• ประภาพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : brainasia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-07-05
  • จำนวนเรื่อง : 192
  • จำนวนผู้ชม : 52467
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2 คน
OK Thailand 4.0
สาระน่ารู้...ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/thailandok
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563
Posted by ประภาพรรณ , ผู้อ่าน : 243 , 12:57:26 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วิศวะมหิดล ผนึกพลัง สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย รับมือนิวนอร์มอล

จัดงานประชุมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (ME-NETT 2020)

 

แนวโน้มของวิศวกรรมเครื่องกลในอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไร? เมื่อวิกฤติไวรัส COVID-19 และดิจิทัลเทคโนโลยี เปลี่ยนโลกวิถีชีวิตและวิศวกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต เครื่องจักร เครื่องยนต์ทุกชนิด ทั้งบนบก น้ำ และอากาศ ตั้งแต่ยานยนต์ ระบบราง  เรือ โดรน เครื่องบิน จนถึงดาวเทียมนั้น เผชิญกับการเปลี่ยนผ่านในวิถีใหม่ New Normal คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย เปิดเวทีและชวนมาหาคำตอบ โดยกำหนดจัด งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (ME-NETT2020) 15 - 17 กค. 2563 นี้ ณ วรวนา หัวหิน โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           

ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่าวิกฤติโควิด-19 ทำให้นานาประเทศและประเทศไทยตระหนักถึงการพึ่งพาตนเองให้ได้ โดยทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันคนที่มีฝีมือให้สามารถพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรม-เครื่องกลต่างๆ ขึ้นมาได้ และหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีในประเทศ ต่อไปคำว่า Made in….” จะเป็นกระแสหลักในอนาคต มุ่งการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง คิดเอง ใช้เอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศอื่น ๆ ประเทศไทยเรามีจุดมุ่งหมายที่จะเป็น “Innovation Nation” หรือ Made in Thailand”  ดังนั้นคน นวัตกรรม และเทคโนโลยี จะต้องทำงานร่วมกันและสัมพันธ์กันเหมือนดังวงออร์เครสตร้าตั้งแต่การออกแบบ การใช้พหุศาสตร์ วิเคราะห์ทดสอบ การผลิตและควบคุมคุณภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างยั่งยืนเช่น การนำระบบอัตโนมัติ และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างเหมาะสมเปรียบเสมือนผู้ช่วยวิศวกรแบ่งเบาภาระงานหนัก อันตรายหรือต้องการความแม่นยำสูง มาใช้ในโรงงานหรือในไลน์การผลิตช่วยประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มผลิตภาพ ความปลอดภัย แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดการนำเข้า ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (ME-NETT2020) ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Innovation for Sustainability) เพื่อเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากวิศวกร นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ และแสดงความคิดเห็นไอเดียสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการบูรณาการพหุศาสตร์ในนวัตกรรม เพื่อการสร้างความยั่งยืนในทุกด้าน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการและวิจัย

 

ภายในงานมี การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพึ่งพาเทคโนโลยีและศักยภาพภายในประเทศเพื่อการสร้างนวัตกรรม สู่อนาคตแห่งความยั่งยืน” โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เดินหน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน...ประจวบคีรีขันธ์โมเดล” โดย นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเปิดเวทีเสวนา หัวข้อ “ก้าวใหม่วิศวกรรมเครื่องกล...ในวิถีนิวนอร์มอล” (ME New Normal) โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นายกวิศวกรเครื่องกลไทย, ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ไฮไลท์ของงาน มีการสัมมนาในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ หัวข้อเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0, การควบคุมทิศทางการไหลของอากาศในสถานพยาบาล, การเรียนการสอนในระบบออนไลน์, การใช้โปรแกรม CFD Simulation สำหรับเทคโนโลยี Additive Manufacturing, CAE Co-Simulation: Where Multiphysics Gets Real, คอร์สออนไลน์: ทางเลือกสำหรับการ Up-Skill และ Re-Skill, การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนกับงานด้านวิศวกรรม, ทุนกับทิศทางงานวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกลและการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

การประชุมครั้งนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล รวม 9 สาขา ดังต่อไปนี้ 1. พลังงานทางเลือก (Alternative Energy and Combustion - AEC) 2. วิศวกรรมยานยนต์, ยานบินและเรือทะเล (Automotive, Aerospace  and Marine Engineering - AME) 3.เครื่องกลประยุกต์, วัสดุและการผลิต (Applied Mechanics, Materials and Manufacturing - AMM) 4. วิศวกรรมชีวกลและวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomechanics and Bioengineering - BME) 5. เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์และการจำลองแบบ (Computation and Simulation Techniques - CST) 6. ระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic Systems, and Controls - DRC) 7. เทคโนโลยีพลังงานและบริหารจัดการ (Energy Technology and Management - ETM) 8. ระบบความร้อนและการไหล (Thermal System and Fluid Mechanic - TSF) 9. การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Education - EDU) โดยพบกับ 130 ผลงานวิจัยเด่น องค์ความรู้ไร้ขีดจำกัด อาทิ การศึกษามุมแขนบังคับเลี้ยวที่เหมาะสมในรถ, หัวหุ่นยนต์ขยับรูปปากตามเสียงภาษาไทยได้เหมือนจริง, การพัฒนากระบวนการต้มเกลือ โดยการอุ่นน้ำเกลือด้วยความร้อนทิ้ง, การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบแปรสภาพเป็นแก๊สชีวมวลเพื่อชุมชน, การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกระบบการควบคุมอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นต้น

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าที่ http://www.tsme.org/me-nett/me-nett2020/registration/ โดยเข้าร่วมงานแบบ On Ground วันที่ 15 -17 กรกฎาคม 2563 ณ วรวนา หัวหิน โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่น อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจะเข้าฟังทาง Online ก็ได้

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน