• sdcenter
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dominicsvo@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-13
  • จำนวนเรื่อง : 1105
  • จำนวนผู้ชม : 973472
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2607 คน
นิตยสารดอนบอสโก (thaidbm..)
All about Salesian's Stories : DonBosco Magazine Online, News, Article, Message, etc...
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/thaidbmag
วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1921 , 13:06:20 น.  
หมวด : ดารา/นักร้อง/คนดัง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน sdcenter โหวตเรื่องนี้“เมื่อพระสันตะปาปาพูดถึงคุณพ่อบอสโก”  (2)  
โดย..ยอห์น ปอล ที่ 2
(โอกาสฉลองสองร้อยปีแห่งการเกิดของคุณพ่อบอสโก)

            คุณพ่อบอสโกได้อบรมเด็กและเยาวชนให้เจริญเติบโตขึ้นด้วย “พลังจากภายในตนเอง” โดยปลุกเร้าอิสรภาพภายในของพวกเขาในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด และกระทำที่ไม่เพียงแต่เพื่อให้ปรากฏออกมาภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกบังคับเท่านั้น นั่นเป็นศิลปะในการเอาชนะหัวใจของเยาวชน จนสามารถโน้มนำพวกเขาไปในทางที่ดี ด้วยความปรีดาและความชื่นชอบ ทั้งนี้โดยไม่ละเลยที่จะแก้ไขสิ่งบกพร่อง แต่มุ่งเตรียมพวกเขาให้พร้อมเพื่ออนาคต อาศัยการอบรมบ่มนิสัยอย่างจริงจัง  
            เป็นที่ประจักษ์แจ้งว่า.. สารเรื่องการอบรมที่เรากำลังกล่าวอยู่นี้ เรียกร้องบรรดาผู้ให้การอบรมได้เชื่อมั่นในตัวของ “คุณพ่อบอสโกว่า.. เยาวชนแต่ละคนนั้นแม้จะดูเหมือนว่า.. พวกเขาอยู่นอกลู่นอกทาง และถูกสังคมทอดทิ้งสักเพียงใด แต่พวกเขาก็มีพลังเพื่อทำความดีเหลืออยู่เช่นกัน หากพลังเหล่านั้นได้รับการปลุกเร้าอย่างเหมาะสม มันก็จะสามารถนำเยาวชนให้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว ที่จะดำรงตนในความเชื่อและความซื่อสัตย์สุจริต

