• sdcenter
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dominicsvo@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-13
  • จำนวนเรื่อง : 1100
  • จำนวนผู้ชม : 907418
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2607 คน
นิตยสารดอนบอสโก (thaidbm..)
All about Salesian's Stories : DonBosco Magazine Online, News, Article, Message, etc...
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/thaidbmag
วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1194 , 23:36:39 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน sdcenter โหวตเรื่องนี้“เพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกัน” 


LECTIO (พระเจ้าตรัส)  
            
พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอบอกว่า.. มนุษย์ตามธรรมชาติรับพระอาณาจักรของพระเจ้า..เป็นมรดกไม่ได้ สิ่งที่เน่าเปื่อยได้รับสภาพไม่เน่าเปื่อยเป็นมรดกไม่ได้ โปรดฟังเถิด ข้าพเจ้ามีธรรมล้ำลึกข้อหนึ่งจะบอกท่าน เราทุกคนจะไม่ตาย แต่เราทุกคนจะเปลี่ยนแปลง ทันทีทันใด ชั่วพริบตา เมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้าย เสียงแตรจะดังขึ้น แล้วผู้ตายจะกลับคืนชีพอย่างไม่เน่าเปื่อย และเราจะเปลี่ยนแปลง เพราะธรรมชาติที่เน่าเปื่อยได้ของเรานี้ จะต้องสวมใส่ความไม่เน่าเปื่อย และธรรมชาติที่ต้องตายนี้ จะต้องสวมใส่ความไม่รู้จักตาย   

บทเพลงฉลองชัย
            
เมื่อสิ่งที่เน่าเปื่อยนี้จะสวมใส่ความไม่เน่าเปื่อย และเมื่อธรรมชาติที่ต้องตายนี้จะสวมใส่ความไม่รู้จักตายแล้ว ก็จะเป็นจริงตามคำที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “ความตายถูกชัยชนะกลืน ความตายเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ไหน ความตายเอ๋ย พิษของเจ้าอยู่ไหน” พิษของความตายคือบาป ธรรมบัญญัติคือสิ่งแสดงฤทธิ์อำนาจของบาป ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ประทานชัยชนะให้กับเรา เดชะพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
            
พี่น้องที่รักทั้งหลาย จงมั่นคง อย่าหวั่นไหว จงออกแรงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้มากยิ่งขึ้นเสมอ ท่านรู้อยู่แล้วว่า งานหนักของท่านไม่สูญเปล่าสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า (1คร15:51-58)

เอกภาพคือ ชัยชนะของพระเยซูเจ้า
            คณะกรรมการเตรียมงานสัปดาห์การภาวนา เพื่อเอกภาพของคริสตชนจากประเทศโปแลนด์ได้นำพระวาจาตอนนี้มาเสนอ เพื่อการไตร่ตรอง ตัวบทกล่าวถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า (1คร15:51-58) ซึ่งเป็นชัยชนะแท้จริงของมนุษยชาติ

            "การแข่งขันมิใช่เกิดขึ้นในเกมกีฬาเท่านั้น แม้ในทางการเมือง การค้า วัฒนธรรม และในพระศาสนจักรก็มีการแข่งขัน" (L’Osservatore Romano)


            นักบุญเปาโลพูดถึงชัยชนะ ซึ่งมีการต่อสู้และการพ่ายแพ้รวมอยู่ด้วย ในเอกภาพก็มีปัจจัยเหล่านี้อยู่เช่นกัน เคียร่า ลูบิคกล่าวว่า "การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าเป็นลักษณะเด่นของคริสตศาสนา และองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาผู้ตั้งทรงกลับคืนพระชนมชีพจริง แต่การกลับคืนชีพของพระองค์ไม่เหมือนการฟื้นคืนชีพของคนอื่น เช่น ลาซารัส ซึ่งเมื่อถึงเวลาก็ตายอีก แต่เมื่อพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว พระองค์ไม่สิ้นพระชนม์อีกเลย พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ต่อไปในพระอุระของพระตรีเอกภาพผู้สถิตในสวรรค์ มีผู้พบเห็นและเป็นพยานถึงการกลับคืนชีพของพระองค์ถึง 500 คน เป็นพระองค์จริงๆ มิใช่ภาพลวงตาหรือภาพหลอน
           
 ยอห์นบันทึกไว้ในพระวรสารของท่านว่า.. ภายหลังการกลับคืนชีพ พระองค์ทรงสำแดงพระองค์แก่บรรดาศิษย์ในห้องที่พวกเขาชุมนุมอยู่ แล้วตรัสแก่โทมัสว่า "จงเอานิ้วมาที่นี่ และดูมือของเราเถิด จงเอามือมาที่นี่ คลำที่สีข้างของเรา อย่าสงสัยอีกต่อไป แต่จงเชื่อเถิด" (ยน20:27)
           
พระองค์ทรงรับประทานอาหารพร้อมกับบรรดาศิษย์ ทรงสนทนากับพวกเขา และประทับอยู่กับพวกเขาถึง 40 วัน ทรงสละความยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตของพระองค์เพราะความรักต่อเรา ทรงบังเกิดเป็นเด็ก แต่เมื่อพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ก็มีชัยชนะต่อกฏธรรมชาติทุกประการ อีกทั้งยังทรงแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งสร้างทั้งมวล" (เคียร่า ลูบิค)

            งานเปลี่ยนแปลงเป็นของพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ทำให้เกิดการแบ่งแยก “บรรดาทหารโรมันไม่ต้องการแบ่งเสื้อคลุมของพระเยซูเจ้าออกเป็นชิ้นส่วน แต่ได้ทำให้ร่างของบรรดาคริสตชนต้องฉีกขาดด้วยอุ้งเล็บของสัตว์ร้ายและปลายหอก" (Mons. Kurt Koch, Pontificio Consiglio per l’unità).

            นักกีฬาที่เข้าแข่งเพื่อชิงเหรียญทอง ต้องกลับเป็นเด็ก ตามจิตตารมณ์พระวรสาร เขาต้องรักเพื่อนมนุษย์ รวมทั้งผู้ที่เป็นปรปักษ์และศัตรูด้วย เป็นข้อเรียกร้องที่ปฏิบัติตามได้ยากยิ่ง แต่พระเยซูเจ้าทรงจ่ายด้วยกางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพ อีกทั้งทรงแสดงให้เห็นว่า..เป็นไปได้ พระวาจาของพระเจ้าเป็นพลัง สามารถทำให้เกิดเอกภาพ

พลังเป็นของทุกคนที่ภาวนา
            สัปดาห์แห่งการภาวนาเพื่อเอกภาพของคริสตชนสำแดงให้เห็นคุณค่าของการภาวนา และมิติทางด้านจิตวิญญาณที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่จริงใจกับพระเจ้า จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องภาวนา เพราะช่วยชำระใจให้บริสุทธิ์ ทำให้เกิดความสุภาพ และจุดไฟแห่งความรักให้ลุกร้อนขึ้นในใจ

            การภาวนาหล่อหลอมคริสตชนให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า สอนให้รู้จักภาวนาเหมือนพระองค์ ชีวิตของเขาสรุปอยู่ในถ้อยคำที่ว่า "เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันการภาวนามิใช่การแสวงหาสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่เป็นการยอมให้แผนการณ์ของพระเจ้าสำเร็จในตัวของผู้ภาวนา
            พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า "เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา....จงกล่าวว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย" การสวดเช่นนี้ ผู้สวดยอมรับว่า..ตนเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า และเป็นพี่น้องกับผู้อื่น ดังนั้น เอกภาพจึงเกิดขึ้นได้ในองค์พระเยซูเจ้า

พลังเป็นของทุกคนที่เป็นพยาน
            ไม่มีสิ่งใดสามารถรวมศาสนจักรและชุมชนชาวคริสต์..ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ดีเท่า..พระคัมภีร์ เพราะเป็นสายใยของคริสตสัมพันธ์ พระคัมภีร์เป็นพื้นฐานของการเสวนาระหว่างคริสตศาสนานิกายต่างๆ การแบ่งแยกเกิดจากการตีความพระคัมภีร์ ดังนั้น การฟังจึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน ต้องแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง จำเป็นต้องมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะกลับเป็นพระวาจาและแปรเปลี่ยนให้เป็นชีวิต
            “ผลของการประกาศพระวรสาร ขึ้นอยู่กับการเป็นประจักษ์พยานของพระศาสนจักร" (Benedetto XVI, per il simposio di Salonicco, 1-9-2011). ทุกคนสามารถมีส่วนสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นได้ อาศัยการภาวนาและการเป็นประจักษ์พยาน ทุกคนทำได้ ไม่เกินกำลัง

MEDITATIO (พระวาจาของพระเจ้าตรัสกับฉัน)
            พระเยซูเจ้าทรงมอบชีวิตของพระองค์เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน อุดมการณ์นี้เป็นของฉันด้วยหรือ? ฉันภาวนาขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จไปหรือ?
            พระเยซูเจ้าทรงกระทำให้เกิดเอกภาพแล้ว นักบุญเปาโลยืนยันว่า "ท่านทุกคนเป็นหนึ่ง เดียวกันในพระคริสตเยซู" (กท3:28) เอกภาพทำให้เกิดความครบครันและการฟื้นฟู เพียงแต่ต้องค้นให้พบและนำมาปฏิบัติ

ORATIO (พระวาจาทำให้ฉันภาวนา)
            ขอโทษ : บาปทำให้เกิดการแบ่งแยกและทำลายล้าง พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำให้สถานการณ์คืนสู่สภาพเดิม พระองค์ทรงกระทำให้เกิดการคืนดีขึ้นใหม่ ทรง"รวบรวมบรรดาบุตรของพระเจ้าที่กระจัดกระจายอยู่ให้กลับเป็นหนึ่งเดียวกัน” (ยน11:52)                      
            ขอบคุณ : “ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านเคยเป็นทาสของบาป แต่ท่านเต็มใจเชื่อฟังพระธรรมคำสอนที่ท่านได้รับมา"  (รม6, 17). "เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลง ขอพระนามของพระเจ้าจงได้รับการสรรเสริญ"!
            ขอพรพระจิตเจ้า : “ถ้าปราศจากพระจิตเจ้า พระเจ้าดูเหมือนประทับอยู่ห่างไกล พระคริสตเจ้าดูเป็นอดีตที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน พระวรสารเป็นตัวหนังสือที่ปราศจากชีวิต พระศาสนจักรเป็นเพียงองค์กรหนึ่งเหมือนองค์กรอื่นๆ อำนาจมีไว้เพื่อครอบงำ พันธกิจมีไว้เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ พิธีกรรมเป็นเพียงการไหว้วอน การกระทำของมนุษย์เป็นกิจการของทาส
            เมื่อมีพระจิตเจ้า พระคริสตเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่ พระวรสารเป็นพันธกิจของพระตรีเอกภาพ อำนาจเป็นการรับใช้ พันธกิจกลับกลายเป็นการเสด็จมาของพระจิตเจ้า พิธีกรรมเป็นการรำลึกและเป็นลิ้มรสสวรรค์ล่วงหน้า กิจการของมนุษย์กลับเป็นกิจการของพระเจ้า (Atenagora)

CONTEMPLATIO (พระวาจาของพระเจ้ากลับเป็นจริง)
            พระเยซูเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราเข้าร่วมในแผนการของพระองค์ คือ เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน 

COMMUNICATIO (พระวาจาสร้างเอกภาพ
            ในหนังสือที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นสำหรับการภาวนาเพื่อเอกภาพปี ค..2012 มีกล่าวถึงพระคุณเจ้า Eleuterio Fortino รองเลขาธิการสมณกระทรวงเพื่อส่งเสริมเอกภาพของคริสตชน ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี ค..2010 ท่านผู้นี้ได้ทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อส่งเสริมเอกภาพระหว่างคริสตชน ท่านให้ความสำคัญกับสัปดาห์ภาวนานี้มาก เพราะเห็นคุณค่าและความสำคัญของมิติทางด้านจิตใจ เรื่องเอกภาพระหว่างบรรดาคริสตชนเป็นเหมือนลมหายใจของท่านก็ว่าได้ ท่านสามารถพูดความจริงเกี่ยวกับความเชื่อคาทอลิกโดยไม่กระทบกระเทือนใจใคร แต่ชี้ให้เห็นชัดถึงความแตกต่าง ท่านรักปอดของพระศาสนจักรทั้งสองข้าง คือวิถีชีวิตฝ่ายจิตทางตะวันตก และคลังสมบัติชีวิตฝ่ายจิตทางตะวันออก...

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

Silence of Love

บางทีคุณอาจจะไม่มีพ่อ..ที่ดีที่สุด แต่มีพ่อ..ที่รักคุณมากที่สุด จงดูแลคนที่ดูแลคุณ ก่อนที่จะไม่มีเค้าให้ดูแล..

View All
<< กุมภาพันธ์ 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      [ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่า..Blog Thaidbm เป็นอย่างไร? How do you think about this blog?
ดีมาก / very good
841 คน
ดี / good
1522 คน
พอใช้ / satisfy
24 คน
ปรับปรุง / unsatisfy
18 คน

  โหวต 2405 คน