*/
 • ni_gul
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : tnitarpk@gmail.com
 • วันที่สร้าง : 2009-05-14
 • จำนวนเรื่อง : 242
 • จำนวนผู้ชม : 636748
 • จำนวนผู้โหวต : 106
 • ส่ง msg :
 • โหวต 106 คน
<< พฤษภาคม 2016 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559
Posted by ni_gul , ผู้อ่าน : 4513 , 13:44:13 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน สิงห์นอกระบบ , february26 และอีก 4 คนโหวตเรื่องนี้

26/5/2559

วันนี้ขอถอดบันทึกสำคัญนี้เก็บไว้อ่านเรื่อยๆ เพื่อเตือนตน เพื่อพัฒนาตน


 

แผ่เมตตา ยังไง ไม่สำเร็จ 

Posted by ณัฐรดา


เมตตา คือความรักกันฉันมิตร ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข น้อมเข้าสู่การสร้างประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์

 • เป็นธรรมที่เป็นบ่อเกิดของกุศลธรรมทั้งปวง รวมไปถึง ศีล ปัญญา
 • ดังนั้นเมตตาจึงเป็นธรรมที่บุคคลควรอบรมให้เกิด ให้มีขึ้น ให้เจริญงอกงามขึ้น ปลูกไว้ในใจเรา
 • จะไม่ได้เป็นเมตตาอย่างแท้จริง หากไม่มีการกระทำที่เป็นรูปธรรมออกมา เป็นเพียงความคิดว่าน่าเมตตาเท่านั้น
 • เมตตาอันเป็นองค์ธรรมหนึ่งในพรหมวิหาร ๔ จึงต้องมีสังคหวัตถุ ๔ มารองรับด้วยเสมอ

เมตตาจะมีสมบัติคือการสงบพยาบาท  แต่ก็มีวิบัติคือเสน่หาด้วยเช่นกัน "

               และอาจแปรเปลี่ยนเป็นอกุศลได้ในภายหลัง

 

ใจสามารถตั้งมั่น สงบอยู่ด้วยเมตตาได้ มีขั้นตอนต่างๆ ดังเช่น

 • เอาตนเข้าเปรียบ ตนอย่างไร คนอื่นอย่างนั้น ที่ ต้องการมีสุข หนีทุกข์ เป็นต้น
 • ไม่อยากทำตนให้ตกต่ำ ไม่ยอมตนในอกุศลธรรม งดเว้น คิด-พูด-ทำ, ในสิ่งที่เป็นโทษ
 • พิจารณาถึงเหตุที่ทำให้ตนเป็นที่รัก ที่ชอบใจ คู่ควรแก่การเคารพยกย่อง ได้แก่ มีศีล มีความรู้ 
 • สอบสวนตน พิจารณาตน 
 • วางตนในเมตตา ทั้งกาย วาจา ใจ 

 

ผู้มีเมตตาธรรม จะสงบ มีสุข ปราศจากทุกข์ เป็นที่รัก และมีประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ เป็นอานิสงส์

 • ควรวางใจอย่างไร ให้มีสุข ปราศจากทุกข์ 
 • ใช้วิธีอย่างไรมาอบรมใจตน
 • อย่างไรเห็นผิด
 • อย่างไรเบียดเบียนใจตน; ร้อนรน อึดอัด ขัดข้อง 

