www.oknation.net/blog/thaitraining
เผยแพร่ผลงานวิเคราะห์เศรษฐกิจรายไตรมาส รวมทั้ง เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารจัดการคนในธุรกิจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/thaitraining
วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558
Posted by บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรมจำกัด , ผู้อ่าน : 1449 , 09:56:36 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน Monchai , สิงห์นอกระบบ และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

รายงานเศรษฐกิจรายไตรมาส ฉบับที่ 46/2558

 

แนวโน้มเศรษฐกิจในครึ่งหลังของปี 2558

 

บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด

28 กรกฎาคม2558

         

แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้เคยประเมินไว้ในครั้งก่อนหน้า กล่าวคือเศรษฐกิจจะยังไม่ฟื้นตัวในปี 2558 สาเหตุหลักคือสภาพคล่องในระบบการเงินมีไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ความไม่เพียงพอของสภาพคล่องนี้จะนำไปสู่ความอ่อนแอของ Domestic Demand หมายถึงภาคการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศจะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐบาลได้เร่งรัดการใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะงบประมาณการลงทุน แต่ขนาดของงบประมาณการลงทุนมีสัดส่วนเพียง 3.4% ของ GDP ทำให้ความสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังมีต่ำ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา จึงได้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยทั้งปีที่ 2.8 % ซึ่งต่ำกว่าการประเมินของหน่วยงานภาครัฐที่ 3.5% อย่างไรก็ดีขณะนี้หน่วยงานภาครัฐได้ปรับลดการประเมินการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นต่ำกว่า 3%

 

แต่ตัวเลขเศรษฐกิจจริงของเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในครึ่งหลังของปี 2558 ชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีความเป็นไปได้ที่จะอ่อนตัวกว่าที่เคยประเมินไว้เดิม ปัญหาที่เพิ่มเติมขึ้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ประการแรกคือความไม่เพียงพอของสภาพคล่องรุนแรงขึ้น ถึงแม้จะได้ประเมินว่าสภาพคล่องส่วนเกินมีไม่มากแต่คาดว่าพอเพียงที่จะประคับประคองเศรษฐกิจให้เติบโตได้ในระดับ 3% ด้วยในเดือนกุมภาพันธ์มีสภาพคล่องส่วนเกินสูงถึง 212,599 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่ภาคเอกชนชะลอการบริโภคทำให้เกิดการออมเพิ่มขึ้น แต่ข้อมูลล่าสุดของเดือนพฤษภาคมกลับพบว่าสภาพคล่องส่วนเกินนี้ลดลงไปอยู่ที่ 98,405 ล้านบาท บ่งชี้ว่าแม้ภาคเอกชนจะลดการบริโภคแต่รายได้กลับลดลงเร็วกว่าทำให้ความสามารถในการออมติดลบ การลดลงของสภาพคล่องส่วนเกินนี้จะนำไปสู่การชะลอตัวเพิ่มขึ้นของ Domestic Demand ในครึ่งหลังของปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ประการที่สอง เศรษฐกิจโลกทรุดตัวกว่าที่คาดและกำลังเกิด Domino Effects โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการส่งออกไปสู่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ที่สำคัญคือฟองสบู่ของตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดทุนของประเทศจีนกำลังรอวันที่จะประทุ ซึ่งหากไม่ได้รับการแทรกแซงอย่างรุนแรงจากธนาคารแห่งประเทศจีนคงจะได้เห็นจากล่มสลายของตลาดทั้งสองแล้ว การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญทั้ง 2 นี้ จะส่งให้แนวโน้มของการส่งออกของไทยชะลอตัวต่อเนื่อง

 

ประการสุดท้าย คือ ภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรงที่ประสบอยู่จะทำให้ภาคการเกษตรมีกำลังการบริโภคลดลงเพิ่มขึ้น ก่อนจะประสบภาวะภัยแล้ง รายได้ภาคการเกษตรได้ลดลง 11.8% ในไตรมาสที่ 1 และลดลงเพิ่มขึ้นเป็น 18.6% และ 12.0% ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมาจากการลดลงของทั้งราคาและผลผลิต ภาวะภัยแล้งที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้จะซ้ำเติมให้รายได้ในภาคการเกษตรลดลงต่ำกว่า 20% ซึ่งจะมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการบริโภคของประเทศ

 

จากปัจจัยลบทั้ง 3 ที่กล่าวมา จึงปรับลดการประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจากที่ได้ประเมินไว้ที่ 2.8% เป็น 2.3% โดยมีอัตราการเติบโตรายไตรมาสที่ 3.0%, 2.4%, 1.7% และ 2.1% ตามลำดับ รายละเอียดของการประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรายไตรมาสอยู่ในตารางที่ 1

 

ตารางที่ 1: การประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรายไตรมาสของ                  

                                                  ปี 2558                                                                                                                                                                                                          (เปอร์เซ็นต์)

 

ไตรมาส 1

 

ไตรมาส 2

 

ไตรมาส 3

 

ไตรมาส 4

 

การบริโภค

   ภาคเอกชน

   ภาครัฐบาล

 

2.4

2.5

 

2.1

3.1

 

1.8

2.9

 

1.6

3.5

การลงทุน

   การลงทุนถาวร

   การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลัง

 

10.7

 29.2

 

3.6

-6.9

 

3.9

-44.8

 

4.2

17.7

การส่งออก

 

  1.0

-0.9

 -2.2

-3.4

การนำเข้า

 

2.3

-1.0

 -2.2

 -3.5

GDP

 

3.0

2.4

1.7

 2.1

 

            การประมาณการณ์นี้มิได้นำปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกประเทศมาพิจารณา ปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่เห็นชัดเจนคือการถอนตัวออกจากสมาชิกสภาพของกรีซจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Union) แม้ประเทศกรีซจะยอมรับเงื่อนไขของประเทศเจ้าหนี้และได้ผ่านกฎหมายที่จำเป็นรองรับและได้รับเงินกู้ฉุกเฉินงวดแรกมาแล้ว แต่ทั้งประเทศเจ้าหนี้และประเทศกรีซต่างรู้ดีว่ากรีซไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่ตกลงได้และสุดท้ายต้องออกจากสมาชิกสภาพของ EU เพื่อที่กรีซจะสามารถมีเงินตราสกุลของตนเองและสามารถลดค่าเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ความเสี่ยงของกรณีประเทศกรีซและความเสี่ยงต่อเนื่องของปัญหาหนี้ที่อาจลุกลามไปถึงประเทศสเปนและประเทศปอร์ตุเกสจะทำให้โอกาสของเงินทุนไหลเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มเติมมีต่ำแต่กลับเพิ่มความเสี่ยงของเงินทุนไหลออก

 

          นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงของฟองสบู่ในประเทศจีนที่รอการประทุ ซึ่งที่จริงได้ประทุขึ้นมาแล้วในตลาดทุนช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมแต่ได้รับการแทรกแซงอย่างหนักทำให้ตลาดทุนกลับเข้าสู่ภาวะ(เก็งกำไร)ปกติ อย่างไรก็ดีนักลงทุนรายย่อยชาวจีนกว่า 90 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เล่นหุ้นผ่านการกู้ยืม ได้รับความเสียหายไปไม่น้อยและกำลังทยอยออกจากตลาดทุน ซึ่งมีผลให้การบริโภคภายในประเทศจีนชะลอตัวเพิ่มขึ้น และจะกระทบทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

 

          ความเสี่ยงภายในประเทศก็เป็นสิ่งที่มิอาจละเลยได้ ทั้งความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาหนี้ไม่ก่อรายได้เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงทางด้านการเมืองที่รัฐบาลขาดความไว้วางใจจากประชาชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหารายได้ในภาคการเกษตรที่ทวีความรุนแรงและครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศ ความเสี่ยงในประเทศเหล่านี้จะมีผลกระทบเชิงลบต่อทั้งการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ

 

          คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลง 0.25% เหลือ 1.5% ในเดือนเมษายน เพื่อผลักดันให้อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลงและได้ประสบผลตามที่คาดหวัง แต่คาดว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกในช่วงครึ่งหลังของปีเนื่องจากกังวลว่าจะกระตุ้นให้เกิดการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศ ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร์คาดว่าจะอ่อนตัวต่อเนื่องตามการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้นอีกตามสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rates ในช่วงไตรมาสที่ 4

ภาพเศรษฐกิจในครึ่งแรกของปี 2558

 

          สัญญาณบวกทางเศรษฐกิจของไตรมาสที่ 1       กลายเป็นสัญญาณลบอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 เห็นการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุน ซึ่งเป็นผลของการฟื้นตัวตามวัฎจักร (Cyclical Rebound) หลังจากที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการเลื่อนการบริโภคและการลงทุนมาระยะหนึ่ง อีกทั้งสภาพคล่องส่วนเกินที่สะสมเพิ่มขึ้นจากการลดการบริโภคและการลงทุนในปีก่อนหน้าเอื้อต่อการบริโภคและการลงทุนในไตรมาสนี้ แต่การฟื้นตัวนี้ก็ประสบกับข้อจำกัดทางด้านรายได้ โดยเฉพาะรายได้จากภาคการเกษตรและภาคการส่งออก ทำให้การบริโภคในไตรมาสที่ 2 ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนที่ดัชนีการบริโภคสินค้าคงทน (Durables Index) มีอัตราการเติบโตติดลบ 14.4%และ 9.7% ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมตามลำดับ การลดลงอย่างรวดเร็วของการบริโภคสินค้าหมวดนี้ชี้ให้เห็นถึงกำลังซื้อภายในประเทศที่อ่อนตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

