*/
วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553
Posted by ต้นกล้าวรรณศิลป์ขก.ห้า , ผู้อ่าน : 709 , 08:07:36 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โรงเรียนหนุ่มสาววิทยา(แด่...จิตอาสา  สำนึกสาธารณะ) โดยสำนึก  อาสา  สาธารณะจึงร่วมใจ  เก็บขยะ  ในลำห้วยโดยหนุ่มน้อย  สาวน้อย  เอื้ออำนวยหล่อมิหล่อ  สวยมิสวย  ช่วยออกแรง หวังห้วยใส  น้ำใจสด  ลดวิกฤติหวังครั้งหนึ่ง  ในชีวิต  เพียรแสวงหวังพิสูจน์  การเรียน  การเปลี่ยนแปลงหวังก้าวแห่ง  หนุ่มสาว  ยิ่งก้าวไกล ขณะโลก  วิโยคขยะ  ระอุร้อนทุกธารน้ำ  เน่าหนอน  ขยะสมัยนักการเมือง  ชิงเมือง  ลุกเป็นไฟนักการเงิน  ช....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2553
Posted by ต้นกล้าวรรณศิลป์ขก.ห้า , ผู้อ่าน : 742 , 15:53:15 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

น้ำไม่ท่วมบ้านไผ่แต่ห่วงใยพี่น้องทุกภาค  ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักขอให้ทุกท่านปลอดภัยและฟื้นฟูชีวิตใหม่ได้ด้วยดีเถิดจากใจห่วงใย...ครู/นักเรียน ชุมนุมต้นกล้าวรรณศิลป์ ข.ก. ๕....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2553
Posted by ต้นกล้าวรรณศิลป์ขก.ห้า , ผู้อ่าน : 804 , 15:00:42 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

เก้าอี้สีเทา นางสาวธนพร  นาตรีชน             มีครอบครัวหนึ่ง  ซึ่งในครอบครัวนี้มีสมาชิกทั้งหมด  3  คน  คือ  พ่อ  แม่  ลูก  ในเรื่องจะกล่าวถึงการรับประทานอาหารจะเน้นการอยู่ร่วมกัน  โดยอาศัยการบอกเล่าโดยเก้าอี้            โต๊ะอาหารจะมีเก้าอี้อยู่  3  ตัว  ซึ่งจะเป็นตำแหน่งของแต่ละคนในครอบครัว  คือ  พ่อนั่งเก้าอี้ที่หัวโต๊ะ  แม่จะนั่งถัดมาตรงข้ามกับเก้าอี้ของที่ลูกนั่ง  แต่เป็นที่น่าแปลกใจที่ในการรับประ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2553
Posted by ต้นกล้าวรรณศิลป์ขก.ห้า , ผู้อ่าน : 2363 , 11:37:10 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สุนทรภู่  ครูชีวิต “ยี่สิบหก  มิถุนา  เวียนมาถึง”คำกลอนซึ่ง  เหมือนจะเชย  เคยจำได้วรรคหนึ่งนั้น  พลันนึกหน้า  ว่าเป็นใครตำนานไทย  ตำนานนั้น  ตำนานกวี นักกวี  คืออะไร  ในอักษรนักกลอน  คืออะไร  ในศักดิ์ศรีสัมผัสนอก  สัมผัสใน  ในวิธีสองร้อยปี  กลอนแปดต่าง  กลอนประตู นานสองร้อย  กว่าปีโน้น  ใครคนนั้นเยี่ยงนักฝัน  เยี่ยงนักจริง  ยิ่งนักสู้เราเพิ่งเกิด  เหตุไฉน  ได้เรียนรู้“สุนทรภู่  ครูกลอน  อักษรไทย”   “....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน 2553
Posted by ต้นกล้าวรรณศิลป์ขก.ห้า , ผู้อ่าน : 1108 , 08:19:12 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 จากบทกวี  คือบทเพลง  ถึงบทเพลง  คือบทกวี  บทกวี  คือบทเพลงคือญาติฝันกันเองบรรเลงสมัยจากเจ้านกจากพรากจากดวงใจถึงเจ้านกผกใกล้โผกลับรัง จากเจ้านกปีกหักรักร้างฟ้าถึงเจ้านกปีกกล้าท้าความหวังจากสายลมใต้ปีกปลีกภวังค์ถึงสายลมพรมฝั่งแม่น้ำพระจันทร์ จากแสงแดดแผดเผาระเร้าทุกข์ถึงแสงแดดสาดสุขระเริงฝันจากกระท่อมทุ่งข้าวหนาวตะวันถึงปราสาทสรวงสวรรค์วิมานดาว  จากเลือดเนื้อเหงื่อหยดรดดอกหญ้าถึงน้ำตาดอกฟ้าระย้าหนาวจา....

อ่านต่อ


/10