• ทิวสน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : tewson7@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-07
  • จำนวนเรื่อง : 527
  • จำนวนผู้ชม : 3815549
  • ส่ง msg :
  • โหวต 737 คน
ทิวสน ชลนรา
หลากเรื่องราว...หลายเรื่องสั้น สร้างสรรค์-บันดาลใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2552
Posted by ทิวสน , ผู้อ่าน : 9653 , 16:12:33 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เนื่องในมหามงคลสมัย ธรรมเนียมปฏิบัติกับราชาศัพท์ที่คนไทยควรทราบ

.

.

 

 

 

“...การใช้ราชาศัพท์ ถ้าเอาไปใช้ในการแต่งบทประพันธ์ หรือวรรณคดีนั้นเราใช้ได้ เป็นศิลปะ แต่เมื่อใช้ราชาศัพท์ต่อองค์พระมหากษัตริย์นี้ เราต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี จะต้องเรียนจริง ๆ จัง ๆ จะต้องใช้เวลา แล้วก็ต้องมีความชำนิชำนาญในการที่จะใช้ นี่เป็นการเตือนเพื่อนครูภาษาไทยว่า เมื่อได้ฟังใครเขาใช้ราชาศัพท์ ไม่ใช่ว่าจะถูกทุกทีไป คือว่าควรจะถามหลาย ๆ คนว่าที่ใช้อย่างนี้ถูกต้องหรือไม่...

(หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ อภิปราย ในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อ 29 กรกฎาคม 2505)

คำที่ยกมาข้างต้นนั้น ทำให้เราตะหนักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เราทั้งหลายต่างถวายความจงรักภักดีสืบมา การใช้ราชาศัพท์จึงเป็นเรื่องที่ควรสืบทอด รักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามไว้

.

.

ความที่ในองค์กรให้ผู้เขียนรับผิดชอบประสานงานกับกองพระราชพิธีของเจ้านายหลายพระองค์ จึงจำเป็นจะต้องศึกษาอย่าจริงจังในการใช้ราชาศัพท์ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติที่ต้องเคร่งครัด ในยามที่ต้องร่างบทอาเศียรวาท (หรืออาศิรวาท) คำกราบบังคมทูล รวมทั้งคำกราบบังคมทูลเป็นหนังสือ (หรือที่เรียกภาษาสามัญว่าจดหมาย) สำหรับผู้บริหารกราบบังคมทูล, กราบทูล องค์ประธานในงาน เพื่อส่งให้ทางกองพระราชพิธีตรวจ ก่อนจะมีงานที่พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จ, เสด็จพระราชดำเนิน มาเป็นองค์ประธานในงานนั้นๆ ซึ่งแต่ละพระองค์ก็จะใช้ศัพท์ต่างกันออกไป

.

.

เนื่องด้วยมหามงคสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่กำลังจะมาถึงนี้ และเราเริ่มที่จะเห็นคำถวายชัยมงคลผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้น ซึ่งพบว่า มีทั้งที่ถูกและผิด อาจจะด้วยความไม่รู้ หรือขาดการตรวจสอบ จึงอยากจะขอแบ่งปันหลักการใช้ศัพท์ต่างๆ สำหรับท่านที่ทราบดีแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนก็แล้วกันนะครับ

คำขึ้นต้น

1.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถคำขึ้นต้นคำกราบบังคมทูล หรือหนังสือกราบบังคมทูลใช้ว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม คำสรรพนามบุรุษที่สองสำหรับพระองค์ใช้ว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท สรรพนามสำหรับผู้กราบบังคมทูลใช้ว่าข้าพระพุทธเจ้า และคำลงท้ายใช้ว่าด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะซึ่งทุกคนทราบดี ไม่ค่อยจะมีผิดพลาดให้เห็น

แต่ที่พบผิดบ่อยคือ คำโปรยที่ว่า ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ซึ่งใช้สำหรับ (เพศชาย) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น บางคนเขียน ฑีฆา (ใช้ ฑ-นางมณโฑ) เขียนผิด ที่ถูกต้องเป็น ท-ทหาร (ทีฆ ทีฆา = ยาว)

อีกประการหนึ่ง บางคนใช้ข้อความเดียวกันนี้ (ทีฆายุโก โหตุ”) สำหรับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งท่านผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีบอกว่า เมื่อเป็นเพศหญิง คำที่ใช้ต้องเปลี่ยนเป็น ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี จึงจะถูกต้อง ซึ่งถึงวันนี้ ยังพบว่ามีคนใช้ผิดอยู่มาก

อนึ่ง ในหนังสือฯ ยังแนะนำว่า ในการเขียนหนังสือกราบบังคมทูล คำลงท้ายให้ใช้ว่า ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ แล้วลงนามผู้เขียน (หรือจะลงนามผู้เขียนก่อน แล้วจึงลงว่า ขอเดชะ ตามหลังก็ได้)

2.สำหรับการเขียนบทอาเศียรวาทหรือบทสรรเสริญ หรือบทสดุดีพระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯลฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ องคมนตรีที่ล่วงลับไปแล้ว ท่านเคยแนะนำว่าควรใช้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม เฉยๆ โดยไม่ต้องมี ขอเดชะ ด้วย เพราะผู้เขียนไม่ได้กราบบังคมทูลเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ท่าน

3.สำหรับพระยุพราช คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คำกราบบังคมทูลให้ขึ้นต้นว่า ขอเดชะฝ่าละอองพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม คำสรรพนามแทนพระองค์ใช้ว่า ใต้ฝ่าละอองพระบาท คำสรรพนามแทนตนใช้ว่า ข้าพระพุทธเจ้า และคำลงท้ายใช้ว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

แต่ถ้าเป็นในการเขียนหนังสือกราบบังคมทูลให้ใช้ขึ้นต้นว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูล (พระนามาภิไธย) ทราบฝ่าละอองพระบาท

อนึ่ง ถ้าเป็นคำลงท้ายในหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระยุพราชทั้งสองพระองค์ ให้ลงท้ายหนังสือว่า ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แล้วลงนาม

4.สำหรับพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้า (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ สิริโสภาพัณณวดี, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) คำขึ้นต้นในหนังสือกราบบังคมทูลให้ใช้ว่า ขอพระราชทานกราบทูล (พระนาม) ทราบฝ่าพระบาท คำสรรพนามสำหรับพระองค์ท่านให้ใช้ว่า ใต้ฝ่าพระบาท คำสรรพนามผู้เขียนใช้ว่า ข้าพระพุทธเจ้า และคำลงท้ายให้ใช้ว่า ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

5.สำหรับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวดี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์) คำขึ้นต้นหนังสือใช้ว่า ขอประทานกราบทูล (พระนาม) ทราบฝ่าพระบาท คำสรรพนามสำหรับพระองค์ใช้ว่า ฝ่าพระบาท สรรพนามของผู้กราบทูลใช้ว่า เกล้ากระหม่อม (ชาย) หรือ เกล้ากระหม่อมฉัน (หญิง) คำลงท้ายใช้ว่า ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

.

.

ภาพถ่ายโดย BG-คนช่างเล่า

.

 

ควรใช้ถวายพระพร หรือ ถวายชัยมงคล/ คำว่าพระชนมพรรษา-พระชนมายุ-พระชันษา ใช้ต่างกันอย่างไร

มีผู้รู้บอกว่า ถวายพระพรเป็นคำที่พระสงฆ์ใช้กับเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ ฉะนั้น สำหรับเราทั้งหลายซึ่งเป็นสามัญชนโดยทั่วไป ท่านจึงแนะนำให้ใช้ว่า ถวายชัยมงคล แต่คนทั่วไปก็ชอบที่จะพูดว่า ถวายพระพร ซึ่งผิด

คำว่า พระชนมพรรษา (พฺระ-ชน-มะ-พัน-สา) แปลว่า ขวบปีที่เกิด อายุ. เป็นคำราชาศัพท์ สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ. ใช้ว่า มีพระชนมพรรษา หรือ ทรงเจริญพระชนมพรรษา เช่น ในปีพุทธศักราช 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา 72 พรรษา. หรือ ในปีพุทธศักราช 2552 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 77 พรรษา

บางหน่วยงานขึ้นคัตเอ้าท์ตัวโตว่า ในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 77 พรรษา ซึ่งใช้ผิด และไม่ต้องมีคำว่า ครบ เพราะคำว่าครบจะใช้เมื่อ ครบวาระสำคัญต่างๆ เช่น ครบ 6 รอบ หรือ ครองราชย์ครบ 60 ปี เป็นต้น

ฉะนั้น ควรจำว่า คำว่า ปี สำหรับอายุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใช้ว่า พรรษา แต่ถ้าเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จพระบรมราชกุมารี คำว่า อายุ ใช้ว่า พระชนมายุ ส่วนคำว่า ปี ใช้ว่า พรรษา เช่นเดียวกัน. เช่น ปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 54 พรรษา

.