พิจารณาเหตุผล และสอบสวนตน

 • ตนจะมีสุข ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัยเวร ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ได้ด้วยวิธีอบรมอย่างไรก็อบรมตนตามนั้น เช่น 
  • เมื่อสอบสวนตนได้ว่า ตนยังมีความเห็นผิด อันเบียดเบียนใจตนให้ร้อนรน อึดอัด
  • ก็ให้พิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ให้เข้าถึงสภาวะ แล้วยอมรับความเห็นผิด 
  • จากนั้นค่อยหาทางคลายความเห็นผิด อันจะค่อยๆ ลดความอึดอัดขัดข้อง 
 • ความอึดอัด ขัดข้อง นี้ คือธรรมที่จัดเข้าในพยาบาท 
  • เพราะความอึดอัด ขัดข้อง เป็นทางสู่การคิดชั่วต่อผู้อื่น ตั้งใจให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหาย
 • ความอึดอัด ขัดข้อง นี้ เพราะตนยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดความต้องการให้เป็นดังใจแล้วถูกขัดใจ
  • อยากให้สิ่งนั้นๆ ดำรงอยู่ หรือเป็นไปตามความต้องการของตน 
  • เมื่อถูกขัด จึงอึดอัด ขัดข้อง เสียใจ ไม่ต้องการให้ถูกขัด
  • กระทั่งขยายกลายเป็นความโกรธ
  • ผูกโกรธ ผูกเวร
  • ผูกพยาบาท
  • ทำให้ผูอื่นเดือดร้อน
 • ความอึดอัด ขัดข้อง เหล่านั้นก็คือความเห็นผิด เพราะเบียดเบียนตนเอง เช่นนี้

 

ฝึกฝนตนให้อยู่ในเมตตาธรรม

เมื่อตั้งเมตตาในตน เจริญเมตตาในตน ละความเห็นผิด เลิกอึดอัดขัดข้อง เลิกเบียดเบียนตน เช่นนั้นแล้ว
จึงค่อยแผ่เมตตา

 

วางตนให้ถูก แผ่เมตตาอย่างรู้ตัว รู้ระวังตน 

 • แผ่เมตตาให้แผ่ให้ตนก่อน แล้วจึงแผ่เมตตากว้างออกไปเป็นชั้นๆ คือ
 • ออกไปสู่สหายยอดรัก
 • สู่บุคคลผู้มีความรู้สึกกลางๆต่อกัน
 • สู่บุคคลผู้ผูกเวรกัน
 • แล้วจึงแผเมตตาให้ไม่เป็นประมาณ คือสรรพสัตว์โดยทั่วไป

เพื่อให้การแผ่เมตตามีพลัง ผ่องใส
เพื่อให้เกิดปัญญา เห็นคุณโทษของสภาวะ สำเร็จสมดังตั้งใจ 
และเพื่อไม่ให้เมตตากลับกลายเป็นโทษในภายหลัง ท่านให้ระวังว่า
เมื่อเริ่มต้นแผ่เมตตา แผ่ให้แก่ตนเป็นลำดับแรก 

อย่าเริ่มต้นโดยแผ่ให้บุคคล ๖ ประเภทเหล่านี้ก่อน นั่นคือ

 • บุคคลที่ไม่เป็นที่รัก                เพราะปฏิฆะหรือความขัดเคืองใจกลับจะเกิดแทนที่ 
 • บุคคลที่เป็นสหายรักสุดใจ      เพราะความกำหนัดจะเกิดแทนที่ หรือหากเขาทุกข์อยู่ ตัวเราก็จะกลับทุกข์ใจตาม
 • บุคคลที่มีใจปานกลางต่อกัน    เพราะย่อมลำบากใจ
 • บุคคลที่จองเวรกัน                  เพราะเป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองได้มากและนาน
 • บุคคลต่างเพศ เพศตรงข้าม     ราคะย่อมเกิด สเน่หาจึงอาจเข้ามาแทนที่เมตตาได้
 • บุคคลที่ตายแล้ว                     เราอาจละห้อยอาลัยหาสิ่งที่กลับคืนมาไม่ได้แล้ว

