• forgive
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-08
  • จำนวนเรื่อง : 1003
  • จำนวนผู้ชม : 1015041
  • ส่ง msg :
  • โหวต 319 คน
ทูแคร์
คำว่า 'to care' เป็นที่รวมของคำอีกสองคำคือ 'careful' ซึ่งมีความหมายทางด้านสติและการระมัดระวัง กับ 'caring' ซึ่งมีความหมายทางด้านความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by forgive , ผู้อ่าน : 3269 , 10:23:34 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 โครงการตวันธรรม

การบรรยายธรรม เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.

ห้องสุรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น ๑๐ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา

บริการอาหารว่าง ชา-กาแฟ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่โรงแรมตวันนา โทร. ๐๒-๒๓๖ ๐๓๖๑

img91/3560/29021654ay2.png

มกราคม

วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๒)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

      

ภาคธรรมบรรยาย “สวัสดีปีใหม่ สุขใจทั่วกัน”

โดย                   พระธรรมโกศาจารย์

                        เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

     

วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๓)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ชีวิตไม่ติดกรรม”

โดย                   แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์วรธรรม

                        วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

กุมภาพันธ์

วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๔)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ลืมความหลัง ตั้งต้นใหม่”

โดย                   พระราชธรรมวาที

                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๕)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ธรรมสมบัติ”

โดย                   พระอธิการสนอง กตปุญฺโญ

                        เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน

มีนาคม

วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๖)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “คนดลใจ”

โดย                   พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

                        ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย

วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๗)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ยามสิ้นหวัง อย่าท้อแท้ มีธรรมะไว้คอยแก้”

โดย                   พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ

                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เมษายน

วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๘)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย His Holiness Phakchok Rinpoche

                        Ka-Nying Shedrub Ling Monastery

                        เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล

                       (แปลคำบรรยายธรรมเป็นภาษาไทย)

  

*** ๑๗ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ ฟังการปฏิบัติตน ๗ ประการแห่งพระโพธิสัตว์ – สมเด็จพักชก ริมโปเช จากเนปาล สำรองที่นั่งด่วน รับเพียง ๑๒๐ คน ***

   

พฤษภาคม

วันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๙)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร       

ภาคธรรมบรรยาย “อัญมณีชิวิต”

โดย                   พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมโม

                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร     

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๐)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ธรรมะคือธรรมชาติ”

โดย                   พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร)

                        เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม

มิถุนายน

วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๑)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “รวย สวย (หล่อ) ฉลาด”

โดย                   พระครูอุดมธรรมวาที

                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๒)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “เหตุสมควรโกรธ ไม่มีในโลก”

โดย                   พระอาจารย์มิตสุโอะ คเวสโก

                        เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม

กรกฎาคม

วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๓)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ชีวิตงดงามด้วยขันติธรรม”

โดย                   พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล

                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๔)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ความงามของสตรีในพระไตรปิฎก”

โดย                   ภิกษุณีธัมมนันทา

                        เจ้าอาวาสวัตรทรงธรรมกัลยาณี จ.นครปฐม

สิงหาคม

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๕)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “คุยภาษาคน”

โดย                   พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ

                       อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๖)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ตถาคตเป็นเพียงผู้บอก จะถึงที่หมายต้องเดินเอาเอง”

โดย                   พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิพโล

                        เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง

  

กันยายน

วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๗)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “บวชกาย บวชใจ บวชนอกวัด”

โดย                   พระศรีญาณโสภณ

                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๘)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “การแก้ปัญหาตามทัศนะพุทธธรรม”

โดย                   พระมหาทวีป กตปัญโญ

                        ประธานสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข

ตุลาคม

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๙)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “เมื่อหยุดคิด ชีวิตก็พลิกผัน”

โดย                   พระอาจารย์วิเชียร วชิรปัญโญ

   

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๗๐)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “คิดทำอย่าคิดทิ้ง”

โดย                   พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล

   

พฤศจิกายน

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๗๑)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “กรรมฐานในบ้านสำหรับฆราวาส”

โดย                   พระราชปัญญารังษี

                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชญาติการาม

   

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๗๒)

โครงการตวันธรรมนำสัญจรชม ๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์

ณ วัดโพธิ์ ท่าเตียน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สำรองที่นั่งภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ที่ ๐๒-๒๓๖ ๐๓๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น.

รับจำนวนจำกัด

   

ธันวาคม

วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๗๓)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ชีวิตผ่องใส ที่ใครๆ ต้องการ”

โดย                   แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

                        เสถียรธรรมสถาน
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
forgive วันที่ : 18/02/2009 เวลา : 11.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
Forgive others and you will be forgiven.

สาธุค่ะคุณป้าอัก...

ป้าอักนอนดึกตื่นเช้า
รักษาสุขภาพด้วยนะคร๊า...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 18/02/2009 เวลา : 11.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สาธุค่ะเพิ่งกลับจากไปทำบุญมาค่ะ
นำข้าวมันไก่+สาลี่รสลูกตาล+น้ำอ้อย+ส้มจีนไร้เมล็ด
ไปถวายเพลพระที่เข้าปฏิบัติกรรมฐาน
แม่ชีและอุบาสิกาที่ปฏิบัติกรรมฐาน
รวมทั้งผู้ทำงานอยู่ในสถานปฏิบัติด้วย
และถวายปัจจัยเป็นค่าข้าวต้มเช้าพรุ่งนี้ด้วย
เนื่องในวันครบรอบ ๑๙ ปีที่พ่อเสียชีวิต
นำบุญทั้งหมดมาฝากคุณป้าอภัยค่ะ
สาธุ สาธุ สาธุ
นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

[ Add to my favorite ] [ X ]