• forgive
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-08
  • จำนวนเรื่อง : 1003
  • จำนวนผู้ชม : 1040663
  • ส่ง msg :
  • โหวต 319 คน
ทูแคร์
คำว่า 'to care' เป็นที่รวมของคำอีกสองคำคือ 'careful' ซึ่งมีความหมายทางด้านสติและการระมัดระวัง กับ 'caring' ซึ่งมีความหมายทางด้านความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2550
Posted by forgive , ผู้อ่าน : 1193 , 12:54:48 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

title.gif picture by Mblog_2007

โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน

โดย : เจือจันทน์ อัชพรรณ ( มิสโจ )

         ต้นฉบับดั้งเดิมของหนังสือนี้เป็นภาษาจีนโบราณสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.๑๓๖๘-๑๖๔๔ หรือ พ.ศ.๑๙๑๑-๒๑๘๗) ท่านผู้นิพนธ์มีนามว่า “เหลี่ยวฝาน” (สังเกตจากที่ท่านเล่าให้ลูกฟัง ท่านคงเกิดในราว ค.ศ.๑๕๔๙ หรือ พ.ศ.๒๐๙๒ ท่านเขียนหนังสือนี้เมื่ออายุ ๖๙ ปี หนังสือนี้จึงมีอายุประมาณ ๓๖๓ ปี)

        แรกเริ่มเดิมที ท่านมีนามว่า ‘เอวี๋ยนเสวียห่าย’ ท่านเป็นขุนนางจีนในแผ่นดินหมิง ก่อนที่จะได้เข้ารับราชการ ท่านได้พบพระเถระที่ทรงคุณวิเศษท่านหนึ่ง ได้สอนให้ท่านเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ท่านเหลี่ยวฝานจึงตั้งปณิธานที่จะหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนให้ได้ โดยพัฒนาตนเองด้วยวิธีของพระผู้มีพระภาค คือการปฏิบัติอย่างจริงจังในศีล สมาธิและปัญญา แล้วเปลี่ยนชื่อตนเองเสียใหม่ว่า ‘เหลี่ยวฝาน’ซึ่งมีความหมาย ตรงตามปณิธานที่ตั้งไว้

        เมื่อการปฏิวัติราชวงศ์แมนจูของท่านซุนยัดเซ็นผ่านไปได้ ๓๐ ปี พ.ศ.๒๔๘๕ เป็นขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกได้ไหลหลั่งเข้ามาท่วมท้นวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนอย่างน่ากลัว นักปราชญ์ชาวพุทธจีนท่านหนึ่ง มีนามว่า “ฮหวางจื้อห่าย” ท่านเห็นว่า หนังสือของท่านเหลี่ยวฝานนี้มีคุณค่าต่อชีวิตของท่านอย่างล้นเหลือ จึงใคร่จะให้อนุชนรุ่นต่อๆไปได้ศึกษา และถือเป็นแบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อย่างทั่วถึง เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตก เพื่ออนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม ความดีงาม ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่ต่อไป

         โดยที่ต้นฉบับเป็นหนังสือจีนโบราณ มีความหมายลึกซึ้งยิ่งนัก ยากที่คนรุ่นปัจจุบันจะเข้าถึงอรรถรสได้ทั้งหมด ความจริง‘ท่านฮหวาง’ต้องการอนุรักษ์หนังสือจีนโบราณไว้เพื่อให้ชาติจีนคงอยู่ ถึงกับสอนหนังสือจีนโบราณตั้งแต่ชั้นเล็กๆในโรงเรียนของท่าน ภาษาสมัยใหม่เพียงแต่ใช้ประกอบการอธิบายให้นักเรียนเข้าถึงอรรถรสของหนังสือจีนโบราณยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่มีผู้ขอร้องท่านว่าการอ่านหนังสือที่ดี แต่ไม่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย ทำให้ผู้อ่านขาดความกระตือรือร้น และเมื่อหมดความสนใจเสียแล้วก็ย่อมไม่ได้ผลสมเจตนารมณ์ที่ท่านตั้งไว้ ท่านเห็นด้วย จึงเริ่มเรียบเรียงเสียใหม่เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ พิมพ์ด้วยหนังสือจีนปัจจุบันที่เป็นภาษาพูดของชาวบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่รู้หนังสือเลย เมื่อมีคนอ่านให้ฟังก็จะเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติให้ได้ผลดั่งผู้ที่รู้หนังสือเช่นกัน

         สาธุ นักปราชญ์ที่เข้าถึงพุทธธรรมย่อมไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่เสมอไป ท่านยอมโอนอ่อนตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่มากเป็นที่ตั้ง ข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับประโยชน์นี้เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณท่านฮหวาง มา ณ ที่นี้ด้วย

         เมื่อท่านเรียบเรียงดีแล้ว ก็นำไปขอให้ท่านอาจารย์เจี่ยงเอว๋ยเฉียว ตรวจแก้อีกครั้งหนึ่ง ด้วยความไม่ประมาท เพราะท่านต้องการให้หนังสือนี้ขาดตกบกพร่องน้อยที่สุด

         ท่านอาจารย์เจี่ยง ก็เป็นอีกท่านหนึ่ง ที่ได้รับอิทธิพลอันดีงามจากหนังสือเล่มนี้มากมาย ท่านเขียนเล่าไว้ว่า เมื่อท่านอายุได้ ๑๕-๑๖ ปีนั้น ร่างกายอ่อนแอ มักเจ็บไข้ได้ป่วย ทำให้ขาดเรียนเสมอ ท่านบิดา จึงนำหนังสือนี้มาให้ท่านอ่าน ท่านยิ่งอ่านก็ยิ่งชอบใจ ถึงกับลงมือปฏิบัติตามคำแนะนำในหนังสือทันที โดยทำบัญชี บันทึกความดี ความชั่วของท่านเอง ที่เป็นความนึกคิดและพฤติกรรมในแต่ละวัน โดยไม่เข้าข้างตนเอง จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี บันทึกอย่างละเอียดลออ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางกาย วาจา หรือใจ เมื่อเวลาได้ผ่านไป ๒-๓ ปี ปรากฏว่าความชั่วได้ลดน้อยถอยลง ความดีปรากฏมากขึ้น นิสัยใจร้อน ขี้โกรธก็หายไป จิตใจสงบเยือกเย็นเป็นสุข หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยคุณความดีของหนังสือนี้โดยแท้ ทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนกับแต่ก่อน ท่านอาศัยแนวทางของหนังสือนี้ ดุจเข็มทิศ ดำเนินชีวิตไปได้อย่างสงบสุขราบรื่น ไม่มีอันต้องตกต่ำ เป็นอันธพาล เพราะมิได้ก่ออกุศลกรรมที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งกายและใจแต่อย่างใด ท่านจึงรับตรวจแก้ให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจยิ่ง เพื่อบูชาพระคุณของท่านเหลี่ยวฝาน เพื่อประโยชน์สุขของอนุชนรุ่นหลัง เพื่อความผาสุกของประชาชาติทั้งมวลในโลกนี้

         ในขณะที่หนังสือนี้ออกสู่สายตาของชาวโลกอีกวาระหนึ่ง ไม่ทราบว่าท่านฮหวางอายุเท่าใด แต่ท่านเจี่ยงนั้น อายุ ๗๑ ปี และยังเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ถ้าท่านอายุยืนถึงวันนี้ ก็จะมีอายุ ๑๐๙ ปีแล้ว สำหรับท่านเหลี่ยวฝานนั้น ถ้าท่านมีอายุจนถึงวันนี้ ก็จะมีอายุ ๔๓๒ ปี โดยประมาณ ...อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าท่านทั้งสามจะสถิต ณ ภพใด ข้าพเจ้าผู้อ่อนทั้งคุณและวุฒิ ขอกราบคารวะท่านด้วยความเคารพอย่างสูง และกราบขออนุญาตท่านทางจิต ที่บังอาจคิดถอดความหนังสือนี้เป็นภาษาไทย อีกทั้งสมาคมพุทธธรรมแห่งฮ่องกงด้วย ด้วยกุศลเจตนาของท่านทั้งหลายที่กล่าวนามมานี้ และด้วยแรงกระตุ้นของมิสเตอร์ และมิสซิสโฮ ที่มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกับท่าน เพียงปรารถนาให้พี่น้องชาวไทยได้รู้จักกับหนังสือนี้ มีโอกาสนำไปประพฤติปฏิบัติได้ เพื่อให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม ความดีงาม อันเป็นนิสัยของบรรพชนไทย ที่ได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนา อันชาวไทยรุ่นต่อๆไปควรรับไว้เป็นแบบอย่าง ไม่ใช่ถูกคลื่นแห่งวัฒนธรรมตะวันตกพัดพาไปตามยถากรรม จนคนไทยไม่เป็นตัวของตัวเอง ได้โปรดหยุดทำตัวเป็นฝรั่ง ดึงความเป็นไทยกลับคืนมา ช่วยกันยังความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ อันเป็นที่รักของเราชาวไทยเถิด

         หากการถอดความทั้งหมดนี้ จะมีข้อขาดตกบกพร่องประการใด ขอท่านได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้า ผู้รู้น้อยด้วยเถิด จักเป็นพระคุณ...

คัดลอกจาก http://www.baanjomyut.com/pratripidok/owad4/index.html

*****

       ข้าพเจ้าได้รับแจกเทป ‘โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน’ มาสี่ม้วน จัดทำโดยศิษย์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งแจกจ่ายฟรีเพื่อเป็นการกุศล ให้เสียงโดย 'คุณ กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา' เคยออกรายการ 'เพื่อนรัตติกาล' ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2524    

   

       ข้าพเจ้ารับฟังรวดเดียวจบด้วยความสนใจยิ่ง เนื่องจากคำสอนของท่านเหลี่ยวฝาน เป็นหลักคำสอนที่ตรงตามหลักพระพุทธศาสนา และสามารถปฏิบัติตามได้ไม่ยากนัก เพียงแต่มีความตั้งใจจริงที่จะทำความดีเท่านั้น ข้าพเจ้าจึงกราบขออนุญาตท่านทางจิต ในการที่จะนำโอวาทของท่านมาเผยแพร่ในที่แห่งนี้ ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยส่วนรวม ไม่มากก็น้อย   

    

        คุณกุลชาติ ได้ให้ข้อคิดที่ดีไว้ในตอนท้ายของเทปม้วนที่ 4 ด้วยว่า "หากคุณธรรมความดีมีเปี่ยมล้นในทุกหัวใจของทุกผู้คนแล้วไซร้ เมื่อนั้นสังคมก็จะเจริญ มีสันติ ชีวิตก็จะสงบสุข" "ขอให้คุณธรรมความดีเบ่งบานและจีรังในหัวใจท่านทั้งหลาย ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ".

ขอขอบพระคุณ ...
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
pimahn วันที่ : 17/01/2008 เวลา : 14.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

ยังไม่เคยอ่าน กำลังจะติดตามอยู่

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ก้อนหินรำพัน วันที่ : 28/09/2007 เวลา : 16.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/LOSTGEO

เคยอ่านครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
star612 วันที่ : 28/09/2007 เวลา : 14.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/star612

ชอบมากครับ....

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2007 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

[ Add to my favorite ] [ X ]