือ

การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

.

เลือกผู้แทนกันอย่างไรดี

ต้องยอมรับว่าประชากรของประเทศส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าเลือกแล้วตนเองจะได้อะไร  และจะใช้หลักเกณฑ์อะไรดี

เมื่อไม่รู้  เรามักยึดหลักของกลุ่ม  กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้มากที่สุดในสังคมชนบท  คือกลุ่มปฐมภูมิ

กลุ่มปฐมภูมิ  เป็นกลุ่มที่มีประชากรเป็นจำนวนมาก  แต่กระจัดกระจาย  มีการปฏิสัมพันธ์ที่แนบแน่น

ภายในกลุ่ม    เป็นกลุ่มที่ไม่มีพลังผลักดันใดๆต่อนโยบาย   การตัดสินใจในกลุ่มนี้จึงเป็นไปตามการชี้นำของ

สมาชิกในกลุ่ม  ที่พิจารณาในความเป็นผู้ใกล้ชิดกัน  เคยเกื้อหนุนจุนเจือกัน เป็นสำคัญ

แต่ในสังคมเมืองที่มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี

การตัดสินใจของคนกลุ่มนี้จึงเป็นไปตามกลุ่มที่เราเรียกกันว่ากลุ่มทุติยภูมิ..ซึ่งกลุ่มทุติยภูมินี้เองที่จะ

เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดเป็นนโยบาย  การตัดสินใจเลือกของกลุ่มนี้  จึงเป็นไปใน

ลักษณะถือเอาผลประโยชน์ของกลุ่มและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

.

เลือกคนดี...เลือกคนที่เลวน้อย

คนดี-คนเลว  ดูเหมือนจะหาคำนิยามมาอธิบายได้ไม่ยากนัก  แต่การนำคนไปซ้อนทับภาพนั้น  มันไม่

ลงตัวสนิทเสียทีเดียว  มันมักมีความเหลื่อมล้ำระหว่างดีชั่วปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ  มันจึงขึ้นอยู่กับมุมมอง

ของแต่ละคน  และในตัวของระบอบประชาธิปไตยนั้น  ก็หาได้ต้องการให้เราไปโต้เถียงกันในเรื่องนั้น

ระบอบต้องการให้เราคัดสรรตัวแทนของเรา  เพื่อไปทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม  หรือทำให้กับชาติ

บ้านเมือง  ส่วนผลประโยชน์ที่เราได้รับนั้น  ควรจะมาจากผลของการพัฒนาส่วนรวม  หาได้เพื่อผล

ประโยชน์ส่วนตัวโดยตรง

การเลือกจึงต้องดูนโยบายพรรค..ดีหรือไม่...เป็นไปได้จริงตามที่หาเสียงหรือไม่...พรรคนั้นได้ส่งผู้สมัคร

รับเลือกตั้งมีคุณสมบัติดีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่หาเสียงไว้

เราจึงมีความจำเป็นต้องเลือก...เลือกพรรค-เลือกคน....เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชาติบ้านเมือง

.

โหวตโนทำไม

ยังจะไม่กล่าวถึงในบทนี้...ในเมื่อระบอบมันได้ให้สิทธิ์ในการคัดเลือกคนเลือกพรรคที่ดีที่สุด

แล้วมาชวนกันต่อต้านคน  ต่อต้านพรรคการเมือง ที่อาสาลงมาให้คัดเลือกว่า  มีแต่พรรคการเมืองชั่ว 

มีแต่คนชั่วคนเลว  จึงจะไม่เลือกใครเลยนั้น

ขอเรียนเบื้องต้นในบทความนี้ว่า....เป็นความคิดที่โง่เขลาเบาปัญญายิ่ง....ช่างไม่รู้บทบาทและหน้าที่

ของพลเมืองที่ดีว่า  เขาประพฤติปฏิบัติตนกันอย่างไรบ้าง....ระบอบบอกว่าให้เลือกให้ทำในสิ่งที่ดีที่สุด

กลับบอกว่าตนเองดีที่สุด

เขาบอกให้เลือกคนเลือกพรรคเข้าสู่สภาเพื่อทำหน้าที่แทนตน....อยากจะถามผู้ดีเลิศประเสริฐศรี

ทั้งหลายว่า....” ในรัฐสภานั้น  มีที่นั่งของคะแนนโหวตโนหรือ “  เมื่อไม่มีที่นั่งสำหรับคะแนน “โหวตโน “มันจะ

ไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีก  นอกเสียจากเอาไว้อ้างในการปั่นป่วนบ้านเมืองในคราวต่อไป

 

ธนธัช  โกศิริสันต์
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 80 (0)
ต้นหญ้าในป่าใหญ่ วันที่ : 19/05/2011 เวลา : 11.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ponder

โหวตเเน่ เเละ โหวตเรื่อง ครับ
ขอเอาไปเเชร์ให้เพื่อนที่ยังสองจิตสองใจ นะครับ ขอบคุณ

ความคิดเห็นที่ 79 (0)
นายมันแกว วันที่ : 19/05/2011 เวลา : 10.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/meawkudkun

ในคำขอ 3 ข้อ
ข้อหนึ่ง ขอตังค์.....ก็ให้ไปแล้ว 2 ครั้งนี่
ข้อสอง ขอให้พ้นคดี...อันนี้ก็พยายามช่วยตามนโยบายปรองดองกันไง ช่วยกันเงียบๆสิ
ข้อสาม..ขอเป็นเจ้าพ่อสื่อสาร...โห ข้อนี้ไม่ไหวนา ขนาดแค่นี้ยังถือดีเที่ยวถล่มคนโน้นคนนี้ ใครไม่ยอมทำตาม ก็ตามถล่มซะยับ เอาเป็นแค่เจ้าพ่อฮาเล็มตามแบบเดิมน่ะก็พอ เอาหลานสาวสุดเลิฟไว้ลูบๆคลำๆเล่นก็ได้ แค่นี้ก็พลีใจให้สุดๆแล้ว....
รักชาติกันเป็นแค่กลุ่มเดียวหรืออย่างไรครับ

ความคิดเห็นที่ 78 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 19/05/2011 เวลา : 08.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

อากาศเปลี่ยน .. คนเปลี่ยน..เดี๋ยวแดดจัด เดี๋ยวฟ้าครึ้ม..

แต่ธรรมชาติ..คือ..ธรรมชาติ..
ในช่อง3 มีถ่ายสดมาจาก ที่ กกต.จับเบอร์พรรคการเมือง
ว่าพรรคไหนได้เบอร์อะไร..ดูมีคนสนใจเยอะดีเหมือนกัน..

ความคิดเห็นที่ 77 (0)
หน่อผุด วันที่ : 19/05/2011 เวลา : 08.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/korpai
'ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า  กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ'

ใครหวังผลว่า"โหวตโน" จะดัดสันดานนักการเมืองได้ ขอบอกว่า "เพ้อเจ้อ"
ยังไงก็ต้องมีคนที่ถูกเลือกเข้ามาอยู่ดี ไม่มีอะไรเปลี่ยนไป ไม่มีอะไรมารองรับเลย
ว่าถ้าโหวตโนได้เท่าโน้นเท่านี้ การเลือกตั้งเป็นโมฆะ หรืออะไรซักอย่าง ทำให้เสียของทำไม
เลยถูกตั้งข้อสงสัยไงว่า มีคน"รับงาน"มา เพราะมันเข้าทางสหายเก่าเขาเคยรักกัน

ความคิดเห็นที่ 76 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 22.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง


http://www.oknation.net/blog/kanis/2011/05/16/entry-1/comment#read

ป๊าลองคลิกไปดูให้หนูหน่อย..โอไม๊โอจ้ะ..

ความคิดเห็นที่ 75 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 22.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 72
กนิษฐ์

อืมม...มะพร้าว วางภาพได้แล้ว...แต่ขาดเรื่องแสงไปหน่อยหนึ่ง...ต้องหาเวลาที่มีแสงส่องโดนลูกมันน่าจะดูดีขึ้น

ม่ายต้องแขวะผู้อื่น......อย่าไปสนใจอะไรที่มันไร้สาระ อะไรที่พิสูจน์แล้วว่าป่วยการ ก็จงอย่าพยายามอีก ม่ายมีประโยชน์

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 74 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 22.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 69
โตขุนต้า

เอางั้นเลยหรือครับ...

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 73 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 21.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 68
plaing_piu

สรุปคือสร้างภาพ

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 72 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

ป๊า..ที่บ้านหนู พี่สาวลงกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเอาไว้
กำลังออกเครืออยู่หลายเครือ..
หนูเดินจะไปถ่ายรูปกล้วย..มีหมาบ้านตรงข้ามวิ่งมาเห่า
เห่าแบบหมาเห่าใบตองแห้งน่ะ..แค่ใบตองปลิวลมมันก็วิ่งมาเห่า
มันคงเห็นหนูเป็นใบตองมันก็เห่า..หนูยกกล้องขึ้นมาจะถ่ายรูปมัน
แต่เห็นว่ามันไม่มีค่ามากพอจะต้องไปกดชัตเตอร์ทำไมให้เสียเวลา..
ถ่ายรูปกล้วยหลายๆเครือในสวนหลังบ้านไว้ดู
ยังจะทำให้ฝีมือกดชัตเตอร์เรา..มีค่ามากกว่า เนาะ..

ความคิดเห็นที่ 71 (0)
piggylin วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 21.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/piggylin

โห กะอีแค่จะโหวตโน พวก ปชป. จะเป็นจะตายกันหรือไงเนี่ย ..........ไม่ต้องกลัวการรณรงค์โหวตโน ของพันธมิตรฯ หรอก พวกเราน้อย............แต่ตรูก็จะสู้แม้พวกตรูน้อย คริคริ ....
พวก ปชป. ทั้งโฆษก ทั้ง......สื่อ ดิ้นพล่านโกหก มดเท็จกันมากมายขนาดนี้ กันเชียวหรือ ไม่ต้องพยายามสร้างเรื่องเท็จ มาใส่ร้ายพวกเราหรอก มันจะทำให้เกิดกระแสตีกลับ และปชช.ที่กลางๆจะ เคลือบแคลงสงสัยเอาได้ ในความผิดปกติ ของ รัฐบาล ปชป. ว่า เกิดอะไรขึ้น ยิ่งกลัวยิ่งรนรานสร้างเรื่องเท็จ มันอาจทำให้ คะแนนเสียงโหวตโน เพิ่มขึ้น แบบคาดไม่ถึงก็ได้ เรื่องโกหก เพลาๆลงหน่อยนะคะ อาธนธัช หลักฐานก็ไม่มี มากล่าวหากันสั่วๆ มีแต่หลักฐานเท็จกุข่าวสร้างเรื่อง.........เกิด คนอื่นเข้ามาอ่านเข้าและ เอะใจกันขึ้นมามากเข้าๆ มันอาจส่งผลเสียต่อ ปชป.มากกว่านะคะ หรือว่า ไม่มีอะไรจะเสียละ
*********
นอกเรื่องหน่อย ปชป. ไปทำอะไรให้ คุณอรทัย กาญจนชูศักดิ์ งอนขึ้นมาล่ะคะ สส.คนนี้ เข้าถึงปชช. แบบถึงตัว แม้กระทั่งโรงงิ้ว ..................ปชป.เนี่ย ตัดสินใจอะไรผิดพลาดเสมอ ไปสะดุดนายทุนคนไหนเข้าล่ะ

ความคิดเห็นที่ 70 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 19.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง


อิ.. มะพร้าวน้ำหอม กลิ่นใบเตย
ปลูกมา 5 ปี มีลูกให้กินแย้วป๊า..

