• คีตพจน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : s_siripot@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-21
  • จำนวนเรื่อง : 81
  • จำนวนผู้ชม : 670368
  • ส่ง msg :
  • โหวต 282 คน
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ในครานี้อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกันเชียร์ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ Blog ของคีตพจน์หน่อยครับ ช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรมไทยครับ
ท่านสามารถอ่านเรื่องเก่า ๆ จากรายการที่ผมรวบรวมไว้ให้ ที่นี่ครับ http://www.oknation.net/blog/tcmc/2007/08/23/entry-1
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/tcmc
วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2550
Posted by คีตพจน์ , ผู้อ่าน : 9005 , 18:11:05 น.  
หมวด : ดนตรี

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แขกขาว  เถา ท่อน 1 กลับต้นโดยเริ่มบรรทัดที่สอง              ----           ---ร          รรรร         -ร-ร          --มด         -ซรม        -ฟ-ซ         ฟลซร ---ซ          ลทดร        รรรร         -ร-ร          -ด-ด         ---ล          --ดล         ซฟ-ซ --ซล         ซซซซ      -ลซฟ        --มร         --รม         รรรร         ซดรม        รมฟซ ซลซร        ซลซซ       ซดรม        รมฟซ       ลซฟม     ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2550
Posted by คีตพจน์ , ผู้อ่าน : 6683 , 13:38:27 น.  
หมวด : ดนตรี

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ไส้พระจันทร์  เถา  สามชั้น ท่อน 1           ---ฟ          ---ร          ---ด          ---ล          ----          -ฟซล        -ด-ฟ         -------ล          ---ด          ---ร          ---ฟ         -ลซฟ        -ด-ฟ         ---ซ          ฟซ-ล-ฟ-ร         ----          -ฟ-ด         --รร          ฟรดล        ซฟ-ซ        ----          -------ล          ---ซ         ---ฟ         ---ร          --ฟร       ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2550
Posted by คีตพจน์ , ผู้อ่าน : 3927 , 03:17:34 น.  
หมวด : ดนตรี

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เพลง เหราเล่นน้ำ  เถา สามชั้น วรรค 1 เล่นจบเล่นวรรค 3 ต่อ            ---ล          ---ท         ---ร          ---ม          ---ล          ---ซ         ---ม          ---ร -ซลท        -ด-ร         -มซร        มรดซ        -ร-ซ         -ล-ท         ลซลท       -ด-ร ---ล          ---ท         ---ร          ---ม          -ทรล        ทลซม       รมซล        ซมซร  สามชั้น วรรค 2 เล่นจบเล่นวรรค 3 ต่อ จนจบเพลง  ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2550
Posted by คีตพจน์ , ผู้อ่าน : 5234 , 17:43:42 น.  
หมวด : ดนตรี

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พม่าห้าท่อน  3 ชั้น   (ทางเครื่องตาม) สามชั้น ท่อน 1                                                            หน้าทับ สองไม้ ---ร          ทซ-ท       ---ร          ---ม          ---ซ         ---ล          -ท-ด         -ร-ม -ซ-ซ         ---ม          ---ร          -มรด         -ม-ซ         -ล-ด         -รมซ         -ร-ม-ซลท        รท-ล        ---ซ         -ม--          ลทลซ       -ร-ม         --ซร  ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2550
Posted by คีตพจน์ , ผู้อ่าน : 9580 , 00:26:23 น.  
หมวด : ดนตรี

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โหมโรงไอยเรศ  (ทางระนาดเอก)               จากวงดุริยางค์ทหารเรือ  ท่อนที่ 1 --ด--ด       -- -- ร       -- -- ม      -- -- ซ      --ดรม       --ซ--ล      --มรด        ลด--รดดรด        ทลซร       ซซรซ       ลทดร        ลทรม        ทรซท       ซลมฟ       ซทลซทซลท       ดมรด        ทดรม        รดทล        รทรล        ทลซม       รทมร        ซมลซมดรม        ฟลซฟ       มรดท        ลทดร        ซลทด       ทดรม....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2550
Posted by คีตพจน์ , ผู้อ่าน : 11370 , 14:15:47 น.  
หมวด : ดนตรี

