• บุษยมาศ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : trangnaewna@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-09-21
  • จำนวนเรื่อง : 280
  • จำนวนผู้ชม : 212376
  • ส่ง msg :
  • โหวต 116 คน
หนังสือพิมพ์ตรังแนวหน้า
ครบเครื่องเรื่องข่าว
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/trangnaewnanews
วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2552
Posted by บุษยมาศ , ผู้อ่าน : 7807 , 13:32:07 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                                                นายสมชาย ครุฑขำ

                                                             นายสมโชค ช้องประเสริฐ

ใบทดสอบพัสดุ

เช็คเงินสดสั่งจ่ายนายขพิเชษฐ์ ราชแสง

ปปช.ชี้มูลเทศบาลตำบลนาวงพร้อมลงแสเป็นคดีตัวอยาง

หลังจากการรอคอยนานรวม8ปี าสุด ปปช.ชี้มูลความผิดคดีล็อคสเปคสรางถนนฯ สภ.วยยอดรวบรวมหลักฐานยื่นตอศาลเป็นที่เรียบร้อยแลวบัดนี้นายกเฉี้ยงจึงตองหยุดปฎิบัติหนาที่ทันที ร้อมทั้งส 3 ปปช.ลงพื้นที่ควาญหาหลักฐานมัดเพิ่มอีกหลายคดี

            นายสมชาย ครุฑขำ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาวง (สท.) ได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อสำนักปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาคการเมือง (ปปช.)ถึงการปฏิบัติงานโดยมิชอบของนายสมโชค ช้องประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลนาวง 

            สืบเนื่องด้วยเทศบาลตำบลนาวง มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร ไหล่ ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดยกำหนดราคา กลางไว้ที่ 975,240 บาท  แต่ในการนี้เทศบาลได้กำจัดสิทธิ์ของ ห้างร้านรับจ้างหลายราย เพราะมีการล๊อคสเปกเครื่องจักรกล หนัก ล๊อคสเปกผู้เสนอราคา ต้องมีเครื่องผสมแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นของตนเอง และเครื่องผสมแอลฟัลท์ติกคอนกรีตอยู่ ห่างจากสถานที่ก่อสร้าง ไม่เกิน 50 กม. เท่ากับว่าไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างรายทั่วไปมายื่นประกวดราคา และต้องมีผลงานประเภทแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 541,800 บาท (ซึ่งความเป็นจริงใช้กำหนดราคาครึ่งของราคาที่กลางที่กำหนดให้ คือ 487,620 บาทเท่านั้น) และผลงานที่มีมาต้องไม่เกิน 3 ปี (ความเป็นจริง แค่ 2 ปีเท่านั้น)  

            นายสมชายกล่าวอีกว่านอกจากนั้นคนได้ยื่น ร้องทุกข์ต่อสำนักปราบปรามการทุจริตภาคการเมือง( ปปช.) ให้ดำเนินการคดี ต่อ นายสมโชค ช้องประเสริฐ นายกเทศมนตรี ตำบลนาวง และนางสาวรัตนา สรรพขาว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ร่วมกับ หจก.ตรังนิสรา และ หจก.ทัศทิวา และ หจก. สมคิดจำปีการโยธา  กระทำการทุจริตปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ และเป็นการแจ้งความเท็จต่อผู้บังคับบัญชาและ ใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ เพื่อกระทำการทุจริตเงินงบประมาณของรัฐบาล ทำให้ประเทศชาติและ ประชาชนเสียหาย อย่างร้ายแรง  โครงการเงินกู้พิเศษ (มิยาซาวา) งบประมาณปี 2542