ความคิดเห็นที่ 69 (0)
โตขุนต้า วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 14.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TOCRI

แล้วคุณคิดว่าพรรคไหนที่ควรเลือกที่สุดในปัจจุบันนี้ ผมจะได้เลือกตามคุณ

ความคิดเห็นที่ 68 (0)
plaing_piu วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 12.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plaingpiu

จิตสำนึกการเมืองใช่เรื่องง่าย
เท็จจริงยิ่งขยายงมงายเชื่อ
การเมืองใช่เรื่องเล่นตายเป็นเบือ
ต่อสู้เพื่อชูปลดปล่อยงดงาม

ความคิดเห็นที่ 67 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 12.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 51
โตขุนต้า

ขออนุญาตนำความคิดเห็นนี้มาเป็นไฮไลท์
...............
ขอบคุณมากครับ....ผมเองก็ไม่เคยคิดว่าบทความที่ผมเขียนนั้นจะมีผลต่อการตัดสินใจ ที่เพียรพยายามเขียนนั้น มีจุดประสงค์เดียว คือ หวังให้ใครสักคนได้นำไปต่อยอดให้มันสมบูรณ์

เรื่องหลักฐานการรับเงินรับทอง หรือผลประโยชน์อื่นใดนั้น
ความจริงเรื่องนี้ผมได้รับการบอกเล่ามานานพอสมควร ได้พยายามติดตามมาตลอดเวลา ดูการเชื่อมโยงต่างๆ ดูความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด จะให้ระบุหลักฐานให้มันแน่ชัดลงไปนั้น มันไม่สามารถทำได้ ซึ่งในบทความของท่านเอง ในหลายๆบทความที่ท่านกล่าวหาผู้อื่นนั้น ท่านไม่เคยมีหลักฐานมาแสดงเช่นกัน แล้วมาถึงบทความนี้ เหตุใดท่านจึงต้องการหลักฐานเล่า....เรื่องนี้คนวงในต่างก็ตั้งข้อสังเกตและพูดถึงกันมาก ท่านน่าจะลองเข้าไปหาความจริงดู
ผมมีเพื่อนเป็นตำรวจสืบสวนด้านเศรษฐกิจ พูดไทยยังไม่ชัด ใช้แต่ภาษาจีนกับอังกฤษเป็นหลัก ทำงานหนักและเสี่ยง เขาเคยอธิบายให้ฟังว่า เรื่องคดีอาชญากรรมต่างๆนั้น ดูเหมือนยาก แต่ยังพอหาหลักฐานได้ .....แต่คดีด้านเศรษฐกิจ ด้านคอรั่บชั่น เป็นคดีที่หาหลักฐานได้ยากมาก มันเป็นเพราะเรื่องของคนสองคนสมรู้ร่วมคิดกันในที่ลับ แม้เส้นทางการเงินก็ยังสลับซับซ้อน ดังที่เพื่อนนักธุรกิจของผมเอง ที่ธุรกิจของเขาขาดทุนในความเป็นจริงของการตลาด แต่เขาก็ขยายธุรกิจของเขาออกไปเรื่อยๆ ในทางบัญชีเขาได้กำไรจากธุรกิจ ทางปฏิบัติเขาขาดทุน....แล้วเขาเอาเงินมาจากไหน มาเติมลงไปในระบบของเขา....หากไม่ใช่ฟอกเงิน...หลักฐานนั้นหรือ...แทบไม่ต้องถามหา

การวิภาควิจารณ์ หาใช่ว่าเราทำได้ง่ายๆ เราต้องหาสมมติฐานต่างๆมากมายมากองรวมกัน แล้วมาปะติดปะต่อว่าอันไหนจะเป็นไปได้ อันไหนไม่น่าจะเป็นจริง กว่าจะโยนออกมาสู่สังคม เราคิดทบทวนดูแล้วดูอีก...บางเรื่องเราสรุปว่าใช่ บางเรื่องต้องให้สังคมตัดสิน บางเรื่องต้องการการต่อยอด สำหรับผมแล้วไม่เคยมั่ว
การกล้าที่จะวิภาควิจารณ์ผู้อื่นนั้น ผมยึดหลักวิชาการ ยึดหลักความถูกต้อง ที่สำคัญสิ่งเหล่านี้เราประพฤติปฏิบัติมาตลอด...เราจึงไม่มีแผลที่ต้องกังวล

ส่วนในเขตของท่านไม่มีคนดีเลยนั้น...น่าจะเข้าใจระบอบประชาธิปไตยไม่ถูกต้องมากกว่า....ในการเลือกผู้แทนนั้น จริงอยู่ที่เราต้องคำนึงถึงคนดีคนไม่ดี...แต่เมื่อเราไม่รู้จัก มองไม่เห็น ตัดสินใจไม่ได้....เราจึงมองไปที่กลุ่มของผู้สมัครนั้นๆ หรือมองไปที่พรรคการเมือง มองไปที่ภาพรวมทั้งหมดว่า..ควรจะไว้วางใจพรรคใดได้มากที่สุด เราจึงเลือกในภาพรวม...เพราะผู้แทนนั้นทำตามมติพรรคในหลายเรื่องอยู่แล้ว ดีไม่ดีสำหรับตัวบุคคลคือเรื่องรอง...แม้ตัวเราจะเลือกหรือไม่เลือก...เราก็ได้ผู้แทนของเราอยู่ดี....มันสำคัญตรงที่เราจะเลือกอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาติบ้านเมืองต่างหาก

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 66 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 12.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 55
ดอกไม้บูรพา

โหวตโน แล้วประชาชนได้อะไร....
หรือว่าโหวตโน คือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชาติบ้านเมือง

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 65 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 11.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 54
กอบธรรม

คิดเสียว่า...พาไปทัวร์นรกก็แล้วกัน

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 64 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 11.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 53
แผ่นดินเดียวกัน

ความจริงเมืองไทยเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมากกว่าเลี้ยงแพะ

ทำไมจึงพูดถึงแต่แพะ

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 63 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 11.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 52
วิบูลย์

ครับ...การเมืองมีอะไรที่มันซับซ้อนให้เราต้องค้นหาเอาเองอยู่เสมอครับ

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 62 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 11.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 50
June

ใช่ครับ...มีผู้คนเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่ยังหลงผิด

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 61 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 11.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 49
กำหนัน

ยังไม่ถึงกับบ้าครับ...มันคือเส้นทางเดินของเขาทางการเมือง และทางการเงิน

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 60 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 11.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 48
ไทยนิกร

ใช่ครับ...โหวตโน คือเกมทำลายระบอบประชาธิปไตย

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 59 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 11.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 47
มะอึก

ครับท่าน....ผมยังมองไม่เห็นว่าจะปฏิรูปได้อย่างไร
จะได้ผู้แทนที่ดีมาได้อย่างไร

ทั้งๆที่โหวตโนมากเพียงใด...ยังไงเราก็ได้ผู้แทนอยู่ดี

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 58 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 11.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 46
ชบาตานี

ครับ...มีหลายท่านที่ทำเป็นว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐศรี..จะให้ยอมตัวลงไปเลือกคนดีน้อยกว่าตัวเองได้อย่างไร

