• tanatach
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : vvv_lover@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-28
  • จำนวนเรื่อง : 499
  • จำนวนผู้ชม : 776031
  • ส่ง msg :
  • โหวต 581 คน
ธนธัช
ประชาธิปไตย...เกิดแต่สังคมของมนุษย์เท่านั้น การเมืองเรื่องใกล้ตัว แต่ขอมองอย่างธนธัช
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2555
Posted by tanatach , ผู้อ่าน : 1606 , 12:06:00 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

.

เล็กๆน้อยๆครั้งหนึ่งเมื่อร่วม 30 ปีมาแล้ว..เคยได้รับความเมตตา..ความเอ็นดูจากท่านพิชัย  วาศนาส่ง  ที่

กรุณาให้ความรู้  สั่งสอนเมื่อครั้งที่เคยเข้าออกที่บ้านสีลมเป็นประจำ  ทำให้รู้ว่าท่านเป็นคนทำงานหนัก  การ

พักผ่อนของท่านแทบจะไม่เป็นเวลาที่แน่นอน  กลางคืนท่านต้องติดตามดูข่าวทางดาวเทียม  เนื่องจากเวลาที่

คลาดเคลื่อนแตกต่างกันมากในแต่ละภูมิภาคของโลก  ท่านจึงมีเวลานอนไม่เหมือนกับคนอื่นๆ  โดยเฉพาะ

เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ  ท่านมักตามข่าวจนแทบจะไม่มีเวลานอน

นี้คือตัวอย่างหนึ่งที่ผมจดจำและพยายามนำมาใช้เสมอ(บ้าง)...ทำให้รู้ว่าการที่จะทำสิ่งใดให้สำเร็จลุล่วง 

ต้องทุ่มเทให้กับมันอย่างเต็มที่

ผมระลึกถึงท่านเสมอ...ทุกครั้งที่เห็นอาหารญี่ปุ่น  หรือนึกถึงปลาดิบ...จะระลึกถึงท่านเสมอ...ด้วยกระผมเป็น

เด็กบ้านนอก  ไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาหารญี่ปุ่นเป็นอย่างไร  วันนั้นไม่ทราบว่าออกมาจากงานอะไรสักงาน 

ท่านบอกว่าวันนี้จะพาไปกินอาหารญี่ปุนที่โรงแรมนิวอัมรินทร์สี่แยกอยุธยา(เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรไม่

ทราบ)  ไปกัน 3 คนมีท่าน  พี่พจน์และผม...ผมเป็นเด็กก็ต้องคอยทำตามผู้ใหญ่  ไปนั่งที่หน้าเคาร์เตอร์  มีเชฟ

ยืนทำให้ทานสดๆ  ท่านพิชัยท่านทำตัวสบายๆซึ่งเป็นบุคลิกของท่าน  ท่านเอาสูทพาดกับพนักเก้าอี้  แต่เรา

เป็นเด็กต้องสำรวมจึงไม่ได้ถอดสูทออก  นักดูเชฟหั่นผัก..หั่นปลาด้วยความรวดเร็วและชำนาญ  นั่งดูจน

เพลิน  นึกถึงแล้วยังขำๆกับตัวเอง  ที่เชยๆ  บ้านนอกที่นั่งดูด้วยความทึ่ง

แต่ที่ขำที่จดจำไม่ลืมคือการจิ้มวาซาบิ  หลายท่านที่เคยทานปลาดิบใหม่ๆคงจะจดจำมันได้ดี  ผมนี้สิ  นั่งเปิ่น

มองเชฟจนไม่ได้ดูว่าเขาจิ้มวาซาบิกันอย่างไร  จนเอามันเข้าปากแล้วกัดแค่ครั้งแรก  เจ้าประคุณเอ๋ย..โลกมัน

หมุนไปทางไหนไม่รู้แล้ว รู้แต่ว่ามันเหมือนมีอะไรเสียดแทงไปที่แกนสมอง แต่พอมีสติควบคุมตนเองได้อยู่  จำ

ได้ว่าตอนนั้นอยากลุกขึ้นวิ่งสักรอบสองรอบ

บทเรียนจากอาหารญี่ปุ่นครั้งนั้น...ทำให้จดจำท่านพิชัยได้แม่นยำ  ตลอดจนคำแนะนำ  คำสอนต่างๆจนแทบ

จะไม่มีอะไรตกหล่น

....................