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เพลง เขมรพายเรือ ๒ ชั้นท่อน  ๑- - - -- - - -ดรดฟ-ซ-ล- - - -ซลดํรํฟํดํฟํรํ-ดํ-ล- - - ดํลลลลดรดฟลซดํล- - - -ซลดํรํฟํดํฟํรํ-ดํ-ลดํรํดํลดํซลดํ- รํดํลดํลซฟ- - - -ดรฟซลฟลซ-ฟ-รดํรํดํลดํซลดํ- รํดํลดํลซฟ- - - -ดรฟซลฟลซ-ฟ-รท่อน  ๒ซฟรซ- ฟ - ร- - - -ดรฟซลฟลซ-ฟ-ร- - - -- - - -ดํรํดํลดํซลดํ- รํดํลดํลซฟ- - - -ดรฟซลฟลซ-ฟ-รดํรํดํลดํซลดํ- รํดํลดํลซฟ- - - -ดรฟซลฟลซ-ฟ-ร....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2550
Posted by คีตพจน์ , ผู้อ่าน : 8219 , 09:52:57 น.  
หมวด : ดนตรี

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

    โน้ตเพลงลาวม่านแก้วนี้ได้มาแต่เวปบอร์ดดนตรีไทย pantown  ผลงานจากคุณดอกแก้วครับ  ขอนำมาใช้หน่อยนะครับ  แบ่งเป็นโน้ตซอด้วงกับซออู้นะครับซอด้วง : ลาวม่านแก้วนำลํซํม ซ ล / ด ซ ล ด / รดล ด ร / ม ด ร ม / - ซ - ม / - ร - ด / - ท ร ล / ซ ม ซ ล/ท่อน 1- - - - / - - - ซ / - - - ล / - ด - - / - ซ - ล / ด ซ ล ด / - ด - ร / - ม - - /- ด - ร / - ม - ซํ / - ลํ - ซํ / - ม - ร / - - ม ร / ม ร ด ล / - ม ร ด / - ล ด....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2550
Posted by คีตพจน์ , ผู้อ่าน : 12368 , 10:41:04 น.  
หมวด : ดนตรี

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เพลง  จระเข้หางยาว ---ล- ดดด-ล-รดดดดรมซล-ด-รมรซํม-ร-ดซํมมมซํรรรซํมรดมรดลดซซซดลลลรดดดมรรรซํดรมรมฟซํฟลํซํฟซํฟมรซํรมฟซํฟมรซํมรดมรดลซํลํซํมซํมรดทลซดมรซํมรมซํลํลํซํลํมลํซํมรซํมรดกลับต้นใช้บรรทัดนี้แทนบรรทัดที่ 1ซลซดทดทดทลรลทดรดรมซํลํซํฟมรมรดลดมรดจระเข้หางยาว 3 ชั้นเป็นเพลงที่ควรฝึกเพื่อเพิ่มความคล่องของนิ้ว....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2550
Posted by คีตพจน์ , ผู้อ่าน : 2997 , 12:31:05 น.  
หมวด : ดนตรี

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เพลง  ลาวดวงเดือน ท่อน ๑    ขึ้น-- ดํล ซมซล-ดรม -ร-ด  - - - -- - - --ดรม-ซ -ดํ- - -รํดํดํดํดํซลดํลซม-ซ- - -ลซซซซ-มซมซลดํล- -ดํล-ซ -มรมซมรด -ร- - -มรรรรดํลซดํ-ร -ม-ซ - --ด -ร-มซรมรดล - - - -ซลดํมรดรม-ซ -ล-- ดํลซมซลซลดํล-ซซซ      -ดรม -ร -ด ท่อน ๒- - - รดดดด-มซรมรดล- -ดํล ซมซล-ด -ร-ม -ซดํรํดํลดํซลดํ (  )ซลซมซรมซ(  )ดํรํดํลดํซลดํ(   )ดํรํดํล-ซ -ม()- - - -รมซด- - - - -ร -มดรมซ- - - - รมซมรด-ร- - - -ดรมซล....

อ่านต่อ


/1
เพลง แขกบรเทศ

-

View All
ดนตรีไทยแบบไหนที่คุณชอบฟัง
วงเครื่องสาย
715 คน
วงปีพาทย์
561 คน
วงมโหรี
219 คน
เดี่ยวเครื่องมือ
128 คน
ซิมโฟนี่ออเคสตร้า
107 คน
แบบประยุกต์
132 คน

  โหวต 1862 คน