เขาจึงเรียกว่าไม่รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 57 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 11.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 45
นายมันแกว

ครับ...มันก็แปลกดี..ทั้งๆที่พวกนี้ทะเลาะกันทุกครั้ง ก็เรื่องเงินๆ
การขับเคลื่อนต่างๆ ก็เพื่อเงิน

แต่หลายคนจงใจที่จะมองข้ามมันไป

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 11.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 44
Canไทเมือง

ครับ...นั้นคือการเมืองสไตล์สนธิ

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
ดอกไม้บูรพา วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 10.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/300democracy

ตั้งหัวข้อว่า "โหวตโนทำไม" แล้วออกมาเขียนตั้งหลายย่อหน้า ..ตอนนี้ได้คำตอบรึยังล่ะครับ ..ว่า"โหวตโนทำไม"

หลักการที่ถูกต้องในการเลือกตั้งก็คือ "เลือกคนดีให้มาปกครองบ้านเมือง และป้องกันมิให้คนไม่ดีมีอำนาจ" ..เลือกคนเลวน้อยดีกว่าไม่เลือกใครเลย คือ วาทกรรมข่มขืนสิทธิ์ของประชาชน

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
กอบธรรม วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 10.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anakkumlangbai
ก่อนเกิดใครเป็นเรา? ...เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร? ...ใครที่ว่าไม่นานก็ฝังบ้าง เผาบ้าง ..ไม่เชื่อให้ญาติคอยสังเกตุไว้ได้เลย.

สวัสดีครับ

นี่คือการแผ่เมตตาแบบเวอร์ชั่นการเมืองหรือเปล่าครับ

ถ้าอยู่ขมลึกเกินไป แผ่ยังไงก็ไม่ถึงนะครับ.

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
แผ่นดินเดียวกัน วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 10.44 น.

พวกพธม.คิดว่านักเมืองตัวปัญหา มันก็ใช่นะ แต่รากเหง้าของปัญหาคือคนเลือก เราควรจะไปแก้ไขที่รากเหง้ากันจริงๆ ถ้าไม่รับเงิน หรือรับไม่เลือก หรือเลือกคนดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปัญหานักการเมืองเลวมากๆ เลวมาก เลว จะได้ค่อยๆหายไป ขอวกกลับว่าเรื่องทำไมไม่ควรโหวตโน เพราะเป็นจะเป้นผลดีต่อไอ้สารเลวแม้ว คิดได้เท่านี้นะ

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
วิบูลย์ วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 10.16 น.

"โหวดโน + เพื่อไทย + แกนนำนปช " รัฐบาลเพื่อไทย+รมต.นปช+สนธิ+แก้แค้นฝ่ายตรงข้าม" ตามสบายพี่น้องชาวไทยที่รัก

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
โตขุนต้า วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 09.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TOCRI

ผมเองก็ไม่คิดที่จะโหวตโน แต่มาอ่านเจอที่ท่านว่าเขารับเงินมาทำโหวตโน โดยไม่มีหลักฐาน ผมเลยคิดจะโหวตโน ให้เขาได้เงินชั่วๆ อย่างน้อยเขาก็ทำเพื่อประเทศชาติหลายๆอย่าง มากกว่าพวกที่เขียนวิจารณ์อย่างเดียว อีกอย่าง เพราะในเขตเลือกตั้งของผม ไม่มีคนดีให้เลือกเลย แล้วผมจะไปกาช่องไหนละครับ

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
June วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 08.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/junemankind

......ดิฉันก็เห็นด้วยค่ะ ว่าควรเลือก
.......คนที่ใช้ได้ที่สุด.....แม้ว่าอาจจะไม่ถูกใจใครเลย
....แต่ก็เป็นสิทธิ...ของคนอยากVOTE NO
..........ประชาธิปไตยก็ดีอย่างนี้เอง........

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
กำหนัน วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 07.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับคุณลุง คนคิดมันบ้าครับ ต้องดูเวลาบ้างคิดในทางลบอย่างเดียวเลย

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
ไทยนิกร วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 07.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thainikorn

รักประชาธิปไตยต้องไม่โหวตโน
เมื่อมีสิทธิควรใช้สิทธิอย่างเต็มที่ อย่าบ้าจี้เชื่อคนที่ชวนให้ไปใช้สิทธิแบบไม่ใช้สิทธิ

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
มะอึก วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 07.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

โหวตโน..
แนวคิดเช่นนี้ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดในระบอบประชาธิปไตย...

ผมเห็นด้วยขอรับ...

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
ชบาตานี วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 06.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

มีสิทธิ์แล้วไม่ใช้ในทิศทางที่ถูกต้องก็นับว่า.....

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
นายมันแกว วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 02.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/meawkudkun

ตอนนั้นพันธมิตรถือได้ว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาก็บอกว่าต้องต่อสู้กันในระบบประชาธิปไตย เลยตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา กลายเป็นความเสื่อมทั้งของตัวแป๊ะลิ้ม ลามไปถึงความแตกแยกที่เกิดจากการเหยียบแย่งชิงกันเพื่อให้ได้เป็นแกนนำในแต่ละจังหวัด
พอผลาญเงินของพรรคจนเป็นหนี้ ก็ลาออก แล้วโยนหนี้ให้คนอื่นรับไป แม้แต่เลขาฯ ก็ติดเงินหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันอยู่หลายแสน ค่าเช่าก็ไม่เคยจ่ายเลยเท่าไหร่แล้ว
ที่จริงนี่ก็เป็นสันดานของพวกนักเคลื่อนไหวกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเอง แต่การลากเอาพลังของพันธมิตรเดิมมาใช้ผิดทางเช่นนี้สิ กลับเป็นการทำลายกันเองมากกว่า
แล้วเมื่อถึงตอนที่เจอศัตรูตัวจริงแล้ว จะเอาพลังที่ไหนมาสู้กันได้ล่ะ ในเมื่อทำทุกอย่างจนเละเทะไปหมดแล้ว

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
Canไทเมือง วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 01.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/canthai

"พันธมิตรเมื่อโหวตโนแล้ว ก็จะเดินหน้าปฏิรูปการเมือง
และเราจะสู้กับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถ้าเขาไม่ยอมปฏิรูปการเมือง"

นายสนธิ ลิ้มทองกุล
พันธมิตรประชาชนเพื่อเอ่เอ้ทีวี
ผู้จัดการ 6 พ.ค. 2554

มติชนสุดฯ ฉ. 1604 หน้า 21

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 01.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 40
Augustman

ใช่ครับ...ที่สำคัญพูดกันตรงๆ...คะแนนโหวตโนนั้น ไม่มาจากซีกของเพื่อไทยแน่นอน

คะแนนโหวตโนคือคะแนนซีกฝ่ายปชป.
ฉะนั้นตัดคะแนนเสียงปชป.ด้วยการโหวตโน..หากโหวตโนมีมาก คะแนนเสียงระบบบัญชีรายชื่อ หรือที่เรียกกันว่าปาร์ตี้ลิสของปชป.ย่อมลดลงตามไปด้วย

และคะแนนโหวตโนนั้น เป็นตัวเลขชัดเจน รู้ว่ามาจากฝีมือของใคร สามารถนำไปขึ้นเงินได้ทันที จากไหน คงไม่ต้องบอก
รู้ว่ามีการประเมินตัวเลขกันแล้ว มีมัดจำกันด้วย เพื่อใช้ในการรนณรงค์โหวตโนต่อไป

นี้คือการขายเสียงโดยการตัดคะแนนเสียง...แล้วยังกินรวบ ไม่ต้องจ่ายให้กับผู้ที่โหวตโน เพียงแต่ต้องทำให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์โหวตโนกันมากๆ....เงินทองจะไหลมาเทมา

แล้วจะค่อยๆนำรายละเอียดมาเพิ่มเติมครับ

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 00.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 39
chompoopookha

ขอบคุณมากครับ

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 00.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 38
ทศพร

ยังดีที่คุณแม่ท่านรู้ทันคน..
แต่มีแม่ของรุ่นน้องผมคนหนึ่ง ที่ทำงานคนเดียวเลี้ยงและดูแลแม่ รักแม่ ตามใจแม่ทุกอย่าง แม้ฐานะไม่สู้จะดีนัก

แต่ยอมเจียดเก็บเงินให้แม่ได้ไปทำบุญ แม่จะไปแสวงบุญอินเดีย ภูฏานก็ตามใจ ทัวร์บริษัทนี้แพงมาก คงไม่ต้องบอกนะว่าของที่ไหน
ตอนนี้ค่อยดีขึ้นหน่อย เพราะเขาหยุดไปเที่ยว แต่ต้องมาเวที ต้องบริจาค
เธอบ่นกับผมว่าเบื่อ...เบื่อที่แม่ชอบทำบุญ
เธอคนนี้เป็นเด็กดี ไม่เคยแสดงให้แม่เห็นว่าตนเองเหนื่อยและไม่ชอบ
ผมก็ได้แต่ปลอบ และหวังว่าผลบุญต่อการที่เป็นลูกกตัญญู จะส่งผลให้เธอประสพแต่ความสุขความสำเร็จในวันข้างหน้า

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
Augustman วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 00.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Augustman
• มอบทุกสิ่ง ด้วยใจ ใสพิสุทธิ์

☺ โหวตโน...มองได้อย่างน้อย 4 ประการ

1. "เทข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว"

2. พรรคการเมืองใหม่ของตนส่งลงก็แพ้ อายเขาเปล่า ๆ

3. มุ่งสกัดพรรคประชาธิปัตย์ เพราะมวลชนพันธมิตรมีทับซ้อนส่วนหนึ่งที่หลงเชื่อจึงไม่ลงให้

4. พรรคเพื่อไทยได้ชัยชนะประชาธิปัตย์ ..ตอนหลังสนธิประกาศค่อนข้างชัด...ไล่ประชาธิปัตย์ให้เป็นฝ่ายค้าน


ความคิดเห็นที่ 39 (0)
chompoopookha วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 00.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chompoopookha

เห็นด้วยและโดนกับ 3 บรรทัดสุดท้ายมั่กๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
ทศพร วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 00.22 น.

ความเป็นห่วงเป็นใยในบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ คนดีคนฉลาดในบ้านเมืองเรามีอยู่มากมาย สำหรับ โหวตโนเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ทำให้ คนที่เคยรักเคยชื่นชอบ แม้กระทั่งคุณแม่ผมเหลืองเต็มที่ๆ อายุ เจ็ดสิบห้าปีแล้วยังรับไม่ได้เลย จนวันนี้ใส่เสื้อสีชมพูสีเดียวครับ น่าเสียดาย คนดีตกม้าตายไปแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 00.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 24
คริส@อาเค่น

ไม่ต้องสงสัยเลยครับ การซื้อเสียงรูปแบบใหม่ เห็นตัวเลขชัดเจนว่าโหวตโนทั่วทั้งประเทศกี่เสียง นั้นคือคะแนนเสียงที่ถูกตัดออก
เมื่อผู้ศรัทธาเลือกตนเองไม่ใช่กลุ่มเดียวกับพวกโหวตโน..นั้นหมายความว่าพวกโหวตโนคือคะแนนที่ไปตัดออกจากฝ่ายตรงกันข้าม
นั้นคือการซื้อเสียงเพื่อทำให้เสียงฝ่ายตรงข้ามนั้นเสียไปกับการโหวตโน

อยากรู้จังว่ารับมัดจำมากี่โหวต

ติดตามบลอกนี้ต่อไปนะครับ รับประกันว่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
tanatach วันที่ : 18/05/2011 เวลา : 00.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 22
sawaddeethailand

ใช่ครับ..หาได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง จะโหวตโนมากกี่ล้านกี่สิบล้าน ก็ได้ผู้แทนเข้าไปในสภาอยู่ดี
และอำนาจการแก้ไขกฏหมายก็อยู่กับผู้แทนพวกนั้น...มันไม่ใช่พวกโหวตโน
หรือว่าโหวตโนเพื่อต้องการผู้แทนในแบบที่ตนเองต้องการ
หรือโหวตโนแล้วได้เงิน ถ้าอย่างนั้นต้องเร่งให้มากๆ

ไปต่อรองโหวตโนไว้หัวละเท่าไหร่ มันเป็นคะแนนที่เห็นชัด จ่ายตามรายหัวที่โหวตโน ตรวจสอบกันได้ง่าย นี้คือวิธีการซื้อคะแนนเสียงรูปแบบใหม่ ด้วยการตัดคะแนนเสียงฝ่ายตรงข้าม
ไว้ผมจะมาอธิบายในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง จะกระชากหน้ากากคนพวกนี้ออกมาให้ได้

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
tanatach วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 23.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 20
Payont

ใช่แล้วครับ...ไม่มีใครไปสนใจเท่าไหร่หรอกครับ ดังที่ผมบอกไว้ในตอนต้นของบทความ

ผมเพียงต้องการกระชากหน้ากากคนเหล่านี้..เพื่อจะได้คิดทำมาหากินตามที่คนดีทั้งหลายเขาพึงจะทำกัน

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
tanatach วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 23.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 19
ราษีไศล

มันก็แปลกนะ...บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆมากมาย
บางคนบอกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ จนตามแทบไม่ทัน

แต่กลัมมีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่ง..กลับบอกว่าประเทศเราล้าหลัง ตามหลังประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลาย
เขาพวกนี้อยู่จุดไหนของประเทศไทย จึงมองไม่เห็นอะไร

เขาคงล้าหลังจนไม่เข้าใจโลกสมัยใหม่

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
tanatach วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 23.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 18
รวงข้าวล้อลม

มีหน้าที่เลือก...กลับไม่เลือก เขารู้เรื่องประชาธิปไตยแบบไหน ไปเล่าไปเรียนที่ไหนมา

หากคิดว่าตนเองดีจริง มีความสามารถเหนือผู้อื่นจริง แล้วเหตุไฉนไม่อาสาลงมาแข่งขัน พรรคกรเมืองของตนเองก็มี อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ดีจริง หรือรู้ตัวว่าแพ้ จึงชวนตี

มันก็พวกขี้แพ้ชวนตีนั้นแหละครู

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
tanatach วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 23.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 17
เสาะหา

ใช่ครับ...ต้องคิดให้รอบคอบ
ร่างกายเราขาดน้ำ ยามเดินอยู่ในทะเลทราย เราต่างเกี่ยงงอนว่า น้ำนั้นไม่ใช่น้ำแร่ดื่มไม่ได้...น้ำนั้นสกปรกอยู่ในหลุมรอยเท้าสัตว์.....น้ำนั้นมันเหมาะสำหรับสัตว์ดื่ม..น้ำในบ่อนั้นมีขี้สัตว์ลอยอยู่
มีให้เลือกเพียงเท่านี้...จะเลือกหรือไม่เลือกก็เป็นสิทธิ์ของคนคนนั้น

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
tanatach วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 23.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 16
เหมาะสม

หรือจะเอาเจ้าอาวาสวัดทั่วประเทศทุกวัด แล้วให้เจ้าอาวาสเหล่านั้นมาเลือกกันเองว่าจะให้ใครเป็นนายก จะให้ใครเป็นรมต.
ผมว่าน่าจะใช้ได้นะ คงจะได้คนดีสมใจ

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
tanatach วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 23.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 15
กนิษฐ์

ความจริงผมไม่ได้สนใจว่าเขาจะทะเลาะจะกัดกันอย่างไรท่าไหน

นิสก็รู้ 193 วันนั้น ผมไม่เคยเขียนชื่นชมพวกนี้แม้แต่คนเดียว และเคยนั่งโต๊ะกินข้าวโต๊ะเดียวกัน ผมยังไม่คุยกับพวกนั้นเลย เห็นไหมว่าเขาถามคำ ผมก็ตอบคำ
นิสยังถามเองเลยว่าทำไมป๊าไม่คุยกับเขาบ้างล่ะ...อิ อิ
ก้เพราะเห็นตัวตนพวกนี้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
tanatach วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 23.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 14
skyhitra

ใช่ครับ....เรามีหน้าที่ในการคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชาติบ้านเมือง

ชาติบ้านเมืองเราคงไม่ต้องการคะแนนโหวตโนหรอกนะ

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
ทิพย์ธัญญา วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 23.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jonat
พ.ศ.2555 ครบรอบ 750 ปี เจียงฮายบ้านเฮา

ยังไงก็ต้องเลือกข้าง โหวตโน ไม่ใช่ทางออก
เห็นด้วยกับคุณธนธัช ครับ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
tanatach วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 23.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 13
Sea-Sand-n-Star

ใช่ครับ....โหวตโนแล้วเป็นบทเรียนสอนนักการเมืองได้

เขาใช้อะไรคิด

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
tanatach วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 23.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 12
tengpong

ก็พูดง่ายๆว่า " สนตะพาย " ง่ายๆสั้นๆตรงไปตรงมาดีออกครับ

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
tanatach วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 23.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 10
hayyana

มันไม่มีอุดมคติเข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับ............
มันเป็นผลประโยชน์ส่วนตนทั้งนั้น

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
คริส@อาเค่น วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 22.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/zigbee

ดูแล้วสลดใจ

http://www.youtube.com/watch?v=WznWlgmg1oQ

"โหวตโนแล้วอะไรจะเกิดขึ้น... พันธมิตรไม่สนใจ เราต้องเดินหน้าโหวตโนลูกเดียวก่อน เราต้องทุ่มเทชีวิตจิตวิญญาณเรา ในการโหวตโน..."

มอมเมาชัดๆ สงสัยที่ว่ารับเงินมาจะเป็นจริง

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
tanatach วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 22.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 7
นายยั้งคิด

ใช่ครับ...เงินทองไม่เข้าใครออกใคร สนธิกับวีระทะเลาะกัน....ก็เพราะแย่งฐานที่มั่นในอเมริกานี้แหละ

จำนวนเงินที่คนเหล่านั้นให้ก็มากมายเอาการอยู่ ที่บอกตัวเลขหน้าเวทีนั้น มันแค่ระดับเด็กอนุบาลครับ

ที่โหวตโนนั้น มีข่าววงในบอกว่า เพื่อกันเม็ดเงินไหลไปสู่พรรคการเมืองใหม่ เพราะเคยรับปากและตกลงกันแล้วว่าจะให้ไปดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

พวกนี้ที่ทะเลาะกันนั้น...ล้วนมาจากเรื่องเงินๆทองๆทั้งนั้น

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
sawaddeethailand วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 22.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawaddeethailand

สวัสดีครับ
แค่คำถามที่ว่าโหวตโนแล้วจะทำไงต่อ มันยังตอบกันไม่ได้เลยได้แต่อ้างโง่ๆว่าเพื่อสั่งสอนนักการเมือง ทำไมไม่กล้าบอกตรงๆไปเลยล่ะว่า"เอาไว้เพื่ออ้างความชอบธรรมในการปฏิบัติการข้างถนนต่อไป"

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 21.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

ป๊า..
หนูเปิดทีวีไว้หลายช่องมาก เวลาเปิดเน็ต..คลิกดูไปเรื่อยๆ
ไล่มาเจอมัฆวาน..ตอนประพันธุ์ออกมาพล่าม..กล้องแพนมาหน้าเวที..

ป๊า..หน้าเวทีเหลือแต่เก้าอี้..เยอะกว่ามีคนนั่งอีกอะ..
เห็นแล้วอดก๊าก..ไม่ได้อะป๊า..

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
Payont วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 21.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

ผมว่าโนโหวตมันหน่อมแน้มไปหน่อย ไม่มีใครฟังสักเท่าไหร่หรอก

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ราษีไศล วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 21.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/motorcyrubjang
ณ บ้านดวนน้อย ราษีไศล ศรีสะเกษ twitter : @motorcyrubjang / facebook.com/motorcyrubjang  

ถ้าประชาชนไม่หวังพึ่งรัฐบาล ผู้บริหารประเทศ
จะไปหวังพึงใครล่ะครับ หรือไปคอยข้างถนนแล้วรับเงินวันล่ะ2-300บาทจากหัวหน้าม๊อบข้างถนน แม้จะหวังไม่ได้มากนะ ต้องหวังพึ่งให้รัฐาบาลบริหารประเทศดีๆ พูดแปลกๆ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 21.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

ถ้าพูดภาษาสั้นๆ ถ้าประชาธิปไตย ต้องเลือกตั้ง ส่วนเลือกมาแล้ว ดีชั่ว ค่อยว่ากันอีกขั้นตอนหนึ่ง แต่ตอนแรก ต้องเลือกก่อน

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
เสาะหา วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 21.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/starbiography

คิดให้รอบคอบนะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
เหมาะสม วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 21.22 น.

เมื่อมองไม่เห็นว่ามีใครดี
ก็โหวต โน
มันทำใจไม่ได้หรอกครับที่จะเลือกใคร

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 21.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

ป๊า..
พธม.ยิ่งกว่าเละตุ้มเปะ ยิ่งกว่าแตกแยก แต่ละคนแต่ละ
แกนคุมตัวเองกันไม่ได้เลย..ตามไปที่ไหนก็ฟัดกันจน
อลละหม่าน ไม่รู้ใครเป็นใคร..

เรียกว่า..สอนไปก็ไร้ค่า ในเมื่อเขามองไม่เห็นอะไรมีน้ำยา..
ตาเขาบอด หนูว่ายังน่าเห็นใจกว่าใจเขาบอดอีกนะป๊า..

วันนี้ที่บ้านหนู พี่สาวบอกว่า ที่วัดบ้านเรา เจ้าอาวาสเป็นเสื้อแดง..
คนเลยไม่อยากเข้าวัดทำบุญ วันนี้คนถึงไปเวียนเทียน
ที่วัดกันน้อยมาก..ก็พระแทนที่จะตาสว่างกลับใจบอด..

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
skyhitra วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 21.09 น.

ชอบใครก็เลือกให้ชนะขาดไปเลย

โหวตแน่นอน

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
Sea-Sand-n-Star วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 21.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sea-sand-n-star
บ้านหลังแรก "ก็เพราะหัวใจรักการเดินทาง จึงอยากแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเติมฝันให้นักเดินทางผู้ร่วมความฝันเดียวกัน" >>>ขอเชิญเยี่ยม>>> บ้านหลังใหม่ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง สังคมดี"   http://www.oknation.net/blog/ssns2

ไม่โหวตโน แต่ต้องโหวตนาว ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
tengpong วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 20.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tengpong

สนธิสั่ง Vote No พวกลิ่วล้อก็ต้องทำตาม เพราะมันคิดเองไม่ได้

พวกนี้ในรูจมูกมัน connecting กันได้ มีไว้ร้อยเชือกครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
piggylin วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 20.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/piggylin

ประชาชนไม่เคยพึ่งรัฐบาลได้เลย

การหวังพึ่งรัฐบาล คือประชาชนหน้าโง่

ขอบคุณ อภิมหาความดื้อรั้น และอภิมหาคอรัปชัน

ของรัฐบาลไทย ที่สอนบทเรียนนี้แก่เรา

เราจะเดินต่อไป...........ถึงแม้เส้นทางนี้จะยาวไกล

และขวากหนามนานัปการ เพราะต้องผจญ กับพวกเผาไทยแล้ว

ยังต้องมาผจญ กับ พวกประชาวิบัติอีก

อ้อ พวกปลาไหล เต็มสภา 500 เลย

เราจะจัดการ จัดระเบียบความรู้ทางการเมืองใหม่

ปลูกฝังจริยธรรมทางการเมืองให้เกิดขึ้น เพื่อยกระดับ

คุณภาพนักการเมือง และคุณภาพประชาชน

อย่างที่ใครหลายคนมักกล่าวโทษว่า เพราะประชาชนไม่มีคุณภาพ

อย่าเอาแต่กล่าวโทษแต่นักการเมืองที่ทำงานบริหารประเทศว่าน้ำเน่า

ประชาชนก็เน่า เลยได้นักการเมืองน้ำเน่าอย่างพวกเราไง

เราจะไม่ยอมให้มีการกล่าวโทษเช่นนี้เกิดขึ้น ด้วยอุดมการณ์ของเราเอง

เพื่อหาระบบทางการเมือง ระบบใหม่ ที่จะทำให้

ประเทศชาติเลิกเดินบนเขาวงกต นักการเมืองน้ำเน่าซ้ำซากนี้สักที

เราเตือนคุณแล้ว เวลาของนักการเมืองน้ำเน่าใกล้หมดลงแล้ว
โหวตโน

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
hayyana วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 19.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hayyana
You are what you is  !   

no vote ใช้ได้กับผู้ที่มีจิตสามัญสำนึกครับ
ใช้ก็พวกไม่มียางอายไม่ได้ผล
ไม่รู้จะอุดมคติไปถึงโลกไหนเหมือนกัน
ดันมา no vote ตอนนี้

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
piggylin วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 19.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/piggylin

เหตุผลส่วนตัวในการโหวตโน คือรัฐบาล ไม่มีความสามารถไร้น้ำยา ในการแก้ปัญหา เขมรล่วงล้ำอธิปไตย และ ไม่สามารถช่วยคุณวีระ ราตรี รวมทั้งไม่ความเด็ดขาดในการแก้ปัญหา และการเลี้ยงไข้หมักหมมปัญหา เป็นเรื่องถนัดมาก ของ รัฐบาลภายใต้การนำของพรรค ปชป. ในเมื่อพรรค ที่รักที่สุด ทำให้เราผิดหวังแล้ว เราก็มองไม่เห็นพรรคไหน แล้ว เพราะฉะนั้น การโหวตโน เป็นการเลือกที่ไม่ฝืนใจที่สุดแล้ว

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
piggylin วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 19.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/piggylin

VOTE NO เพื่อดัดนิสัยนักการเมือง ถ้าดัดได้ ก็ถือว่าคุ้มค่า

และจะเป็นบทเรียนประวัติศาตร์ ให้นักการเมืองได้ตระหนักไปอีก

นาน ว่าประชาชน เหล่านั้น พวกเขาเหล่านั้น ไม่พอใจพวกท่านๆ

ไม่พอใจที่พวกท่านเป็นนักเลือกตั้งมืออาชีพ นั้นเพราะเหตุใด

ทำไมประชาชน ไม่เลือกใครเลย ในระบบพรรคการเมือง

ทำไมพวกเขาเลิกฝากความหวังกับ นักเลือกตั้งแล้ว

พวกเขากำลังหา หนทางใหม่อะไรกันอยู่ แล้วทำไมต้องหาหนทาง

ใหม่ เพราะมันเกิดปัญหาอะไร.........

ไปตั้งคำถาม ถามตัวเองไว้เยอะๆ แล้วคำตอบจะออกมาเอง

ไม่ยาก แค่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็ทราบแล้ว.........

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 19.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ทราบมาว่า คนไทยในประเทศต่างๆสนใจความเลื่อนไหวของม็อบในประเทศไทย โดยกลุ่มที่ชอบเสื้อแดงก็จะมีการรวบเงินกันส่งมาให้เป็นครั้งคราว ส่วนกลุ่มที่ชอบเสื้อเหลืองก็ทำเช่นเดียวกันนี้ อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้มังครับ จึงเคลื่อนไหวกันได้อยู่เรื่อยๆ หรืออาจจะรอเงินที่ส่งมาให้ก็ได้ ที่จริงผมไม่ทราบว่าเงินที่ว่ามากน้อยสักเพียงใดครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
tanatach วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 16.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

อืมม...มี 3 ทางให้เลือก
โหวตพรรคปชป. ได้อภิสิทธิ์เป็นนายกฯ...
โหวตพรรคเพื่อไทย ได้ยิ่งลักษณ์เป็นนายกฯหน้าฉาก
หาก....
โหวตโน....ใครได้ ใครเสียอะไรไปบ้าง....หรือจะได้นายกฯจากพรรคโหวตโน...คิดให้ดีเถอะว่า ชาติบ้านเมืองจะได้อะไร...สมองของใครก็ของใคร..คิดกันเอาเอง

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 15.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

คิก..ป๊า..
ใน fb พี่หงาแกถามเรื่องนี้มา..ขอให้ป๊าอธิบายหน่อย..
หนูเลยบอก.."พี่หงาเข้ามาฟังป๊าอธิบายในบล็อกนี่ได้จ้า"

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
tanatach วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 15.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ความคิดเห็นที่ 1
sunnylittle

ขอบคุณครับ สำหรับธรรมวันวิสาขาฆบูชา
..................
ความคิดเห็นที่ 2
กนิษฐ์

ก็บอกแล้วว่าจะต้องชี้แจงกันต่อไป
....................
ความคิดเห็นที่ 3
นายเมือง

น่าจะเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในบางสิ่งบางอย่างนะครับ
หน้าที่ของพลเมืองที่ดี ก็คือเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับชาติบ้านเมือง

หากการโหวตโนคือการเลือกที่ดีที่สุดให้กับชาติบ้านเมือง ก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่พึงกระทำได้ครับ

ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
นายเมือง วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 15.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/na-korn

หมดหวังกับนักการเมืองที่ใช้เวลาเพียงชั่วข้ามคืนผลาญเงินภาษีของเราเป็นแสนล้าน โดยไม่มีความ
ละอาย เคยให้ความไว้วางใจแล้ว แต่ทำให้ผิดหวัง
หากจะใช้สิทธิโนโหวตก็จะถูกตัดสิทธิหลายอย่าง
จึงขอให้สิทธิโหวตโนแล้วกัน

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 14.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

เรื่องโหวต โน เรื่องนี้..ดูเหมือนจะมีแย้งๆกันเองอยู่แล้วในกลุ่มแกน..
ที่พยายามลงทุนให้เกิดกระแส..ดูจะไร้ผล สื่อไม่เล่นด้วย สังคมไม่เล่นด้วย..ล่มเลือกตั้งคราวนี้ไม่ได้แน่..

เลือกตั้งคราวนี้ พรรคต่อพรรคที่ใช้นโยบายมาหาเสียง..
นั่นคือการแข่งกันตามระบอบประชาธิปไตย

คงอยู่ที่คนไทยที่มีสิทธิ์ให้เลือก..ว่าจะเลือกนักการเมืองคนไหนให้เข้าไปนั่งในสภา..บริหารชาติ..

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
sunnylittle วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 13.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Buwant2B
Be yOu  wAnt To bE  nOt other   wAn a  sEe

ธรรมสวัสดีวันวิสาขบูชาค่ะ....
ขอน้อมนำพระคาถาของท่านเจ้าประคุณ...สมเด็จโต วัดระฆัง มาช่วยค่ะ....
พิจารณา มหาพิจารณา พิจารณา มหาพิจารณา ฯลฯ
สวนสวยเพราะไม้หลากสี
ป่าใหญ่มีไม้หลากพันธุ์
คนเราทะเลาะกันมันธรรมดาโลก
ยังศรัทธาและเชื่อมั่น ประเทศไทยไม่สิ้นคนดีค่ะ
.... ไม่ vote no ....เหมือนกันค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2011 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]