• ทิวสน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : tewson7@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-07
  • จำนวนเรื่อง : 513
  • จำนวนผู้ชม : 3584354
  • ส่ง msg :
  • โหวต 737 คน
ทิวสน ชลนรา
หลากเรื่องราว...หลายเรื่องสั้น สร้างสรรค์-บันดาลใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561
Posted by ทิวสน , ผู้อ่าน : 2111 , 12:46:28 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

.

.

๗ ราชาศัพท์ต้องรู้ ช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างนี้พบว่า มีการใช้ราชาศัพท์กับพระองค์ท่านในการจัดทำสื่อเผยแพร่ผิดกันอยู่มาก ซึ่งไม่ควรละเลย และต้องระวังตรวจสอบการใช้ให้สมพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยมี ๗ คำหลัก ดังนี้...

๑.การขานพระนาม "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
ตาม หนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๐๓/๓๘๓๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๔ ได้ระบุการขานพระนาม "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ไว้ดังนี้ว่า...
สม-เด็ด-พฺระ-เทบ-พะ-รัด-ราด-สุ-ดา-สะ-หฺยาม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี

พระอิสริยยศ : สยามบรมราชกุมารี
ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าฟ้าชั้นเอก

***ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาพระอิสริยยศใหม่ ต้องระวังในการออกพระนามอย่างถูกต้อง และไม่ล้ำหน้า และไม่ต้องใส่ยศทางทหาร ในการทำภาพถวายพระพรชัยมงคล***

๒.ต้องใช้ "เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ" ไม่ใช่ "เนื่องในวโรกาส...”
มีคนจำนวนมากใช้ผิดว่า "เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ..." ซึ่งใช้ผิด เพราะ คำว่า "วโรกาส" มีธรรมเนียมการใช้เฉพาะเมื่อ "ขอโอกาส" จากพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ กล่าวคือ หากจะขอโอกาสพระมหากษัตริย์ ใช้ราชาศัพท์ว่า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเมื่อขอโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้ราชาศัพท์ว่า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส

เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หลังจากบรมราชาภิเษก จะขานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว) ทรงให้โอกาส จะใช้ราชาศัพท์ว่า พระราชทานพระบรมราชวโรกาส เมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้โอกาส ใช้ราชาศัพท์ว่า พระราชทานพระราชวโรกาส สำหรับชั้นพระองค์เจ้า ใช้คำว่า ประทานพระวโรกาส

ดังนั้น ในกรณีอื่นๆ นอกจากการ "ขอโอกาส" และการ "ให้โอกาส" แล้ว จะไม่ใช้คำว่า "วโรกาส" แต่ให้ใช้ว่า "โอกาส"

ตัวอย่างรูปประโยคที่ถูกต้อง...เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑

๓.ต้องใช้ "พระชนมายุ...พรรษา" ไม่ใช่ “พระชันษา...ปี"
คำว่า "พระชนมายุ" (พระ-ชน-นะ-มา-ยุ) แปลว่าอายุ ใช้สำหรับ ฐานันดรศักดิ์ เจ้าฟ้าชั้นเอกหรือพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จพระบรมราชกุมารี ส่วนคำว่า ปี ใช้ว่า พรรษา เช่น ปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๓ พรรษา

รวมไปถึงคำถวายพระพรชัยมงคล ต้องใช้คำว่า "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน" ไม่ใช่ "มีพระชันษายิ่งยืนนาน"

คำว่า “พระชันษา...ปี” (อายุ...ปี) ใช้แก่ ชั้นพระองค์เจ้า ลงมาถึงชั้นหม่อมเจ้า ซึ่งเป็นการใช้ไม่สมพระเกียรติพระองค์ท่าน ซึ่งมีฐานันดรศักดิ์ ที่สูงกว่า

๔.ควรใช้ "ถวายพระพร" หรือ "ถวายพระพรชัยมงคล"
ควรทราบว่า "ถวายพระพร" เป็นคำที่พระสงฆ์ใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์ ฉะนั้น สำหรับเราทั้งหลายซึ่งเป็นสามัญชนโดยทั่วไป ต้องใช้ว่า "ถวายชัยมงคล" แต่คนทั่วไปก็ชอบที่จะพูดและเขียนว่า "ถวายพระพร" ซึ่งผิด ปัจจุบัน อนุโลมให้ใช้เพื่อกล่าวโดยรวม หากว่าการนั้น มีผู้แสดงความจงรักภักดีมีทั้งพระและสามัญชน จึงให้ใช้คำว่า "ถวายพระพรชัยมงคล" และใช้คำว่า "ถวายพระพร" เฉพาะในรูปประโยค "ลงนามถวายพระพร" เท่านั้น 
.
๕.คำลงท้ายเมื่อถวายพระพรชัยมงคลใช้ว่า "ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม" เพียงเท่านี้ ไม่ต้องมี "ขอเดชะ"
ระหว่าง นี้พบว่ามีการโพสต์พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนมาก และหลายคนเข้ามาถวายพระพรชัยมงคล โดยลงท้ายว่า "ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ" ซึ่งเป็นการใช้ผิด