               "เมื่อเริ่มต้นแผ่เมตตา ก็แผ่ให้บุคคลที่จองเวรต่อกัน เป็นลำดับแรก จะไม่สามารถทำได้สำเร็จ เพราะปฏิฆะหรือความขัดเคืองใจกลับจะเกิดแทนที่ หรือแผ่ให้สหายผู้เป็นที่รักสูงสุด เช่น สามี ภรรยา ความกำหนัดจะเกิดแทนที่หรือหากเขากำลังมีทุกข์อยู่ ตัวเราเองก็จะกลับทุกข์ใจตาม ครั้นจะแผ่ให้บุคคลที่ใจปานกลางแก่กัน หรือคนที่ไม่เป็นที่รัก นำมาตั้งไว้ในฐานเป็นที่รักจนนึกแผ่เมตตาให้เป็นลำดับแรก ก็ย่อมลำบากใจ ส่วนเพศตรงข้าม เมื่อแผ่เมตตาโดยเจาะจงให้เป็นลำดับแรก ราคะย่อมเกิด สเน่หาจึงอาจเข้ามาแทนที่เมตตาได้ และผู้ที่ตายแล้ว ท่านไม่ให้แผ่เมตตาให้ (ในลำดับแรก) เลยทีเดียวค่ะ เพราะเราอาจ (เศร้าหมอง) ละห้อยอาลัยหาสิ่งที่กลับคืนมาไม่ได้แล้ว"

อันที่จริง เมตตา เราอบรมได้ทั้งวัน ยิ่งมากยิ่งดี

การเจริญเมตตาในผู้ที่จองเวรแก่กันท่านก็ให้พิจารณาให้มาก เพราะเป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองได้มากและนาน

เริ่มจากตั้งเมตตาในตนก่อน 

 • หากเราตั้งเมตตาในตน ทำเมตตาที่ตั้งไว้ให้เจริญขึ้น
 • ก็จะเข้าใจสภาวะที่แท้ ว่าที่จองเวรกันนั้น เป็นเพราะอะไร
 • แล้วจะเข้าใจถึงสภาพของทุกคน
 • จนวางใจเป็นกลางได้ในที่สุด

                        "
ว่าเขา (รวมทั้งเรา) มีความเห็น มีความเป็นอยู่ มีความตั้งมั่นของใจ มีปัญญาเท่าใด ก็แสดงออกเท่านั้น
ควบคุมใจตนได้เพียงเท่านั้น

การที่เราผิดหวัง อึดอัด กับการที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้หรือแสดงกิริยา วาจา กระทบถึงเรา

 • เป็นความเห็นผิดของตัวเราเอง ที่ 
  • เห็นกิเลสตน (ความอึดอัด ขัดข้อง จัดเข้ากับกิเลสประเภทโทสะ เป็นปัจจัยให้เกิดความอยากในทางต่างๆ เช่น ความอยากให้เขาทำบางอย่างอันเป็นภวตัณหา หรือ ไม่อยากให้เขาทำบางอย่างอันเป็นวิภวตัณหา) 
  • เป็นกิเลสคนอื่น (เช่นการยอมให้โมหะ ราคะ ครอบงำจิต จนเป็นปัจจัยให้เกิดความเห็น ความต้องการไปต่างๆ จนร้อนรุ่มใจ กระทั่งก้าวล่วงออกทางดาน วาจาจนกระทบถึงผู้อื่น)
  • หรือเห็นแต่กิเลสคนอื่น ไม่เห็นกิเลสตน

                        "

 

"เมตตาที่แท้ หากอบรมถูกวิธี จึงเป็นที่มาของศีล ขันติ ปัญญารู้เห็นด้วยใจที่วางเป็นกลางหรืออุเบกขา

บุคคลจึงควรรู้ถึงวิธีการอบรมให้เกิด ให้เจริญ โดยไม่มีอกุศลเข้าแทรกแซง

เพื่อความสุขในปัจจุบัน สร้างให้กุศลธรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้เติบโตไปโดยไม่กลับกลายเป็นโทษ

เป็นไปตามแนวทางของพุทธศาสนา

จนกว่าเราผู้อบรมตนด้วยเมตตา จะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงสืบต่อไป" 

 

จบ.


การสนทนาตามหลัง

แผ่เมตตา ยังไง ไม่สำเร็จ 

นิกุล:

โกธะ ปฏิฆะ และกำหนัดราคะ ฯลฯ ล้วนขัดขวางเมตตาได้ทั้งนั้นเลยนะคะ
ต้องตั้งมั่นในกุศลมูลทั้งหลาย เริ่มจากเมตตาตนก่อน ต้องฝึกจิตให้พอรู้ว่า "นี้ทุกข์ นี้สุข" แล้วค่อยๆ ฝึกไป
... กว่าจะเกิดเป็นเมตตาบารมี-ไม่ง่ายเลย

ณัฐรดา:

เราคุ้นกับคำว่าเมตตากันมากค่ะ แต่บางมีเราก็เข้าใจผิด คิดว่าเราอบรมเมตตาแล้ว มีเมตตาแล้ว
ซึ่งในความเป็นจริง เราอาจมีเมตตาแค่ในความคิดเข้าข้างตนเท่านั้น

หาก
เราอยากให้คนอื่นมีสุข แต่ไม่แสดงออก ไม่มีการกระทำคือขวนขวายช่วย ก็คือ คิดว่าน่าเมตตาแต่ยังไม่ใช่เมตตาแท้จริง
หรือ 
เรามีเรื่องราวกับใครสักคน เราบอกใครๆว่า อภัยให้เขาไปแล้ว แผ่เมตตาให้ไปแล้ว แต่กลับพูดถึง เล่าถึง ด้วยความโกรธ
อย่างนี้ก็ไม่ใช่เมตตาที่แท้ เรายังผูกโกรธอยู่ เพียงแต่เราไม่รู้ความรู้สึกที่แท้จริงของตน

หรือว่า 
แม้จะอยากให้ตนหายโกรธ แต่เพราะยังยึดมั่นในสิ่งทีตนสูญเสียไป ความต้องการที่ไม่สมหวัง ความสำคัญตนว่าคู่ควรกับสิ่งนั้นๆ และไม่เห็นโทษของการยึด โทษของการยอมปล่อยใจตนให้คุ้นชินกับธรรมอันเป็นอกุศล ก็อาจทำให้ไม่สามารถอบรมเมตตาให้สำเร็จได้

การอบรมเมตตา จึงไม่ใช่ง่ายๆ จริงอย่างที่ได้ฝากความเห็นไว้เลยค่ะ

 


 
ภาพโดย ปิยสีโลภิกขุ - พระภูวดล ปิยสีโล 

 

บันทึกแนบท้าย

ความรู้สึกทุกข์สุขและสาเหตุแท้ๆ ของมันแต่ละครั้งแต่ละหน 

นั่นเราหลอกตัวเองด้วยความไม่รู้ตัวหรือเปล่า? เข้าใจตัวเองผิดไปหรือไม่?
ไหนความเห็นถูก? ไหนความเห็นผิด?

นิกุลเคยเห็นการแจกแจงอารมณ์ กิเลสที่ครูบาลีสอนกัน
แจกแจงยิบย่อย มีทั้งขั้นหยาบระดับปุถุชน จนถึงขั้นละเอียดระดับพระสงฆ์
ไม่ง่ายเลย กว่าจะเรียนรู้จบ (ชักโลภแล้ว)

 

"โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า" พระพยอม กลฺยาโณ แห่ง วัดสวนแก้ว เคยสอนอยู่เสมอ

นึกได้แล้วค่ะ เมื่อสัก 2-3 ปี ก่อนจะมาเขียนบล็อกที่โอเค นิกุลเคยโมโหขาดสติทำร้ายร่างกายคนอื่นจนเจ็บ