.

.

นอกจากนี้ เกี่ยวกับราชาศัพท์ที่ต้องใช้ในพระราชพิธีต่างๆ นั้น ม.ร.ว. แสงสูรย์  ลดาวัลย์ ได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ไว้ว่า  "พระชนมพรรษา พระชนมายุ พระชันษา เป็นราชาศัพท์ แปลว่า  'อายุ' ทั้ง 3 คำ เวลานี้ดูจะใช้ปะปนกันไปหมด ไม่ว่าในหลวง สมเด็จพระบรมราชินี  พระราชวงศ์ใหญ่น้อย เรามักจะใช้ พระชนมายุ  กันทั้งนั้น ซึ่งไม่ถูกต้องเลย

ประเพณีการใช้ถ้อยคำแต่ก่อนท่านกำหนดให้ใช้ต่างกันตามลำดับพระอิสริยศักดิ์ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใช้คำว่า 'พระชนมพรรษา' แทนคำว่า  'อายุและใช้คำว่า 'พรรษาแทนคำว่า  'ปี'..."

สมเด็จพระอัครมเหสี, สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระมหาอุปราช  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล, สมเด็จพระอนุชาธิราช, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  เจ้านายทั้ง 6 ตำแหน่งนี้จึงใช้คำว่า  'พระชนมายุแทน 'อายุและใช้คำว่า 'พรรษา' แทน 'ปี' เช่นเดียวกัน

ส่วนพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วใช้คำว่า 'พระชันษา' แทนคำว่า 'อายุและจำนวน  'ปี' ไม่เปลี่ยนเป็น  'พรรษา'

.

.

.

.

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง การทำหนังสือ หรือ ทำจดหมายกราบทูล กราบบังคมทูล เมื่อต้องส่งถึงสำนักราชเลขาธิการในพระองค์ฯ หรือ สำนักกองพระราชพิธี เมื่อต้องใส่ตัวเลข จะต้องเขียนเป็นเลขไทยเท่านั้น และเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษ โดยหากมีคำไทยก็ให้ใช้คำไทย เช่น หากงานที่กราบทูลเชิญเสด็จฯ เป็นประธานเปิดงาน หากมีทั้งชื่อไทยและอังกฤษ ควรใช้แต่ภาษาไทยในจดหมายหรือคำกราบบังคมทูล, คำกราบทูล เท่านั้น

เชื่อว่าที่แบ่งปันมา จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามาศึกษาครับ

.

 

* * * * * * * * * *

.

 

หมายเหตุ อ้างอิง:
นิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2677 ปีที่ 52 ประจำวันอังคารที่  7 กุมภาพันธ์  2549
http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=186, หนังสือชื่อ “ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท” สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สมัยที่ ดร.วิษณุ เครืองาม ดำรงตำแหน่ง) จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงมีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542, หนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี”

ขอขอบคุณภาพจาก: http://misakawan.thaigov.net/information/200/
และ BG-คนช่างเล่า http://www.oknation.net/blog/nukpan/2009/08/07/entry-1
http://www.rdpb.go.th/rdpb/backoffice/bo/book/images/d53.jpg

.

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 98 (0)
วิตามินบี วันที่ : 17/08/2009 เวลา : 14.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


จำได้แค่บางคำ
อีกหลายคำจำไม่หมด
ถ้าจำเป็นต้องใช้
คงต้องคอยถามพี่แทน

ความคิดเห็นที่ 97 (0)
ศณีรา วันที่ : 16/08/2009 เวลา : 16.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ชวนเที่ยวอินโดฯเผ่ามนุษย์กินคน ตอน 4 ครับ

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/08/16/entry-1

ความคิดเห็นที่ 96 (0)
ไออุ่นพฤษภา วันที่ : 16/08/2009 เวลา : 14.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konlapat

มาช้านิดหนึ่ง แต่ก็มาแล้วค่ะ
มารับความรู้ที่ดีจริงๆ
ขอบคุณมากมายค่ะ
แล้วคงได้นำความรู้ไปใช้ในเกิดประโยชน์สูงสุด
ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 95 (0)
พฤจิกา วันที่ : 16/08/2009 เวลา : 11.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigeye2009
"... ณ ทางแยก... บนทางเดินชีวิต..."

ขอบคุณมากค่ะ
...
เป็นสาระความรู้ดีๆมากๆค่ะ
...
+1
...
และ
@@@@@@@@@@

แวะมาชวนไปล่ำลาความรักของวันวานค่ะ
......

http://www.oknation.net/blog/bigeye2009

@@@@@@@@@@

ความคิดเห็นที่ 94 (0)
eddie วันที่ : 15/08/2009 เวลา : 19.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supermodels
http://eddiekomdie.hi5.com

กลัวที่สุดก็เวลาใช้ราชาศัพท์นี่ล่ะครับ ต้องมาศึกษาอีกเรื่อยๆ

ความคิดเห็นที่ 93 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 15/08/2009 เวลา : 16.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

สวัสดีค่ะ
แวะมาเยี่ยมวันหยุดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 92 (0)
Kibangkok วันที่ : 15/08/2009 เวลา : 14.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaithai
สีน้ำ(มือสมัครเล่น)และเรื่องราวชิวชิวที่ไร้สาระของผู้ชายหน้าแก่     .    ลุงกิ๊..

ขอบพระคุณมากครับคุณครู ผมใช้ผิดประจำเลย

ความคิดเห็นที่ 91 (0)
พิราบบันเทิง วันที่ : 15/08/2009 เวลา : 13.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sarlam
คนอ่านอยากเขียน คนเขียนอยากอ่าน

คุยกันต่อเรื่องรถไฟฟ้า

ปํญหาที่เราเจอจะหมดก็ต่อเมื่อเรา

มีรถเป็นของเรา

ความคิดเห็นที่ 90 (0)
ลิลิตดา วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 22.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phenvipa

สวัสดีจ้ะติ๊ง
แวะมาทักทาย ตอนนี้กลับมาเขียนบล็อกอีกจ้ะ ขอบคุณสำหรับบทความที่ให้ประโยชน์นี้
ระลึกถึงเสมอ

ความคิดเห็นที่ 89 (0)
ลีโอนิกด์ วันที่ : 14/08/2009 เวลา : 13.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/artpom

เป็นประโยชน์อย่างมาก..เลยฮ่ะพี่ทิวสน..
บางที่เป็นเส้นผมบังภูเขาจริงๆๆๆ...
และหากผิดก็ไม่เหมาะสม.. โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพสื่อมวลชนต้องเขียนให้ถูกตามหลักราชาศัพท์...

ความคิดเห็นที่ 88 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 13/08/2009 เวลา : 22.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ความลับการมีอายุยืนยาวในญี่ปุ่น  ตอนที่ 2 !!" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

สวัสดีครับ คุณทิวสน

ได้สอบถามเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธีแล้วนะครับ

เจ้าหน้าที่ฯ ได้นำมาจาก พระสงฆ์ถวายอดิเรก ที่เป็นคำเต็มว่า
"ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ ปรมินฺทรมหาราชา สราชินี"

(ตอนพระสงฆ์ถวายอดิเรก (พรพิเศษ) ก่อนที่จะถวาย
พรลา โดยเพิ่ม อโรโค โหตุ และปรมินทร เข้าไปด้วย)

ขอขอบคุณ คุณทิวสน มากนะครับ

ความคิดเห็นที่ 87 (0)
ทรายรุ้ง วันที่ : 13/08/2009 เวลา : 21.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kartai
เกาะกูด science : กลุ่มเขียนข้าว http://www.oknation.net/blog/scienceteachวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ขอบคุณข้อมูลดีดีนะค่ะ
เป็นความรู้และเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะยิ่งหน่วยงานการศึกษาด้วยแล้ว...หากสอนผิดเด็กก็จะจำแบบผิดๆ

ความคิดเห็นที่ 86 (0)
บีวี วันที่ : 13/08/2009 เวลา : 21.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/myart

แวะมาเยี่ยมค่ะ

ได้ความรู้ดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 85 (0)
สนิมกฤช วันที่ : 13/08/2009 เวลา : 17.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sanimkrit

ผมเข้ามาอ่านสองสามรอบแล้ว..แต่ยังไม่ได้แสดงความเห็น...

ทีนี้..ผมจะแสดงความเห็นว่ายังไงดีละนิครับคุณทิวสน
เพราะว่า..เป็นเอนทรี่ที่สมบูรณ์และถูกต้องแล้ว..

ความคิดเห็นที่ 84 (0)
Family_Nurse_50 วันที่ : 13/08/2009 เวลา : 12.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/miss-kiss

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆค่ะ
ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงอยู่พอดีเลย
แล้วจะแวะเข้ามาอ่านใหม่นะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 83 (0)
ภาษาไทย วันที่ : 13/08/2009 เวลา : 00.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snowy


สวัสดีค่ะคุณทิวสน
ขอบคุณที่แวะไปบล๊อกภาษาไทยนะคะ

เข้ามาอ่านทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าบางทีก็ใช้ผิดเช่นกัน
โดยเฉพาะในการเขียนกลอน ซึ่งบางครั้งเสียงบังคับอาจทำให้เพี้ยนไป
สงสัยต้องรบกวนให้คุณทิวสนช่วยตรวจกลอนด้วยแล้วค่ะ

~* .. เจ็ดสิบเจ็ดพรรษามหาราชินี ..*~

http://www.oknation.net/blog/snowy/2009/08/12/entry-1

เอ็นทรี่นี้ต้องกลับมาอ่าน ท่องจำใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 82 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 23.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

ดูถ่ายทอดสดและข่าวผ่านทางทีจีเอ็นเมื่อวานและวันนี้ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวยังใช้ "ถวายพระพร" กันอยู่เลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 81 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 23.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

สาระความรู้ดี ที่ต้องอ่านโดยละเอียดครับ
เหมือนจะยาก แต่ไม่ยาก ที่จะเข้าใจ และใช้ให้ถูกต้อง
(แต่ไม่(ค่อย)มีโอกาสใช้ เหมือนพี่ทิวฯ)

อย่างน้อยวันนี้ ก็ได้ความรู้ไปใช้อยู่หลายบล็อก ครับ
จากที่เคยเขียน....ถวายพระพร
มาเป็น...ถวายชัยมงคล
--------------------------

สวัสดียามดึก
อยู่บ้าน หรือทำงานกะดึกครับ
แวะมาบอกว่า...
พลาดไปชมมายากลฯ
อีกเหมือนเดิม...จ้า

ความคิดเห็นที่ 80 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 23.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง


สวัสดีจ้าพี่ทิวสน..ช่วงนี้นิสว่างมาก ก็หาเวลามานั่งหน้าคอมบ้าง แต่นั่งนานไม่ได้ โดนพี่ๆดุเอา ตอนนี้สุขภาพดี แข็งแรงขึ้นทุกวัน สมองก็ปกคิ จำได้ทุกอย่างแล้ว คิดไรใหม่ๆได้เยอะอยู่นะ ไว้เอามาเล่าให้ฟังเนาะ..

พี่ทิวหนูว่างๆอยู่ บางวันก็นั่งดูรูปเก่าๆที่ถ่ายไว้ เจอรูปถ่ายหนูกะพี่ทิวที่ ศูนย์สิริกิต..งานของโอเคเนชั่นเรา สนุกสนานและน่าชื่นใจ วันข้างหน้าหากโอเคเราจัดชุมนุมอีก นิสมาอีกแน่..

ความคิดเห็นที่ 79 (0)
ทิวสน วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 23.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 78
อะหนึ่ง วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 23.02 น.
http://www.oknation.net/blog/mindhand
..อนึ่ง....คิดถึงพอสังเขป.. ..อะหนึ่ง..


น่าจะมีบางส่วนที่ผิด/ตกครับ

*5.สำหรับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า......
...*พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์)
(พระเจ้าหลานเธอ...หรือเปล่าครับ)

*หมายเหตุ อ้างอิง:
จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อทรงมี*พระชนมายุ 6 รอบ...
(พระชนมพรรษา(ครบ) ๖ รอบ...หรือเปล่าครับ)

.....................................................

ใช่ครับ พี่พลาดในการตรวจทาน

ที่ถูกจะต้องเขียนว่า...

ทรงมีพระชนมพรรษา หรือ ทรงเจริญพระชนมพรรษา (ใช่ได้ทั้ง 2 อย่าง) ครบ 6 รอบ

ในนั้น ที่อ้างอิงมา เขาเขียนผิด และพี่ไม่ได้ตรวจทานดีๆ และไม่ได้แก้ไขครับ

......................................................

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

คือพระนามที่ถูกต้อง ในตอนแรกนั้น ยกมา ลืมตรวจให้ละเอียดครับ

ดีใจจัง นานๆ ครั้ง จะมีคนเข้ามาอ่านแบบตั้งใจและอ่านละเอียดแบบอะหนึ่ง

ขอบคุณมากๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 78 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 23.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

น่าจะมีบางส่วนที่ผิด/ตกครับ

*5.สำหรับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า......
...*พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์)
(พระเจ้าหลานเธอ...หรือเปล่าครับ)

*หมายเหตุ อ้างอิง:
จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อทรงมี*พระชนมายุ 6 รอบ...
(พระชนมพรรษา(ครบ) ๖ รอบ...หรือเปล่าครับ)


ความคิดเห็นที่ 77 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 22.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

ส่วนตัวผมเคยใช้(เขียน)ผิดอยู่ 2 คำครับ
เวลารับจัดซุ้มฯ (ดีที่แก้ไขทัน)

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
--------------------
+V1

ความคิดเห็นที่ 76 (0)
ปกาจาน,คนภูสิงห์ วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 22.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pa-ka-jarn
ปกาจาน 

แวะมาอ่านสาระดีๆครับ

ความคิดเห็นที่ 75 (0)
redribbons07 วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 19.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07


มาส่งความสุขวันแม่ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 74 (0)
ต้นอ้อหวาน วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 17.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krupim
คำนึง....ร่องรอยกาลเวลา..

มาเก็บเกี่ยวความรู้ดีดีจากพี่ทิวสนค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 73 (0)
แม่มดขาว วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 16.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/superme
<<<< เ ส ม อ ม า แ ล ะ ต ล อ ด ไ ป >>> 


พี่ทิวสนสบายดีนะคะ ไม่ได้มาเยี่ยมกันวะนานเลย

ความคิดเห็นที่ 72 (0)
หนึ่งมิตรชิดใกล้ วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 15.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/skylove
นิราศรักหน้าถ้ำ : ร่ายโคลงร่ำเมรัยอาลัยรัก / กลุ่มเขียนข้าว 

ภาษาไทยงดงาม

รักแม่รักภาษาไทยครับความคิดเห็นที่ 71 (0)
kruhnoi วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 15.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kruhnoi
You're my destiny !!!.        (kruhnoi ครูหน่อย)...


แวะมาเรียนรู้ค่ะ..ดีมากๆค่ะ
************
อยากบอกว่า...ดีใจที่ทำให้แม่ยิ้มและมีความสุขค่ะ...
รักแม่ที่สุดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 70 (0)
ญิ๋งณัฐ วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 09.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/uranus
บ้าน ญิ๋งณัฐ ยินดีเป็นมิตร ค่ะ

มาเรียนรู้ราชาศัพท์ กับพี่ชายเจ้าค่ะ...
..
สวัสดีวันแม่นะพี่ชาย

ความคิดเห็นที่ 69 (0)
Cat@ วันที่ : 12/08/2009 เวลา : 03.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ขอบคุณนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 68 (0)
TonLewเองค่ะ วันที่ : 11/08/2009 เวลา : 20.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TonLew
TonLew Diary

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดีๆ แบบนี้นะคะ
จะขอเก็บความรู้นี้ไว้ให้ลูกสาว(ต้นหลิว)
ได้ใช้ในการเขียนให้ถูกค่ะ
..
ขอบคุณมากๆ นะคะที่แวะไปเยี่ยมบ้านลูกสาว(ต้นหลิว)
ขอบคุณสำหรับคำชมที่สร้างกำลังใจ ในการฝึกเขียน ฝึกฝนของต้นหลิวต่อไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 67 (0)
Crying_Prophet วันที่ : 11/08/2009 เวลา : 17.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/biblereader
The LORD is all I have, and so in HIM  I put my hope - Lamentation 3:24

ขอบคุณมากครับ...
ละเอียดจริง ๆ จนจำไม่ได้เลยครับ...

ถ้าถึงเวลาจริง ๆ คงพูดผิด ๆ ถูก ๆ เหมือนเดิมครับ (ฮา)

ความคิดเห็นที่ 66 (0)
ทิวสน วันที่ : 11/08/2009 เวลา : 11.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 28
สุรศักดิ์ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 23.59 น.
http://www.oknation.net/blog/surasakc
ใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศให้ถูกต้องอย่างไร


เป็นประโยชน์มาก สำหรับราชาศัพท์ที่ควรทราบ
ถวายชัยมงคลน่าจะถูกต้องกว่า และหากจะถวายชัยมงคล
ทั้ง 2 พระองค์พร้อมกัน น่าจะเป็น "ทีฆายุโก โหตุ มหาราชาสมหาราชินี" (ส แปลว่า พร้อมด้วย) ใช่หรือไม่ครับ


................................................................

อาจารย์ครับ ผมได้คำตอบจากเจ้าหน้าที่ กองพระราชพิธีแล้วครับ

ตามข้างล่างนี้ครับ

......................................................

ถ้าตามคำถวายอติเรก ก็เป็นเช่นนั้นครับ

(ถ้าแบบเต็ม จะเขียน และกล่าวว่า...)

ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ ปรมินฺทมหาราชา สราชินี

ส่วนคำว่า ถวายพระพร มาจากที่พระสงฆ์ถวายพร แก่พระบรมวงศ์

หากปกติแล้วให้ใช้ "ถวายชัยมงคล" ครับ

อันนี้เคยได้ยินท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
รองราชเลขาธิการ ในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
(ชื่อตำแหน่ง จะเขียนตามนี้ครับ) ท่านบอกครับ

ความคิดเห็นที่ 65 (0)
ทิวสน วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 23.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 48
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 11.51 น.
http://www.oknation.net/blog/suntawanyim


เป็นประโยชน์มากครับ
ต้องศึกษาให้เข้าใจและทบทวน
เพราะไม่ได้ใช้จะลืมเลือน

......................................................

ขอบคุณที่แวะมาเยือนมาศึกษาครับพี่

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 49
คุณนายหวี วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 12.02 น.
http://www.oknation.net/blog/hello


ไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรดี บอกตรงๆ โง่มาซะตั้งนาน เห็นเขาใช้ราชาศัพท์ก็ฟังๆไป เพิ่งจะถ่องแท้ก็วันนี้ละค่ะ

(แต่ใช้ยากจังนะคะ ต้องค่อยๆเรียนรู้ ขออนุญาตก๊อปฯหน่อยละกันเอาไว้อ่านทบทวนน่ะค่ะ )

ขอบคุณที่ไปแวะบ้านคุณนายเลยตามมารับสิ่งดีๆไปเก็บไว้เป็นความรู้คู่ตัว..ขอบคุณอีกครั้งค่ะ )

................................................

แม้เราอาจจะไม่ได้ใช้ แต่สามารถร่วมบอกต่อ เผยแพร่
ขนบธรรมเนียมอันดีในการใช้ภาษา สำหรับสถาบันที่เรารักภักดีได้ครับ

ขอบคุณที่สนใจ และแวะมาเยือนครับ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 51
ปรัชญาชนบท วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 14.20 น.
http://www.oknation.net/blog/j-direk


เป็นความรูที่เยี่ยมมาก

ธรรมะสวัสดี

.......................................

ขอบคุณและยินดีที่ได้ต้อนรับครับ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 52
จ่าจินต์ วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 14.49 น.
http://www.oknation.net/blog/jawee
สิ่งที่มีค่าของผมไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นหากแต่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น


ได้ความรู้มากเลยครับท่านทิวสน..
จ่าเอาความรักแม่แก้วมาฝาก..

............................................

ขอบคุณที่แวะมาหลังจากเดินทางไกลไปอิ่มใจที่ยโสธร

แล้วจะแวะไปครับ


* * * * *

ความคิดเห็นที่ 54
ต้นฝ้าย วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 18.31 น.
http://www.oknation.net/blog/123shoot
“If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children.” Mahatma Gandhi


เป็นประโยชน์มากครับลุงติ๊ง...

ขอบคุณและยินดีครับ คุณพ่อหลานฝ้าย

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 55
อิมกุดั่น วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 18.35 น.
http://www.oknation.net/blog/im
...คนรักป่า... ...ผูกมิตรด้วยอักษร...


ไม่ค่อยจำเลยค่ะ ป้าอิมอ่อนเรื่องราชาศัพท์ที่สุดเลย แหะๆ

ขอบคุณค่ะ

................................................

ขอบคุณที่แวะมาศึกษา มาเยี่ยม มาเยือนครับพี่

ความคิดเห็นที่ 64 (0)
ทิวสน วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 23.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 47
เม็ดดิน วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 00.05 น.
http://www.oknation.net/blog/iaun
ฝันให้ไกล...แล้วไปให้ถึง...


ผู้ประกาศข่าวหรือเล่าข่าวชื่อดังต่างๆ ก็เห็นใช้ผิดอยู่บ่อยๆ
ไม่รู้ว่าศึกษากันมาบ้างหรือเปล่า..
..
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ใครๆ ก็คิดว่าห่างไกลตัว
เพราะหลายๆ คนคิดว่าไม่มีโอกาสได้ใช้จึงไม่สนใจ
คำราชาศัพท์จึงหายไปจากเยาวชนพอสมควร
...
ผมว่าโรงเรียนควรสอนเน้นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มากกว่านี้ รวมทั้งคำราชาศัพท์ต่างๆ ด้วย
...
ถ้าท่านอนุญาต ผมขอนำบทความนี้ไปบอกต่อนะขอรับ
+1

...........................................

ขอบคุณสำหรับกำลังใจ
ขอบคุณและยินดีที่จะช่วยกันเผยแพร่ เพื่อร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย และร่วมรักษขนบธรรมเนียมอันดี ที่สะท้อนถึง
ความรักภักดีต่อสถาบันครับ

ความคิดเห็นที่ 63 (0)
ทิวสน วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 23.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 45
นายยั้งคิด วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 23.34 น.
http://www.oknation.net/blog/political79


จะพยายามจดจำครับ แต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าสมองของคนชราจะมีประสิทธิภาพเหลืออีกสักกี่เปอร์เซ็นต์ อัลไซเมอร์กินไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอบคุณมากครับ

......................................................

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม มาทบทวนครับ

ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 46
เตาะแตะ วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 00.03 น.
http://www.oknation.net/blog/toddle


ขอบคุณข้อมูลดี ๆ ครับ
.
.
...........................................

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม มาศึกษาครับ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 62 (0)
ทิวสน วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 23.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 39
wansuk วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 09.49 น.
http://www.oknation.net/blog/wansuk


สวัสดีค่ะ

.................................................

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 40
BlueHill วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 11.27 น.
http://www.oknation.net/blog/charlee
ชมรม OK NATURE @ Save Nature Save Life


ขอบพระคุณครับคุณทิวสน

..................................................

ขอบคุณ และยินดีครับพี่ชาลี


* * * * *

ความคิดเห็นที่ 41
ธนาคารออมจุ๊บ วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 14.15 น.
http://www.oknation.net/blog/PunchBerry
อารมณ์ดี เป็นที่มาของกุศลทั้งปวง รักษาใจให้เบิกบานไว้เถิดจะเกิดผล


ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้ที่ถูกต้องจริงๆเลยค่ะ
อ่านๆดู ก็ชอบใช้ผิด จริง อย่างคำว่าทีฆา นี่
ถ้าไม่อานที่นี่ก็ใช้ผิดแน่ๆ

มีอีกหลายที่ค่ะ
ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

.........................................

ยินดี ที่เป็นประโยชน์ และขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม มาศึกษาครับ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 42
MT-PONG วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 14.21 น.
http://www.oknation.net/blog/NICHAKHAN

.........................................

ขอบคุณที่แวะมาส่งยิ้มครับ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 43
ณัฐรดา วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 18.03 น.
http://www.oknation.net/blog/nadrda
"รวมธรรมะ ตามพระราชดำริปรารภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" http://www.oknation.net/blog/nadrda2 (เรื่องปัจจุบัน : What did the Buddha Teach ?)


ขอบคุณค่ะ
เมื่อวานสุขใจกลับมาค่ะ ขอบคุณค่ะ

........................................


ยินดีด้วยครับ เพราะการให้ เป็นเหตุให้มีความสุขครับ

ความคิดเห็นที่ 61 (0)
ทิวสน วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 22.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 37
พระจันทร์รำพึง วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 09.10 น.
http://www.oknation.net/blog/completefeeling
พระจันทร์ไกลไหม...จะไปพระจันทร์ เสี่ยวง๊วย นางมารพระจันทร์น้อย


ไม่ได้แวะเวียนมาเนิ่นนาน
ยังคิดถึงอยู่เสมอในบางเวลา
พี่ทิวสนโพสเอนทรีนี้จังค่ะมีประโยชน์มากๆสำหรับคนไม่รู้
ขอบคุณค่ะ
หนึ่งโหวดค่ะ
.............................................

ขอบคุณที่แวะมาเยือนครับ
ทราบบว่า งานเยอะ และยุ่งๆ หลายๆ ทางใช่ไหมครับ

ยินดีที่เอนทรี่นี้เป็นประโยชน์ครับ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 38
market วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 09.28 น.
http://www.oknation.net/blog/market


ไม่เคยใช้เลยค่ะ แต่มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณนะคะ

.....................................................

ยินดีที่เป็นประโยชน์ และขอบคุณที่จะนำไปบอกต่อ
เพราะราชาศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับคนทั่วไปจริงๆ มีไม่มากนัก เมื่อรู้ไว้ก็จะมีส่วนรักษาวัฒนธรรมทางภาษาได้อีกทางหนึ่งครับ

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 60 (0)
ทิวสน วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 22.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 34
ครูเซียงหนู วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 06.29 น.
http://www.oknation.net/blog/chansan


ขอบคุณครับ ขออนุญาตินำไปบอกต่อ เพื่อก่อเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนครับ

...........................................

ด้วยความยินดี และขอบคุณที่แวะมาเยือน มาอ่านครับ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 35
หน่อผุด วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 07.06 น.
http://www.oknation.net/blog/korpai
กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ... ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า


ขอบคุณมากค่ะ ใช้ผิดบ่อยเลย...จะปรับปรุง...ทราบแล้ว เปลี่ยนแปลง ค่ะ

................................................

ขอบคุณและยินดีครับ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 36
ดินเดินทาง วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 07.34 น.
http://www.oknation.net/blog/din-travel
>


สวัสดีค่ะ พี่ ทิวสน

ขอบคุณมากค่ะ ที่เขียนอนที่นี้

งาน เยอะไหมค่ะช่วงนี้

รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ(ห้ามเครียด เด๋วไม่หล่อ )

................................................

งานช่วงนี้ สัปดาห์นี้เริ่มซาๆ ลงบ้างครับ
แต่สัปดาห์หน้าก็เริ่มยุ่งอีกแล้วง เพราะจะมีงานใหญ่ช่วงปลายเดือนครับ

ความเครียดนี่ ห้ามยากจริงๆ ครับ

ขอบคุณสำหรับความห่วงใยครับ

ความคิดเห็นที่ 59 (0)
ทิวสน วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 22.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 31
จันทร์วารี วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 00.23 น.
http://www.oknation.net/blog/waranin
คือ..จันทร์วารี : สวัสดี.. ม่านหมอกและหยาดน้ำค้าง/กลุ่มเขียนข้าว


ได้ความรู้กลับบ้านไปเยอะเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

.........................................................


ความคิดเห็นที่ 32
ลูกสาวตาสูน วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 00.42 น.
http://www.oknation.net/blog/saothaibaan
เดินทางบ่สุดเส้น อย่าถอยหลังให้เขาเหยียบ


สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 33
ความทรงจำเก่าๆ วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 00.56 น.
http://www.oknation.net/blog/kontummadha
เพลงชีวิต.....เพลงชีวา...คนธรรมด๊า...ธรรมดา Entry : คอนเสิร์ตมาลีฮวนน่ากำลังจะเกิดขึ้น...พันธุ์เล-๑๐๐๐โล พรรลำ...


ความรู้ทั้งนั้นเลยครับ

...............................................

ขอบคุณที่แวะมาเยือน มาอ่าน มาศึกษาครับ

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 58 (0)
ทิวสน วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 22.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 30
แม่สีไฟ วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 00.06 น.
http://www.oknation.net/blog/ting
ฟุ้งละมุนแล้วไงอ่ะ?


สมัยเรียนมัธยมสนุกกับการเรียนภาษาไทยและราชาศัพท์
เพราะมีครูภาษาไทยดี มาเดี๋ยวนี้ลืมค่ะ

ยอมแพ้จริง ๆ ราชาศัพท์

..

แม่สีไฟไอค๊อกแค๊ก จนคิดว่าต้องหาเวลาไปตรวจคุณหมอ
เอ๊ย!...ให้คุณหมอตรวจสักวันแล้วค่ะ

พักผ่อนน้อย เลยไอ เจอแอร์เยอะ ๆ อีกเดี้ยงค่ะ
หรืออาจเพราะที่บ้านเก็บงานนักศึกษาเยอะไป
อากาศชื้น กลิ่นกระดาษอับ ๆ ด้วยก็ไม่รู้ค่ะ
เดี๋ยวต้องให้เด็ก ๆ มาช่วยจัดการแล้วค่ะ


คุณทิวสนก็อย่าลืมพักผ่อนนะคะ

.......................................................

ผมสิครับ ตอนเด็กๆ ค่อนข้าง ทึบ มึนตึ๊บกับภาษาไทย
ไม่ค่อยจะสนใจ ใส่ใจมากนัก

มาสนใจเมื่อตอนที่เริ่มเขียนหนังสือนี่แหละครับ
ที่ทำให้รู้สึกรักภาษาไทย และหลงเสน่ห์ในภาษาไทย
และมาศึกษาราชาศัพท์จริงจัง ก็เนื่องด้วยการงานนี่แหละครับ

ขอบคุณที่นำความห่วงใยมาให้กันครับ

ความคิดเห็นที่ 57 (0)
ทิวสน วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 22.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 29
workingwomen วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 00.03 น.
http://www.oknation.net/blog/arada

แวะบ้านนี้ได้รับแต่สิ่งดีดีกลับไปเต็มหัวใจค่ะ

ขอบพระคุณสำหรับสิ่งดีดีเสมอนะค่ะ คุณ ทิวสน


อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ

สวัสดีค่ะ
........................................

ขอบคุณที่แวะมาเยือน และขอบคุณในความห่วงใยครับ

ช่วงนี้ เป็นๆ หายๆ ไข้หวัดครับ เพราะพักผ่อนน้อย

ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอครับ

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
ทิวสน วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 22.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 28
สุรศักดิ์ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 23.59 น.
http://www.oknation.net/blog/surasakc
ใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศให้ถูกต้องอย่างไร


เป็นประโยชน์มาก สำหรับราชาศัพท์ที่ควรทราบ
ถวายชัยมงคลน่าจะถูกต้องกว่า และหากจะถวายชัยมงคล
ทั้ง 2 พระองค์พร้อมกัน น่าจะเป็น "ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
สมหาราชินี" (ส แปลว่า พร้อมด้วย) ใช่หรือไม่ครับ

..............................................................

อาจารย์ครับ คำดังกล่าวผมไม่คุ้นเลยครับ
ถือเป็นความรู้ใหม่สำหรับผม ที่ต้องขอบคุณอาจารย์
ที่กรุณาแนะนำครับ

แต่อย่างไร วันพฤหัสที่ 13 นี้ ผมจะได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่
กองพระราชพิธีในพระองค์ฯ จะสอบถามเรื่องนี้อีกครั้ง
แล้วจะนำมาเล่าให้อาจารย์ฟังครับ

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 18.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

ไม่ค่อยจำเลยค่ะ ป้าอิมอ่อนเรื่องราชาศัพท์ที่สุดเลย แหะๆ

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
ต้นฝ้าย วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 18.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/123shoot
“If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children.” Mahatma Gandhi

เป็นประโยชน์มากครับลุงติ๊ง...

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
ทิวสน วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 17.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 50
มะอึก วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 12.03 น.
http://www.oknation.net/blog/panakomเอ็นทรีนี้...ยอดเยี่ยมมากครับท่าน
.
บนโต๊ะทำงานของผม ใกล้ ๆ มือจะมีหนังสือ "ราชาศัพท์"
ซึ่ง สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
จัดพิมพ์เผยแพร่ เมื่อปีพุทธศักราช 2537
.
ท่านจะโกรธผมหรือไม่?
และท่านจะเข้าใจผมหรือไม่?
หากผมจะบอกท่านเป็นกรณีพิเศษว่า
"ผมมีอยู่ 2 เล่ม...เชียวนะ...."
.
.
.............................................................


ขอบคุณพี่มะอึก ที่แวะมาเยี่ยม และเป็นกำลังใจครับ

น่ายินดี ที่พี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยอนุกรักษ์ภาษาไทยตลอดมา

รวมถึงการสอดส่องดูแลการใช้ราชาศัพท์
ที่จริงๆ เราคนไทย ไม่ควรมองข้าม เพราะแม้แต่เหนือเกล้าฯ ยังทรงตรัสไว้เมื่อ 29 กรกฎาคม 2505 ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาฯ เช่นกัน ว่า เป็นธรรนเนียมปฏิบัติที่ควรรักษาไว้

หากมีสิ่งใด จะเพิ่มเติม ก็ขอรบกวนพี่ด้วยนะครับ
เพื่อบทความจะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ

เพราะผมก็ยังมีอีกมากที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมครับ

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 14.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

ได้ความรู้มากเลยครับท่านทิวสน..
จ่าเอาความรักแม่แก้วมาฝาก..

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
ปรัชญาชนบท วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 14.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/j-direk

เป็นความรูที่เยี่ยมมาก

ธรรมะสวัสดี

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
มะอึก วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 12.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

เอ็นทรีนี้...ยอดเยี่ยมมากครับท่าน
.
บนโต๊ะทำงานของผม ใกล้ ๆ มือจะมีหนังสือ "ราชาศัพท์"
ซึ่ง สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
จัดพิมพ์เผยแพร่ เมื่อปีพุทธศักราช 2537
.
ท่านจะโกรธผมหรือไม่?
และท่านจะเข้าใจผมหรือไม่?
หากผมจะบอกท่านเป็นกรณีพิเศษว่า
"ผมมีอยู่ 2 เล่ม...เชียวนะ...."
.
.

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
คุณนายหวี วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 12.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hello

ไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรดี บอกตรงๆ โง่มาซะตั้งนาน เห็นเขาใช้ราชาศัพท์ก็ฟังๆไป เพิ่งจะถ่องแท้ก็วันนี้ละค่ะ

(แต่ใช้ยากจังนะคะ ต้องค่อยๆเรียนรู้ ขออนุญาตก๊อปฯหน่อยละกันเอาไว้อ่านทบทวนน่ะค่ะ )

ขอบคุณที่ไปแวะบ้านคุณนายเลยตามมารับสิ่งดีๆไปเก็บไว้เป็นความรู้คู่ตัว..ขอบคุณอีกครั้งค่ะ )

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 11.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

เป็นประโยชน์มากครับ
ต้องศึกษาให้เข้าใจและทบทวน
เพราะไม่ได้ใช้จะลืมเลือน

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
เม็ดดิน วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 00.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/iaun
+ + + ส วั ส ดี ช า ว โ ล ก + + +

ผู้ประกาศข่าวหรือเล่าข่าวชื่อดังต่างๆ ก็เห็นใช้ผิดอยู่บ่อยๆ
ไม่รู้ว่าศึกษากันมาบ้างหรือเปล่า..
..
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ใครๆ ก็คิดว่าห่างไกลตัว
เพราะหลายๆ คนคิดว่าไม่มีโอกาสได้ใช้จึงไม่สนใจ
คำราชาศัพท์จึงหายไปจากเยาวชนพอสมควร
...
ผมว่าโรงเรียนควรสอนเน้นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มากกว่านี้ รวมทั้งคำราชาศัพท์ต่างๆ ด้วย
...
ถ้าท่านอนุญาต ผมขอนำบทความนี้ไปบอกต่อนะขอรับ
+1

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
เตาะแตะ วันที่ : 10/08/2009 เวลา : 00.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toddle
ไม่ได้มีปลาตัวเดียวในทะเล...Yah.

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ ครับ
.
.

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 23.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

จะพยายามจดจำครับ แต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าสมองของคนชราจะมีประสิทธิภาพเหลืออีกสักกี่เปอร์เซ็นต์ อัลไซเมอร์กินไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
ทิวสน วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 21.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 24
ซำมะแจะ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 22.40 น.
http://www.oknation.net/blog/keepitup
::::: SHINE ::::: สื บ ท อ ด ภ า ษ า เ ขี ย น ข อ ง อี ส า น ::::::


สะบายดีญาท่านทิวสน


เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

..............................................

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม และยินดีที่เป็นประโยชน์ครับ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 25
บายศรัย วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 22.44 น.
http://www.oknation.net/blog/baisrai
I am only looking at me myself!!!


ข้อมูลรดับคลังเลยนะคะเนี่ย

เล่นเอาเรื่องน้องหมาของบายศรัย

ร้ายสาระไปเลยทีเดียว

อย่างไรก็ขอบคุณนะคะ

แล้วจะแวะมาเอาสาระค่ะ


..........................................

ในนี้ มีความหลากหลายในเนื้อหา ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับ
แม้แต่เรื่องที่บ้านคุณบายศรัยก็เป็นสีสันให้บล็อกโอเค น่าเข้ามาในทุกๆ วัน คุณเขียนได้สนุกดีครับ

ขอบคุณครับ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 26
hooknoi วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 23.23 น.
http://www.oknation.net/blog/hooknoi


ข้อมูลเต็มแน่นจริงๆเลยครับ
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

.....................................

ขอบคุณที่ข้อมูลเป็นประโยชน์ครับ
ก็มีทั้งที่ได้ศึกษามา และค้นความมาเพิ่มเติม
สำหรับเอนทรี่นี้ครับ

ผมยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกมากเลยครับ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 27
ลีลาวดี2508 วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 23.35 น.
http://www.oknation.net/blog/lelawadee
ศิลปะคู่ไทย อาชีวะคอนถม เพาะช่างจริงใจ บูรพาสดใส สุโขทัยกำลังเรียน


ขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะ

.............................................


ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

* * * * * * * * * *

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 18.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

ขอบคุณค่ะ
เมื่อวานสุขใจกลับมาค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
MT-PONG วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 14.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NICHAKHAN
ห่างเพียงนิด ก็ คิดถึง เพราะไกล จึง คนึงหาความคิดเห็นที่ 41 (0)
ธนาคารออมจุ๊บ วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 14.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PunchBerry

ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้ที่ถูกต้องจริงๆเลยค่ะ
อ่านๆดู ก็ชอบใช้ผิด จริง อย่างคำว่าทีฆา นี่
ถ้าไม่อานที่นี่ก็ใช้ผิดแน่ๆ

มีอีกหลายที่ค่ะ
ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
BlueHill วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 11.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ขอบพระคุณครับคุณทิวสน

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
wansuk วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 09.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

สวัสดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
market วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 09.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

ไม่เคยใช้เลยค่ะ แต่มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณนะคะ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
พระจันทร์รำพึง วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 09.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/completefeeling
พระจันทร์ไกลไหม...จะไปพระจันทร์ เสี่ยวง๊วย นางมารพระจันทร์น้อย

ไม่ได้แวะเวียนมาเนิ่นนาน
ยังคิดถึงอยู่เสมอในบางเวลา
พี่ทิวสนโพสเอนทรีนี้จังค่ะมีประโยชน์มากๆสำหรับคนไม่รู้
ขอบคุณค่ะ
หนึ่งโหวดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
ดินเดินทาง วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 07.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/din-travel

สวัสดีค่ะ พี่ ทิวสน

ขอบคุณมากค่ะ ที่เขียนอนที่นี้

งาน เยอะไหมค่ะช่วงนี้

รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ(ห้ามเครียด เด๋วไม่หล่อ )

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
หน่อผุด วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 07.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/korpai
'ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า  กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ'

ขอบคุณมากค่ะ ใช้ผิดบ่อยเลย...จะปรับปรุง...ทราบแล้ว เปลี่ยนแปลง ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
ครูเซียงหนู วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 06.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chansan

ขอบคุณครับ ขออนุญาตินำไปบอกต่อ เพื่อก่อเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนครับ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
ความทรงจำเก่าๆ วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 00.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kontummadha
เพลงชีวิต.....เพลงชีวา...คนธรรมด๊า..พระมเหศวร รุ่น ช้างป่าต้น

ความรู้ทั้งนั้นเลยครับ

ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 32 (0)
ลูกสาวตาสูน วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 00.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saothaibaan
เดินทางบ่สุดเส้น อย่าถอยหลังให้เขาเหยียบ

สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
จันทร์วารี วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 00.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/waranin
คือ..จันทร์วารี  : สวัสดี.. ม่านหมอกและหยาดน้ำค้าง/กลุ่มเขียนข้าว

ได้ความรู้กลับบ้านไปเยอะเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 00.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

สมัยเรียนมัธยมสนุกกับการเรียนภาษาไทยและราชาศัพท์
เพราะมีครูภาษาไทยดี มาเดี๋ยวนี้ลืมค่ะ

ยอมแพ้จริง ๆ ราชาศัพท์

..

แม่สีไฟไอค๊อกแค๊ก จนคิดว่าต้องหาเวลาไปตรวจคุณหมอ
เอ๊ย!...ให้คุณหมอตรวจสักวันแล้วค่ะ

พักผ่อนน้อย เลยไอ เจอแอร์เยอะ ๆ อีกเดี้ยงค่ะ
หรืออาจเพราะที่บ้านเก็บงานนักศึกษาเยอะไป
อากาศชื้น กลิ่นกระดาษอับ ๆ ด้วยก็ไม่รู้ค่ะ
เดี๋ยวต้องให้เด็ก ๆ มาช่วยจัดการแล้วค่ะ


คุณทิวสนก็อย่าลืมพักผ่อนนะคะ


ความคิดเห็นที่ 29 (0)
workingwomen วันที่ : 09/08/2009 เวลา : 00.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/arada

แวะบ้านนี้ได้รับแต่สิ่งดีดีกลับไปเต็มหัวใจค่ะ

ขอบพระคุณสำหรับสิ่งดีดีเสมอนะค่ะ คุณ ทิวสนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ

สวัสดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 23.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ความลับการมีอายุยืนยาวในญี่ปุ่น  ตอนที่ 2 !!" [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

เป็นประโยชน์มาก สำหรับราชาศัพท์ที่ควรทราบ
ถวายชัยมงคลน่าจะถูกต้องกว่า และหากจะถวายชัยมงคล
ทั้ง 2 พระองค์พร้อมกัน น่าจะเป็น "ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
สมหาราชินี" (ส แปลว่า พร้อมด้วย) ใช่หรือไม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
ลีลาวดี2508 วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 23.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lelawadee
ศิลปะคู่ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

ขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
hooknoi วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 23.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hooknoi
บ้านนายนกฮูก

ข้อมูลเต็มแน่นจริงๆเลยครับ
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
บายศรัย วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 22.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baisrai
Living to practise the Lord Buddha's truth!

ข้อมูลรดับคลังเลยนะคะเนี่ย

เล่นเอาเรื่องน้องหมาของบายศรัย

ร้ายสาระไปเลยทีเดียว

อย่างไรก็ขอบคุณนะคะ

แล้วจะแวะมาเอาสาระค่ะ


ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ซำมะแจะ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 22.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keepitup

สะบายดีญาท่านทิวสน


เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
ทิวสน วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 22.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 17
soonthorn วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 20.35 น.
http://www.oknation.net/blog/soonthorn-filmkayab


ขอบคุณครับ สำหรับความรู้ ซึ่งควรจะรู้

...................................................

ขอบคุณที่แวะมาศึกษา และทบทวนครับ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 18
อ้ายเหลี๋ยน วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 20.42 น.
http://www.oknation.net/blog/tiptarot
พ่อใหญ่เข็ม.......คนสู้ชีวิต


ขอบคุณค่ะ สำหรับความรู้ล้วนๆ และขอบคุณที่แวะไปทักทายกันนะค่ะ

...................................................

ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกัน และแวะมาศึกษาครับ

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 19
เกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 20.42 น.
http://www.oknation.net/blog/cottonhut
เธอเคยไหมฟังเสียงในใจร่ำร้อง ถ้วนทั่วทุกท่วงทำนองของถ้อยคำ


ขอบคุณยิ่งครับ
สำหรับข้อมูลดีๆ

.........................................

ขอบคุณ และยินดีครับ

* * * * * * * * * *

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ทิวสน วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 22.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 16
Bhirisa_ภิริสา วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 20.31 น.
http://www.oknation.net/blog/Bhirisa
www.oknation.net/blog/misspostcard


หวัดดีค่ะพี่...เป็นประโยชน์มาก ๆ ค่ะ...ถ้ามีโอกาสใช้จะกลับมาดูอีกรอบค่ะ

ตอนนี้เพิ่งกลับจากลาวรอบที่ 2 แล้วพี่...งานเขียนที่เคยบอกเห็นท่าจะไปเขียนที่โน้นเลยล่ะ...ไว้มีอะไรจะปรึกษานะพี่ท่าน...เพิ่งกลับมาถึงเมื่อกี้เลยล่ะ...หุหุ

....................................................

แอบไปเบิ่งลาว ไม่ยอมชวนกันเลยนิ

เรื่องหนังสือหากมีอะไรช่วยได้ก็ยินดีครับ

ขอบคุณที่แวะมาครับ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ทิวสน วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 22.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 15
ลุงต้าลี่ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 20.07 น.
http://www.oknation.net/blog/loongdali


ได้ความรู้การใช้ราชาศัพท์เพิ่มขึ้นอีกมากเลยครับ
................................................

ขอบคุณ คุณลุง ที่แวะมาศึกษาครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
สายธาร วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 22.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour

ทรงพระเจริญ...

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
เกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 20.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cottonhut
 เธอเคยไหมฟังเสียงในใจร่ำร้อง  ถ้วนทั่วทุกท่วงทำนองของถ้อยคำ 

ขอบคุณยิ่งครับ
สำหรับข้อมูลดีๆ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
อ้ายเหลี๋ยน วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 20.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tiptarot
อยู่แบบพอดี......มีแบบพอเพียง..

ขอบคุณค่ะ สำหรับความรู้ล้วนๆ และขอบคุณที่แวะไปทักทายกันนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
soonthorn วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 20.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soonthorn-filmkayab
    Life+Bright  ชีวิต...งดงามเสมอ  

ขอบคุณครับ สำหรับความรู้ ซึ่งควรจะรู้

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
Bhirisa_ภิริสา วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 20.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bhirisa
www.oknation.net/blog/misspostcard

หวัดดีค่ะพี่...เป็นประโยชน์มาก ๆ ค่ะ...ถ้ามีโอกาสใช้จะกลับมาดูอีกรอบค่ะ

ตอนนี้เพิ่งกลับจากลาวรอบที่ 2 แล้วพี่...งานเขียนที่เคยบอกเห็นท่าจะไปเขียนที่โน้นเลยล่ะ...ไว้มีอะไรจะปรึกษานะพี่ท่าน...เพิ่งกลับมาถึงเมื่อกี้เลยล่ะ...หุหุ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ลุงต้าลี่ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 20.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongdali

ได้ความรู้การใช้ราชาศัพท์เพิ่มขึ้นอีกมากเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ทิวสน วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 19.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 9
feng_shui วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 17.22 น.
http://www.oknation.net/blog/buzz
feng_shui


ชอบมากค่ะ มีประโยชน์ และขอบคุณมากๆค่ะ

...........................................................

ขอบคุณและยินดีครับพี่

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 10
Cat@ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 17.41 น.
http://www.oknation.net/blog/catadler
แม่แคทเล่าเรือง


ขอบคุณ
พร้อมหนึ่งโหวต นะค่ะ

................................

ขอบคุณที่แวะมาศึกษาและเป็นกำลังใจให้กันครับพี่

* * * * *

ความคิดเห็นที่ 11
เคียงดิน วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 18.54 น.
http://www.oknation.net/blog/keangdin
เทพีของความรัก วาทกรรมจำหลัก อัตลักษณ์จำจอง ข้อห้ามการหมายปอง..เทพีของความรัก


มาเรียนหนังสือค่ะ ขอบคุณนะคะ

............................................

ขอบคุณที่แวะมาเข้าชั้นเรียนครับ

* * * * * * * * * *

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ทิวสน วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 19.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 6
น้ำทะเล วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 16.54 น.
http://www.oknation.net/blog/soda
เพราะ พี่ เป็น พี่ .... I’m fine thank you.


ขอบคุณคับ...
..................................................

ขอบคุณที่แวะมาครับ


* * * * *

ความคิดเห็นที่ 7
หมีปิศาจ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 17.00 น.
http://www.oknation.net/blog/mee104
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น ช่วยแนะนำมือใหม่หัดเขียนด้วยครับ


ขอบคุณครับพี่

ถ้ามีโอกาสต้องใช้ จะระมัดระวังอย่างดีเลยครับ

........................................................

ขอบคุณและยินดีครับ

* * * * *
ความคิดเห็นที่ 8
ni_gul วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 17.12 น.
http://www.oknation.net/blog/mettapc
วันวันวุ่นเวี่ยนเวี้ยน เวียนวน คิดขบค้นคำคนแคะไค้ จิตแจบจิตจลจนเจียมจิต วิวิธวิวรรธน์ไว้ เวี่ยเวิ้งวงวรรณฯ


มีประโยชน์ยิ่ง
ขอบคุณมากๆ ค่ะ

.................................................

ขอบคุณที่แวะมาครับ
และยินดี ที่เป็นประโยชน์ครับ

* * * * * * * * * *

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ทิวสน วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 19.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 5
คนช่างเล่า วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 16.36 น.
http://www.oknation.net/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องเก่า... เชิญชวนลองใช้อีเมลย์ในการโปรโมตบล็อก


ขอขอบคุณน้องทิวสน ที่ให้ความรู้ มากมาย นับว่าเป็น

บล็อกเเกอร์ ที่ให้ความรู้ จริงๆ ขอให้เขียนแนวการใช้ภาษาไทยไปเรื่อยๆ สักวันรวบร่วมเล่มได้นะน้อง

และที่ดีใจที่สุด พี่ได้แสดงฝีมือภาพถ่าย ร่วมเล่มเมื่อไร อย่าลืมนำภาพพี่ไปด้วยนะน้อง

......................................................

ดีใจ ที่สิ่งที่นำมาแบ่งปันเป็นประโยชน์ครับ
ผมเองยังต้องเรียนรู้อีกมากเช่นกันครับ

และขอบคุณที่พี่ให้เกียรติ ให้กำลังใจเสมอมาครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
เคียงดิน วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 18.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

มาเรียนหนังสือค่ะ ขอบคุณนะคะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
Cat@ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 17.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ขอบคุณ
พร้อมหนึ่งโหวต นะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
feng_shui วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 17.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ชอบมากค่ะ มีประโยชน์ และขอบคุณมากๆค่ะ

.

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ni_gul วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 17.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

มีประโยชน์ยิ่ง
ขอบคุณมากๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
หมีปิศาจ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 17.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mee104
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น ช่วยแนะนำมือใหม่หัดเขียนด้วยครับ

ขอบคุณครับพี่

ถ้ามีโอกาสต้องใช้ จะระมัดระวังอย่างดีเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 16.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

ขอบคุณคับ...

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 16.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ขอขอบคุณน้องทิวสน ที่ให้ความรู้ มากมาย นับว่าเป็น

บล็อกดเกอร์ ที่ให้ความรู้ จริงๆ ขอให้เขียนแนวการใช้ภาษาไทยไปเรื่อยๆ สักวันรวบร่วมเล่มได้นะน้อง

และที่ดีใจที่สุด พี่ได้แสดงฝีมือภาพถ่าย ร่วมเล่มเมื่อไร อย่าลืมนำภาพพี่ไปด้วยนะน้อง

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ทิวสน วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 16.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 2
กระเจี๊ยบ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 16.33 น.
http://www.oknation.net/blog/JinjokJiap
เกลียดจัง...พวกมือถือสาก ปากถือศีล วจีกรรมทุจริต ประกอบด้วย พูดเท็จ พูดคําหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ อ่านคําอธิบาย ได้ที่เอ็นทรี่นี้ http://www.oknation.net/blog/Germany/2009/08/07/entry-1


ได้ความรู้อีกแล้ว ขอบพระคุณมากค่ะ
....................................................

ขอบคุณที่แวะมาเยือนครับ
หากมีสิ่งใดที่ผมรู้ และขวนขวายมาแบ่งปัน
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ ก็ยินดีครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ทิวสน วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 16.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 1
อธิฏฐาน วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 16.30 น.
http://www.oknation.net/blog/sandstone
..จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา..


ขอบคุณมากเลยค่ะคุณทิวสน รู้ว่าตนเองใช้ผิดอยู่บ่อย ๆ ค่ะ ต้องโหวตให้สำหรับความรู้ดี ๆ ค่ะ
................................................

ขอบคุณที่แวะมาเยือนและศึกษาครับ
เป็นสิ่งที่ได้คลุกคลี และเห็นมีคนใช้กันผิดในหลายๆ คำ
และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เราซึ่งเป็นคนไทยต้องรู้
และใช้อย่างถูกต้องด้วยความภาคภูมิใจ ในสถาบันฯ ครับ

ผมเองยังมีอีกมากที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 16.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

ได้ความรู้อีกแล้ว ขอบพระคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
อธิฏฐาน วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 16.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sandstone
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

ขอบคุณมากเลยค่ะคุณทิวสน รู้ว่าตนเองใช้ผิดอยู่บ่อย ๆ ค่ะ ต้องโหวตให้สำหรับความรู้ดี ๆ ค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2009 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]