ควรทราบว่าคำลงท้ายเมื่อกราบบังคมทูล หรือ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะใช้ว่า...
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม (ไม่ต้องมี ขอเดชะ)
ข้าพระพุทธเจ้า......(นาย/นาง/นางสาว นามของเรา)

กล่าวคือ ใช้แก่ พระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมราชกุมารี

ส่วนคำว่า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า......(นาย/นาง/นางสาว นามของเรา)
ณ ปัจจุบัน จะใช้แก่ พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์ และ พระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เท่านั้น

๖.ต้องใช้คำว่า "แสดงความจงรักภักดี" อย่าใช้ผิดเป็น "ถวายความจงรักภักดี"
ระหว่างนี้ มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมสวมเสื้อสีม่วง ในช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยใช้คำว่า “เพื่อถวายความจงรักภักดี" ซึงเป็นการใช้คำผิด และอาจทำให้คนจำไปใช้ผิดๆ ด้วย ที่ถูกต้องใช้คำว่า “เพื่อแสดงความจงรักภักดี” หรือ “เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี”

ควรทราบว่า "ความจงรักภักดี" จะนำมาถวายกันไม่ได้ หรือ ยกให้กันไม่ได้ เพราะเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นนามธรรม จึงควรทราบว่าการใช้คำว่า "ถวายความจงรักภักดี" เป็นการใช้คำไม่ถูกต้องตามหลักการใช้คำราชาศํพท์ครับ

ผมได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังว่า ที่ถูกจะต้องใช้คำว่า "แสดงความจงรักภักดี" เช่น "ประชาชนต่างออกมาเฝ้าฯ รับเสด็จ เพื่อแสดงความจงรักภักดี" หรือ "ขอเชิญร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี" หรือ "มีความจงรักภักดี" แบบนี้จึงจะถูกต้องตามแบบแผนการใช้

๗.รูปถ่าย ต้องใช้คำว่า "พระฉายาลักษณ์ฺ" ไม่ใช่ "พระบรมายาลักษณ์" ไม่ใช่ "พระรูป"
เป็นอีกคำราชาศัพท์ ที่พบใช้ผิดกันมากคือ "รูปถ่าย" เมื่อใช้แก่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้องใช้ว่า "พระฉายาลักษณ์" ระวังอย่าใช้ผิดเป็น "พระบรมฉายาลักษณ์" เพราะคำนี้ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ เท่านั้น ส่วนคำว่า พระรูป จะใช้กับชั้นพระองค์เจ้าลงมา

ตัวอย่าง คำถวายพระพรชัยมงคล

(1)

(พระฉายาลักษณ์)

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

* * * * *
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................
หรือ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท....................

+ + + + + + + + + +

(2)

(พระฉายาลักษณ์)

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สถิตเป็นดวงแก้ว ของปวงชนชาวไทยสืบไป

* * * * *
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................
หรือ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท....................

+ + + + + + + + + +

(3)

(พระฉายาลักษณ์)

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

* * * * *
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................
หรือ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท....................

+ + + + + + + + + +

(4)

(พระฉายาลักษณ์)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

* * * * *
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................
หรือ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท....................

***ระวัง อย่าใส่ เฉพาะชื่อบริษัท เพราะนิติบุคคลไม่มีชีวิต ต้องใส่ชื่อบุคคลและคณะบุคคลเท่านั้น และไม่ต้องใส่ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ศ.ดร., ดร., อาจารย์ เพราะไม่ใช่คำหน้านาม ***

ในโอกาสสำคัญยิ่งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างเป็นรูปธรรมวิธีหนึ่ง คือ การใช้ราชาศัพท์อย่างถูกต้องแก่เจ้าฟ้าหญิงที่คนไทยรัก จึงอยากเชิญชวนให้สื่อมวลชน และทุกท่าน มีการตรวจสอบราชาศัพท์ก่อนใช้ให้ถูกต้องและสมพระเกียรติครับ.../ เรียบเรียง : นพดล ทองคำ (ทิวสน ชลนรา)

อ้างอิง : สำนักราชเลขาธิการ, สำนักพระราชวัง, สำนักราชบัณฑิตยสภา
ขอขอบคุณ : พระฉายาลักษณ์จากเพจเรารักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายโดย อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร

 

* * * * * * * * * *

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ทิวสน วันที่ : 28/03/2018 เวลา : 09.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ความคิดเห็นที่ 1
แม่หมี from mobile วันที่ : 27/03/2018 เวลา : 09.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอบคุณมากค่ะ

+++++

ขอบคุณแม่หมี ที่แวะมาศึกษาครับ

ความคิดเห็นที่ 1 ทิวสน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี from mobile วันที่ : 27/03/2018 เวลา : 09.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอบคุณมากค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2018 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]