• ประภาพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : brainasia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-07-05
  • จำนวนเรื่อง : 80
  • จำนวนผู้ชม : 13226
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2 คน
OK Thailand 4.0
สาระน่ารู้...ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/thailandok
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560
Posted by ประภาพรรณ , ผู้อ่าน : 593 , 19:13:35 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก อนุมัติงบกองทุนหมู่บ้าน ปี 2560 อีก 15,000 ล้านบาท 

 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในปรชุมคณะกรรมการกอทุนหมู่บ้านและชุมเมืห่งชาติ (กทบ.) รั้งที่ 1/2560 อนุมัติงบเพิ่มประจำปี 2560 จำนวน 15,000 ล้านบาท เพื่อต่อยอดการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก Local Economy ในระดับหมู่บ้านให้เป็นกลไกสำคัญและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ เสริมทัพการขับเคลื่อนโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชมเมืองแห่งชาติ

 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่า ท่ามกลางบริบทของโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล มีการเชื่อมโยงที่มากขึ้น การแข่งขันสูงขึ้นและความแน่นอนน้อยลง ทั้งนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เห็นความสำคัญของกองทุนหมู่บ้านที่เป็นกลไกในการผลักดัน Local Economy ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีสมาชิกจำนวนมากกว่า 13 ล้านคน โดยมีกลไกที่สร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาธิปไตยและการทำงานที่โปร่งใส มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน ตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชาชนให้อยู่ดีมีสุข การช่วยเหลือเกษตรกร ธุรกิจ SME วิสาหกิจชุมชน และหมู่บ้านทั่วประเทศ การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 นี้  เน้นการปฏิรูปขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้ง 7 หมื่นกว่ากองทุนทั่วประเทศ จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเพิ่มศักยภาพฯ ตามแนวทางประชารัฐ 15,000 ล้านบาท ภายในเดือนกรกฎาคม 2560

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนงานและแนวทางการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 โดยจะพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีปัญหาสามารถฟื้นฟูและยกระดับศักยภาพให้สามารถรับการเพิ่มทุน (ล้านที่ 2) ได้มากที่สุดในปีนี้

 

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชมเมืองแห่งชาติกล่าวว่าสรุปสาระสำคัญในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ ๑ ตามที่คณะกรรมการ กทบ. ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้แต่งตั้งนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ และ นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และเลขานุการได้รายงานให้ทราบถึงผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี 2559 ซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนได้พิจารณาประเมินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติแล้วอยู่ในระดับดีโดยได้คะแนน 3.5073 นอกจากนี้ ได้รายงานการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (35,000 ล้านบาท) ในปี 2559 ซึ่งสรุปได้ว่า ได้อนุมัติโครงการไป 66,337 กองทุน วงเงิน 33,131,773,355 บาท (ร้อยละ 94.66 ของเป้าหมาย) โดยโครงการที่เสนอขอและได้รับการสนับสนุนใน 5 อันดับแรก ได้แก่ ร้านค้าชุมชน (ร้อยละ 26.41) น้ำดื่มชุมชน (ร้อยละ 13.31) ปุ๋ย/ยา/เมล็ดพันธ์ (ร้อยละ 12.07) บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร (ร้อยละ 8.04) และบริการจัดเลี้ยง (ร้อยละ 4.69)

 

ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ได้มอบหมายเรื่องการปฏิรูปพัฒนาหมู่บ้าน 4.0 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและชุมชน รองรับการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้ง 5 แนวทางยุทธศาสตร์หมู่บ้าน 4.0 คือ 1. สร้างความเข้มแข็งให้กองทุนหมู่บ้าน โดยให้ความรู้แก่กองทุนฯ มีกองทุนพี่ มีบทเรียนและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน 2. ให้บริการประชาชน กองทุนหมู่บ้านฯ ใดเข้มแข็งแล้วก็ช่วยชุมชมหมู่บ้าน ช่วยปลดหนี้นอกระบบ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 3. สร้างสินค้าเอกลักษณ์เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ภายใต้บริบทกองทุน เชื่อมโยงพัฒนาหมู่บ้านกับเอกลักษณ์และท่องเที่ยว ชุมชน นำอินเตอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุน  4. ใช้กองทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน เมื่อฐานสามเหลี่ยมขยับก็จะขยับขับเคลื่อนภาพรวมได้ ปี2559   จำนวน  35,000 ล้านบาท และปี 2560 จำนวน 15,000 ล้านบาท 5. สร้างผู้นำสัมมาประชารัฐ ปี2560 เป้าหมาย  8,000 คน ทั้งผู้นำด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมผู้ประกอบการ, ผลิตภัณฑ์และตลาด รวมทั้ง ผู้นำด้านสังคม ส่งเสริมสวัสดิการ, ผู้สูงอายุ, เด็ก, คนว่างงาน, ผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน