• แมวเหมียวสิบชีวิต
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : wholeinone.trainer@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2012-04-27
  • จำนวนเรื่อง : 308
  • จำนวนผู้ชม : 273989
  • ส่ง msg :
  • โหวต 110 คน
โค้ชธนา Excellent Habit Coach
สมัครเรียนคอร์สออนไลน์ หรือติดต่อฝึกอบรม/บรรยาย Tel : 084-9775245
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/trainthetrain
วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560
Posted by แมวเหมียวสิบชีวิต , ผู้อ่าน : 964 , 05:49:38 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

 

 

-1- Attitude (ทัศนคติ)
หากการเรียนรู้ให้ได้ผลลัพธ์ตามความคาดหวังของหลักสูตร(ที่คุณเสียเงินเรียน)เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ “ผู้เรียน” เช่นคุณ
นี่คือบทความที่คุณควรอ่าน
หากการฝึกสอนให้ได้ผลลัพธ์ตามความคาดหวังของหลักสูตร(ที่คุณรับค่าเรียนมา)เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ “ผู้ฝึกสอน” เช่นคุณ
นี่คือบทความที่คุณยิ่งจำเป็นต้องอ่าน
เพราะในบทความนี้ จะบอกเคล็ดลับที่จะทำให้คุณเรียนรู้สิ่งใดก็สำเร็จแก่คุณ ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็น “ผู้เรียน” หรือ “ผู้ฝึกสอน” ก็ตาม
.
ในบทความ “จิตที่พร้อมจะเรียนรู้คือครูที่แท้จริง” ผมอธิบายถึง องค์ประกอบ 3 อย่างของการฝึกอบรมที่ประสบความสำเร็จไว้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ หลักสูตรชั้นดี
หลักสูตรชั้นดี ได้แก่หลักสูตรที่ตอบโจทย์องค์แห่งการเรียนรู้ได้ครบทั้ง 3 อย่าง
.
#องค์แห่งการเรียนรู้ (KSA) 3 อย่าง (หรือที่ผมเรียกว่า “ตาที่สาม”) คือ
1) Knowledge หรือ K >>> ต้องทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องนั้นๆ
2) Skill หรือ S >>> ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ในเรื่องนั้นๆไปฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะได้
3) Attitude หรือ A >>> ต้องทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องมากพอที่จะนำทักษะที่ฝึกฝนแล้วนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปด้วยตนเองจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ
.
หลักสูตรใดออกแบบโดยมีองค์ประกอบครบทั้งสามอย่างนี้ หลักสูตรนั้นถือเป็นหลักสูตรที่ควรค่าและคุ้มค่าแก่การเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นหลักสูตรที่จะทำให้คุณสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริง
.
ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมทั่วๆป ส่วนของเนื้อหาส่วนที่เป็นความรู้ (Knowledge)นั้น เป็นสิ่งที่ผู้ฝึกสอนเรียบเรียงและนำเสนอให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ไม่ยากนัก
แต่ความจำในส่วนนี้ไม่นานนัก ผู้เรียนก็จะลืม
ดังนั้นในการฝึกอบรมที่ผลลัพธ์ที่หลักสูตรคาดหวัง เน้นไปที่ความเชี่ยวชาญในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หลักสูตรนั้นจึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมเป็นส่วนประกอบ
กิจกรรม คือส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเข้าถึงทัศนคติ (Attitude) ที่ถูกต้องของความรู้นั้นจนมีการนำความรู้นั้นไปปรับใช้ด้วยตนเองต่อไปจนเกิดเป็นทักษะความชำนาญ (Skill)
.
ทักษะ คือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่สำคัญที่สุดซึ่งผู้เรียนจะได้รับจากการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง
และการจะให้ผู้เรียนฝึกฝนสิ่งใดจนเกิดเป็น “ทักษะ” ได้นั้น ผู้ฝึกสอนจำเป็นต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่า “กิจกรรม” ที่เหมาะสมและตอบโจทย์เนื้อหาที่ฝึกสอน ซึ่งตรงจุดนี้ถือเป็นความท้าทายของผู้สอนแต่ละคนเป็นอย่างยิ่ง
.
หลักสูตรชั้นดีจะต้องมีความคาดหวังของหลักสูตรอยู่ด้วยเสมอ และกิจกรรมที่ดี คือส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์ที่หลักสูตรคาดหวัง
กิจกรรมที่ถูกออกแบบมาด้วยความเข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์จะตอบโจทย์องค์แห่งการเรียนรู้ K และ A ได้เป็นอย่างดี นั่นคือทำให้ผู้เรียนเข้าใจในส่วนของเนื้อหามากขึ้น และเห็นความจำเป็นของการนำความรู้นั้นไปปรับใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความชำนาญ
แต่ก่อนที่คุณในฐานะผู้เรียนจะสามารถเรียนให้บรรลุผลลัพธ์ที่หลักสูตรคาดหวังได้ หรือก่อนที่คุณในฐานะผู้สอนจะออกแบบกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความคาดหวังของหลักสูตรได้ คุณจำเป็นต้องรู้ประสิทธิภาพในการจดจำข้อมูลของมนุษย์ในช่องทางต่างๆเสียก่อน
-------------------------------------
.
-2- Skill (ทักษะ)
สมองของมนุษย์มีความสามารถในการรับรู้และจดจำที่จำกัด
ดังนั้น การที่ผู้ฝึกสอนจำการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการจดจำได้มากที่สุดนั้น ผู้สอนจำเป็นต้องเข้าใจความสามารถในการจดจำของมนุษย์เสียก่อน
เราเรียกความสามารถในการจดจำสิ่งที่เรียนนี้ว่า “ปิรามิดแห่งการเรียนรู้” (Pyramid of Learning : Edgar Dale) ซึ่งออกแบบโดย เอ็ดการ์ เดล
.
หากข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ฝึกสอนส่งไปมีค่าเท่ากับ 100%
ความสามารถในการจดจำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในช่องทางต่างๆของผู้เรียนจะเป็นดังนี้
>>> การอ่าน 10%
>>> การฟัง 20%
>>> การเห็น 30%
>>> การเห็นและการฟัง 50%
>>> การพูดและเขียน 70%
>>> การพูดและลงมือทำ 90%
.
ในฐานะผู้ฝึกสอน เมื่อคุณจะออกแบบกิจกรรมใดเพื่อฝึกฝนทักษะที่จำเป็นให้เกิดขึ้นตามความคาดหวังของหลักสูตร
สิ่งที่คุณต้องกำหนดใจคือ กิจกรรมที่คุณออกแบบเอื้อต่อการจดจำของผู้เรียนกี่เปอร์เซ็นต์
และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจำสิ่งที่เรียนรู้ไปได้มากที่สุด กิจกรรมส่วนใหญ่จึงเน้นที่การลงมือทำเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสจดจำข้อมูลต่างๆได้สูงถึง 90%
.
##กิจกรรมของคุณ##
จงฝึกออกแบบกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสจดจำข้อมูลได้มากที่สุดมา 3 กิจกรรมโดย “ผลลัพธ์ที่คาดหวังของกิจกรรม” คือการทำให้ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญของ “หัวใจบัณฑิต” ว่ามีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการเรียนรู้อย่างไร
-----------------------------------
.
-3- Knowledge (ความรู้)
พระพุทธเจ้า ทรงเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงทรงแนะนำเทคนิคที่คุณสามารถใช้เองได้เพื่อการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องไว้ ในชื่อ “หัวใจบัณฑิต”
หัวใจบัณฑิต มี 4 ข้อด้วยกัน ได้แก่
1) สุตะ หรือ คำย่อ สุ >>> การฟัง หมายถึงการฟังอย่างตั้งใจ
การฟังอย่างตั้งใจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ฟังด้วยตา กับฟังด้วยหู
ฟังด้วยตา คือการรับรู้ข้อมูลต่างๆทางสายตา อย่างเช่นการอ่านหนังสือ หรือสังเกตกิริยาท่าทาง เป็นต้น
ฟังด้วยหู คือการรับรู้ข้อมูลต่างๆทางหู อย่างเช่นการฟังการสนทนาเพื่อจับประเด็น หรือฟังหนังสือเสียง เป็นต้น
.
2) จินตะ หรือคำย่อ จิ >>> การคิด หมายถึงการนำสิ่งที่เรียนมาประมวลผล หรือต่อยอด
หากประยุกต์เข้ากับการจัดกิจกรรมในปัจจุบันก็จะหมายถึงการ Brain Storm หรือ การทำ Workshop ต่างๆที่ต้องอาศัยการคิดเป็นหลัก
.
3) ปุจฉา หรือคำย่อ ปุ >>> การถาม หรือการพูด
หากประยุกต์เข้ากับการจัดกิจกรรมในปัจจุบันก็จะหมายถึงการฝึกซ้อมแสดงบทบาทจริง (Roleplay)
.
ในส่วนของปุจฉา ที่หมายถึง “การถาม” จริงๆ คุณใช้ #ชุดคำถามทั้งหกข้อ นี้เพื่อเป็นการกำหนดรูปแบบการจำได้ คือ
>>> Who (ใคร)
>>> What (ทำอะไร)
>>> Where (ที่ไหน)
>>> When (เมื่อไหร่)
>>> How (ทำอย่างไร)
>>> Why (ทำไมจึงทำ)
.
4) ลิขิต หรือคำย่อ ลิ >>> การเขียน หมายถึงการจดบันทึกและทำสรุปเนื้อหาที่เรียน
ลิขิต นี้จะเป็นองค์ประกอบที่สอดแทรกอยู่ในการทำกิจกรรมเกือบทุกอย่าง
เพราะขณะฟังผู้เรียนก็อาจมีการจดสั้นๆตาม หรือตอน Brain Storm หรือทำ Workshop ก็ต้องมีการเขียน และท้ายสุด ก่อนทำการ Roleplay ก็อาจต้องมีการจดบางสิ่งที่เป็นความเข้าใจส่วนตัวไว้ด้วย
.
พระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นภาษาบาลีไว้เพื่อการันตีผลลัพธ์ของการใช้ “หัวใจบัณฑิต” เป็นแนวทางในการเรียนรู้ไว้ว่า...
“สุ จิ ปุ ลิ วินิมุตโต กะถัง โส ปัณฑิโต ภะเว”
“ผู้ใดพ้นแล้วจากการฟัง, คิด, ถาม, เขียน ผู้นั้นจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไร”
.
สำหรับผมแล้ว หากให้เปรียบเทียบให้ “ปิรามิดการเรียนรู้ของเอ็ดการ์ เดล” ให้คุณเห็นภาพเพื่อการจดจำที่ยาวนาน
ยอดปิรามิด ก็คือผลลัพธ์ที่หลักสูตรคาดหวัง
ส่วนมุมด้านล่างทั้งที่เป็นฐานทั้ง 4 ของปิรามิดเปรียบได้กับ “หัวใจเศรษฐี ทั้ง 4” ครับ
หากปราศจากการให้ผู้เรียนทำ “กิจกรรม” ที่ประกอบด้วย “หัวใจบัณฑิต” ทั้ง 4 นี้แล้ว ผู้สอนจะไม่มีทางทราบเลยว่าผู้เรียนของตนเองมีความเข้าใจในสิ่งที่สอนไปนั้นมากน้อยเพียงใด
และผู้เรียนก็จะมีโอกาสน้อยมากที่จะบรรลุผลลัพธ์ตามความคาดหวังของหลักสูตร
.
ขงจื๊อ กล่าวไว้มากว่าสองพันปีแล้วว่า...
“ให้ข้าดู ข้าจะลืม
ให้ข้าฟัง ข้าจะจำได้
แต่ถ้าข้าได้ทำ ข้าจะเข้าใจ”
.
ดังนั้น ในฐานะที่ผมเป็นนักฝึกอบรม วิธีที่จะทำให้ใครสักคนจำทุกสิ่งและสามารถนำไปใช้ได้ดีที่สุดแบบ 100% ก็คือการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปฝึกสอนครับ
ผู้เรียนที่เรียนโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนไปที่การนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ จะมีใช้ “หัวใจบัณฑิต” ในการเรียนเป็นสองเท่าของการเรียนรู้ของคนที่เป็นผู้เรียนปกติ
ดังนั้น หากคุณอยากได้รับผลลัพธ์ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรคาดหวัง คุณก็แค่ต้องเรียนรู้ด้วยคิดเสียว่าคุณจะนำความรู้ที่ได้นั้นไปถ่ายทอดให้คนอื่นต่อ
ยิ่งคุณถ่ายทอดข้อมูลซ้ำเป็นจำนวนครั้งที่มากเท่าไหร่
คุณจะยิ่งเชี่ยวชาญในเรื่องที่คุณสอนมากขึ้นเท่านั้น
และนี่คือเคล็ดลับที่ไม่ลับที่จะทำให้คุณเรียนรู้สิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ
.
.
#ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงบรรทัดนี้
##หากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดช่วยแชร์
.
.
#โค้ชธนา คุณภาพใจกับนิสัยแห่งความสำเร็จ
#XDREAMเปลี่ยนความต่างให้เป็นพลัง by โค้ชธนา
#งานเห็นผลคนเห็นธรรม by โค้ชธนา


หมายเหตุ : บทความนี้ถูกเขียนโดยใช้หลักในการเสนอองค์ความรู้แบบ KSA เพื่อนๆท่านใดสนใจฝึกฝนตนเอง สามารถลองฝึกทำกิจกรรมในส่วนของ Skill ได้เลยนะครับ

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2017 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]