            ด้วยเหตุนี้ เราเห็นสมควรอย่างยิ่ง ที่จะใช้เวลาสักครู่หนึ่ง เพื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษประการหนึ่ง ตามระบบการอบรมของนักบุญยอห์น บอสโก ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนแห่งพระวาจาของพระเจ้า ที่พบในพระคัมภีร์นั่นเอง
            นักบุญยอห์น บอสโก เป็นคนที่ทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยในกิจการหลายประเภท เราจึงถือได้ว่า.. คำสอนที่ทรงประสิทธิผลมากที่สุดคือ ชีวิตของท่านเอง จนกระทั่งชนร่วมสมัยกับท่าน ต่างพากันถือว่า.. ท่านเป็นผู้ให้การอบรมที่ดีเด่นและสำคัญยิ่งคนหนึ่ง คุณพ่อบอสโกใช้กระดาษเพียงไม่กี่หน้า เพื่อเสนอประสบการณ์ทางด้านการอบรมของท่าน ข้อความเหล่านี้จะมีความหมายสมบูรณ์เฉพาะต่อเมื่อเรานำไปสมทบ และเปรียบเทียบกับประสบการณ์อันยาวนาน และเข้มข้นที่ท่านได้รับในการเจริญชีวิตท่ามกลางเยาวชน
            สำหรับนักบุญยอห์น บอสโก งานการอบรมเรียกร้องท่าทีพิเศษจากผู้เป็นนักอบรม พร้อมด้วยวิธีปฏิบัติบางประการที่มีรากฐานในความเชื่อมั่น ที่สืบเนื่องมาจากเหตุผลและความศรัทธาในศาสนา ท่าทีและวิธีปฏิบัติเหล่านี้คอยนำพันธกิจการอบรมของผู้อบรม “ความรักอภิบาล” เป็นจุดศูนย์กลางและหัวใจของทัศนวิสัยของท่านเกี่ยวกับการอบรมเยาวชน            นักบุญยอห์น บอสโก ได้อธิบายความรักอภิบาลไว้ว่า “การปฏิบัติตามแบบป้องกันนี้ มีหลักอยู่ในคำของนักบุญเปาโลที่ว่า “ความรักย่อมอดทน มีเมตตาจิต หวังในทุกสิ่ง และอดทนทุกสิ่ง” ความรักอภิบาลปลุกเร้านักอบรมให้รักเยาวชน ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม เพื่อนำเขาสู่สภาพการเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับที่พระคริสตเจ้าเองทรงปรากฏองค์ ดังนี้ เยาวชนจึงได้รับโอกาสที่จะดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดี ในฐานะที่เป็นบุตรพระเจ้าคนหนึ่งด้วย ความรักอภิบาลนี้ช่วยให้นักอบรมพบ และส่งเสริมพลัง 3 ประการที่ท่านนักบุญได้สรุปด้วย 3 คำที่รู้กันทั่วคือ “เหตุผล ศาสนา และความรักใจดี”
            ความหมายของคำว่า “เหตุผล” นั้น สอดคล้องกับพระธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์เกี่ยวกับมนุษย์ ซึ่งรวมถึงคุณค่าของบุคคล คุณค่าของมโนธรรม คุณค่าของวัฒนธรรม คุณค่าของผู้ใช้แรงงาน คุณค่าของชีวิตสังคม อีกนัยหนึ่ง คำว่า “เหตุผล” นี้ยังหมายถึงกลุ่มคุณค่าที่มนุษย์ทุกคนจำต้องมี ในการดำเนินชีวิตครอบครัว ทั้งชีวิตทางสังคมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองด้วย ในพระสมณสาส์น
Redemptor Hominis นั้น เราได้เตือนใจทุกคนว่า “พระคริสตเจ้าเป็นดังถนนสายหลักสำหรับพระศาสนจักร พระองค์ทรงเป็นหนทางที่นำพระศาสนจักรมาสู่มวลมนุษย์”

            ข้อพึงสังเกตประการหนึ่งคือ นักบุญยอห์น บอสโก ถือว่า..องค์ประกอบฝ่ายธรรมชาติมนุษย์และสถานการณ์ต่างๆ ของผู้รับการอบรมนั้น มีความสำคัญมากต่องานแห่งการอบรม ไม่ว่าจะในมิติที่เกี่ยวกับอิสรภาพ หรือการเตรียมตัวเพื่อชีวิตในอนาคต การประกอบอาชีพหรือความรับผิดขอบในชีวิตทางสังคมก็ตาม สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะได้รับการเสนอแก่เยาวชน ในบรรยากาศแห่งความยินดี และการอุทิศตนเพื่อพี่น้องด้วยใจกว้าง
            นักบุญยอห์น บอสโก กล่าวถึงเป้าหมายแห่งการอบรมเหล่านี้ ด้วยคำพูดที่ซื่อๆ แต่ก็หลักแหลมยิ่งนัก อาทิ คำว่า “ความร่าเริง การเล่าเรียน ความศรัทธา ความสุขุม การงาน ความเมตตาปรานีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน” เป้าประสงค์ของการอบรมตามรูปแบบของนักบุญยอห์น บอสโกนั้น มีความพอประมาณ และการปฏิบัติตามสภาพของความเป็นจริง อันเป็นลักษณะสำคัญยิ่ง วิธีการอบรมที่นักบุญยอห์น บอสโก ได้เสนอแนะนี้สามารถรวบเอาคุณลักษณะอันจำเป็น และถาวรของการอบรมที่ดี ควบคู่ไปกับสถานการณ์ชั่วคราว ที่ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์ คุณพ่อได้รับการรักษาไว้เป็นธรรมประเพณี ก็ควบคู่ไปกับการริเริ่มใหม่ๆ ตามความต้องการแห่งยุคสมัย นักบุญยอห์น บอสโกเสนอแผนการชีวิตที่เรียบง่าย แต่ในเวลาเดียวกันก็เรียกร้อง ท่านสรุปแผนการชีวิตอย่างน่าจับใจด้วยประโยคที่กินใจว่า “เป็นพลเมืองดีได้ ก็เพราะว่าเป็นคริสตชนที่ดี”      


        

            เราจึงพอสรุปได้ว่า.. นักบุญยอห์น บอสโก เชื่อมั่นว่า “เหตุผล” นั้นเป็นพระพรของพระเจ้า และเป็นหน้าที่อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่บรรดาผู้ให้การอบรม จะรู้จักใช้คำนี้ คำว่า “เหตุผล” จึงหมายถึงคุณค่าที่เป็นคุณความดี อีกทั้งเป็นเป้าหมายที่จะต้องแสวงหาและเป็นวิธีการที่ควรจะใช้ด้วย
            “การรู้จักใช้เหตุผล” จึงเชื้อเชิญเยาวชนให้มีท่าทีแห่งการแบ่งปันในคุณค่าที่ตนเข้าใจและรับไว้ บางครั้งนักบุญยอห์น บอสโก เรียกคำนี้ว่า “ความเห็นอกเห็นใจ” เนื่องจากการใช้เหตุผลนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบาก จึงจำต้องเปิดโอกาสให้มีการรู้จักและเข้าใจกัน รู้จักปรึกษาหารือกัน อีกทั้งมีความเพียร อดทนนาน
            แน่ทีเดียวว่า.. การปฏิบัติตามคำสอนดังกล่าวในทุกวันนี้ จำต้องอาศัยแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษย์ ที่มีพื้นฐานในหลักมานุษยวิทยา ที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยและครบถ้วนบริบูรณ์ และต้องเป็นหลักมานุษยวิทยาที่ไม่มีการตัดตอน เพราะเห็นแก่แนวความคิดใดหนึ่ง ผู้ให้การอบรมที่ทันสมัยจะต้องสามารถเข้าใจสัญลักษณ์เฉพาะของแต่ละยุคสมัย เพื่อค้นหาค่านิยมที่กำลังปรากฏ และเป็นที่นิยมชมชอบของเยาวชน ดังเช่น สันติภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรม ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม การส่งเสริมศักดิ์ศรีของสตรี การรวมกันเป็นกลุ่ม การพัฒนา และความจำเป็นอันเร่งด่วนแห่งการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

