• ทิวสน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : tewson7@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-07
  • จำนวนเรื่อง : 534
  • จำนวนผู้ชม : 3943102
  • ส่ง msg :
  • โหวต 737 คน
ทิวสน ชลนรา
หลากเรื่องราว...หลายเรื่องสั้น สร้างสรรค์-บันดาลใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558
Posted by ทิวสน , ผู้อ่าน : 14228 , 11:20:03 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

.

คนไทยควรทราบ...ลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย ณ ปัจจุบัน

.

.

ลำดับโปเจียม หรือ ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน เป็นลำดับการเสด็จพระราชดำเนินหรือพระดำเนินก่อนหลังกันตามฐานะในพระราชวงศ์ คำว่า "โปเจียม" สันนิษฐานว่ามาจากภาษาจีน แปลว่า ลำดับก่อนหลังกัน ดังที่เราเห็นในการถ่ายทอดการพะราชพิธีต่างๆ รวมไปถึงลำดับของการเสนอข่าวในพระราชสำนัก โดยลำดับโปเจียมในปัจจุบัน มีดังนี้

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
3. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
5. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
6. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

7. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
8. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
9. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
10. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
11. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
12. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

*13. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา
พระองค์หญิงอินทุรัตนานับเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชั้นพระองค์เจ้าพระองค์แรกและพระองค์เดียวจนลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ปัจจุบัน พระองค์หญิงอินทุรัตนามีพระชันษา 93 ปี และเป็นป้าของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระราชนัดดา (หลานพระมหากษัตริย์) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
14. หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์
***สิ้นชีพิตักษัยด้วยอาการพระหทัยล้มเหลวเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 58 เวลา 15.22 น. ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สิริพระชันษา 98 ปี นับเป็นหม่อมเจ้าองค์สุดท้ายแห่งราชสกุลจิตรพงศ์***

15. หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร
16. หม่อมเจ้าวราชัย ชยางกูร
17. หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร
18. หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร
19. หม่อมเจ้าสุมณีนงเยาว์ ดิศกุล
20. หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ดิศกุล
21. หม่อมเจ้าวิสาขานุจฉวี สวัสดิวัตน์
22. หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
23. หม่อมเจ้าเมรี สวัสดิวัตน์

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระราชนัดดา (หลานพระมหากษัตริย์) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
24. หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิไชย

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระนัดดา (หลาน) ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
25. หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระราชปนัดดา (เหลนพระมหากษัตริย์) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
26. หม่อมเจ้าหญิงสวรรณา ภาณุพันธุ์
27. หม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์
28. หม่อมเจ้าหญิงพันธุ์วโรภาส ภาณุพันธุ์
29. หม่อมเจ้าหญิงอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระโอรสและธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
30. หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล
31. หม่อมเจ้ารังษีนภดล ยุคล
32. หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล
33. หม่อมเจ้าภานุมา ยุคล

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระโอรสและธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
34. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
35. หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล
36. หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
37. หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระโอรสและธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
38. หม่อมเจ้าภุมรีภิรมย์ ยุคล
39. หม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล
40. หม่อมเจ้าปัทมนรังษี ยุคล
41. หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
42. หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล
43. หม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล

สามัญชน พระราชนัดดา (หลานพระมหากษัตริย์) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
44. คุณจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์
45. คุณวัชรเรศร วิวัชรวงศ์
46. คุณจักรีวัชร วิวัชรวงศ์
47. คุณวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์
48. คุณพลอยไพลิน เจนเซน
49. คุณสิริกิติยา เจนเซน

สามัญชน พระราชภาคิไนย (หลานพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นลูกของพี่สาว) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
50. ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม

สามัญชน พระราชปนัดดา (เหลนพระมหากษัตริย์) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
51. ร้อยเอกจิทัศ ศรสงคราม

 

* * * * *

โปเจียม-ธรรมเนียมต้องเดินเป็นลำดับกันตามยศของเจ้านาย

ธรรมเนียมที่ต้องเดินเป็นลำดับกันตามยศ
ถ้าจะเทียบยศตามลำดับที่ควรจะเดินหน้าหลัง ตามศักดินาแลตามธรรมเนียมโบราณสืบมาดังนี้
ที่ ๑ พระบัณฑูรใหญ่  ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ฝ่ายหน้า
ที่ ๒ พระบัณฑูรน้อย  ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ฝ่ายหน้า
ที่ ๓ พระบัญชา  ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานภิมุข ฝ่ายหลัง
ที่ ๔ สมเด็จพระบรมอัยกาเธอเจ้าฟ้า
ที่ ๕ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
ที่ ๖ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้า
ที่ ๗ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า
ที่ ๘ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
........๕ นี้(ทรงหมายถึง ที่ ๔ - ที่ ๘---กัมม์)  คือพระราชโอรสพระเจ้าแผ่นดิน(ไม่ว่ารัชกาลใด---กัมม์)
ที่ ๙ พระบรมอัยกาเธอพระองค์เจ้า
ที่ ๑๐ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ที่ ๑๑ พระเจ้าพี่ยาเธอพระองค์เจ้า
ที่ ๑๒ พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้า
ที่ ๑๓ พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้า
ที่ ๑๔ พระเจ้าราชวงศ์เธอพระองค์เจ้า
........๒ นี้(ที่ ๑๓ - ที่ ๑๔---กัมม์) เดินสลับกันตามพระชนมพรรษา
........๖ นี้(ที่ ๙ - ที่ ๑๔ )  คือพระราชบุตรพระเจ้าแผ่นดิน(ไม่ว่ารัชกาลใด)
ที่ ๑๕ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ  คือ เจ้าฟ้าที่เป็นหลานพระเจ้าแผ่นดินตรงๆ  ฤาเจ้าฟ้าที่เป็นลูกวังหน้า
ที่ ๑๖ พระเจ้าวรวงศ์เธอชั้น ๑ พระองค์เจ้า
ที่ ๑๗ พระเจ้าวรวงศ์เธอชั้น ๒ พระองค์เจ้า
ที่ ๑๘ พระเจ้าวรวงศ์เธอชั้น ๓ พระองค์เจ้า
ที่ ๑๙ พระเจ้าวรวงศ์เธอชั้น ๔ พระองค์เจ้า
ที่ ๒๐ พระบวรวงศ์เธอชั้น ๑ พระองค์เจ้า
ที่ ๒๑ พระบวรวงศ์เธอชั้น ๒ พระองค์เจ้า
........๖ นี้(ที่ ๑๕-๒๑)คือพระองค์เจ้าวังหน้า
ที่ ๒๒ พระเจ้าหลานเธอ ซึ่งเป็นพระองค์เจ้าหลานเธอตรงๆของพระเจ้าแผ่นดินขณะนั้น
ที่ ๒๓ พระประพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใน กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ ซึ่งเป็นพระอัยกาฝ่ายพระมารดาของพระเจ้าแผ่นดิน
ที่ ๒๔ พระวงศ์เธอพระองค์เจ้า  คือหม่อมเจ้า  ลูกต่างกรมและพระองค์เจ้าวังหลวงที่ยกขึ้นเป็นพระองค์เจ้า
ที่ ๒๕ พระสัมพันธฌวงศ์เธอพระองค์เจ้า  คือหลานสมเด็จพระพี่นางในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทั้งสองพระองค์
ที่ ๒๖ หม่อมเจ้า  ตามลำดับยศบิดา ซึ่งเรียงกันมาเหมือนข้างบน
(คัดจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหนังสือ"พระบรมจักรีวงศ์)

อ้างอิง: สำนักพระราชวัง, สรานุกรมเสรีวิกิพีเดียไทย

 

* * * * * * * * * *

.
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ทิวสน วันที่ : 27/04/2015 เวลา : 14.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา


พระรูป - พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา -ประทับนั่งกับพื้น/จากซ้าย
1.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร
2.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอินทุรัตนา
3.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโส

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ทิวสน วันที่ : 27/04/2015 เวลา : 13.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 2
wansuk วันที่ : 27/04/2015 เวลา : 13.15 น.
http://www.oknation.net/blog/wansuk

"โปเจียม" เป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้ค่ะ

แล้วก็ต้องแปลกใจกับลำดับที่ 13 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา ที่ไม่คุ้นเลยค่ะ

...............................

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และหม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา

ต่อมาทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เพื่อสมรสกับร้อยเอกสมหวัง สารสาส (บุตรพระสารสาสน์พลขันธ์ (ลอง สุนทานนท์)) เป็นพี่ชายของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา (พระชายาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร)

ทั้งนี้พระองค์หญิงอินทุรัตนา นับเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชั้นพระองค์เจ้าพระองค์แรกและพระองค์เดียวจนปัจจุบันที่ลาออกจากฐานันดรศักดิ์

ปัจจุบัน พระองค์หญิงอินทุรัตนา มีพระชันษา 93 ปี และเป็นป้าของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ทิวสน วันที่ : 27/04/2015 เวลา : 13.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 1
แม่หมี วันที่ : 27/04/2015 เวลา : 11.53 น.
http://www.oknation.net/blog/mamaomme

ลำดับโปเจียม เป็นความรุ้ใหม่เลยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

.............................

เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเมื่อไม่นานมานี้เช่นกันครับ
แต่ก่อน เรียกแต่ว่า ลำดับ พระบรมวงศานุวงศ์

ความคิดเห็นที่ 2 ทิวสน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wansuk วันที่ : 27/04/2015 เวลา : 13.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

"โปเจียม" เป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้ค่ะ

แล้วก็ต้องแปลกใจกับลำดับที่ 13 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา ที่ไม่คุ้นเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 ทิวสน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 27/04/2015 เวลา : 11.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ลำดับโปเจียม เป็นความรุ้ใหม่เลยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


<< เมษายน 2015 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]