• sdcenter
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dominicsvo@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-13
  • จำนวนเรื่อง : 1120
  • จำนวนผู้ชม : 868774
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2607 คน
นิตยสารดอนบอสโก (thaidbm..)
All about Salesian's Stories : DonBosco Magazine Online, News, Article, Message, etc...
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/thaidbmag
วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2552
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1056 , 17:27:53 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน sdcenter โหวตเรื่องนี้
>>  พฤติกรรมของเปาโลในการเผยแผ่ข่าวดี <<  
 
      by.. C.Francis   

ในจดหมายถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่ 1 บทที่ 2 ข้อ 1-12 นักบุญเปาโลบรรยายพฤติกรรมของตนในการเผยแผ่ข่าวดีอย่างละเอียด  ข้อความนี้แบ่งออกเป็น 2 ภาค ในภาคแรกนักบุญเปาโลทั้งยืนยันเจตนาบริสุทธ์ของตนในการประกอบศาสนบริการ และบรรยายพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้ที่เป็นอัครสาวกของพระคริสตเจ้า ส่วนในภาคที่ 2 นักบุญเปาโลบรรยายการมอบตนอุทิศแก่สัตบุรุษโดยเน้นพฤติกรรมของผู้เป็นอัครสาวกแท้จริง ซึ่งจะต้องแสดงความรักเอื้ออาทร

นักบุญเปาโลได้เริ่มเขียนข้อความนี้ว่า  “พี่น้องทั้งหลาย ท่านย่อมรู้แล้วว่า การที่เรามาพบท่านทั้งหลายนั้น มิได้ไร้ผล” (1ธส2:9) ท่านจึงชวนชาวเธสะโลนิกาให้ระลึกถึงสถานการณ์ในอดีตเมื่อไปเทศน์สอนที่นั่น “ก่อนหน้านั้น เราต้องทนทุกข์ และถูกสบประมาทต่าง ๆ ที่เมืองฟิลิปปี ดังที่ท่านรู้แล้ว แต่ด้วยเดชะพระเจ้า เราจึงกล้าประกาศข่าวดีของพระองค์แก่ท่าน ทั้งๆ ที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย” (1ธส2:2)  

ในหนังสือกิจการอัครสาวก นักบุญลูกาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักบุญเปาโล และผู้ร่วมงานของเขาที่เมืองฟิลิปปี เมื่อถูกจับกุมนำตัวไปขึ้นศาลต่อหน้าผู้ปกครอง ถูกกล่าวหาว่าก่อความวุ่นวายในเมือง “ประชาชนรุมกันจะทำร้ายเปาโลและสิลาส บรรดาผู้พิพากษาจึงสั่งให้เปลื้องเสื้อผ้าและเฆี่ยนเขาทั้งสองคน เมื่อได้เฆี่ยนหลายทีแล้ว ก็นำไปขังคุก สั่งให้ผู้คุมควบคุมไว้อย่างกวดขัน เมื่อได้รับคำสั่งเช่นนี้ ผู้คุมก็นำเปาโลและสิลาสไปขังไว้ในคุกชั้นในสุด และใส่โซ่ตรวนที่เท้าอย่างแน่นหนา” (กจ16:22-24) ชีวิตของอัครสาวกจึงเป็นชีวิตที่ไม่ได้รับเกียรติยศ แต่เป็นชีวิตที่มีส่วนร่วมในพระทรมานของพระเยซูเจ้า บรรดาอัครสาวกได้ถูกจองจำ ถูกเฆี่ยน และถูกทำร้าย

ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์ช่วยเปาโลและสิลาสให้เป็นอิสระ ท่านทั้งสองต้องออกจากเมืองฟิลิปปีและเลือกไปอยู่ที่เมืองเธสะโลนิกา น่าสังเกตว่า โดยธรรมชาติทั่วไปของมนุษย์ปฏิกิริยาของผู้ที่ถูกทำร้าย มักจะหลบหนีไปซ่อนตัว มีความกลัวว่าจะถูกทำร้ายเช่นนี้อีก แต่นักบุญเปาโลได้เขียนว่า “ด้วยเดชะพระเจ้า เราจึงกล้าประกาศข่าวดีของพระองค์แก่ท่าน ทั้งๆ ที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย” (1ธส2:2) แม้นักบุญเปาโลประสบความยากลำบาก ท่านก็ไม่ยอมท้อถอย และได้ชี้แจงว่า บ่อเกิดของกำลังใจในการเผยแผ่ข่าวดีในสถานการณ์ที่ถูกสบประมาทและมีความทุกข์นั้น ก็อยู่ในการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า

            ต่อมา นักบุญเปาโลบรรยายวิธีการประกาศข่าวดีของตนว่า “คำเตือนใจของเรานี้มิได้มาจากความหลอกลวง หรือมาจากเจตนาไม่บริสุทธิ์ หรือมาจากกลอุบายใดๆ” (1ธส2:3) ท่านพูดเป็นนัยๆ ว่า ธรรมทูตคริสตชนแตกต่างจากผู้โฆษณาเชิญชวนทั่วไปในสมัยนั้น คนเหล่านี้เดินทางไปในเมืองต่างๆ อ้างว่าเป็นนักปราชญ์หรือเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมลึกลับ เพื่อผลประโยชน์ของตน นักบุญเปาโลต้องการให้ชาวเธสะโลนิกาเห็นชัดเจนว่า การโฆษณาเชิญชวนของคนเหล่านี้แตกต่างจากการประกาศข่าวดีอย่างสิ้นเชิง 

            ธรรมทูตคริสตชนเผยแผ่ข่าวดีด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ “แต่ตามที่พระเจ้าทรงเห็นชอบ มอบข่าวดีไว้กับเรา เราจึงประกาศข่าวดีนี้ มิใช่เพื่อเอาใจมนุษย์ แต่เพื่อเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าผู้ทรงพิสูจน์จิตใจเรา” (1ธส2:4) ก่อนที่พระเจ้าทรงมอบภารกิจเผยแผ่ข่าวดีแก่นักบุญเปาโลและผู้ร่วมงาน พระองค์ทรงทดสอบจิตใจของเขาคือ ทรงช่วยให้พ้นจากพฤติกรรมการเห็นแก่ตัว เพื่อเขาจะซื่อตรงรับใช้ผู้อื่นด้วยใจจริง และด้วยความรักที่ไม่หวังผลประโยชน์

            วลีที่ว่า “เพื่อเอาใจมนุษย์” ในบริบทนี้หมายถึงการพูดชมเชยผู้อื่น เห็นชอบกับการกระทำของเขาแม้ไม่ถูกต้อง เพื่อจะเป็นที่พอใจ แต่ธรรมทูตคริสตชนได้ประพฤติด้วยเจตนาบริสุทธิ์ รู้ว่าพระเจ้าทรงพิสูจน์จิตใจของตน นักบุญเปาโลเสริมรายละเอียดอีกว่า “เพราะท่านก็รู้อยู่แล้วว่า เราไม่เคยใช้คำพูดสอพลอ หรือคำพูดที่เป็นข้ออ้างสนองความโลภ พระเจ้าทรงเป็นพยานได้ในเรื่องนี้ และเรามิได้แสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงจากมนุษย์ ไม่ว่าจากท่านทั้งหลายหรือจากผู้อื่น” (1ธส2:5-6) นักบุญเปาโลปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าในบทเทศน์บนภูเขาว่า “จงระวัง อย่าปฏิบัติศาสนกิจของท่านต่อหน้ามนุษย์เพื่ออวดคนอื่น” (มธ6:1)

            นักบุญเปาโลไม่ได้แสวงหาเกียรติยศหรือชื่อเสียงจากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคริสตชนหรือผู้อื่น เขาเพียงแสวงหาความดีของผู้มีความเชื่อ ดังที่เขาเขียนต่อไปว่า “ทั้งๆ ที่เราอาจจะเรียกร้องเกียรติยศชื่อเสียงได้ ในฐานะที่เป็นอัครสาวกของพระคริสตเจ้า ตรงกันข้าม เราทำตนเป็นคนอ่อนโยนในหมู่ท่านทั้งหลาย เสมือนแม่กกกอดลูกน้อยของตน เราห่วงใยท่าน จึงปรารถนาจะมอบให้ท่าน มิเพียงแต่ข่าวดีของพระเจ้าเท่านั้น แต่เราปรารถนาจะมอบชีวิตของเราแก่ท่านด้วย เพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเรา” (1ธส2:7-8)

            นักบุญเปาโลเปรียบเทียบตนเองกับมารดาที่เลี้ยงดูลูกน้อยของตน และมีความรักที่เสียสละ สำหรับนักบุญเปาโล ข่าวดีของพระเจ้าเป็นเสมือนอาหาร ที่จะต้องแบ่งปันกับผู้มีความเชื่อด้วยความรักเยี่ยงมารดา ท่านรู้ดีว่าอาหารนี้เป็นของประทานจากพระเจ้า ท่านมีความรักลึกซึ้งและแท้จริงต่อผู้มีความเชื่อ จึงไม่ปรารถนาเพียงที่จะถ่ายทอดของประทานจากพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังพร้อมที่จะถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาเพื่อผู้อื่นอีกด้วย

            โดยแท้จริงแล้ว นักบุญเปาโลยังไม่มีโอกาสที่จะสละชีวิตเช่นนี้ แต่ก็ได้พิสูจน์ความรักโดยยอมทำงานเหน็ดเหนื่อยสำหรับผู้มีความเชื่อ “พี่น้องทั้งหลาย ท่านคงระลึกได้ถึงความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากของเรา ขณะที่เราทำงานทั้งกลางวันกลางคืน เพื่อไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้ใดในบรรดาท่านทั้งหลาย เราประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้ท่าน” (1ธส 2:9)

            ในตอนสุดท้าย นักบุญเปาโลยังแสดงลักษณะความรักเชิงอภิบาล เป็นความรักเยี่ยงบิดาว่า “ท่านทั้งหลายเป็นพยานและพระเจ้าทรงเป็นพยานด้วยว่า เราปฏิบัติตนต่อท่านผู้มีความเชื่อโดยทำตนเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ชอบธรรมและปราศจากคำตำหนิ ท่านรู้อีกว่า เราได้ตักเตือนท่าน ดังบิดากำชับบุตรของตน ปลุกใจและกำชับท่านแต่ละคน เพื่อให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับพระเจ้า ผู้ทรงเรียกท่านมาสู่พระอาณาจักรและพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์” (1ธส2:10-12) 

            นักบุญเปาโลมีความรู้สึกลึกซึ้งที่เป็นบิดาฝ่ายจิตของผู้ที่กลับใจเป็นคริสตชน เพราะการประกาศข่าวดีของเขา ดังที่เขาเขียนถึงชาวโครินธ์ว่า “ข้าพเจ้าเขียนเรื่องเหล่านี้มิใช่เพื่อทำให้ท่านอับอาย แต่เขียนเพื่อตักเตือนในฐานะที่ท่านเป็นลูกรักของข้าพเจ้า แม้ว่าท่านจะมีครูพี่เลี้ยงนับหมื่นคนในพระคริสตเจ้า แต่ก็มีบิดาเพียงคนเดียว เพราะข้าพเจ้าให้กำเนิดท่านในพระคริสตเยซูโดยการประกาศข่าวดี” (1คร4:14-15) 

            ความรักของนักบุญเปาโลต่อคริสตชนจึงเป็นความรักส่วนบุคคล ที่มีลักษณะทั้งการเป็นบิดาและมารดา มีลักษณะเป็นมารดา เพราะเป็นความรักที่แสดงความอ่อนโยนและเสียสละ มีลักษณะเป็นบิดา เพราะมีความห่วงใยที่จะอบรมด้วยการตักเตือน และกำชับสัตบุรุษแต่ละคน...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

Silence of Love

บางทีคุณอาจจะไม่มีพ่อ..ที่ดีที่สุด แต่มีพ่อ..ที่รักคุณมากที่สุด จงดูแลคนที่ดูแลคุณ ก่อนที่จะไม่มีเค้าให้ดูแล..

View All
<< กรกฎาคม 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่า..Blog Thaidbm เป็นอย่างไร? How do you think about this blog?
ดีมาก / very good
841 คน
ดี / good
1522 คน
พอใช้ / satisfy
24 คน
ปรับปรุง / unsatisfy
18 คน

  โหวต 2405 คน