• คนของแผ่นดิน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : boonthanphaha@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-01
  • จำนวนเรื่อง : 177
  • จำนวนผู้ชม : 93559
  • ส่ง msg :
  • โหวต 11 คน
than
เป็นเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือความรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ๆ และเนื้อหาหรือบทความของบุคคลอื่นที่เขียนแล้วนำมาเสนอให้คนอื่นได้รับรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/than
วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561
Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 302 , 10:14:55 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"บ้านเรามี"บ้านเรามี จะเป็นบ้านใหญ่หรือบ้านเล็กก็คือ บ้านของเรา ที่ได้อาศัยเป็นที่หลับที่นอนและทำกิจอันเหมาะแก่ตน บ้านเรามีขอบเขต ภายในขอบเขตบ้านเรามีมุมที่สะอาด โดยเฉพาะบริเวณที่นอน ที่ต้อนรับญาติที่มาหาด้วยความเป็นกัลยาณมิตร มีมุมที่สะอาดพอประมาณ เพื่อให้ผู้พบเห็นไม่มีจิตรังเกลียด บริเวณภายในบ้านยังมีมุมที่เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูล มีกลิ่นเหม็น ไม่มีใคร ๆ ปรารถนา แต่ก็เป็นความจริงว่า เป็นสิ่งมีอยู่ใน....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 271 , 15:26:37 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"สาวกของพระโคดม" ๑. สติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิตย์ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดม ตื่นอยู่ ตื่นดีแล้วในกาลทุกเมื่อ ๒. สติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระธรรมเป็นนิตย์ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดม ตื่นอยู่ ตื่นดีแล้วในกาลทุกเมื่อ ๓. สติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระสงฆ์เป็นนิตย์ ทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดม ตื่นอยู่ ต....

อ่านต่อ

Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 241 , 14:43:01 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"ผู้ตั้งอยู่ในธรรม" บุคคลไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรม ด้วยเหตุที่วินิจฉัยอรรถคดีโดยผลุนผลัน ส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวินิจฉัยอรรถคดี และความอันไม่เป็นอรรถคดีทั้งสอง วินิจฉัยบุคคลเหล่าอื่นโดยความไม่ผลุนผลัน โดยธรรมสม่ำเสมอ ผู้นั้นชื่อว่าคุ้มครองกฎหมายเป็นนักปราชญ์ เรากล่าวว่า ตั้งอยู่ในธรรม "ผู้เป็นบัณฑิต"บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิต ด้วยเหตุเพียงที่พูดมาก บุคคลผู้มีความเกษม ไม่มีเวร ไม่มีภัย เราเรียกว่า เป็นบัณฑิ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561
Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 267 , 13:48:16 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"ว่าด้วยคำอวยพรวันคล้ายวันเกิด"             เมื่อวันเวลาเวียนมาบรรจบครบรอบวันคล้ายวันเกิดของใครก็มักจะมีผู้ที่รู้จักกันมอบคำอวยพรให้ คำที่กล่าวมอบให้ก็ล้วนแต่เป็นคำที่คิดว่าดีที่สุด และผู้รับคำอวยพรก็มักจะมีความพอใจในคำกล่าวนั้น ๆ นี้ก็เป็นธรรมดาของโลก เพื่อให้เห็นคำอวยพรว่า "ดี" หรือ "ไม่ดี" ก็ต้องหาหลักมาตัดสิน หลักตัดสินที่ดีที่นักปราชญ์แท้ ๆ รับรองว่า "ดี" หรือ "ไม่ดี" คือ คำสั่งสอนของพระสัมมาสั....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561
Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 459 , 16:28:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

บทสรุป สัลเลขสูตร (๑๐๙)ดูกรจุนทะ เหตุแห่งธรรมเครื่องขัดเกลา เราได้แสดงแล้ว เหตุแห่งจิตตุปบาท เราได้แสดงแล้ว เหตุแห่งการหลีกเลี่ยง เราได้แสดงแล้ว เหตุแห่งความเป็นเบื้องบน เราได้แสดงแล้ว เหตุแห่งความดับสนิท เราได้แสดงแล้ว ด้วยประการฉะนี้ ดูกรจุนทะ กิจอัน ใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์ เอ็นดูอนุเคราะห์ แก่เหล่าสาวกจะพึงทำ กิจนั้นเราทำแก่เธอทั้งหลายแล้ว ดูกรจุนทะ นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง เธอทั้งหลายจงเพ่งพิ....

อ่านต่อ


/36