            คำที่สอง ที่นักบุญยอห์น บอสโก ได้ใช้ก็คือ “ศาสนา” ซึ่งย่อมหมายความว่า.. ทฤษฎีการอบรมของท่านนั้น มีความเชื่อในองค์พระเจ้าเป็นลักษณะพื้นฐาน ดังนั้น เป้าหมายสุดท้ายที่ท่านมุ่งหวังในการอบรมเยาวชนก็คือ การอบรมเขาให้เป็นผู้มีความเชื่อ สำหรับนักบุญยอห์น บอสโกนั้น มนุษย์ที่ได้รับการอบรมและบรรลุวุฒิภาวะคือ พลเมืองที่มีความเชื่อในพระเจ้า ซึ่งย่อมหมายความว่า.. บุคคลนั้นได้ยึดเอาอุดมคติแห่งการเป็น “มนุษย์ใหม่” ตามคำสอนของพระเยซูเจ้าเป็นแกนชีวิต และกล้าหาญที่จะยืนยันความเชื่อทางศาสนาของตน
            เป็นที่แน่ชัดว่า.. นักบุญยอห์น บอสโก มิได้กล่าวถึงศาสนาในลักษณะที่เป็นแต่เพียงแนวความคิดหรือนามธรรมนั้น ท่านนักบุญยังหมายถึงความเชื่อที่มีชีวิต ที่มีรากฐานในความเป็นจริงด้วย ความเชื่อที่ท่านกล่าวถึงนั้นจะต้องเป็นรูปธรรมคือ ทำให้ผู้เลื่อมใสเจริญชีวิต และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและผู้อื่น พร้อมที่จะรับฟังพระวาจา และอ่อนน้อมต่อพระหรรษทานของพระองค์ นักบุญยอห์น บอสโก มักจะกล่าวว่า การอบรมเยาวชนเป็นดังบ้านหลังหนึ่ง ที่มีศีลมหาสนิท ศีลอภัยบาป ทั้งความศรัทธาต่อพระแม่มารีอา และความภักดีต่อพระศาสนจักร ตลอดจนต่อนายชุมพาที่ปกครองพระศาสนจักร เป็นเสาที่ค้ำยันบ้านไว้            การอบรมของนักบุญยอห์น บอสโก เป็นดัง “การเดินทาง” ที่มุ่งยังการภาวนา การร่วมพิธีกรรม การรับศีลศักดิ์สิทธิ์และการนำวิญญาณ สำหรับบางคนนั้น การอบรมกลับเป็นการตอบสนองต่อกระแสเรียกพิเศษ แห่งการอุทิศตนทั้งครบแด่พระเจ้า (ในบ้านของนักบุญยอห์น บอสโก นั้นมีเยาวชนจำนวนมากได้เป็นสงฆ์หรือเป็นนักบวช) แต่สำหรับทุกคนแล้ว การอบรมคือ หนทางที่นำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์
            คุณพ่อบอสโกเป็นพระสงฆ์ที่มีใจร้อนรน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้รับ ตลอดจนวิถีชีวิตที่ท่านได้ดำเนิน และทุกสิ่งที่ท่านได้มอง ล้วนแต่เกี่ยวโยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติทั้งสิ้น ความเกี่ยวพันกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาตินี้ เป็นมิติพื้นฐานแห่งระบบการอบรมของคุณพ่อบอสโก ซึ่งจะนำไปประยุกต์..ไม่เพียงกับวัฒนธรรมต่างๆ แต่สามารถนำไปประยุกต์กับศาสนาอื่น ที่มิใช่คริสตศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน
            ที่สุด จากการพิจารณาการอบรมของท่านในด้านของวิธีการ นักบุญยอห์น บอสโก ได้กล่าวถึง “ความรักใจดี” ความรักใจดีนี้ จะต้องเป็นท่าทีประจำของผู้ให้การอบรม ซึ่งมิได้มีความหมายแค่เพียงการรัก และความพึงพอใจตามธรรมชาติมนุษย์ หรือเป็นเพียงแต่ความรักเหนือธรรมชาติเท่านั้น สำหรับคุณพ่อบอสโกแล้ว ท่านใช้คำนี้เพื่อแสดงถึงท่าทีที่ซับซ้อนกว่า ซึ่งรวมความไปถึงการเต็มใจที่จะอยู่เพื่อรับใช้เยาวชน รวมทั้งการยึดถือในหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง และปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว

            ในชีวิตของผู้ให้การอบรมนั้น ความรักใจดีจะต้องกลับเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ ที่มุ่งจะอุทิศตนทั้งครบ เพื่อความดีของผู้รับการอบรม ผู้ให้การอบรมจึงอยู่ท่ามกลางพวกเขา พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความยากลำบาก และงานหนักในการปฏิบัติพันธกิจของตน การอบรมด้วยระบบนี้จึงเรียกร้องให้ผู้ให้การอบรม พร้อมที่จะทำให้เยาวชนได้พบ และได้รับความช่วยเหลืออยู่เสมอ