 

ปัจจัยบวก

 

 • Cyclical Rebound ในไตรมาสที่ 1
 • สภาพคล่องในระบบที่ยังมีพอ
 • การลดลงของอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายนส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร์อ่อนค่าเป็นผลดีต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว
 • ราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ
 • รัฐบาลเร่งใช้งบลงทุน

 

ปัจจัยลบ

 

 • รายได้ลดลงเร็วกว่าการลดลงของการบริโภคและการลงทุนทำให้เงินออมติดลบ
 • ปัญหา NPL เพิ่มสูงขึ้น ทำใหสถาบันการเงินระมัดระวังในการขยายสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการบริโภค
 • การดำเนินนโยบายการคลังแบบอนุรักษ์นิยม
 • อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งและคู่ค้าหลัก

 

ภาพเศรษฐกิจในครึ่งหลังของปี 2558

 

          ในครึ่งหลังของปีนี้ เศรษฐกิจไทยประสบแต่ปัจจัยลบและปัจจัยเสี่ยง ตั้งแต่การขาดแคลนสภาพคล่อง การอ่อนตัวของกำลังซื้อภายในประเทศ ภาวะภัยแล้งที่ผลต่อรายได้ภาคการเกษตร การชะลอของเศรษฐกิจจีนและเกาหลีใต้ ความเสี่ยงจากกรณีประเทศกรีซ และปัจจัยเสี่ยงจากภาวะฟองสบู่ของประเทศจีน ส่วนปัจจัยบวกด้านอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยแทบจะไม่มีผลในทางปฏิบัติ เพราะถึงแม้อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำเพียงใดความสามารถในการกู้ยืมเพื่อการบริโภคก็ไม่มี อีกทั้งผู้ประกอบการไม่ต้องการสินเชื่อเพื่อขยายกิจการเนื่องจากอัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนราคาสินค้าที่ลดลงจนกระทั่งอัตราเงินเฟ้อประจำเดือนมิถุนายนอยู่ที่ -1.07% และมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 6 เดือนที่ -0.81% ก็ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเช่นกันจากปัจจัยของรายได้ที่ลดลง (Price Effects vs Income Effects)

 

ปัจจัยบวก

 

 • อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ
 • อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ
 • รัฐเร่งใช้งบประมาณปี 2558 และมีการเสนองบประมาณปี 2559 ให้มีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น 5.6%

 

ปัจจัยลบ

 

 • สภาพคล่องลดลงจนอาจถึงระดับไม่พอเพียง
 • ภาวะภัยแล้งรุนแรง
 • สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อจากปัญหา NPL ที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมที่ลดลง
 • การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ไม่เอื้อต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้
 • อัตราแลกเปลี่ยนที่สูงกว่าประเทศคู่ค้าและประเทศคู่แข่ง

 

ปัจจัยเสี่ยง

 

 • การไหลออกของเงินทุนต่างประเทศจากวิกฤติหนี้ประเทศกรีซและปัญหาฟองสบู่ในประเทศจีน
 • วิกฤติการณ์ทางการเมืองที่เป็นผลจากปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเรื้อรัง โดยเฉพาะจากความไม่พอใจของเกษตรกร

 

                              ตารางสรุปเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ

 

 

2558

ครึ่งแรก

2558

ครึ่งหลัง

อัตราการเติบโต

 • การบริโภค
 • การลงทุน

+

+

+

+

+

+

อัตราเงินเฟ้อ*

-

-

สภาพคล่อง

+

-

การส่งออก (US$)

-

-

การนำเข้า (US$)

--

--

 • - หมายถึงการอัตราเติบโตที่ติดลบ

 

หมายเหตุ : รายงานเศรษฐกิจฉบับนี้เป็นรายงานที่บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อเสนอต่อกลุ่มทีซีซีเป็นรายไตรมาส 

 

 

บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 ลาดพร้าวซอยสิบสอง ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 30/07/2015 เวลา : 07.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

GDP ปีนี้เฉลี่ยแล้ว 2.3 เองหรือครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2015 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]