*/
  • คมฉาน_ตะวันฉาย
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kokkram@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-06-30
  • จำนวนเรื่อง : 95
  • จำนวนผู้ชม : 185934
  • จำนวนผู้โหวต : 99
  • ส่ง msg :
  • โหวต 99 คน
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562
Posted by คมฉาน_ตะวันฉาย , ผู้อ่าน : 366 , 09:49:44 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ปีนี้เป็นปีที่งานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติของเราเจริญเติบโต ก้าวหน้าไปมาก ทั้งงานในประเทศอย่างกรณีที่มี พ.ร.บ.อุทยานฯฉบับใหม่ ที่ยินยอมให้ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ป่าได้อย่างมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน  หรืออย่างกรณีที่ทางการปลดล๊อคไม้หลายชนิดให้ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ สามารถตัดฟันเพื่อขายหรือนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้ ในระหว่างที่ไม้โตและยังไม่ถูกตัดฟัน ประเทศก็จะได้พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการที่ที่ดินว่างเปล่าจะถูกเก็บภาษีที่แพงขึ้น   จึงเกิดกระแสปลูกต้นไม้กันขึ้นมากมาย หน่วยงานราชการหลายแห่งก็แจกกล้าไม้ มาขอไปปลูกได้ฟรีๆ ซึ่งเป็นผลดีทั้งนั้น

งานในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ก็มีเรื่องดีๆมากมาย เราเห็นการออกตรวจป่าอย่างทุ่มเทของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เห็นการอนุบาลสัตว์ป่า เห็นฝูงสัตว์ป่าที่เพิ่มจำนวนขึ้น เห็นแต่ละอุทยานฯพัฒนาการที่ดีขึ้น พร้อมทั้งข่าวดีระดับประเทศ อย่างการถูกปลดออกจากบัญชีดำของไซเตส เห็นว่ามีพื้นที่เกาะลิบง-อุทยานเจ้าไหม และอุทยานหมู่เกาะอ่างทองได้เป็นมรดกของอาเซียน และล่าสุด เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าดอยเชียงดาว กำลังถูกพิจารณาเสนอชื่อขึ้นเป็นพื้นที่ชีวมณฑลอีกแห่งหนึ่ง

ท่านผู้อ่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือถ้าเป็นระดับโลกก็อย่างเช่นพื้นที่มรดกโลก อุทยานธรณีโลก หรือถ้าระดับนานาชาติที่ย่อมลงมาหน่อยก็อย่างมรดกอาเซียน และพื้นที่ชีวมณฑลนี่เอง

แล้วพื้นที่เขตสงวนชีวมณฑลนี่คืออะไร?

สภาพในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

เขตสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve) ในนิยามทางวิชาการเขาหมายถึง พื้นที่ซึ่งเป็นระบบนิเวศบนบก หรือระบบนิเวศทางทะเลหรือชายฝั่ง หรือระบบนิเวศทั้งหมดรวมกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งระบบนิเวศที่ว่านี้ไม่ได้ขีดวงแค่ธรรมชาติแต่หมายรวมมนุษย์เข้าไปด้วย ซึ่งพื้นที่นี้มีบทบาทหลักๆ 3 ด้าน คือ บทบาททางการอนุรักษ์ธรรมชาติ ก็มีสงวนรักษาพื้นที่ สงวนรักษาพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต และอนุรักษ์ระบบนิเวศ สภาพภูมิทัศน์ ตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ สืบสานและส่งต่อไปรุ่นต่อไป บทบาที่สองคือด้านการพัฒนา ทำเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมพัฒนาอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งข้อนี้ถ้าสังเกตดูว่าอะไรที่เป็นระดับนานาชาติที่ยูเนสโกรับรอง จะมีเรื่องของคนหรือสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องเสทอ ส่วนบทบาทที่สามคือด้านการสนับสนุนการวิจัยและกาศึกษา(Logistics) เป็นพื้นที่ที่สามารถให้การสนับสนุนการสาธิต การฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การศึกษา วิจัยและตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ ระดับนานาชาติ ซึ่งข้อนี้พื้นที่สงวนชีวมณฑลในบ้านเราชัดเจนมาก

หล่มภูเขียวในอุทยานถ้ำผาไท ส่วนหนึ่งของพื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยทาก

ซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้สาขาวิทยาศาสตร์ ขององค์การศึกษาวิยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ( UNESCO) โครงการมนุษย์และชีวมณฑล หรือ ตัวย่อ MAB (Man and Biosphere Programme) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ MAB นี้ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมนุษย์และชีวมณฑล (National MAB Committee) ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการขึ้นเพื่อดำเนินการเรื่องนี้

ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในพื้นที่สงวนชีวมลฑลระนอง

พื้นที่สงวนชีวมณฑล ที่ผมบอกว่าทำหน้าที่ในส่วนที่ 3 อย่างชัดเจนคือ เรื่องของการให้การศึกษา อบรม วิจัย ไปเที่ยวก็ได้ เพียงแต่ที่เที่ยวมันไม่ได้โดดเด่นว่าจะต้องมีน้ำตก ทะเลหมอกหรือจุดชมวิว ส่วนใหญ่จะเป็นท่องเที่ยวแบบศึกษาธรรมชาติ เช่น ดูนก ดูผีเสื้อ ดูแมลง ฯลฯ ซึ่งอันที่จริงถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะพาลูกหลานไปศึกษาดูธรรมชาตินี่ ผมว่าเหมาะเลยนะ

