• คีตพจน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : s_siripot@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-21
  • จำนวนเรื่อง : 81
  • จำนวนผู้ชม : 593799
  • ส่ง msg :
  • โหวต 282 คน
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ในครานี้อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกันเชียร์ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ Blog ของคีตพจน์หน่อยครับ ช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรมไทยครับ
ท่านสามารถอ่านเรื่องเก่า ๆ จากรายการที่ผมรวบรวมไว้ให้ ที่นี่ครับ http://www.oknation.net/blog/tcmc/2007/08/23/entry-1
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/tcmc
วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2550
Posted by คีตพจน์ , ผู้อ่าน : 2823 , 20:12:08 น.  
หมวด : ดนตรี

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กำเนิดเสียงดนตรี

โดย อุดม   อรุณรัตน์...

        ดนตรี คือเสียงที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลงที่ทำให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน หรือทำให้เกิดอารมณ์รักโศก หรือรื่นเริงได้ตามทำนองเพลงนั้น  
        คำจำกัดความของดนตรีนี้ อาจารย์ ธนิต   อยู่โพธิ์  ได้ให้ความหมายไว้เป็น 2 ประการ ดังนี้ ประการแรก คือ  ตดนตรี เช่น คำขับร้องที่เรียกว่า 
        "Music of Voices" และ ประการที่สอง คือ วาทิตดนตรี ที่หมายถึงเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า ที่เรียกว่า "Music of Instrument" นั่นเอง

        ที่มาของเสียงดนตรีนั้น ได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ ซึ่งเป็นคัมภีร์ใบลาน ที่กำหนดที่มาของเสียงดนตรี ทั้ง 7 คือ เสียง โด เร มี ฟา 
        ซอล ลา ซี และกำหนดว่ามีที่มาจากเสียงร้องของสัตว์สำคัญ 7 ชนิด คือ นกยูง โค (วัว) แพะ นกกระเรียน นกกาเหว่า ม้า และช้าง ดังมีรายละเอียดดังนี้

         เสียงที่หนึ่ง

        เสียงโด เป็นเสียงร้องของนกยูงที่เกิดจากเสียงหกเสียงมารวมกันเป็นเสียงเดียวคือ เสียงสุดท้าย ตัวอย่างเสียงร้องของนกยูงในเนื้อเพลง  เขมรไทรโยคเที่ยวกลับท่อน 2

 ".....เสียงนกยูงทอง        มันร้องโด่งดัง

หูเราฟัง                 มันร้องดัง  

กระโต้งห่ง         มันดัง ก้อก (1)  ก้อก  

(2) ก้อก (3) ก้อก (4) กระ (5) โต้ง   (6) ห่ง"

        เสียงห่อง สุดท้ายนี้เกิดจากเสียงหกเสียงมารวมกันเมื่อนกยูงมันร้อง มักต้องร้อง ก้อกๆ เสียก่อนแล้วจึงจะร้อง  ออกมาได้เป็นเสียง "ห่ง" ซึ่งกำหนด   ให้เป็นเสียงที่ตำที่สุดในบรรดาเสียงดนตรีทั้ง 7 เสียง เรียกว่า  "ฉัธโช" (ฉะ = หก  โช = เสียง)   ซึ่งตรงกับเสียงโด เหตุเพราะว่านกยูงเป็นนกขนาดใหญ่  มีขนงามเป็นสีเหลื่อมขนหางแววงาม และเป็นนกสำคัญทั้งในศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ นับเป็นเสียงดนตรีที่สำคัญที่สุดในบรรดาเสียงดนตรีทั้ง 7 เสียง 

          เสียงที่สอง 

        เสียงเร เป็นเสียงร้องของวัวตัวผู้ เหตุที่กำหนดให้เสียงของวัว (โค) เป็นเสียงที่สอง ก็เพราะโคเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ นอกจากนั้นในศาสนาพุทธ  และศาสนาพราหมณ์ ถือว่าโคนั้นเป็นสัตว์สำคัญและเทิดทูนโค ซึ่งเชื่อกันว่าชาวกัมโพชมีต้นกำเนิดมาจากโค และใช้เป็นชื่อตระกูลว่า "โคตร"  และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ฆ่ากินไม่ได้ ในศาสนาพราหมณ์นั้นก็มักใช้มูลโคเจิมหน้าผากเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย จึงกำหนดให้เสียงโคเป็นเสียงดนตรีที่สองตรงกับ Ri หรือ เร

          เสียงที่สาม

        เสียงมี กำหนดให้ตรงกับเสียงร้องของแพะ เนื่องด้วยคนในแคว้นคันธาระมีเสียงเล็กแหลมคล้ายเสียงแพะ แคว้นคันธาระนั้เป็นแคว้นใหญ่แคว้นหนึ่ง  ในชมพูทวีป มีเมืองหลวงชื่อตักกสิลา มีชื่อเสียงแห่งวิทยาการ เสียงแพะเรียกว่า  "คันธาโร"   ซึ่งเขียนย่อว่า คะ (GA) ตรงกับเสียงมีดังกล่าว

          เสียงที่สี่ 

        เสียงฟา  กำหนดให้เกิดจากเสียงร้องของนกกะเรียน เป็นเสียงที่อยู่ท่ามกลางของเสียงทั้ง 7 เสียง ที่เรียกว่า เสียง  "มัชฌิโม"   นกกะเรียนนั้นเป็นที่ทราบกันอยู่ว่านานๆ จะร้องออกมาสักครั้งหนึ่ง ชนชาติในแถบเอเชีย เช่น จีน และญี่ปุ่นถือว่านกกะรีนเป็นนกมงคลอีกด้วย

          เสียงที่ห้า

        เสียงซอล  กำหนดให้เกิดจากเสียงร้องของนกกาเหว่า เรียกว่าเสียง  "ปัญจโม"   เนื่องจากนกกาเหว่ามีเสียงไพเราะมีความถี่ของเสียงสม่ำเสมอไม่ว่าจะได้ยินในระยะใกล้หรือไกลก็จะเกิดเสียงไพเราะทุกคราวไป

          เสียงที่หก

        เสียงลา กำหนดให้เกิดจากเสียงร้องของม้า เรียกว่าเสียง "แธวโต"   เสียงม้าร้องนับเป็นเสียงที่ขึ้นนาสิกในระดับสูง และเนื่องจากมนุษย์มีความคุ้นเคยกับเสียงร้องของม้ามาแต่โบราณกาลแล้ว

          เสียงที่เจ็ด

เสียงซี กำหนดให้เกิดจากเสียงร้องของช้าง เรียกว่า เสียง  "นิสาโท"   เสียงช้างร้องนั้น เป็นเสียงที่สูงที่สุดเมื่อเปล่งเสียงออกมาเต็มเสียง มนุษย์เรานั้นถือกันว่าช้างเป็นสัตว์สำคัญทั้งทางด้านกสิกรรมเกษตรกรรม และการศึกสงคราม เสียงนิสาโท หรือเสียงซีนี้ เป็นเสียงสุดท้ายและมีระดับเสียงที่สูงที่สุดในบรรดาเสียงดนตรีทั้ง 7 เสียง

หนังสืออ้างอิง   "หนังสือดุริยางค์ดนตรีจากพระพุทธศาสนา"    โดย อุดม   อรุณรัตน์

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 30/09/2007 เวลา : 23.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

ขอฟังห้องนี้ด้วยค่ะ...ฟังแล้ว ชอบค่ะ..ขอนั่งฟังจนจบก่อนนะคะ../คุณนาย(จำเป็น)..แต่ไม่ได้เป็นคุณนายนะคะ..

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 05/09/2007 เวลา : 11.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia War


คีตพจน์ ขอบคุณอีกครั้งที่ไปเยี่ยมจ้ะ พี่นอนเวลานี้เกือบทุกวัน ถ้าติดวันหยุด ก็อาจจะนั่งทำงานต่อ ถึงเช้าเลยล่ะ

ว่าแต่ว่า พี่คิดเล่น ๆ นะ ไมได้เป็นจริงจัง ว่าถ้าเราจะนำดนตรีไทย ไปโยงเข้ากับประชาธิปไตยนี่เราจะทำยังไงกันได้บ้างล่ะ [ คิดเล่น ๆ เองล่ะ ]

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
แว่น วันที่ : 03/09/2007 เวลา : 16.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fluke
เล่าสู่กันฟัง... มุมมองที่แตกต่าง บนวิถีทางธรรมาธิปไตย...

มาแวะเวียนครับ ส่วนตัวผมแล้วไม่สันทัดทางดนตรีเลยแม้แต่น้อยครับ 555+ ยังไม่มีเวลาอ่านงานของคีตพจน์นะครับ แต่ผมก็จะมาเยี่ยมบ่อยๆ นะครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 03/09/2007 เวลา : 02.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia War

คีตพจน์ ยังไม่อัพบล็อคเหรอ วันนี้กลับมาเยี่ยมแล้วนะ แล้วเมื่อไหร่จะกลับมาล่ะนี่

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
นกบ้านนา วันที่ : 02/09/2007 เวลา : 21.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nokbanna

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ค่ะ .... ชอบฟังดนตรีไทย แต่ตัวเองยังเล่นได้ไม่ดีเลย...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
pjeabja วันที่ : 29/08/2007 เวลา : 02.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pradit

เหมือนครูแผนเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 27/08/2007 เวลา : 20.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


ผมแวะเวียนมาบ้านคุณคีตพจน์เป็นประจำ ชอบดนตรีไทยครับแต่ไม่ค่อยมีความรู้เท่าใดนัก จึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ได้แต่เก็บเกี่ยวความรู้ไว้แล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับ...

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ อย่างนี้ครับ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลง แขกบรเทศ

-

View All
ดนตรีไทยแบบไหนที่คุณชอบฟัง
วงเครื่องสาย
699 คน
วงปีพาทย์
554 คน
วงมโหรี
214 คน
เดี่ยวเครื่องมือ
128 คน
ซิมโฟนี่ออเคสตร้า
103 คน
แบบประยุกต์
129 คน

  โหวต 1827 คน