ʴդѺͧ 㹤ҹҡнҡͧ¡ѹ ¡ѹЪѹ Blog ͧյ˹¤Ѻ ¡ѹѲ¤Ѻ
ҹöҹͧ ҡ¡÷Ǻ Ѻ http://www.oknation.net/blog/tcmc/2007/08/23/entry-1
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/tcmc
ѹظ 18 áҤ 2550
Posted by յ , ҹ : 5277 , 17:43:42 .  
Ǵ :

˹ҹ
ǵ 0

ҷ͹ 3 (ҧͧ)

͹ 1 ˹ҷѺ ͧ

--- - --- --- --- --- -- --

-- --- --- -ô -- -- - --

-ŷ ÷- --- --- ŷū -- -- ô

-- -- -- -ô -- - --

- ë ô ſ ŷ

ŷ ū ŷ ū

--- --- --- --- -ū -- --- ---

-- --- --- --- ū ū Ŵ-

--- --- ô - --- --- --

---- ---- ---- ---- ŷ -

---- ---- ---- ---- ô-

---- ---- ---- ---- ŷ -

---- ---- ---- ---- ô-

---- ---- -- --ū ô

---- ---- -- --ū ô

-- -- -- ū ū ô

-- --ô --ô ū -- --ū --ū ô

-- -- -- ū ū ô

-- --ô --ô ū -- --ū --ū ô

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---

-ŷ ô -- - - - -ŷ

-ŷ -- - ū -

ŷ ŷ ŷ ŷ ū

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---

--- --- --- --- -- ū -

--- --- -- -- ë --

-ô --- -- - ÷ū --- -- -

ô ô ū ô ô

-ô --- -- - ÷ū --- -- -

ô ô ū ô ô

- -- ô ū ū ô

- ô ô - ÷ū ŷ ÷ū ŷ

ëŷ ŷ ŷ ô - -- ô

ū ū ô - ô ô -

÷ū ŷ ÷ū ŷ ëŷ ŷ ŷ ô

-ô ô ô ô Ŵ ô ô

--- - -- Ŵ ë ô

ô ū ô ô ū

ë ô ſ ū ô

ū ŷ ë ô ŷ ŷŷ ūŷ -

--- --- -ū -- -- -- --- ---

---- -- -ô -- - -- --- ---

---- -- -- - ô ôŴ Ŵ

-ô ë ô -- - --- ---

---- -- -ô -- - -- --- ū

---- -- --- --- - ô ôŴ Ŵ

---- ---- ô ô ---- ---- ū ū

---- ---- ô ---- ---- ū

---- ---- ô ô ---- ---- ū ū

---- ---- ô ---- ---- ū

---- ô ---- ---- ū ----

---- ô ---- ---- ū ----

-- -- -- --

---- ū ---- ---- ū ----

---- ū ---- ---- ū ----

---- ---- ----

- --

Ŵ ô ŷ ū ô

÷ū ëŷ ë ÷ū ū ū Ŵ

÷ū ëŷ ë ÷ū ū ū Ŵ

ŷ ŷ ô ŷ ô ô Ŵ ū

÷ū ëŷ ÷ ÷ū ū ū ô

-- ôô -- ôô -- --ô ū

-- -- -- --

-- -- -- ŷ -

-- ôô -- Ŵ --ô ūū --

-- ū -- ŴŴ -- ô --

ë ë ë ë

ū ô ū Ŵ ô ô

ŷ -- ô ū-

͹ 2

-- -- ë ÷ - - ū

ô ū ô ŷ ô ū

ë ô ū ÿ ô

ū ô Ŵ ô ô

-- ÷÷ -- ŷ --÷ ūū --

-- -- ôô -- --

-- -- ū -- ŴŴ -- ô

ū ô ū ū ū ô

͹ 3

--- - -ū -- - ô ŷ ô

ô ū ô ū

Ŵ ô ô

ū ô ū Ŵ ô ô

-- -- ôô -- --

-- ū -- -- -- ô

-- -- -- --

ū ô ū ū ô

͹ 4

-- -- -- -- -ū -ë -- -

ë ū ë ū ū ū

ū ū ô ô ŷ ŷ ÷

ô ë ô ū ÿ ô

ū ô ū ū ô ô

-- ū -- ū -- --

-- -- ôô -- --

-- -- ū -- ŴŴ -- ô

ū ô ū ū ô ŷ ô

͹ 5

- ū ÷ -- ū ôŴ Ŵ

ô Ŵ ū ū

Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ

ū ô ū ū ū ô

-- -- -- --

-- Ŵ --ô ūū -- --ū

-- -- ū -- ŴŴ -- ô

ū ô ū Ŵ ô ô

١

ū -- ū -- -ū ô ū

-- -- -- --

Ŵ Ŵ Ŵ - ô ôū ū ū

-- -- ū -- ŴŴ -- ô
ʴԴ


֧ ͡ ءҹ ôҹ
   ·ҧ ѷ ӡѴ (Ҫ) Դͤ͢ ѧ䫵纺͡ҧ 件֧纺͡ OKnation աŧҹѹԢԷ ͧѷ blog ¡˹ͺࢵͧ觷 ö ѧ

- ŧҹŧ鹩Ѻѧ ẺǺŧ ͫ͹繾ѧ з駷 server ͧسͧ copy code
- file download 駷 server ͧسͧ ͽҡ server
ö
- ŧ ͧкتŧЪͼͧѴਹ
- ŧͧͧ ͧкتͼͧ鹩ѺѴਹ
֧¹ôԺѵԵ 蹹鹷ҧѷ ´ԢԷ ԹҼԴѺҹԴԢԷ
OKNATIONԡҡ¹ͧʴԴ
1 ¹ ʴԴ ͧ ͡зʶҺѹҵ ʹ оҡѵ ͡зͤ蹤ͧҵ
2. ¤Һ ´ ¼㹷ҧ ҧᵡ¡ѧ ѺҾ ԴͤԻ Ͷ¤ ͹Ҩ
3. ѴǹǷԴҡ¹ͧ ʴԴ 㹡ͧѺ觢ͤ (ѧ) ͧ͢¤㹺͡ Сͧǹ СʴԴ ͧҷҾҹ
4. Ԩóҷʡ͹ͺͺ Ҩ繡Դ лԴҡ੾ͧҾҴԧʶҺѹ
5.ùͧ Ҿ ͤԻԴ ͧͧŧ㹺͡ ҧԧ觷 ա§觷ԴԢԷ ҨٻẺԸա㴡 6. ФԴ㹺͡ ǢͧѺҹԹèѴ䫵 ¶繤ѺԴͺҧ繡ǹǢͧҪԡ
ҹ͹䢷"
OKnation ʧǹԷ㹡ûԴ͡ źФԴ ѴͤѧǢҧ ͧᨧ˵ؼ Ңͧ͡ҢͧԴ繹
   

Ѻ˹ҷ Ѻҹ

ŧ ᢡ

-

View All
<< áҤ 2007 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


Ẻ˹سͺѧ
ǧͧ
715
ǧվҷ
561
ǧ
219
ͧ
128
⿹ʵ
107
Ẻء
132

  ǵ 1862