• sdcenter
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dominicsvo@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-13
  • จำนวนเรื่อง : 1120
  • จำนวนผู้ชม : 868808
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2607 คน
นิตยสารดอนบอสโก (thaidbm..)
All about Salesian's Stories : DonBosco Magazine Online, News, Article, Message, etc...
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/thaidbmag
วันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2552
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 508 , 23:25:47 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน<<  ความรักที่เพิ่มพูนอย่างล้นเหลือ  >>  
  
โดย.. คุณพ่อฟรังซิส ไก้ส์ ซดบ.  

            การกลับใจของนักบุญเปาโลทำให้ท่านต้องเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม เพราะท่านได้ผ่านจากความพยายามที่จะเป็นคนสมบูรณ์ โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติของโมเสสเข้าสู่การยึดมั่นพระคริสตเจ้าด้วยความเชื่อ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เขาไม่ได้แสวงหาความชอบธรรมที่มาจากการปฏิบัติธรรมบัญญัติ แต่แสวงหาความชอบธรรมที่มาจากความเชื่อในพระคริสตเจ้า และจากการรู้จักพระองค์ ความเชื่อนี้จึงเป็นการยึดมั่นในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และผูกพันกับความรักอย่างแน่นแฟ้น ความเชื่อในพระคริสตเจ้านำเราให้รับของประทานจากพระเจ้าด้วยความรักที่รู้คุณ  

            ความรักที่รู้คุณต่อพระเจ้าจึงเป็นท่าทีแรกที่มาจากความเชื่อ ท่าทีที่สองคือ ความรักเอื้ออาทรต่อเพื่อนพี่น้องของเรา ท่าทีที่สองนี้เป็นผลมาจากความรัก ที่เป็นของประทานจากพระเจ้าดึงดูดเราให้ดำเนินชีวิตในความรักเอื้ออาทรเช่นกัน นักบุญเปาโลเขียนถึงชาวกาลาเทียว่า  “ในพระคริสตเยซูนั้น การเข้าสุหนัตหรือไม่เข้าสุหนัตนั้นไม่สำคัญ เรื่องที่สำคัญก็คือ มีความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำอาศัยความรัก” (กท5:6)   

            ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างความเชื่อของคริสตชน กับความรักเอื้ออาทรมาจากความจริงที่ว่า ความเชื่อของคริสตชนเป็นการยึดผู้ที่ทรงรักเราจนสละชีวิตเพื่อเรา ผู้ที่ยึดมั่นในพระคริสตเจ้าได้รับความรักจากพระองค์ 2 ลักษณะคือ ในมิติเป็นผู้ถูกกระทำ และในมิติที่เป็นผู้กระทำ ในมิติที่ถูกกระทำหมายความว่า เราเป็นผู้ที่พระคริสตเจ้าทรงรักและได้รับพระพรต่าง ๆ จากพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม ในมิติที่เป็นผู้กระทำคือ พระคริสตเจ้าทรงบันดาลให้เรามีความสามารถที่จะรัก และทรงเร่งเร้าเราให้รักผู้อื่น เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในพลังเดียวกันของความรัก  

            “ความเชื่อถึงพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงรักข้าพเจ้า และทรงมอบพระองค์เพื่อข้าพเจ้า” (กท2:20) พระคริสตเจ้าทรงเชิญชวนผู้มีความเชื่อให้รับพลังแห่งความรักนี้ ดังที่นักบุญเปาโลเขียนไว้ว่า “ท่านทั้งหลายจงทำตามแบบฉบับของพระเจ้า ประดุจบุตรสุดที่รักของพระองค์ จงดำเนินชีวิตในความรักดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักเรา และทรงมอบพระองค์เพื่อเรา เป็นเครื่องบูชากลิ่นหอมถวายแด่พระเจ้า” (อฟ5:1-2)   

            ตั้งแต่จดหมายฉบับแรก นักบุญเปาโลเชิญชวนชาวเธสะโลนิกาให้ดำเนินชีวิตเช่นนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรัก “ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่านมีความรักต่อกัน และต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือ ดังที่เรารักท่าน” (1ธส3:12) คำว่า “ความรัก” ในภาษากรีกที่นักบุญเปาโลใช้คือ “agape” หมายถึงความรักที่มีพื้นฐานและหล่อหลอมขึ้น โดยอาศัยความเชื่อ เป็นความรักเอื้ออาทร เป็นความรักที่มอบให้ผู้อื่นโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ของตน ความรักเอื้ออาทรนี้มาจากพระเจ้าและมุ่งที่จะก้าวหน้าเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ   

             ผู้ที่พูดว่า “ฉันมีความรักพอสมควรแล้ว ไม่ต้องการความรักมากกว่านี้” เขาก็ปิดตนเองต่อความรัก ตรงกันข้ามนักบุญเปาโลต้องการให้คริสตชนเพิ่มพูนความรักอย่างต่อเนื่อง “ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่านมีความรักต่อกันและต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือ” (1ธส3:12) 

            นักบุญเปาโลเตือนคริสตชนชาวเธสะโลนิกาอีกว่า “พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดเราวอนขอและเตือนสติท่านในพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านเรียนรู้จากเราว่า จะต้องดำเนินชีวิตอย่างไร เพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ท่านก็ดำเนินชีวิตเช่นนี้อยู่แล้ว แต่ขอให้ท่าน มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นอีก ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วถึงคำสั่งสอนที่เราให้ท่านเดชะพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าคือ ให้ท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ละเว้นจากการผิดประเวณี แต่ละคนรู้จักใช้ร่างกายของตน ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และด้วยความเคารพ โดยไม่ปล่อยตัวตามราคะตัณหาอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้า  

            อย่าให้ผู้ใดล่วงเกินหรือหลอกลวงพี่น้องของตนในเรื่องนี้ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษในเรื่องความผิดเหล่านี้ทั้งหมด ดังที่เราเคยบอกและกำชับท่าน พระเจ้ามิได้ทรงเรียกเราให้มาเป็นคนสกปรกลามก แต่ให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น ผู้ที่ดูถูกคำเตือนนี้ ก็มิใช่ดูถูกเพียงมนุษย์เท่านั้น แต่ดูถูกพระเจ้าผู้ประทานพระจิตของพระองค์ให้แก่ท่านด้วย   

            ส่วนเรื่องความรักฉันพี่น้องนั้น ไม่จำเป็นต้องเขียนบอกอะไรท่านอีก เพราะท่านได้รับคำสอนจากพระเจ้าให้รักกัน และท่านก็ปฏิบัติเช่นนี้ต่อพี่น้องทุกคนไปทั่วแคว้นมาซิโดเนียอยู่แล้ว พี่น้องทั้งหลาย เราขอร้องท่าน ให้รักกันยิ่งๆ ขึ้น“ (1ธส4:1-10) นักบุญเปาโลจึงต้องการให้ทุกคนมีความรักเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

            นักบุญเปาโลพูดถึงความรักฉันพี่น้อง เพราะคริสตชนที่ได้เป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าในพระบุตรก็เป็นพี่น้องกันในพระเจ้า น่าสังเกตว่า นักบุญเปาโลไม่เริ่มเตือนชาวเธสะโลนิกาให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ แต่เริ่มชี้แจงว่า เขาทุกคนได้รับความรักเป็นของประทานจากพระเจ้า จึงต้องพัฒนาความรักให้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ “ส่วนเรื่องความรักฉันพี่น้องนั้น ไม่จำเป็นต้องเขียนบอกอะไรท่านอีก เพราะท่านได้รับคำสอนจากพระเจ้าให้รักกัน” (1ธส4:9) 

            นักบุญเปาโลคิดว่า ความรักเป็นเอกลักษณ์ของพันธสัญญาใหม่ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ “ความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวัง เพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา ได้หลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา” (รม5:5) คริสตชน “ได้รับคำสอนจากพระเจ้าให้รักกัน” คำสอนของพระองค์จึงได้เกิดผล พันธสัญญาเดิมเป็นกฎหมายภายนอกเขียนจารึกบนหินที่เปลี่ยนจิตใจมนุษย์ไม่ได้ ส่วนพันธสัญญาใหม่เป็นการกระทำโดยตรงของพระเจ้าในจิตใจของมนุษย์ ถ้าเราไม่ต่อต้านพระองค์ พระองค์ผู้สถิตใจในของเราจะทรงเร่งเร้าให้เรารักผู้อื่น พระเยซูเจ้าทรงบันดาลพระหฤทัยของพระองค์เข้าอยู่ในใจของเรา กระนั้นก็ดี การกระทำของพระเจ้าไม่ทรงทำให้เราเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียวที่ปล่อยให้พระเจ้าทรงกระทำทุกอย่าง แต่ถ้าพระเจ้าทรงกระทำด้วยความรัก เราก็ได้รับเชิญให้กระทำด้วยความรักเช่นกัน  

            ดังที่นักบุญเปาโลเขียนถึงชาวเอเฟซัสว่า “ท่านจงออกแรงด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นเพื่อให้รอดพ้นเถิด พระเจ้าทรงทำงานในท่าน เพื่อให้ท่านมีทั้งความปรารถนา และความสามารถที่จะทำงานตามพระประสงค์” (ฟป2:12-13)…

       

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

Silence of Love

บางทีคุณอาจจะไม่มีพ่อ..ที่ดีที่สุด แต่มีพ่อ..ที่รักคุณมากที่สุด จงดูแลคนที่ดูแลคุณ ก่อนที่จะไม่มีเค้าให้ดูแล..

View All
<< มกราคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่า..Blog Thaidbm เป็นอย่างไร? How do you think about this blog?
ดีมาก / very good
841 คน
ดี / good
1522 คน
พอใช้ / satisfy
24 คน
ปรับปรุง / unsatisfy
18 คน

  โหวต 2405 คน