ครั้งนั้น นิกุลตั้งใจจะผลักแผ่นหินแกรนิตแกะสลัก 40x40 ซ.ม. ที่เขาทำแตกเป็นสองชิ้นให้ล้มไปเฉียดเท้าเขา แต่หินสองชิ้นมันแตกอยู่มันย่อมไม่ล้มดังใจคิด มีชิ้นหนึ่งไปโดนหลังเท้าเขาเข้าจริงๆ ซึ่งยิ่งทำให้นิกุลเสียใจเพราะเคยนึกเมตตาเขามาตลอด พอทบทวนดูใจตัวเองถึงได้รู้ว่า ตอนขาดสติ ความคิดที่ว่า "เธอเป็นใคร ฉันเป็นใคร มาทำกับฉันอย่างนี้ได้ไง" และ "ฉันจะทำให้เธอเจ็บบ้าง" พรูขึ้นมาเพียงเสี้ยววินาทีเลยนะคะ ไอ้อย่างหลังนั่นน่ากลัวมาก อารมณ์โกรธตอนนั้นน่ากลัวที่สุด จากท่าทีบุคลิกที่นิกุลสู้อดทนฝึกตนเก็บอารมณ์ให้นิ่งมานานหลายสิบปี มันไม่นิ่งจริง! ที่เคยคิดว่ามีเมตตาต่อผู้อื่น-มันยังไม่ใช่! มันยังมีภูเขาไฟใต้น้ำ มันยังมีฝุ่นอยู่ใต้พรมจริงๆ

"ถ้าเรามีใจเมตตาจริงเราต้องไม่ทำร้ายเขาสิ!"

นิกุลนึกกลัวใจตัวเอง อย่างไม่เคยกลัวมาก่อน 

จิตสำนึก, จิตใต้สำนึก หรือสมองส่วนไหนมันสั่งมือนิกุลให้ผลักก้อนหินนั่น? 

หรือ Amygdala Hi-jack? หรือสัญชาตญาณดิบ?

 
ภาพโดย ปิยสีโลภิกขุ - พระภูวดล ปิยสีโล 
 

เรื่องน่าขยะแขยงของอารมณ์โกรธครั้งนั้น นิกุลมักหวนคิดขึ้นมาบ่อยๆ แต่ก็มักเผลอลืมไปเสมอ
ซึ่งนั่นเตือนว่า ตนนั้นยังก้าวเดินเตาะแตะเปะปะ ยังเป็นแค่เด็กน้อยในโลกแห่งปัญญา

และเมื่อได้อ่านเรื่อง แผ่เมตตา ยังไง ไม่สำเร็จ พาให้สรุปได้ชัดเจนขึ้นอีกว่า

ต้องรู้ตัวให้ได้จริงๆ เราถึงจะควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยของทางแห่งกุศลได้
...
ถ้าไม่รู้ตัวให้ถูก ไม่ทำตัวให้เป็น แผ่เมตตายังไงก็ไม่สำเร็จ

เพราะเรายังหลงทาง วนเวียนอยู่ในความเห็นผิด และมีมานะถือตัวผิดๆ (โมหะ-ทิฐิ-มานะ)
นึกเมตตา อย่างไรมันก็ยังไม่ใช่ของจริง

แค่คิด ไม่ได้แล้ว.

 

.... ขอบคุณนะคะ.

นิกุล, 26/5/2559

 


 
ภาพโดย ปิยสีโลภิกขุ - พระภูวดล ปิยสีโล
 

ภาคผนวก - การแผ่เมตตา


ตั้งจิต อุทิศบุญ ส่งไปให้ไฟศาล
แล้วสวด ทั้งบาลี และคำแปล

ให้ตนเองอะหัง สุหิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิทุกโข โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรภัย

อะพยาปัดชา โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาท

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญจากนั้นต่อด้วย

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข 

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข 

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุสุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข 

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุสุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข 

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุสัพเพ เปตา 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข 

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุสัพเพเวรี 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข 

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพ สัตตา 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ


จากนั้นต่อด้วยแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 

 

เรื่องของเมตตา โดย คุณณัฐรดา ค่ะ


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ni_gul วันที่ : 24/06/2016 เวลา : 21.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

อานิสงส์ของการเจริญเมตตา ๑๑ ประการ
( อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เมตตาสูตร)

๑. หลับเป็นสุข คือ หลับสบาย หลับสนิท

๒. ตื่นเป็นสุข คือ เมื่อตื่นขึ้นมาก็สบายตัว สบายใจ หายอ่อนเพลีย ไม่มีอาการง่วงติดต่ออีก