            นอกจากนี้ผู้ให้การอบรมควรมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับเยาวชน และมีความสามารถที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชน คำกล่าวของคุณพ่อบอสโก ประโยคหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจความหมายของความรักใจดีอย่างดีที่สุดคือ “ที่นี่ ท่ามกลางพวกเธอ พ่อรู้สึกเป็นสุขใจ การอยู่ท่ามกลางพวกเธอคือ ชีวิตจิตใจของพ่อทีเดียว” คุณพ่อบอสโกยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยความรู้สำนึกว่า.. สิ่งที่สำคัญคือ “มิใช่เพียงแต่รักเยาวชนเท่านั้น แต่เยาวชนจะต้องรู้ว่า.. ผู้ให้การอบรมนั้นรักพวกเขาด้วย”            ผู้ให้การอบรมที่แท้จริงจะร่วมส่วนในชีวิตของเยาวชน ให้ความสนใจต่อปัญหาต่างๆ ของพวกเขา พยายามเรียนรู้ว่าเยาวชนนั้นมองโลกและพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างไร ร่วมการละเล่นและกิจการทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งพูดคุยสนทนากับพวกเขาด้วย ผู้ให้การอบรมจะเป็นเพื่อนที่บรรลุวุฒิภาวะ เป็นผู้รู้จักรับผิดชอบ เขาจะคอยเสนอแนวทางและวิธีการเพื่อกระทำกิจการดี และพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหา และชี้มาตรฐานในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกนั้นเขาจะช่วยตักเตือนด้วยความเข้มแข็ง กอปรด้วยความรอบคอบและความรักอันมั่นคง หากเมื่อมีการตัดสินใจหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น ในบรรยากาศเช่นนี้ผู้ให้การอบรมจะ “อยู่กับเยาวชนเพื่ออบรม” ด้วยเหตุนี้เยาวชนจะไม่มองเขาในฐานะที่เขาเป็น “ผู้ใหญ่” แต่จะถือเสมอว่า..เขาเป็น “พ่อ พี่ และเพื่อน”

            ในการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ ระบบการอบรมของคุณพ่อบอสโกได้เน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ ท่านมักใช้คำว่า “ความสนิทสนมคุ้นเคย” ดังสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ทั้งนี้เพื่ออธิบายว่า.. ผู้ให้การอบรมและเยาวชนควรติดต่อสัมพันธ์กันอย่างไร ประสบการณ์ชีวิตอันยาวนาน ได้ช่วยให้คุณพ่อบอสโกมั่นใจว่า.. ความสนิทสนมคุ้นเคยนั้นช่วยผู้ให้การอบรมได้แสดง และพิสูจน์ความรักใจดีที่ตนมีต่อเยาวชน เพราะหากเขาไม่แสดงความรักเช่นนี้แล้ว เยาวชนย่อมไม่มีความวางใจ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ขาดเสียมิได้ เพื่อให้การอบรมเกิดประสิทธิผล เมื่อการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้การอบรมกับผู้รับการอบรม..ดำเนินไปในบรรยากาศตามจิตตารมณ์ครอบครัวที่จริงใจ อันกอปรด้วยสภาพแวดล้อมอันชื่นบาน ร่าเริง และคอยให้กำลังใจแก่กันแล้ว เป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติก็กลับเป็นสิ่งที่มีตัวตน และเป็นไปได้อย่างทันตาเห็นทีเดียว
            เกี่ยวกับเรื่องนี้ เราขอกล่าวเสริมเล็กน้อยว่า.. คุณพ่อบอสโกให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษกับ “สนามเล่น” ท่านเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สนุกสนานอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความประเสริฐล้ำค่าของการเล่นกีฬา ดนตรี และการแสดงละคร            ในสนามนั้นขณะที่เยาวชนกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการละเล่น ผู้ให้การอบรมสามารถติดต่อกับเขาในบรรยากาศที่ร่าเริงและเป็นกันเอง ผู้อบรมที่ชาญฉลาดมักจะหาลู่ทาง ที่จะทำกิจการแห่งการอบรม ด้วยวิธีอันเรียบง่าย แต่เกิดประสิทธิผล เพราะได้สืบเนื่องและสร้างขึ้นในบรรยากาศแห่งการเป็นมิตรต่อกัน หากผู้ให้การอบรมต้องการให้การพบปะกับเยาวชนของตนนั้นเกิดผลทางด้านการอบรมแล้ว เขาจะต้องมีความสนใจที่ลึกซึ้งเป็นปกตินิสัย อันจะนำเขาให้รู้จักผู้รับการอบรมเป็นรายบุคคล และรู้จักแง่มุมต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของบรรดาเยาวชนทั้งกลุ่ม
            เมื่อเรากล่าวว่า..ผู้ให้การอบรมควรให้ความสนใจนั้น เราหมายถึงว่า..เขาจะต้องสนใจและเข้าใจด้วยใจรักต่อความใฝ่ฝัน การตัดสินใจเลือกค่านิยม อุปสรรค สถานการณ์ชีวิต บุคคลในอุดมการณ์ที่สังคมได้นำเสนอ พร้อมทั้งความตึงเครียด การเรียกร้อง และข้อเสนอรวมๆ ของบรรดาเยาวชน

            ผู้ให้การอบรมจำต้องเข้าใจความจำเป็นอันเร่งด่วน ที่จะอบรมมโนธรรม อีกทั้งช่วยให้เยาวชนมีความสำนึกในคุณค่าของครอบครัว ตระหนักในบทบาทของเขาในสังคมและการเมือง ต่อการเจริญเติบโตในความรัก การพัฒนาความสามารถแห่งการวิจารณ์และวินิจฉัย อีกทั้งพร้อมที่จะประนีประนอมตามอายุ และแนวความคิดที่แปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคำนึงอยู่เสมอว่า.. วัยรุ่นมิใช่เป็นทางผ่านเท่านั้น หากแต่เป็นช่วงเวลาแห่งชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยพระหรรษทานของพระเจ้า เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพของตน
            ทุกวันนี้ แม้สภาพการณ์ทางวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไป และเราจะต้องอยู่ท่ามกลางเยาวชนต่างศาสนา แต่ความรักใจดีที่คุณพ่อบอสโกได้เสนอในระบบป้องกัน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษแห่งระบบการอบรมของท่านนั้น ยังคงเป็นคุณค่าที่ทรงประสิทธิภาพตราบเท่าทุกวันนี้
            เราขอเน้นว่า.. หลักการอบรมของคุณพ่อบอสโก..ยังไม่ล้าสมัย ตรงกันข้ามท่านนักบุญผู้เป็นเพื่อนของเยาวชนองค์นี้ ยังคงเป็นที่ดึงดูดใจของเยาวชน ผู้มีวัฒนธรรมแตกต่างกันในทุกมุมโลก แน่นอนทีเดียว มันเป็นความรับผิดชอบของเรา ที่จะศึกษาระบบการอบรมนี้เพิ่มเติม และปรับปรุงตามความจำเป็น พร้อมทั้งดัดแปลงให้ทันสมัยด้วยความสุขุมและชาญฉลาดอย่างกล้าหาญ ทั้งนี้เพราะสภาพการณ์ทางด้านสังคม วัฒนธรรม การศาสนาและการอภิบาลนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ดังที่เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกคน            ในการนี้เราจำต้องคำนึงถึงการพัฒนาและการค้นพบ ซึ่งเป็นความสำเร็จแห่งการค้นคว้าทางวิชาการหลายแขนง รวมทั้งนิมิตหมายแห่งการเวลา และคำสอนของสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 กระนั้นก็ดี แก่นคำสอนของท่าน..ยังคงดำรงอยู่ จิตตารมณ์เฉพาะแห่งกิจการของท่าน..ยังคงเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การค้นพบ วิธีการ พระพรพิเศษของท่าน..มิได้ด้อยความสำคัญลงไปเลย เพราะเป็นพระเจ้าองค์ที่ทรงพอพระทัย ดลใจท่านให้เปี่ยมล้นไปด้วยพระคุณแห่งการอบรมเหนือธรรมชาติของพระองค์เอง
            นักบุญยอห์น บอสโก ยังคงเกี่ยวสัมพันธ์กับสมัยปัจจุบัน ด้วยเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ท่านสอนวิธีที่ควรใช้ในการประสานคุณค่าอันถาวร ที่เราได้รับจากธรรมประเพณีของพระศาสนจักรกับ “แนวทางใหม่ๆ” ในยามที่ต้องจัดการกับปัญหาที่ปรากฏอย่างไม่หยุดหย่อน ในช่วงเวลาอันยากลำบากเหล่านี้ ท่านยังคงเป็นดังอาจารย์ผู้เสนอ “การอบรมแบบใหม่” ซึ่งเสริมสร้างและในเวลาเดียวกันก็สัตย์ซื่อ 

            “คุณพ่อบอสโกกลับมาอีกครั้ง” เป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมจากสมาชิกแห่งครอบครัวซาเลเซียนทั่วโลก เพลงบทนี้คงแสดงเจตนารมณ์ของลูกๆ ที่ปรารถนาถึง “การกลับมาของคุณพ่อบอสโก” และอยากจะ “กลับไปหาคุณพ่อบอสโก” เพื่อจะได้เป็นผู้อบรมที่ถือซื่อสัตย์ต่อท่านดังที่เคยปฏิบัติ และในเวลาเดียวกันบรรดาซาเลเซียนก็ต้องเอาใจใส่ติดตามความต้องการมากมายของเยาวชนในสมัยปัจจุบัน อย่างที่ท่านได้เคยปฏิบัติต่อเยาวชนในสมัยของท่าน มรดกอันล้ำค่าที่คุณพ่อบอสโกมอบให้เรานั้น จะช่วยเราให้การค้นหาจุดเริ่มต้นของคำตอบ ที่เหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน ตลอดจนปัญหา ความยากลำบาก และความหวังของบรรดาเยาวชน

ความต้องการเร่งด่วน ในการให้การศึกษาแบบคริสตชนในสมัยปัจจุบัน
            พระศาสนจักรตระหนักว่า.. ตนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการศึกษาอบรม เพราะพระศาสนจักรตั้งอยู่ในที่ที่มีมนุษย์มาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพราะ “มนุษย์เป็นดังเส้นทางแรกที่พระศาสนจักรจำต้องเดินไป เพื่อที่จะประกอบพันธกิจของตน” และสิ่งนี้เรียกร้องให้พระศาสนจักรมีความรักเป็นพิเศษอย่างแท้จริงต่อบรรดาเยาวชนอย่างไม่ต้องสงสัย
            ให้เราก้าวไปหาเยาวชน สิ่งนี้แหละเป็นความต้องการแรกและสำคัญยิ่งในงานด้านการศึกษา คุณพ่อบอสโกยืนยันว่า “พระเจ้าได้ส่งข้าพเจ้าไปเพื่อเยาวชน” และในคำยืนยันดังกล่าว เราสามารถเห็นถึงการตัดสินใจเลือกงานแพร่ธรรมพื้นฐานของคุณพ่อ กล่าวคือ การทำงานเพื่อเยาวชนที่ยากจน ที่มาจากชนชั้นยากจน ซึ่งล่อแหลมต่ออันตรายมากที่สุด...
           
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

Silence of Love

บางทีคุณอาจจะไม่มีพ่อ..ที่ดีที่สุด แต่มีพ่อ..ที่รักคุณมากที่สุด จงดูแลคนที่ดูแลคุณ ก่อนที่จะไม่มีเค้าให้ดูแล..

View All
<< กุมภาพันธ์ 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      [ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่า..Blog Thaidbm เป็นอย่างไร? How do you think about this blog?
ดีมาก / very good
841 คน
ดี / good
1522 คน
พอใช้ / satisfy
24 คน
ปรับปรุง / unsatisfy
18 คน

  โหวต 2405 คน