ทั่วโลกมีพื้นที่ชีวมลฑณ 651 แห่ง ใน 120 ประเทศ (ข้อมูลปี 2558) ซึ่งในจำนวนนี้มีพื้นที่สงวนชีวมณฑลข้ามพรมแดน(พื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างประเทศ) 15 แห่ง ในบ้านเรามีเขตสงวนชีวมณฑล ที่ยูเนสโกรับรองแล้ว 4 แห่ง คือ

อ่างสลุง ดอยหลวงเชียงดาว

1. เขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช ตั้งอยู่ตำบลสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ริมถนน 304เลย อ.วังน้ำเขียว(ไปทางปักธงชัย)ไม่ไกล   ที่นี่มีระบบนิเวศที่เป็นป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง ส่วนใหญ่ที่นี่ผมมักจะอาศัยไปดูนก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกกลุ่มนกป่าเต็งรัง พวกหัวขวานทั้งหลาย  มีพื้นที่ 78.08 ตร.กม. หรือ 48,800 ไร่ ได้รับการประกาศจาก UNESCO/MAB ในปี พ.ศ. 2519
2. เขตสงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า  หรือที่เขาเรียกป่าดอยสุเทพ  เป็นต้นธารน้ำ  2 ลุ่มน้ำ คือลุ่มน้ำแม่สา ตั้งอยู่ ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอสะเมิง   ส่วนนี้มีเนื้อที่ 420 ตร.กม. หรือ 265,500 ไร่ ส่วนนี้จะใหญ่หน่อย  กับอีกลุ่มน้ำคือห้วยคอกม้า อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง ขนาดพื้นที่ 0.65 ตร.กม. หรือ 406.25 ไร่ระบบนิเวศเป็นแบบป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ได้รับการประกาศจาก UNESCO/MAB ในปี พ.ศ. 2520      

3. เขตสงวนชีวมณฑลห้วยทาก ตั้งอยู่ในทิ้งท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีระบบนิเวศแบบ ป่าเบญจพรรณ  ป่าสัก มีพื้นที่ 294.4 ตร.กม. หรือ 184,00 ไร่ ได้รับการประกาศจาก UNESCO/MAB ในปี พ.ศ. 2520   ที่นี่พื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท คิดเป็น 60% ของพื้นที่อุทยานฯถ้ำผาไทย เป็นพื้นที่ชีวมณฑลด้วย เหมือนแม่สาห้วยคอกม้าที่พื้นที่บางส่วนซ้อนทับกับอุทยานฯสุเทพ-ปุย
4. เขตสงวนชีวมณฑลระนอง ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  เลยภูเขาหญ้า เข้าไปทางเทศบาลหงาว  จะมีป้ายบอก   ที่นี่ระบบนิเวศแบบป่าชายเลน ขนาดเนื้อที่ 303 ตร.กม. หรือ 189,431 ไร่ ได้รับการประกาศจาก UNESCO/MAB ในปี พ.ศ. 2540    สำหรับที่นี่ เป็นป่าชายเลนแห่งแรกของโลกที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล ว่ากันว่ามีความสมบูรณ์ติดอันดับโลก มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นป่าชายเลยฝั่งอันดามัน   ซึ่งเวลาเราไปพื้นที่ป่าชายเลนที่ไหนเราก็ว่าคล้ายๆกัน  แต่นักวิจัยเขาคงศึกษาค้นคว้ามาแล้ว  ทั้งพืชพรรณไม้และพันธุ์สัตว์อีกมาก จึงยกกันให้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน ปัจจุบันที่นี่กำลังอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับ ขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติต่อไปในอนาคต  

พืชพรรณในดอยหลวงเชียงดาว

สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวนั้น ที่นี่มีความโดดเด่นทางพืชพรรณที่เป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าพืชกึ่งอัลไพน์ มีความโดดเด่นทั้งระบบนิเวศของภูเขาหินปูน ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่า ซึ่งเข้าองค์ประกอบของพื้นที่สงวนชีวมณฑล มีการเขียนเสนอคณะกรรมการ แล้วมีการประชุมไปเมื่อราว 2 เดือนที่แล้ว หลังจากนี้ก็จะเสนอให้ ครม.รับรอง แล้วจึงจะเสนอเข้ายูเนสโกให้พิจารณาอีกที ซึ่งทางยูเนสโกเขาก็จะส่งคนมาประเมินอีกที เหมือนพื้นที่ที่ทรงคุณค่าระดับนานาชาติทั่วไป

ฟองหินเหลือง พืชหายากอีกชนิดบนดอยหลวงเชียงดาว

นี่เป็นความดีงามหนึ่งของบ้านเราที่แสดงให้นานาชาติเห็นว่าธรรมชาติบ้านเราไม่ได้ขี้เหร่ ทางการบ้านเราก็ส่งเสริม ท่านทั้งหลายก็จะได้ร่วมภาคภูมิใจในการเป็นประเทศชาติของเรา แม้ปี 2562 นี้ ดอยหลวงเชียงดาวจะปิดการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสภาพหลังไฟไหม้  แต่เชื่อว่าเมื่อเปิดท่องเที่ยวขึ้นมาอีกครั้ง พื้นที่ตรงนี้ คนจะรู้จักคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิม

            นี่ไม่เรียกสิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นแล้วจะเรียกอะไรเล่า.....

                                                            ........................................

                (ประเทศไทยใจเดียว-เสาร์สวสัสดี-กรุงเทพธุรกิจ-๒๑ ก.ย.๖๒)

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน