• คีตพจน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : s_siripot@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-21
  • จำนวนเรื่อง : 81
  • จำนวนผู้ชม : 623707
  • ส่ง msg :
  • โหวต 282 คน
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ในครานี้อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกันเชียร์ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ Blog ของคีตพจน์หน่อยครับ ช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรมไทยครับ
ท่านสามารถอ่านเรื่องเก่า ๆ จากรายการที่ผมรวบรวมไว้ให้ ที่นี่ครับ http://www.oknation.net/blog/tcmc/2007/08/23/entry-1
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/tcmc
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2550
Posted by คีตพจน์ , ผู้อ่าน : 7799 , 09:52:57 น.  
หมวด : ดนตรี

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

    โน้ตเพลงลาวม่านแก้วนี้ได้มาแต่เวปบอร์ดดนตรีไทย pantown  ผลงานจากคุณดอกแก้วครับ  ขอนำมาใช้หน่อยนะครับ  แบ่งเป็นโน้ตซอด้วงกับซออู้นะครับ

ซอด้วง : ลาวม่านแก้ว
นำ
ลํซํม ซ ล / ด ซ ล ด / รดล ด ร / ม ด ร ม / - ซ - ม / - ร - ด / - ท ร ล / ซ ม ซ ล/
ท่อน 1
- - - - / - - - ซ / - - - ล / - ด - - / - ซ - ล / ด ซ ล ด / - ด - ร / - ม - - /
- ด - ร / - ม - ซํ / - ลํ - ซํ / - ม - ร / - - ม ร / ม ร ด ล / - ม ร ด / - ล ด ซ / กลับต้น
* รอบ 2 เปลี่ยน 4 ห้องสุดท้ายเป็น / - - ม ร / ม ร ด ล / - ม - ซํ / - ล - ด /
ท่อน 2
- - - - / - - - - / - ด - ร / - ม - ล / [ ล้อ 2 ห้อง > / ด ล ซ ด / - ร - ม / [ ล้อ 2 ห้อง > /
- ด - ร / - ม ซํ ล / [ ล้อ 2 ห้อง > / ด ล ซ ด / - ร - ม / - - - - / ด ร ม ซํ /
- ลํ - ซํ / - ม - ร / - ซ - ด / - ร - ม / - ซํ - ม / - ร - ด / - - - - / - - - - / ไม่กลับต้น

ลงจบ
- - - ล / ด ร ม ร / - - - ซ / ล ด ร ด / - - ลํซํม / ซํ ลํ ด ร / ม ร ซํ ม / - ร - ด /

 

ซออู้ : ลาวม่านแก้ว
นำ
ลซม ซ ล / ดํ ซ ล ดํ / รํดํล ดํ รํ / ม ด ร ม / - ซ - ม / - ร - ด / - ท - ล / ซ ม ซ ล/
ท่อน 1
- - - - / - - - ซ / - - - ล / - ดํ - - / - ซ - ล / ดํ ซ ล ดํ / - ดํ - ร / - ม - - /
- ด - ร / - ม - ซ / - ล - ซ / - ม - ร / - - ม ร / ม ร ด ล / ดํ ล รํ ดํ / - ล - ซ / กลับต้น
- - - - / - - - ซ / - - - ล / - ดํ - - / - ซ - ล / ดํ ซ ล ดํ / - ดํ - ร / - ม - - /
- ด - ร / - ม - ซ / - ล - ซ / - ม - ร/- - - - / - - - ซ / - - - ล / - ดํ - - /

- ซ - ล / ดํ ซ ล ดํ / - ดํ - ร / - ม - - /- ด - ร / - ม - ซ / - ล - ซ / - ม - ร/
*รอบ 2 เปลี่ยน 4 ห้องสุดท้ายเป็น / - - มร / มร ด ล / - ม - ซ / - ล - ดํ /
ท่อน 2
- - - - / - - - - / [ ล้อ 2 ห้อง > / - ด - ร / - ม - ล / [ ล้อ 2 ห้อง > / ดํ ล ซ ดํ / - ร - ม /
[ ล้อ 2 ห้อง > / - - ร / - ม ซ ล / [ ล้อ 2 ห้อง > / ดํ ล ซ ดํ / - ร - ม /
- - - ล / ซ ม ซ ร / - ซ - ด / - ร - ม / - ล ซ ม / - ร - ด / - - - - / - - - - / ไม่กลับต้น ..
ลงจบ
- - - ล / ดํ รํ ม ร / - - - ซ / ล ดํ รํ ดํ / - - ลซม / ซ ล ดํ รํ / ม ร ซ ม / - ร - ด //1
เพลง แขกบรเทศ

-

View All
ดนตรีไทยแบบไหนที่คุณชอบฟัง
วงเครื่องสาย
708 คน
วงปีพาทย์
558 คน
วงมโหรี
215 คน
เดี่ยวเครื่องมือ
128 คน
ซิมโฟนี่ออเคสตร้า
104 คน
แบบประยุกต์
130 คน

  โหวต 1843 คน