• forgive
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-08
  • จำนวนเรื่อง : 1003
  • จำนวนผู้ชม : 1014674
  • ส่ง msg :
  • โหวต 319 คน
ทูแคร์
คำว่า 'to care' เป็นที่รวมของคำอีกสองคำคือ 'careful' ซึ่งมีความหมายทางด้านสติและการระมัดระวัง กับ 'caring' ซึ่งมีความหมายทางด้านความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2553
Posted by forgive , ผู้อ่าน : 6535 , 17:15:34 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

   

   

    

วัดพระธาตุผาแก้วได้จัดตารางการปฏิบัติสำหรับผู้สนใจ โดยจะจัดทุกเดือน ระยะเวลา ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๔ (เว้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔เดือนละ ๒ ครั้ง รวม ๒๔ ครั้ง โดยแบ่งเป็น... 

 

   

       

หลักสูตร อยู่กับรู้ ระยะเวลา ๔ วัน สำหรับบุคคลทั่วไป รับกลุ่มละ ๑๐๐ คน

หลักสูตรการปฏิบัติธรรมนี้จัดขึ้น เพื่อความสะดวกในการเดินทางเป็นหมู่คณะของผู้ปฏิบัติธรรม และสะดวกต่อการสอนของครูบาอาจารย์

ในหลักสูตรอาจจะไม่มีการสอนพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นผู้ปฏิบัติทุกท่านควรมีความรู้พื้นฐานในหัวข้อธรรมะในพระพุทธศาสนามาบ้าง และควรศึกษาคำสอนของหลวงพ่ออำนาจมาก่อนแล้ว เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และหมู่คณะโดยรวม

ในหลักสูตรนี้มีทั้งการปฏิบัติตามรูปแบบ เช่นการเดินจงกรม นั่งสมาธิ และอาจมีการทำกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลืองานของวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมการเจริญสติผ่านการทำงานในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรนี้จะมีอาสาสมัครมาช่วยเป็นผู้ประสานงานในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยอาสาสมัครอาจจะช่วยแนะนำท่านได้บ่างผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านพึงระลึกว่าอาสาสมัครทุกท่านไม่ได้มาทำหน้าที่สอน แต่เป็นเพื่อนสหธรรมิกผู้ร่วมปฏิบัติเช่นเดียวกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1.     บุคคลทั่วไป ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เป็นปกติ ปราศจากความเจ็บไข้ที่ต้อง

            ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

2.     มีพื้นฐานด้านธรรมะและการปฏิบัติมาบ้าง

3.     ผู้ปฏิบัติต้องถือศีล ๘ (ถ้ามีปัญหาสุขภาพ มีอาหารแห้งให้สำหรับมื้อเย็น) และปฏิบัติตามระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด

4.     สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร

ตารางปฏิบัติธรรมรายเดือน

     ·         หลักสูตร อยู่กับรู้ รุ่นที่ 2 วันที่ 7-10 มกราคม 2554 (เต็มแล้ว)

·         หลักสูตร อยู่กับรู้ รุ่นที่ 3 วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2554 (เต็มแล้ว)

·         หลักสูตร อยู่กับรู้ รุ่นที่ 4 วันที่ 26-29 มีนาคม 2554 (รับ 100 ท่าน) 

·         หลักสูตร อยู่กับรู้ รุ่นที่ 5 วันที่ 23-26 เมษายน 2554 (รับ 100 ท่าน) 

·         หลักสูตร อยู่กับรู้ รุ่นที่ 6 วันที่ 18-21 มิถุนายน 2554 (รับ 100 ท่าน) 

·         หลักสูตร อยู่กับรู้ รุ่นที่ 7 วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2554 (รับ 100 ท่าน) 

·         หลักสูตร อยู่กับรู้ รุ่นที่ 8 วันที่ 27-30 สิงหาคม 2554 (รับ 100 ท่าน) 

·         หลักสูตร อยู่กับรู้ รุ่นที่ 9 วันที่ 24-27 กันยายน 2554 (รับ 100 ท่าน) 

·         หลักสูตร อยู่กับรู้ รุ่นที่ 10 วันที่ 8-11 ตุลาคม 2554 (รับ 100 ท่าน) 

·         หลักสูตร อยู่กับรู้ รุ่นที่ 11 วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2554 (รับ 100 ท่าน) 

·         หลักสูตร อยู่กับรู้ รุ่นที่ 12 วันที่ 24-27 ธันวาคม 2554 (รับ 100 ท่าน)

* ช่วงเวลาของแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *

   

   

     

หลักสูตร วิเวก (พักเดี่ยว ปิดวาจา) ระยะเวลา ๕ วัน สำหรับผู้ที่เคยมาปฏิบัติที่วัดมาแล้ว รับกลุ่มละ ๕๐ คน

หลักสูตรการปฏิบัติธรรมนี้จัดขึ้น เพื่อความสะดวกในการเดินทางเป็นหมู่คณะของผู้ปฏิบัติธรรม และสะดวกต่อการสอนของครูบาอาจารย์

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิเวก ดังนั้นผู้เข้าปฏิบัติทุกท่านต้องพักเดี่ยว และปิดวาจาตลอดระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติ และเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ผู้เข้าปฏิบัติในหลักสูตรนี้ต้องมีพื้นฐานการปฏิบัติมาแล้ว และสามารถใช้เวลาในหลักสูตรปฏิบัติด้วยตัวเองได้ โดยหลวงพ่ออำนาจอาจจะตอบคำถามการปฏิบัติเฉพาะในช่วงเย็นเท่านั้น

หลักสูตรนี้จะไม่มีอาสาสมัครในการให้คำแนะนำต่างๆ ดังนั้นผู้สมัครทุกท่านจะต้องเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับตารางการปฏิบัติและสถานที่ต่างๆ ในวัดพระธาตุผาแก้วเป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1.     บุคคลทั่วไป ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เป็นปกติ ปราศจากความเจ็บไข้ที่ต้อง

            ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

2.     เคยมาปฏิบัติที่วัดพระธาตุผาแก้วแล้ว และคุ้นเคยกับธรรมะและการสอนของหลวงพ่ออำนาจ

3.     ใช้เวลาในการภาวนาส่วนตัวได้ เพราะหลวงพ่ออำนาจอาจจะให้เวลาเฉพาะการตอบคำถามการปฏิบัติช่วงเย็นเท่านั้น

4.     ผู้ปฏิบัติต้องถือศีล ๘ (ถ้ามีปัญหาสุขภาพ มีอาหารแห้งให้สำหรับมื้อเย็น) และปฏิบัติตามระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด

5.     สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร

*สำหรับท่านที่ต้องการปลีกวิเวก ทางวัดจะจัดปิ่นโตให้ท่านตักอาหารไปรับประทานที่ที่พักของท่าน (โปรดระบุในใบสมัคร)

ตารางปฏิบัติธรรมรายเดือน

·         หลักสูตร วิเวก รุ่นที่ 2 วันที่ 13-17 มกราคม 2554 (เต็มแล้ว)

·         หลักสูตร วิเวก รุ่นที่ 3 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2554 (เต็มแล้ว)

·         หลักสูตร วิเวก รุ่นที่ 4 วันที่ 5-9 มีนาคม 2554 (รับ 50 ท่าน) 

·         หลักสูตร วิเวก รุ่นที่ 5 วันที่ 2-6 เมษายน 2554 (รับ 50 ท่าน) 

·         หลักสูตร วิเวก รุ่นที่ 6 วันที่ 25-29 มิถุนายน 2554 (รับ 50 ท่าน) 

·         หลักสูตร วิเวก รุ่นที่ 7 วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2554 (รับ 50 ท่าน) 

·         หลักสูตร วิเวก รุ่นที่ 8 วันที่ 20-24 สิงหาคม 2554 (รับ 50 ท่าน) 

·         หลักสูตร วิเวก รุ่นที่ 9 วันที่ 3-7 กันยายน 2554 (รับ 50 ท่าน) 

·         หลักสูตร วิเวก รุ่นที่ 10 วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2554 (รับ 50 ท่าน) 

·         หลักสูตร วิเวก รุ่นที่ 11 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2554 (รับ 50 ท่าน) 

·         หลักสูตร วิเวก รุ่นที่ 12 วันที่ 17-21 ธันวาคม 2554 (รับ 50 ท่าน)

* ช่วงเวลาของแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *

การเดินทาง

     เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง จะมีอาสาสมัครจัดรถตู้สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะให้ (มีค่าใช้จ่ายตามจริง) โดยอาสาสมัครจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดการเดินทาง ทางอีเมล์ที่ท่านกรอกในใบสมัคร ถ้าท่านประสงค์จะเดินทางมาที่วัดเอง กรุณามาถึงวัดก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. ในวันแรกของหลักสูตร

การสมัคร

     จำกัดให้ผู้ปฏิบัติแต่ละท่านสามารถสมัครหลักสูตร อยู่กับรู้ ได้ ๒ ครั้ง และ หลักสูตร วิเวก ได้ ๑ ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจซึ่งมีจำนวนมาก

     ท่านที่สนใจ กรุณาอ่านรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร และคุณสมบัติของผู้สมัครให้เข้าใจ ก่อนกรอกใบสมัคร

     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phasornkaew.org หรือติดต่อที่ course@watphakaew.org

 

      

   

   

   

   

  

   

   

   
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 15/12/2010 เวลา : 20.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

ขอบพระคุณข้อมูลค่ะ
อนุโมทนาสาธุในบุญของทุกท่านที่ได้ไปปฏิบัติธรรมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 15/12/2010 เวลา : 17.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

กราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาครับ...... // วัดและพระธาตุดูงดงามมากเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2010 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]