๓. ไม่ฝันร้าย คือ จะไม่ฝันเห็นสิ่งเลวร้ายทำให้สะดุ้งตื่นกลางคัน หรือไม่ฝันหวาดเสียวต่าง ๆ

๔. เป็นที่รักของคนทั่วไป คือ จะเป็นคนมีเสน่ห์ ไปที่ใดก็ปราศจากศรัตรูผู้คิดร้าย แม้ผู้ไม่ชอบใจก็จะกลับมาชอบได้

๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั่วไป คือ แม้สัตว์ต่าง ๆ ก็รักผู้แผ่เมตตา ไม่ขบกัด ไม่ทำร้าย ทำให้ปลอดภัยจากเขี้ยวงาทุกชนิด

๖. เทวดารักษาคุ้มครอง คือ จะเดินทางไปไหนมาไหนเทวดาจะคุ้มครองให้ความปลอดภัยตลอดเวลา จะไม่ประสบอุปัทวภัยต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

๗.ไฟ ศาสตรา ยาพิษ ไม่แผ้วพาน คือ สิ่งเหล่านี้จะทำอันตรายมิได้ จะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้

๘. จิตเป็นสมาธิเร็ว คือ ผู้แผ่เมตตาเป็นประจำ ถ้าทำสมาธิ จิตจะสงบนิ่งได้เร็ว หรือจะอ่านหนังสือ จะทำงานอันใดก็ตาม จิตจะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมตั้งใจได้เร็ว ทำงานนั้นสำเร็จสมประสงค์

๙. หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใส คือ ผู้มีเมตตาจิตเป็นประจำ หน้าตาและผิวพรรณจะมีน้ำมีนวลมีเสน่ห์เรียก ความสนใจได้ จะดูอิ่มเอิบตลอดเวลา แม้จะมีอายุมาก แม้รูปร่างจะไม่สวยงาม แม้จะไม่ได้รับการแต่งเติมด้วย เครื่องสำอางใด ๆ หน้าตาผิวพรรณก็ผ่องใสน่าดูน่าชมได้เสมอ

๑๐. ไม่หลงเวลาตาย คือ เวลาใกล้ตาย จะไม่หลงเพ้อ ละเมอ หรือโวยวายอย่างนั้นอย่างนี้ หรือไม่ดิ้นทุรนทุรายเป็นที่น่าเวทนาของผู้พบเห็น จะสิ้นใจอย่างสงบเหมือนนอนหลับไป ฉะนั้น

๑๑.เมื่อไม่อาจบรรลุธรรมชั้นสูง ย่อมเข้าถึงพรหมโลก คือ ผู้มีเมตตาจิตเป็นประจำ แม้ไม่ได้บรรลุธรรมชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้ ก็ย่อมจะไปบังเกิดในพรหมโลกอันเป็นที่เกิดของผู้ได้ฌาน

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ni_gul วันที่ : 20/06/2016 เวลา : 22.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

Jonathan Zittrain: The Web as random acts of kindness
https://www.youtube.com/watch?v=P65XdTlk4vA

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ni_gul วันที่ : 30/05/2016 เวลา : 18.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

การซื้อขายความเกลียดชังหรือน่าอับอายทางโซเชียล ทุกคลิกที่มากขึ้นอาจเร่งให้คนๆ หนึ่งต้องหลุดไปจากสังคม หรือถึงกับฆ่าตัวตายไป ...แต่ความเมตตาช่วยได้
ฟังช่วงคอลัมนิสต์รายการเจาะใจ คุณสรกล (หนุ่มเมืองจันท์)
https://www.youtube.com/watch?v=j_3FlEYWB3U

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ni_gul วันที่ : 30/05/2016 เวลา : 10.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

เราต้องรู้จักตัวเอง
ฝึกสมอง เหมือนฝึกกาย ... ต้องทำเพื่อเปลี่ยนทีละน้อย ค่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ
"คนเราไม่มีใครอยากทำร้ายคนอื่นถ้าไม่รู้สึกว่าตัวเขาเองกำลังถูกทำร้าย"
สุดท้ายเมื่อเข้าใจต้วเอง ก็จะกลายเป็นเมตตา

ลองฟังคลิปนี้กัน

เจาะลึกความลับจิตใจมนุษย์ - รายการ Believe สัมภาษณ์ "ขุนเขา" ทางช่อง True
https://www.youtube.com/watch?v=A7oTQDTkALw

ความคิดเห็นที่ 9 ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 27/05/2016 เวลา : 12.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

"โทสะ" เป็นเรื่องที่ต้องฝึกการควบคุมอยู่ตลอดครับ ทุกวันนี้ขับรถยังมีอยู่ตลอด แต่ก็ลดลงกว่าเดิมแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 8 ni_gul , february26 ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ณัฐรดา วันที่ : 27/05/2016 เวลา : 09.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

"สมองส่วน "อมิกดาลา" มันขโมยสั่งกายเราได้อัตโนมัติ เหลือเชื่อจริงๆค่ะ ...
เพราะเคยเจอมากับตัว จึงกลัวสมองและจิตใจตัวเองค่ะ "

กลัวเหมือนกันเลยค่ะ

พอรู้ตัวว่าคิดไม่ดีขึ้นมาทีไร ก็นึกถึงความเหนื่อยยากในการประคองขันธ์ให้รู้เห็นว่าที่เป็น เป็นไปโดยธรรมชาติ เป็นธรรมดา เป็นเพียงสภาวะ ที่ตนยังทำไม่ได้เพราะยังมีความเห็นว่าเป็นตนอยู่แทบทุกทีค่ะ

และก็ชวนให้นึกถึงที่ตรัสว่า ขันธ์เป็นภาระหนักแล แทบทุกทีอีกเหมือนกันค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ni_gul วันที่ : 26/05/2016 เวลา : 17.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

"นายยั้งคิด" คะ "ขอให้สุขกาย สุขใจ ไร้ทุกข์ทั่วกันครับ"
... ค่ะ หวังดังว่า เช่นกัน

ความคิดเห็นที่ 6 ณัฐรดา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ni_gul วันที่ : 26/05/2016 เวลา : 17.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

คุณณัฐรดาคะ
.... ถ้าเคยระงับอารมณ์ไม่อยู่ เราจะเข้าใจคนอื่นค่ะ
...ผู้ร้ายหลายคนทำผิดเพราะลุแก่โทสะ...น่าเห็นใจมาก
...ตอนลุแก่โทสะ ถ้าไม่เคยฝึกจิต เราคุมสติไม่ได้จริงๆ นะคะ
สมองส่วน "อมิกดาลา" มันขโมยสั่งกายเราได้อัตโนมัติ เหลือเชื่อจริงๆค่ะ ...
เพราะเคยเจอมากับตัว จึงกลัวสมองและจิตใจตัวเองค่ะ

"เพราะเรายังไม่เจอโจทย์ยาก เราจึงยังระงับได้"
แต่... ดีพอแล้วหรือ แล้วถ้าเจอโจทย์ยากเราจะรับมืออย่างไร?

ตอนนี้นิกุลแค่เลี่ยงหลบมัน ยังไม่นับว่าดีพอ ยังต้องพัฒนาอยู่ทุกวันค่ะ ... ก็อาศัย "กัลยาณมิตร" ด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 5 ณัฐรดา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ni_gul วันที่ : 26/05/2016 เวลา : 17.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

jj คะ ความตั้งใจระงับความโกรธ ... ทำได้ แต่ปุถุชนนั้น มีโอกาสหลุดได้
... เราต้องฝึกอย่างหนัก เพราะเรายังไม่เจอโจทย์ยาก เราจึงยังระงับได้
ใครที่รู้ว่าเบียดเบียนตัวเองคืออะไร ย่อมไม่อยากเบียดเบียนตัวเอง ทั้งนั้นนะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 ณัฐรดา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ni_gul วันที่ : 26/05/2016 เวลา : 17.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

... ตอบโจทย์ : "สัจธรรม" ศรัทธา ธรรมะ "พระฝรั่ง" พระชยสาโรภิกขุ (15 เม.ย. 59)
https://www.youtube.com/watch?v=6L691DvDp9w

คนเรามีความทุกข์ มีความเศร้าหมอง และอยากพ้นจากความเศร้าหมอง เป็นธรรมดา

พุทธศาสนามีหลักปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์นั้นได้ คือ มรรคมีองค์แปด

หลักใหญ่ๆ คือ ปฏิบัติ - สัมมาวายามะ (เวลา 5:35)

1- พยายามป้องกันสิ่งเศร้าหมอง ที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้นได้
2- เมื่อสิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นแล้ว ก็มีความเพียรที่จะระงับสิ่งเศร้าหมองนั้นได้
3- เพียรปลูกฝังสิ่งดีงามที่ยังไม่มีในตัวเรา
4- ต้อง ดูแล รักษา และพัฒนาสิ่งดีงาม ที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ปฏิบัติในรูปแบบอย่างเดียว ยังไม่พอ

ยังต้องมีความเพียรในชีวิตประจำวัน การเจริญสติ การทำคุณงามความดี แล้วแต่ความเหมาะสม แล้วแต่เหตุการณ์สถานการณ์จะอำนวย


การแข่งขัน - การทำงานเป็นทีม

ท่านสอนไม่ให้เรามองอะไรแบบยึดความเห็นใดความเห็นหนึ่งแต่อย่างเดียว เราอาจเห็นเป็นอย่างอื่นได้อีก เราต้องหา ต้องรู้จักหยุด และหาโอกาสทบทวนหาความสุข เท่าที่จะหาได้ จิตใจจะรู้สึกปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้น ตามแต่เวลาจะอำนวย

ความคิดเห็นที่ 3 february26 , ณัฐรดา ถูกใจสิ่งนี้ (2)
นายยั้งคิด วันที่ : 26/05/2016 เวลา : 16.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ขอให้สุขกาย สุขใจ ไร้ทุกข์ทั่วกันครับ

ความคิดเห็นที่ 2 นายยั้งคิด , ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ณัฐรดา วันที่ : 26/05/2016 เวลา : 14.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

กราบขอบพระคุณคุณนิกุลมากค่ะ ที่นำสิ่งที่บันทึกไว้มาขยายความต่อ อยากเรียนว่า เอนทรี่นี้นำกำลังใจมาให้เป็นอย่างมากค่ะ

อีกทั้งขอกราบอนุโมทนากับความเจริญของคุณนิกุลด้วยค่ะ เพราะพระพุทธเจ้ามักตรัสกับผู้ประกาศความผิดและตั้งใจจะไม่ทำซ้ำว่า การที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษ กระทำคืนตามธรรม ถึงความสำรวมระวังต่อไป นี้ เป็นความเจริญในอริยวินัย

และขอกราบขอบพระคุณ ที่คุณนิกุลทำให้ได้สัมผัสถึงบุญที่เกิดจากอนุโมทนาในกรรมดีที่คุณนิกุลทำแล้ว ที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่อ่านซ้ำ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ขอบพระคุณจริงๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 february26 , ณัฐรดา และอีก 2 คนถูกใจสิ่งนี้ (4)
nitimada วันที่ : 26/05/2016 เวลา : 14.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nitimada
jj-ntmd

บ่ายแก่ๆ ชีววารสวัสดิ์ค่ะ

เมตตาธรรมค้ำจุนโลกา
คนเรา ลองว่า มีเมตตาเสียแล้ว อะไรๆ ที่ตามมา ก็จะดีทั้งนั้น เพราะเมตตา แล้วก็จะเอ็นดู

jj พยายามสงบรำงับความโกรธให้น้อยลง แต่เรื่องมิดีนี้หนอ กำจัดยากเสียจริง

แถมบางที ก็ไม่เมตตาตนเอง เบียนตนเองโดยแท้ ขนาดนั่งโงกหน้าคอม.ก็มีค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน