• sdcenter
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dominicsvo@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-13
  • จำนวนเรื่อง : 1100
  • จำนวนผู้ชม : 916469
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2607 คน
นิตยสารดอนบอสโก (thaidbm..)
All about Salesian's Stories : DonBosco Magazine Online, News, Article, Message, etc...
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/thaidbmag
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2555
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1800 , 09:12:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

“พระเจ้าทรงรักข้าพเจ้าอย่างยิ่ง”   LECTIO (พระเจ้าตรัสอะไร)                   ต่อมาอีกหกวัน พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นไปบนภูเขาสูงตามลำพัง แล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้า ขาวผ่องอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกทำให้ขาวเช่นนั้นได้ แล้วประกาศกเอลียาห์กับโมเสสแสดงตนสนทนาอยู่กับพระเยซูเจ้า เปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอย....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2555
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 2002 , 11:36:17 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

“ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเหมือนลมวูบเดียว” (โยบ7:7)   Lectio (พระเจ้าตรัส)   พระเยซูเจ้าทรงรักษามารดาของภรรยาซีโมน               ทันทีที่ออกจากศาลาธรรม พระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของซีโมนและอันดรูว์พร้อมกับยากอบและยอห์น มารดาของภรรยาซีโมนกำลังนอนป่วยเป็นไข้อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ให้ทรงทราบทันที พระองค์เสด็จเข้าไปจับมือนาง พยุงให้ลุกขึ้น นางก็หายไข้ นางจึงรับใช้ทุกคน พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก         ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1212 , 23:36:39 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

“เพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกัน”  LECTIO (พระเจ้าตรัส)                พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอบอกว่า.. มนุษย์ตามธรรมชาติรับพระอาณาจักรของพระเจ้า..เป็นมรดกไม่ได้ สิ่งที่เน่าเปื่อยได้รับสภาพไม่เน่าเปื่อยเป็นมรดกไม่ได้ โปรดฟังเถิด ข้าพเจ้ามีธรรมล้ำลึกข้อหนึ่งจะบอกท่าน เราทุกคนจะไม่ตาย แต่เราทุกคนจะเปลี่ยนแปลง ทันทีทันใด ชั่วพริบตา เมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้าย เสียงแตรจะดังขึ้น แล้วผู้ตายจะกลับคืนชีพอย่างไ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2555
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1130 , 11:03:52 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

“พระพักตร์ของพระผู้สร้าง”         โดย..ท่านโยเซฟ   “วันนี้ พระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว" (ลก2:11)   การประสูติของพระเยซูเจ้า              ครั้งนั้น พระจักรพรรดิออกัสตัส ทรงออกพระราชกฤษฎีกา ให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน การสำรวจสำมะโนประชากรครั้งแรกนี้ มีขึ้นเมื่อคีรินีอัสเป็นผู้ว่าราชการแคว้นซีเรีย ทุกคนต่างไปลงทะเบียนในเมืองของตน โยเซฟออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธ ในแคว้นกาลิลี ไปยังเมื....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2554
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 830 , 13:10:51 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

Lectio Divina  “อารยธรรมแห่งรัก”   โดย..ท่านโยเซฟ                “เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์ พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลาย พระองค์จะประทับเหนือพระบัลลังก์อันรุ่งโรจน์ บรรดาประชาชาติจะมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์ พระองค์จะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวก ดังคนเลี้ยงแกะ แยกแกะออกจากแพะ ให้แกะอยู่เบื้องขวา ส่วนแพะอยู่เบื้องซ้าย แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้ที่อยู่เบื้องขวาว่า ‘เชิญมาเถิด ท่านทั....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2554
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1633 , 20:06:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

LECTIO DIVINA  “ไม่มีพรมแดนสำหรับพระวาจา”      Lectio (พระเจ้าตรัสอะไร)     “บทบัญญัติเอก”      เมื่อชาวฟาริสีได้ยินว่า..พระเยซูเจ้าทรงทำให้ชาวสะดูสีนิ่งอึ้งไป จึงมาชุมนุมพร้อมกัน มีคนหนึ่งเป็นบัณฑิตทางกฎหมาย ได้ทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองค์ว่า “พระอาจารย์ บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน นี่คือ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2554
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 865 , 20:09:59 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

LECTIO DIVINA    "การตักเตือนกันฉันพี่น้อง"                “ถ้าพี่น้องของท่านทำผิด จงไปตักเตือนเขาตามลำพัง ถ้าเขาเชื่อฟัง ท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมา  ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง จงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย คำพูดของพยานสองคนหรือสามคน.. จะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อย ถ้าเขาไม่ยอมฟังพยาน จงแจ้งให้หมู่คณะทราบ ถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีก จงปฏิบัติต่อเขา.. เหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนา หรือคนเก็บภาษีเถิด                “เร....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 837 , 23:11:48 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

“คำถามที่ทุกคนต้องตอบ”    โดย.. ท่านโยเซฟ   LECTIO (พระวาจาของพระเจ้าตรัสอะไร)    เปโตรประกาศความเชื่อ                พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแห่งฟิลิป และตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “คนทั้งหลายกล่าวว่า.. บุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร?” เขาทูลตอบว่า “บ้างกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้าง บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาห์ บ้างกล่าวว่า..เป็นประกาศกเยเรมีย์ หรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง”                พระองค์ตรั....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2554
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1112 , 13:44:51 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

“ท้องทุ่งที่อุดมสมบูรณ์”     โดย..ท่านโยเซฟ     Lectio Divina (พระเจ้าตรัสอะไร)    “จึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง” (มธ.13:8)                วันเดียวกันนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากบ้านมาประทับที่ริมทะเลสาบ ประชาชนจำนวนมากมาเฝ้าพระองค์ พระเยซูเจ้าจึงเสด็จไปประทับอยู่ในเรือ ส่วนประชาชนยืนอยู่บนฝั่ง พระองค์ตรัสสอนเขาหลายเรื่องเป็นอุปมาอุปมาเรื่อง “ผู้หว่าน” พระองค์ตรัสว่า “จงฟังเถิด ช....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 834 , 17:56:45 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

โฉมหน้าแท้จริงของประวัติศาสตร์     โดย.. ท่านโยเซฟ   Lectio (พระเจ้าตรัสอะไร)    “เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไป ตราบจนสิ้นพิภพ” (มธ28:20)                บรรดาศิษย์ทั้งสิบเอ็ดคนได้ไปยังแคว้นกาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้าทรงกำหนดไว้ เมื่อเขาเห็นพระองค์ ก็กราบนมัสการ แต่บางคนยังสงสัยอยู่                พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ตรัสแก่เขาเหล่านั้นว่า “พระเจ้าทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมด ในสวรรค์และบนแผ่นดิ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2554
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1197 , 17:37:30 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

“สวรรค์..อยู่ในอก”     โดย..ท่านโยเซฟ    LECTIO (พระเจ้าตรัสอะไร)                ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา และเราจะวอนขอพระบิดา แล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป คือ พระจิตแห่งความจริง ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะมองพระองค์ไม่เห็น และไม่รู้จักพระองค์ แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่กับท่าน และอยู่ในท่าน            ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2554
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1210 , 10:17:41 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

มนุษย์หรือ? บุตรในองค์พระบุตร..    โดย..ท่านโยเซฟ    Lectio (พระเจ้าตรัส)                ต่อมาอีกหกวัน พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นน้องชายไปบนภูเขาสูง ที่ปราศจากผู้คน  แล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระพักตร์เปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์ ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวดุจแสงสว่าง โมเสสและประกาศกเอลียาห์สำแดงตนสนทนาอยู่กับพระองค์                เปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ที่นี่สบายน่า....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2554
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 816 , 09:18:38 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