ขอแสดงความไว้อาลัยต่อครูพิชัย  วาศนาส่ง  ผู้จากไป..ที่ยังคงไว้ซึ่งคำสั่งสอนต่างๆให้ลูกศิษย์ได้นำมาเป็น

แบบอย่าง..เป็นบทเรียน..เป็นความรู้ที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไปอย่างไม่มีวันรู้ลืม

อาลัยรักครูพิชัย  วาศนาส่ง

ธนธัช  โกศืริสันต์

 

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 26/05/2012 เวลา : 11.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง


๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

๒.๑ ให้บรรดาการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง หรือการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หากมีการกระทำใดที่เป็นความผิดตามกฎหมาย ให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป และให้ผู้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง

การกระทำตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงการกระทำของบุคคล ดังต่อไปนี้

๒.๑.๑ การกระทำทั้งหลายของบุคคลที่เกิดจากการชุมนุมทางการเมือง หรือการแสดงออกทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่ห้ามการชุมนม การกล่าววาจาหรือโฆษณาด้วยวิธีใดเพื่อรียกร้องหรือให้มีการต่อต้านรัฐ การต่อสู้ขัดขืน การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการประท้วงด้วยวิธีใด ๆ อันเป็นการกระทบต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมือง

๒.๑.๒ การกระทำทั้งหลายของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการป้องกัน ระงับหรือปราบปราม ในเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง หรือการกระทำใดที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓)

๒.๒ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ถ้าผู้กระทำการตามมาตรา ๓ อยู่ในระหว่างการสอบสวนให้ผู้มีอำนาจสอบสวนระงับการสอบสวนผู้นั้น ถ้าอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องให้พนักงานอัยการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องระงับการฟ้องหรือให้ถอนฟ้อง ถ้าผู้นั้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี ถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิด ถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและปล่อยตัวผู้นั้น (ร่างมาตรา ๔)

๒.๓ ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติทั้งหลายขององค์กรหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งได้ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือการดำเนินการหรือการปฏิบัติทั้งหลายขององค์กร หรือหน่วยงานอื่นใดอันเป็นผลสืบนื่องจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติขององค์กรหรือของคณะบุคคลดังกล่าว มิได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้กระทำความผิด โดยให้นำความในมาตรา ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบนั้นให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมต่อไป (มาตรา ๕)

๒.๔ เพื่อให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นการสร้างความปรองดองในสังคม ให้การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพราะเหตุมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมืองเป็นอันสิ้นสุดลง และให้ถือว่าบุคคลผู้นั้นไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๖)

๒.๕ การดำเนินการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของบุคคลซึ่งมิใช่องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากการกระทำของบุคคลใดซึ่งพ้นจากความรับผิด ตามพระราชบัญญัตินี้และทำให้ตนต้องได้รับความเสียหาย (ร่างมาตรา ๗)

๒.๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘)

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000064443

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 21/05/2012 เวลา : 17.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง


http://www.oknation.net/blog/kanis/2012/05/21/entry-1/comment#read
จักรยานเทิดพระเกียรติ ทางเรียบ , เสือภูเขา

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 10/05/2012 เวลา : 09.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

http://www.oknation.net/blog/nn1234/2012/05/09/entry-1
วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2555
อาการป่วยของบล็อกเกอร์ คนช่างเล่า.....ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ทุกวัน

- ป๊าพี่นุไม่สบายจ้า..

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 07/05/2012 เวลา : 13.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง


ป๊านี่ไง ที่นายกมาร์ค มาเยี่ยมเยียน ดูแลถามไถ่คนมาบตาพุด..
ได้เจอลุงน้อย ลุงน้อยบอกได้คุยได้บอกอะไรนายกมาร์ครับไปเยอะเลย..
การได้เห็นนายกมาร์ค ชาวบ้านบอกรู้สึกสบายใจดีกว่าที่นางยกปูไม่ฉลาดเลย นั่งเครื่องบินมาดูคนมาบตาพุดซะอีก..

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 07/05/2012 เวลา : 13.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง


http://www.oknation.net/blog/kanis/2012/05/07/entry-1
ก๊าซคลอรีนรั่วอีกนิคมระยอง 300คนอาการแย่ เร่งส่งร.พ.

- เกิดเหตุ 2 วันติด โรงงานระเบิด โรงงานแก๊สรั่ว
ขนาดนิสอยู่ไกลกว่าหน่อย ยังปวดหัว ยังแสบคออยู่เลย..
อากาศไปถึงกันหมดอ่ะป๊า..

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 30/04/2012 เวลา : 11.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง


เขาขอให้ช่วนเขียน
นิสแนะนำว่าส่งเป็นเนื้อหาหนังสือที่ไปยื่น แนบข้อเขียนเชิงคอลัมน์
เพื่อสะท้อนความรู้สึกของเจ้าของพื้นที่คนบ้านค่าย จะดีกว่าเขียนเป็นบทความยาวๆ..


ความคิดเห็นที่ 10 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 30/04/2012 เวลา : 11.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง


http://www.oknation.net/blog/kanis/2012/04/30/entry-1
คนบ้านค่ายรักบ้านเกิด..คัดค้านการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของการนิคมอุตสาหกรรม ในกรณีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ระยอง(บ้านค่าย) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด

- ป๋า พี่น้องบ้านค่าย บอกให้ช่วยส่งข่าวคราว พอแล้ว
ไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ให้ทีจ้า..

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 23/04/2012 เวลา : 11.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง


http://www.oknation.net/blog/kanis/2012/04/23/entry-1
ออโต้..หมาโตน่ารัก..

- ป๋านี่คือเจ้าออโต้..โกลเด้นรีทรีฟเวอร์
ที่เจ้านายของเจ้าเอก ลูกวรรณ ให้มาช่วยเลี้ยงต่อให้ที
กว่าจะถ่ายรูปมาได้ พอดูได้ ก็ประมาณนี้แหละ..อิ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 16/04/2012 เวลา : 12.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000046334
ผุดสกายวอล์กเชื่อมบีทีเอส-ห้างดัง-จุฬาฯ ปีนี้

เอกชนเตรียมผุดทางเดินลอยฟ้าเชื่อมห้างดังกลางกรุง-จุฬาฯ ขณะที่สกายวอล์กย่านราชประสงค์ รุดหน้า ไม่รบกวนผิวถนน แต่ใช้พื้นที่ของห้างแทน เผย 2 โครงการใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ทางศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER) ได้เสนอที่จะก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) ภายใต้ชื่อโครงการ New Sky Walk & Plaza Extension เพื่อเชื่อมสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ เข้ากับศูนย์ค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ โดยจะไปสิ้นสุดที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทางเดินลอยฟ้าบริเวณที่เชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จะมีขนาดกว้าง 33-36 เมตร ส่วนที่เป็นทางเดินขนาบอาคารศูนย์การค้าจะมีขนาดกว้าง 6 เมตร สูงจากระดับถนน 6.60 เมตร ระยะทางประมาณ 400 เมตร ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มายังศูนย์การเข้าดังกล่าวเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนสะดวกขึ้น โดยทางเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ จะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด คาดว่า จะใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท โดย กทม.ได้เห็นชอบในหลักการและพร้อมให้ความสนับสนุนเต็มที่

นายธีระชน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ทางศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ก็ได้ขอเสนอที่จะปรับปรุงทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ เข้ากับศูนย์การค้าให้มีการขนาดใหญ่ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาจับจ่าย ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า หรือ Bangkok Skyline ย่านราชประสงค์นั้น ทางผู้ประกอบได้ส่งรูปแบบมาให้ กทม.ได้พิจารณา ซึ่งจะเป็นการก่อสร้างทางเดินที่มีขนาดความกว้างไม่ต่ำกว่า 6 เมตร ซึ่งจะตั้งอยู่บนพื้นที่ระยะร่นอาคารในบางพื้นที่ของโครงการประชาชนสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ รวมทั้งมีพื้นที่ให้จัดกิจกรรมต่างๆ ขณะที่เส้นทางหลักจะมีหลังคาคลุม เพื่อป้องกันความร้อนจะแสงแดดและฝน โดยรูปแบบและโครงสร้างของแต่ละส่วนจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละอาคารตลอดแนวเส้นทาง ทั้งนี้ Bangkok Skyline ยังสามารถเป็นหลังคาให้ทางเดินเท้าในระดับพื้นดิน อีกทั้งพื้นที่ด้านล่างจะมีไฟส่องสว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ส่วนการดูแลรักษานั้น ทางเจ้าของอาคารที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้รับผิดชอบ และออกเงินก่อสร้างโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของ กทม.500 ล้านบาท ทั้งนี้ ในอนาคตคาดว่าจะมีคนสัญจรไปมาไม่น้อยกว่า 100,000 คนต่อวัน ทั้งโครงการของเอ็มบีเค และผู้ประกอบการย่านราชประสงค์ จะดำเนินการก่อสร้างภายในปีนี้อย่างแน่นอน

- รัฐฯไม่ทำ เอกชนจะทำเองก็ได้..

- ป๊าไงบ้าง สงกรานต์นี้ไปเที่ยวไหนมาจ้ะ..

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 13/04/2012 เวลา : 12.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ผมเองก็ติดตามฟังรายการวิทยุของท่าน โทรทัศน์ของท่าน แล้วเก็ยสิ่งที่ท่านป้อนให้เสมอมาครับ ทำให้ผมรู้จักมองโลกกว้างขึ้น ทั้งปัจจุบัน ย้อนอดีต และมองอนาคตข้างหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
Payont วันที่ : 11/04/2012 เวลา : 18.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

ขอร่วมไว้อาลัย

ปูชนียบุคคลท่านหนึ่งของไทย

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
คนเมืองพระชนกจักรี วันที่ : 10/04/2012 เวลา : 15.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chainoy70

สมัยก่อนชอบฟังการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศของคุณลุงพิชัยมาก แต่ตอนหลัง ๆ เคยเห็นท่านบ้างในรายการโลก 360 องศา ทางช่อง 5
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววาสนาส่งมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 10/04/2012 เวลา : 12.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

เวลาที่ได้ฟังท่านพิชัย วาสนาส่ง..
เกี่ยวกับข่าวต่างประเทศ ทำให้รู้สึกว่าได้ความรู้มากขึ้น..เห็นอะไรได้กว้างขึ้น..

เสียดายที่ท่านหมดภาระในการหายใจเข้า-ออก เร็วเกินไป
ท่านยังดูว่าแข็งแรง..แต่เมื่อหมดภาระก็ต้องยอมรับ..
ขอให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสงบสุข ร่มเย็นตลอดไป..

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 10/04/2012 เวลา : 12.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ผมฟังเพลงคลาสสิคก็เพราะอาจารย์พิชัยจัดทางวิทยุจุฬานี่แหละครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
กำหนัน วันที่ : 10/04/2012 เวลา : 12.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับ ผมทำงานกับนักการเมืองท่านหนึ่งได้สำผัสงานเขียนของท่านในหนังสือพบโลก ขอแสดงความไว้อาลัยครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BlueHill วันที่ : 10/04/2012 เวลา : 12.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

สมัยเด็ก ๆ ได้ฟังเรื่องราวข่าวต่างบ้านต่างเมืองก็จากอาจารย์พิชัยนี่แหละครับ
เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผมเิริ่มติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศ

น่าเสียดายคนดี ๆ ในสังคมไทยเราครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2012 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]