• คนของแผ่นดิน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : boonthanphaha@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-01
  • จำนวนเรื่อง : 198
  • จำนวนผู้ชม : 110734
  • ส่ง msg :
  • โหวต 11 คน
than
เป็นเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือความรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ๆ และเนื้อหาหรือบทความของบุคคลอื่นที่เขียนแล้วนำมาเสนอให้คนอื่นได้รับรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/than
วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563
Posted by คนของแผ่นดิน , ผู้อ่าน : 171 , 20:34:47 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อุบายบรรเทาความโกรธ

คำว่า โกรธ แปลว่า จิตที่กำเริบขึ้นด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวาย

เหตุปัจจัยให้เกิดความโกรธ มีอยู่ ๓ อย่าง คือ

๑.     ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นตามปรารถนา เพราะมีผู้ขัดขวางบ้าง เพราะความเขลาของตนบ้าง

๒.     พลัดพรากจากของรักของชอบใจไป เพราะมีผู้มาทำให้พลัดพรากบ้าง เพราะความสะเพร่าของตนบ้าง

๓.     ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจเข้า ทางตาเห็นบ้าง หูได้ยินเสียงบ้าง จมูกได้กลิ่นบ้าง ลิ้นได้รสบ้าง เป็นต้น

โทษของความโกรธ มีอยู่ ๖ อย่าง คือ

๑.     เผาผลาญจิตและอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายให้เร่าร้อนกระวนกระวาย เกิดอาการไม่ปรกติต่าง ๆ ขึ้น

๒.     ผู้โกรธ ฆ่าตนเองก็ได้ ฆ่าผู้อื่นก็ได้ ฆ่าสัตว์ก็ได้ ด้วยการฆ่าให้ตายบ้าง ทำให้พิการบ้าง ทรมานบ้าง

๓.     ผู้โกรธ ทำโจรกรรมทรัพย์หรือเผาผลาญทรัพย์ของผู้อื่นได้ ด้วยตนเองบ้าง ยุยงส่งเสริม จ้างวานผู้อื่นบ้าง

๔.     ผู้โกรธ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อได้ ด้วยตนเองบ้าง ยุยงส่งเสริม จ้างวานผู้อื่นบ้าง

๕.     ผู้โกรธ ดื่มสุราเมรัยหรือสิ่งมีนเมาต่าง ๆ ได้ อันเป็นเหตุนำไปสู่ความหายนะอื่น ๆ ต่อไป

๖.     ผู้โกรธ ก่อการทะเลาะวิวาท ทำการยุแหย่คนในสังคมให้แตกแยก แตกสามัคคี ชื่อว่า เป็นผู้ทำหมู่ให้แตกกัน(สังฆเภท) จัดเป็น อนันตริยกรรม

อุบายบรรเทาความโกรธ มีอยู่ ๑๐ อย่าง คือ

๑.     กลับเข้าฌานใหม่ หรือเร่งกัมมัฏฐานเพื่อละความโกรธนั้น ๆ

๒.     ระลึกถึงพุทธโอวาทที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในที่ต่าง ๆ เช่น พุทธโอวาทที่ว่า ผู้ใดโกรธตอบต่อคนที่โกรธก่อน ผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนเลวเสียยิ่งกว่าคนที่โกรธก่อน เพราะเหตุที่โกรธตอบนั้น ส่วนผู้ใดไม่โกรธตอบคนที่โกรธก่อน ผู้นั้นชื่อว่า เป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้แสนยาก ดังนี้ หรือ ผู้ใดรู้ว่าคนอื่นโกรธแล้ว เป็นผู้มีสติยับยั้งความโกรธไว้เสียได้ คือ ไม่โกรธตอบ ผู้นั้นได้ชื่อว่าประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นด้วยกันทั้งสองฝ่าย ดังนี้

๓.     หัดมองในแง่ดี คือ มองในแง่ที่เป็นส่วนดีของคนคู่เวรนั้น ๆ เช่น มองส่วนดีของคู่เวรว่า บางคนมีมรรยาททางกายดี แต่มรรยาททางวาจาและทางใจไม่ดี บางคนมีมรรยาททางวาจาดี แต่มรรยาททางกายและใจไม่ดี บางคนมีมรรยาททางความคิดดี แต่มรรยาททางกายและวาจาไม่ดี

๔.     อบรมหรือพร่ำสอนตนเองบ่อย ๆ เช่น  เจ้าโกรธว่า เขาทำความผิดอันใหญ่หลวงให้แก่เจ้าแล้ว แต่ว่า ทำไมเจ้าจึงปรารถนาที่จะทำความผิดเช่นนั้นด้วยตนเสียเองเล่า เจ้าโง่เอ๋ย หรือ หมู่ญาติที่เขามีอุปการคุณเป็นอันมาก เจ้าก็ยังละทิ้งเขามาปฏิบัติได้ แต่ทำไมเจ้าจึงละความโกรธอันเป็นศัตรูผู้ทำความพินาศให้อย่างใหญ่หลวงไม่ได้เล่า?

๕.     ระลึกถึงการกระทำของตนในอดีต ส่วนที่เป็นความไม่ดีของตน เช่น นี่แน่ะ ! พ่อมหาจำเริญ เจ้าโกรธคนอื่นเขาแล้วจักได้ประโยชน์อะไร กรรมอันมีความโกรธเป็นเหตุของเจ้านี้ มันจักทำเจ้าให้ฉิบหายเองมิใช่หรือ?

๖.     ระลึกถึงพุทธจริยาแต่ปางก่อน ปางเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ เช่น ในสีลวชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าแผ่นดิน นามว่า สีลวะ มีอำมาตย์ผู้ใจบาปหยาบช้าลอบล่วงประเวณีกับพระอัครมเหสีของพระองค์ พระองค์ก็ไม่ทรงพิโรธให้กับอำมาตย์ ทรงยึดมั่นในอวิโรธนะอย่างมั่นคง

๗.     ระลึกถึงความสัมพันธ์กันมาในสังสารวัฏ เรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดาบิดากัน ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชายกัน ไม่เคยเป็นพี่สาวน้องสาวกัน ไม่เคยเป็นบุตรธิดากัน โดยกาลนานนี้ มิใช่หายได้ง่าย หมายความว่า ไม่ค่อยมี เพราะฉะนั้น ท่านผู้ปฏิบัติธรรมพึงส่งจิตไปในคนคู่เวรกันนั้นอย่างนี้ว่า ได้ยินว่า สตรีผู้นี้ บุรุษผู้นี้ ชายคนนี้ หญิงคนนี้ เขาเคยเป็นมารดาเรา เคยเป็นบิดาเรา เคยเป็นพี่น้องชายเรา เคยเป็นพี่น้องหญิงเรา  เคยเป็นบุตรเราเป็นธิดาเรา เป็นต้น และแต่ละบุคคลนั้น เคยได้ทำอุปการะแก่เรามาหลายอย่างหลายประการ เป็นอันมาก เพราะฉะนั้น การที่เราจะทำใจให้โกรธแค้นในบุคคลนั้น ๆ ย่อมเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง ฉะนี้

๘.     ระลึกถึงอานิสงค์แห่งเมตตา ๑๑ อย่าง มี นอนหลับเป็นสุข, ตื่นเป็นสุข, ไม่ฝันร้าย, เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย, เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย, เทวดาทั้งหลายย่อมตามรักษา, ไฟ ยาพิษ หรือศัสตราไม่กล่ำกลายถึงตัว, จิตเป็นสมาธิเร็ว, ผิวหน้าเปล่งปลั่ง, ไม่หลงทำกาลกิริยา และหากไม่บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงอย่างตำก็จะบังเกิดในพรหมโลก

๙.     แยกธาตุออกดูว่า โกรธเขาตรงไหนดัวยปัญญา เช่น นี่แน่ะ ! พ่อมหาจำเริญ เมื่อเจ้าโกรธคนชื่อ...นั้น เจ้าโกรธอะไรเขาเล่า? คือในอาการ ๓๒ เจ้าโกรธผมเขาหรือ? หรือโกรธขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก... หรือว่าเจ้าโกรธธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ของเขาหรือ เพราะว่าคนคู่เวรนั้นมีตัวตนประกอบด้วยธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ เหมือนกับตัวเรา เมื่อเจ้าโกรธธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ ...ของเขาก็เท่ากับว่า เจ้าโกรธให้ตนเอง ย่อมเป็นการสร้างเวรกรรมใส่ตนให้หนักขึ้นไปอีก

๑๐.     ให้ปันสิ่งของของตน โดยทางตรงบ้าง ทางอ้อมบ้าง คือ พึงให้ปันสิ่งของของตนแก่คนคู่เวรไป เช่น ถ้าคนคู่เวรขาดสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ก็พึงให้สิ่งของที่จำเป็นนั้น ๆ ความอาฆาต ความโกรธแค้น ก็จะบรรเทาลงได้หรือระงับดับสนิดลงได้ อีกวิธีหนึ่งที่ง่ายและได้ผลมาก คือ ไปทำทานและทำในสถานที่ที่ตนมีศรัทธา เช่น ทานอาหารบ้าง ทานผ้านุ่งผ้าห่มบ้างฯลฯ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ เมื่อทำทานแล้วให้ตั้งจิตอุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้ทำทานนี้ ไปหาคนคู่เวรนั้น ๆ ด้วย เพราะอานิสงค์ของทานนี้ มีอานุภาพมาก มีพุทธภาษิตรับรองไว้ว่า ทานและการรบเสมอกัน(ทานัญจะ ยุทธัญจะ สะมานะมาหุ),ผู้ให้ปัน ย่อมผูกมิตรไว้ได้(ทะทัง มิตตานิ คันถะติ), ผู้ให้ปัน ย่อมเป็นที่รัก(ทะทะมาโน ปิโย โหติ), บุญของบุคคลผู้ให้ปันย่อมเจริญ(ทะทะโต ปุญญัง ปะวัฑฒะติ)

***

ผลกล้วยแลย่อมฆ่าต้นกล้วย  ขุยไผ่ย่อมฆ่าต้นไผ่

ขุยอ้อย่อมฆ่าต้นอ้อ  สักการะย่อมฆ่าบุรุษถ่อย เหมือนลูกในท้องฆ่าแม่ม้าอัสดร ฉะนั้น.

 

(คัดปรับตัดจาก : สาระธรรมเนื้อหาแห่งชีวิต เล่ม  ๑ รวมหนังสือ พระครูสุคนธ์คณารักษ์, หน้า ๓๖-๔๒)

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน