*/
  • tatuk
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-25
  • จำนวนเรื่อง : 276
  • จำนวนผู้ชม : 232028
  • จำนวนผู้โหวต : 758
  • ส่ง msg :
  • โหวต 758 คน
วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2553
Posted by tatuk , ผู้อ่าน : 836 , 06:29:20 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลากสีสันซ่อนหาใต้ฟ้ากว้างชีวิตพรางภพหอมรอมชอมอยู่ณ ห้วงยามงามง่ายสบายพรู -พรั่งฤดูดอกฝนฉ่ำดลดาล.ให้ปวงชีพอัญเชิญ...เจริญสติสะพรั่งผลิผืนหล้ามหาศาลสืบวิถีพุทธธรรมดำเนินกาลชำแรกผ่านรากหญ้าแก่นฟ้าดิน.เธอยังคงเขียนฟ้าร่ายอากาศทั้งยังวาดชีวิตวิจิตรศิลป์ขณะโลกร้อนคลั่งแทบพังภินท์ยังเฝ้ายินฝนหยาดมิฝาดเฟือน.ลมหายใจใช้คืน... ใช้ฟื้นจิตใช้สถิตสายทางระหว่างเพื่อนผู้วิเวกชีวา... ผู้มาเยือนผู้รู้เคลื่อนความเงียบ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2553
Posted by tatuk , ผู้อ่าน : 1630 , 06:39:13 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขณะใจไหวภาพกระซาบซึ้งแว่วรำพึงเพียงครู่ก็รู้เหมือนมวลอดีตแดนภพสยบเยือน      สิคล้อยเคลื่อนความงามย้อนความเดิม (วัฒนา).ความที่เรารุกทางไปข้างหน้าแท้! ศรัทธารัดรึงเหมือนพึ่งเริ่มเพียงพบเห็นอิฐก่อฝันต่อเติม        ก็สั่นเทิ้มยังฐานการเปลี่ยนแปลง (โกสินทร์).กาลแทนที่คอยท่าเวลาใหม่ขณะไล่ตามหลังเมืองฝังแฝงอาจเพียงวูบรูปรอยพร้อยแสดง      ก่อนเงาแสงอิสระอันตรธาน (วัฒนา).เมื่อเราถูกซักถามความเป็นมนุษย์ถึงที่ส....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2553
Posted by tatuk , ผู้อ่าน : 693 , 06:39:07 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๑.คำบอกเล่าหลากงามสื่อตามโลกสุขเคล้าโศกผ่านแทรกมาแยกเสียงให้รู้สึกนึกคิด จิตประเดียงแล้วเทียบเคียงเสียงหล้านำพาพลอย.เธอใช่ไหม ใจวางระหว่างนิ่งขณะอิงจริงแท้ก็แค่ปล่อยไปตามทางตามธรรม เลิกซ้ำรอยสุดมือสอยก็ปล่อยมันคล้อยไป.โลกมีดีมีชั่ว... เย้ายั่วแย้งสื่อสำแดงดาษอยู่เพียงรู้ไหมเธอทั้งนั้นสำนองปรองดองใจยิ่งกว่าใครที่ไหนมาไยดี..๒.มิใช่คำเล่าบอกนั้นดอกหรือแทรกกระพือผ่านฟ้ามาถึงนี่ขณะเธอถูกเศร้าโหมเข้าตีขณะม....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2553
Posted by tatuk , ผู้อ่าน : 1242 , 06:59:25 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มาจากไหนไม่รู้ มาอยู่นี่มาทุกปีแปลกหน้าเข้ามาใหม่ท่ามกระแสสิ่งเร้ายากเข้าใจชุมชนเมืองมหา'ลัยรุกไล่ตี.ล้วนหนุ่มสาววัยซึ่งเข้าถึงยากก้าวมาจากรากหญ้าหม่นราศีจึงบางครั้งบางคราวหนุ่มสาวมีโลกทู่ซี้ดีแต่รนแส่ทรวง.ชิมิแท้ลู่ทางกระด้างหยาบในนามบาปบริสุทธิ์สะดุดห้วงแห่งวัยฝันอันตรายทั้งหลายลวงแห่งใจช่วงชิงไฟรุกไล่กัน.ชั่วประเดี๋ยวประด๋าวก็ก้าวพลั้งไปกระทั่งกระทบตีนตบฝันล้วนแต่ลูกเทวดาสลาตันหักสะบั้นครรลองคะนอง....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2553
Posted by tatuk , ผู้อ่าน : 703 , 06:59:24 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รตฺโย มโมฆา คจฺฉนฺติ...คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า.....ห นั ก ห น า ข น า ด นี้เ ร า ยั ง มี ชี วิ ต อ ยู่อ น ร ร ฆ ทุ ก อ ณูอ ว ล สำ นึ ก ใ ต้ จิ ต น า น.ห วั ง ใ จ ป ลุ ก ใ จ ตื่ นฟื้ น ส ภ า พ แ ป ร เ ป ลี่ ย น ผ่ า นห ล า ก ทิ ศ วิ ก ฤ ติ ก า ร ณ์ล้ ว น โ อ ก า ส ส ร้ า ง ก ล ม เ ก ลี ย ว.เ กิ ด ขึ้ น ค ง อ ยู่ ไ ซ ร้ก็ ดั บ ไ ด้ เ พี ย ง ป ร ะ เ ดี๋ ย วทุ ก สิ่ ง จ ริ ง แ ท้ เ ที ย วแ ย ก แ ย ะ เ ถิ ด ....

อ่านต่อ


/1