            โดยหจก.ตรังนิสรา และ หจก.ทัศทิวา และ หจก. สมคิดจำปีการโยธา ได้รับจ้างทำโครงการก่อสร้างถนน คลส. ของเทศบาลตำนาวง รวม 3 โครงการ งบประมาณ 2,175,000 บาท โดยสรางเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ ขึ้นมาหลายรายการ เช่นร่วมกันทำเอกสารของทางราชการรับรองผลการทด สอบพัสดุอันเป็นเท็จ โดยการนำเอกสารที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง)จัดทำขึ้นเพื่อรับรองผลการทดสอบพัสดุ(คอนกรีต) ที่รบรองให้เทศบาลตำบลคลองเต็ง มาทำการปลอมแปลงโดยการแก้ไขคำว่า เทศบาลตำบลคลองเต็งเป็นคำว่าเทศบาลตำบลนาวง และใช้เอกสารดังกล่าวอ้างอิงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรังว่า เทศบาลตำบลนาวงได้ทำการทดสอบพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอบจ.ตรัง ได้ทำหนังสือแจ้งให้ตนทราบว่าไม่ได้ออกหนังสือรับรองผลการทดสอบพัสดุ(คอนกรีต)ให้แก่ เทศบาลตำบลนาวงแต่อย่างใด

            ด้วยการทุจริตโครงการสร้างถนนจำนวน 3 สาย คือ เทศบาล 2 ,เทศบาล 4 และเทศบาล 16 โดยการเอาเอกสารแบบทดสอบพัสดุของเทศบาลตำบลคลองเต็งเบิกเงินถนนสาย เทศบาล 2 โดยมี หจก.ตรังนิสรา เป็นผู้รับจ้าง และนอกจากนั้น ยังมีการเอาเอกสารแบบทดสอบพัสดุของสำนักงานเร่งรัด พัฒนาชนบท จังหวัดตรัง (รพช.) เพื่อใชในการเบิกเงินในการสร้างถนนเทศบาล 4 โดย หจก.ทัศทิวา เป็นผู้รับจ้างและสร้างถนนคอนกรีตบริเวณโรงเรียนสามัคคีศึกษา เทศบาล 16 โดย หจก.สมคิดจำปีการโยธาเป็นผู้รับจ้าง

            นายสมชายกล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนั้นยังมีเรื่อง สั่งจ่ายเช็คเงินสด ในนามนายขพิเชษฐ์ ราชแสง ในโครงการปรับปรุงอาคารเทศบาลตำบลนาวง จำนวน 634,018.69 บาท ลงวัน ที่จ่าย 7 . 2544 แทนที่จะจ่ายในนามหจก.ท่อเกษตรไทย ผู้รับจ้าง แต่ที่ทุจริตไปกว่านั้นเมื่อสอบถามไปยัง หจก.ท่อ เกษตรไทย  ที่อยู่ 202/87-89 .แกลง .ระยอง ปรากฏว่าทาง หจก.ท่อเกษตรไทย ไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลย และไม่มีการประมูลงานด้วย(เท่ากับว่าแอบอ้างใช้ชื่อ หจก.ท่อเกษตรไทย ประมูลงาน

            นายสมชาย กล่าวต่อไปอีกว่าตนได้ยื่นร้อง ปปช. ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2544 จำนวน 2 คดี 4 รายการ และล่าสุด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ปปช.โดยนายสมชิต สตภูมินทร์ รองเลขาธิการฯปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนเลขาธิการ ปปช. มีมติให้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน สภ.ห้วยยอด ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 31 เรื่องการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปช. ข้อ 6 ได้ 

ล่าสุดสภ.ห้วยยอดได้สอบหาข้อเท็จจริง พร้อมยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดตรังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเรื่องทั้งหมดอยู่ที่อัยการนิมนรัตน์ จันทรังษี  ทีมข่าวทราบว่าขณะนี้ทางเทศบาลตำบลนาวงผู้ที่มีอำนาจในการทำสัญญาและมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นหน้าที่ของ นายประเสริฐ เซี้ยมกัง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาวง  จนกว่าจะมีการพิพากษาความผิดถึงที่สุดของ นายสมโชค ช้องประเสริฐ และมีผลถึงการไม่มีสิทธิ์ในการ ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งต่อไปอีกด้วย/////////                      

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]