“จงกลับใจเถิด”LECTIO (พระวาจาของพระเจ้าตรัสอะไร)            พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศเทศนาว่า “จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” (มธ 4:17)              พระเยซูเจ้าเสด็จกลับแคว้นกาลิลี เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบว่ายอห์นถูกจองจำ จึงเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี ทรงออกจากเมืองนาซาเร็ธ มาประทับอยู่ที่เมืองคาเปอรนาอุม บนฝั่งทะเลสาบ ในดินแดนเผ่าเศบูลุนและนัฟทาลี ทั้งนี้ เพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสไว้ทางประกาศ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1164 , 21:00:24 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

“พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพ ก็เพื่อเอกภาพ”LECTIO (พระเจ้าตรัสอะไร)“คนเหล่านั้นประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อฟังคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก ดำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง ร่วม “พิธีบิขนมปัง” และอธิษฐานภาวนา พระเจ้าทรงบันดาลให้บรรดาอัครสาวกทำปาฏิหาริย์ และเครื่องหมายอัศจรรย์เป็นจำนวนมาก ทุกคนจึงมีความยำเกรงผู้มีความเชื่อทุกคนดำเนินชีวิตร่วมกัน และมีทุกสิ่งเป็นของส่วนรวม เขาขายที่ดินและทรัพ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 9 มกราคม 2554
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1582 , 20:07:08 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

Lectio Divina "โห่ร้องด้วยความยินดี"    “พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่เรา” (ยน 1:1-18)Lectio (พระเจ้าตรัสอะไร)                   เมื่อแรกเริ่มนั้น พระวจนาตถ์ทรงดำรงอยู่แล้ว พระวจนาตถ์ประทับอยู่กับพระเจ้า และพระวจนาตถ์ เป็นพระเจ้า พระองค์ประทับอยู่กับพระเจ้าแล้ว ตั้งแต่แรกเริ่ม พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอาศัยพระวจนาตถ์ ไม่มีสักสิ่งเดียวที่พระเจ้าไม่ทรงสร้าง โดยทางพระวจนาตถ์ ชีว....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2553
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 556 , 13:48:54 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

“อยากมีชีวิตตลอดไป”Lectio (พระเจ้าตรัสอะไร)พระคริสตเจ้าบนไม้กางเขนทรงถูกเยาะเย้ย            ประชาชนยืนดูอยู่ที่นั่น ส่วนบรรดาผู้นำเยาะเย้ยพระองค์ว่า “เขาช่วยคนอื่นให้รอดพ้นได้ ก็ให้เขาช่วยตนเองซิ ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร” แม้แต่บรรดาทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วย เขานำเหล้าองุ่นเปรี้ยวเข้ามาถวาย พลางกล่าวว่า “ถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิว ก็จงช่วยตนเองให้รอดพ้นซิ” มีคำเขียนไว้เหนือพระองค....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2553
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 690 , 12:11:20 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"ความสุขที่โลกไม่รู้จัก"  โดย..โจเซฟ ประธาน   LECTIO (พระเจ้าตรัสอะไร)   การเลือกที่นั่งในงานเลี้ยง               พระเยซูเจ้าทรงสังเกตเห็นผู้รับเชิญต่างเลือกที่นั่งที่มีเกียรติ จึงตรัสเป็นอุปมากับเขาว่า ‘เมื่อมีใครเชิญท่านไปในงานมงคลสมรส อย่าไปนั่งในที่ที่มีเกียรติ เพราะถ้ามีคนสำคัญกว่าท่านได้รับเชิญมาด้วย เจ้าภาพที่เชิญท่านและเชิญเขาจะมาบอกท่านว่า “จงให้ที่นั่งแก่ผู้นี้เถิด” แล้วท่านจะต้องอับอายไปนั....

อ่านต่อ

Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 544 , 10:27:31 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

“ ค น บ้ า ”    โดย.. ส.พันธิตรา               “พระองค์และพวกสาวกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง และฝูงชนก็มาประชุมกันอีก จนพระองค์และพวกสาวกไม่อาจรับประทานอาหารได้ เมื่อญาติมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นั้น เขาจึงออกไปเพื่อจะจับพระองค์ไว้ ด้วยเขาว่า "พระองค์วิกลจริตแล้ว" (มก 3:19-21)               วันนี้เดินมาตามถนนเดิมๆ เส้นทางเดิมๆ และก็เห็นหน้าคนเดิมๆ เดินอยู่ข้างๆ ทางเช่นเคย ลุงแก่นิรนามไม่รู้ที่มาที่ไป แ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2553
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 659 , 09:56:40 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

“มนุษยชาติอยู่บ้าน” LECTIO (พระเจ้าตรัสอะไร)พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ            หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่ง ในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์ และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ไ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2553
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 702 , 08:42:42 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Lectio  divina   “ตามแบบฉบับของพระเจ้า”LECTIO (พระวาจาของพระเจ้าตรัสอะไร)ความรักศัตรู            แต่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่า จงรักศัตรู จงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่าน จงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่าน จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่าน ผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่ง จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไป จงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วย จงให้แก่ทุกคนที่ขอท่าน และอย่าทวงของของท่านคืน....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2553
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 727 , 15:20:47 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          “ประชากรสงฆ์”LECTIO  (พระวาจาของพระเจ้าตรัสอะไร)                                  “ทุกคนได้กินจนอิ่ม”                         เมื่อบรรดาอัครสาวกกลับมาแล้ว เขาทูลทุกสิ่งที่ได้กระทำแด่พระเยซูเจ้า พระองค์จึงทรงพาเขาไปด้วย ทรงปลีกพระองค์ไปยังเมืองที่มีชื่อว่าเบธไซดา แต่ประชาชนรู้จึงติดตามพระองค์ไป พระองค์ทรงต้อนรับเขาและตรัสสอนเขาเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า ทรงรักษาคนที่ต้องการการบำบัดรักษา    ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2553
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1349 , 23:43:46 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

“จงดำเนินชีวิต ตามความประสงค์ของเรา”    LECTIO (พระวาจาของพระตรัสอะไร)               หลังจากนั้น พระองค์ตรัสกับเขาว่า “นี่คือความหมายของถ้อยคำ ที่เราได้กล่าวไว้ขณะที่ยังอยู่กับท่าน ทุกสิ่งที่เขียนเกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสส บรรดาประกาศกและเพลงสดุดีจะต้องเป็นความจริง”             แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์ ทรงตรัสว่า มีเขียนไว้ดังนี้ว่า พระคริสตเจ้าจะต้องรับทนทรมาน และจะกลับ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2553
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1754 , 21:47:01 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                                          “เราชื่นชมเสมอ” (2คร6:10)   LECTIO (พระวาจาของพระเจ้าตรัสอะไร)               “ตั้งแต่เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์บรรดาสตรีนำเครื่องหอมที่เตรียมไว้มาที่พระคูหา เขาพบว่าก้อนหินถูกกลิ้งออกไปจากพระคูหาแล้ว เมื่อเข้าไปในพระคูหา ก็ไม่พบพระศพของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า ขณะที่บรรดาสตรีประหลาดใจกับเหตุการณ์นี้ บุรุษสองคนสวมเสื้อที่เป็นประกายรุ่งโรจน์ยืนอยู่....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2553
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 2669 , 16:27:45 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                                                              “พระวาจาของพระเจ้าคือจุดเริ่มต้น” LECTIO(พระวาจาของพระเจ้าตรัสอะไร)พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปแคว้นกาลิลี พร้อมด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า กิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วแว่นแคว้นนั้น พระองค์ทรงสอนตามศาลาธรรมของชาวยิว และทุกคนต่างสรรเสริญพระองค์            พระเยซูเจ้าที่เมืองนาซาเร็ธพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธ ซึ่งเป็....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม 2553
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1247 , 19:54:25 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

“เชื่อในเอกภาพ”   โดย.. โยเซฟ ประธาน   LECTIO (พระวาจาตรัสอะไร)            หลังจากนั้น พระองค์ตรัสกับเขาว่า ‘นี่คือความหมายของถ้อยคำที่เรากล่าวไว้ขณะที่ยังอยู่กับท่าน ทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสส บรรดาประกาศกและเพลงสดุดีจะต้องเป็นความจริง’  แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์  ตรัสว่า ‘มีเขียนไว้ดังนี้ว่า.. พระคริสตเจ้าจะต้องรับทนทรมานและจะกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1344 , 17:26:06 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Lectio …….01.2010 พวกเขาได้เห็นพระกุมารกับพระมารดา            ..หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น             นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2552
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 791 , 13:20:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

“เราถูกสร้างมาเป็นสมบัติของพระองค์”            “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า คนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงพ้นไปก่อนที่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น  ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป แต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลย            ส่วนเรื่องวันและเวลานั้น ไม่มีใครรู้เลย ทั้งบรรดาทูตสวรรค์ และแม้แต่พระบุตร นอกจากพระบิดาเพียงพระองค์เดียว            จงระวัง จงตื่นเฝ้าเถิด เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร เหมือนกับชาย....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2552
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 525 , 21:36:03 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

>    LECTIO (พระเจ้าตรัส)            “นี่คือปังที่ลงมาจากสวรรค์ ไม่เหมือนปังที่บรรดาบรรพบุรุษได้กินแล้วยังตาย ผู้ที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป”            พระเยซูเจ้าทรงตรัสเช่นนี้ ขณะที่ทรงสอนในศาลาธรรม ณ เมืองคาเปอรนาอุม เมื่อศิษย์หลายคนได้ยินพระองค์ตรัสดังนี้ก็พากันกล่าวว่า “ถ้อยคำนี้ขัดหูจริง ใครจะฟังได้” แต่พระเยซูเจ้าทรงทราบด้วยพระองค์ว่า.. บรรดาศิษย์กำลังบ่นกันเรื่องนี้ จึงตรัสกับเขาว่า “เรื....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2552
Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 512 , 22:51:38 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Lectio Divina “พระเจ้าทรงเรียก ทรงเปลี่ยน และทรงส่งออกไป”LECTIO (พระเจ้าตรัสว่า..)            “พระองค์เสด็จไปทรงสั่งสอนตามหมู่บ้านต่างๆ ในบริเวณนั้น ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบ และทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่ๆ ประทานอำนาจเหนือปีศาจ ทรงกำชับเขามิให้นำสิ่งใดไปด้วย นอกจากไม้เท้าเท่านั้น ไม่ให้มีอาหาร ไม่ให้มีย่าม ไม่ให้มีเศษเงินใส่ไถ้  ให้สวมรองเท้าได้ แต่ไม่ให้เอาเสื้อสำรองไปด้วย  พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ถ....

อ่านต่อ

Posted by sdcenter , ผู้อ่าน : 1293 , 16:37:15 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การนัดพบที่ยิ่งใหญ่   โดย.. พระคุณเจ้าประธาน  LECTIO (พระเจ้าตรัสว่า)            ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร ทรงบิขนมปัง ประทานให้เขาเหล่านั้น ตรัสว่า “จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา”  แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย ตรัสขอบพระคุณ ประทานให้เขาและทุกคนดื่มจากถ้วยนั้น  พระองค์ตรัสกับเขาว่า “นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อคนจำนวนมาก  เราบอกความจริงกับท่าน....

อ่านต่อ


/2
Silence of Love

บางทีคุณอาจจะไม่มีพ่อ..ที่ดีที่สุด แต่มีพ่อ..ที่รักคุณมากที่สุด จงดูแลคนที่ดูแลคุณ ก่อนที่จะไม่มีเค้าให้ดูแล..

View All
<< สิงหาคม 2020 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่า..Blog Thaidbm เป็นอย่างไร? How do you think about this blog?
ดีมาก / very good
841 คน
ดี / good
1522 คน
พอใช้ / satisfy
24 คน
ปรับปรุง / unsatisfy
18 คน

  โหวต 2405 คน