• บุษยมาศ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : trangnaewna@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-09-21
  • จำนวนเรื่อง : 280
  • จำนวนผู้ชม : 212651
  • ส่ง msg :
  • โหวต 116 คน
หนังสือพิมพ์ตรังแนวหน้า
ครบเครื่องเรื่องข่าว
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/trangnaewnanews
วันเสาร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by บุษยมาศ , ผู้อ่าน : 2039 , 17:09:04 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา นายสมโชค พุทธรักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ พร้อมด้วย นายวิเชษรฐ พรมชู รองประธานสภาฯ นายภราดร บุญเมือง สมาชิกฯ นางมณี ทันเกื้อ สมาชิกฯ นายสุทัศน์ มากมุข  สมาชิกฯ นายสมบูรณ์ คงเนียม สมาชิกฯ และนายสุธี พลวัฒน์ สมาชิกฯ  ได้ทำหนังสือยื่นต่อนายอานนท์ มนัสวานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (สมัยนั้น) พร้อมด้วยหลักฐานโครงการที่ส่อไปในทางทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลนาโยงเหนือและให้ติดตามโครงการปีงบประมาณ 2548-2551 หลายโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมาแล้วนั้นนั้น 

นายสุธี พลวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (สท.) กล่าวว่าผลการสอบของคณะกรรมการจังหวัดไม่ตรงประเด็นกับที่บรรดาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ได้ยื่นเอกสารที่เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาโดยเฉพาะการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลนาโยงเหนือซึงมีความชัดเจนมาก  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะที่มีการจัดซื้อที่ผิดระเบียบและมีราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงหลายแสนบาท การแก้ไขเทศบัญญัติโดยไม่ผ่านสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ  การจัดซื้อครุภัณฑ์ล่วงหน้าโดยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปียังไม่เสนอเข้าสภาเพื่อพิจารณาเป็นการกระทำทีผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย  และหลายโครงการซึ่งมีหลักฐานความผิดชัดเจน

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯจังหวัดที่มีนายอานนท์  มนัสวานิช เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นได้สรุปว่าเทศบาลตำบลนาโยงเหนือที่มีนายการุณย์  ลิ่มไทย เป็นนายกเทศมนตรี ได้เบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบทุกประการ แต่ความเป็นจริงตนได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานท้องถิ่นอำเภอนาโยงว่าทางอำเภอนาโยงได้รับเอกสารจากทางจังหวัดตรังให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวที่มีเอกสารเป็นใบปะหน้าแค่เพียงใบเดียวเท่านั้นและไม่ได้เรียกสมาชิกสภาเทศบาลฯที่เข้าร้องเรียนสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใดเพื่อประกอบการพิจารณาแม้แต่ครั้งเดียว โดยตนตั้งข้อสังเกตได้ว่ามีกระบวนการช่วยเหลือปกป้องผู้กระทำผิดที่กระทำการโกงกินเงินงบประมาณของประชาชนด้วยเหตุนี้

จนกระทั่งเมื่อวันที่29 กันยายน 2551 เวลา 11.30 น.ตนและ สท.ภราดร  บุญเมือง ได้เดินทางนำเอกสารพร้อมหลักฐานเข้ายื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ปปช.ที่สำนักงาน ปปช.ที่กรุงเทพมหานคร ด้วยตนเอง เพื่อให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงและเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับจังหวัด และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือทุกคน  ซึ่งขณะนี้ทาง ปปช.ได้มีคำสั่งเรียกผู้ร้องเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อชี้มูลความผิดหรือไม่ต่อไป

ทางด้าน สท.สุธี  พลวัฒน์ เปิดใจกับทีมข่าวว่า ต่อไปอีกว่าเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา ตนยังได้เข้าร้องทุกข์ด้วยวาจากับ นายดำรงชัย  พุ่มสงวน  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์  และ ดูแลศูนย์ดำรงธรรมที่ กระทรวงมหาดไทย โดยได้เสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด ว่าเรื่องที่ร้องทุกข์ไปยังศูนย์ดำรงธรรมในระดับจังหวัดนั้นบางเรื่องแก้ปัญหาไม่ได้เพราะอำนาจอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีความเป็นธรรมหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นก็จะมีการช่วยเหลือกัน จนไม่สามารถหาความเป็นธรรมได้ อย่างเช่นโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในระดับปริญญาโทของตน ที่ฝ่ายบริหารใช้อำนาจกลั่นแกล้งใช้อำนาจโดยมิชอบจนไม่ได้รับการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ผู้ดูแลศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  ได้ให้ตนนำเรื่องดังกล่าวมาร้องเรียนโดยตรงที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง และตนยังจะต้องฟ้องศาลปกครอง เพื่อพิสูจน์ว่าการใช้อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นจะต้องมีความชอบธรรมหรือไม่  

สท.สุธี กล่าวต่อไปอีกว่า ยังมีอีกหลายเรื่องที่ตน ,สท.ภาราดร  บุญเมือง พร้อมด้วย สท.อีกหลายท่าน กำลังดำเนินการอยู่ถือเป็นบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลโดยตรงที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ จะต้องสนับสนุนในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น  ไม่ใช่เข้าไปในสภาแล้วยกมือผ่านอย่างเดียวโดยไม่สนใจถูกผิดว่าเป็นอย่างไร  นอกจากประชาชนไม่ได้ประโยชน์แล้วยังถือได้ว่า สมาชิกสภาเทศบาลเหล่านั้น ยังร่วมกันโกงกินเงินภาษีของประชาชนด้วยและเป็นบุคคลที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่นที่ตัวเองมีส่วนรับผิดชอบและไม่รู้ว่าเงินที่รับทุกเดือนซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนนั้นเป็นค่าตอบแทนอะไร

สำหรับเรื่องที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นหากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ชี้มูลความผิดก็จะมีผลให้นายการุณย์  ลิ่มไทย นายกเทศมนตรีเทศบาลนาโยงเหนือ จะต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่และขาดคุณสมบัติที่จะลงสมัครในตำแหน่งนายกเทศมนตรีที่กำลังจะมีขึ้นในครั้งต่อไป  เมื่อถึงเวลานั้นคงจะได้คนดีจริงๆเข้ามาบริหารเทศบาลตำบลนาโยงเหนือเสียทีพอกันทีกับดีเทียม สท.สุธี กล่าวในที่สุด//////
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 14/02/2009 เวลา : 17.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ตท.คิดว่าย่ออ้ายรัย

เทศบาลตำบลเอง

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28[ Add to my favorite ] [ X ]