• บุษยมาศ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : trangnaewna@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-09-21
  • จำนวนเรื่อง : 280
  • จำนวนผู้ชม : 215738
  • ส่ง msg :
  • โหวต 116 คน
หนังสือพิมพ์ตรังแนวหน้า
ครบเครื่องเรื่องข่าว
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/trangnaewnanews
วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2552
Posted by บุษยมาศ , ผู้อ่าน : 3993 , 20:15:55 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คุณปิยะพร วิจิตรศิลป์ กรรมการผู้จัดการ AMGECO GROUP มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความ

ยินดีกับพลเรือโทณรงค์    เทพวิศาล ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่  3 ในงานครบรอบ 17 ปี

วันสถาปนากองเรือภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552

 

พลเรือโทณรงค์    เทพวิศาล,ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่3 ถวายจัตตุปัจจัยแด่พระภิษุกสงฆ์ 

 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 17 ปี วันสถาปนากองเรือภาคที่ 3 

คุณปิยะพร วิจิตรศิลป์ ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน

พี่แก้ว(ครัวคลังจินดา) ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน

พลเรือโทณรงค์    เทพวิศาล ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่3,คุณปิยะพร วิจิตรศิลป์ กรรมการ

ผู้จัดการAMGECO GROUP ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในงานครบรอบ 17 ปี

วันสถาปนากองเรือภาคที่ 3

พลเรือตรีอมรโชติ สุจิรัตน์,พลเรือตรี มล.บวรลักษณ์ กมลาษน์,

คุณปิยะพร วิจิตรศิลป์, พลเรือตรีศิริศักดิ์ บุญยศักดิ์

บรรยากาศรอบๆ ในช่วงรอพิธีการทางศาสนา

(เจ๊จุ๋ม รพ.กรุงเทพฯภูเก็ต มาหลบมุมรอใครอยู่เหรอ?)

บรรยากาศการจัดงานเป็นไปได้ด้วยดี ควบคุมโดย

นาวาเอกมนตรี และนายกะลาสีน้อยๆของกองทัพเรือ

พลเรือตรี มล.บวรลักษณ์ กมลาษน์ ,คุณปิยะพร วิจิตรศิลป์,

พลเรือตรีศิริศักดิ์ บุญยศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 3

พลเรือตรีอมรโชติ สุจิรัตน์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมิท ปาลวัฒน์วิไชย

พลเรือโทณรงค์    เทพวิศาล,พลเรือตรีอมรโชติ สุจิรัตน์,นายสมิท ปาลวัฒน์วิไชย

แขกที่มาในงานรับพรมน้ำมนต์กันทั่วหน้าอิ่มบุญ

"ปีนี้คาดว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่จะมีการจัดงานสถาปนากองเรือภาคที่ 3  เนื่องจากจะมีการปรับโครงสร้างของกระทรวงกลาโหม และในปีต่อไปแต่เราจะมี "การสถาปนาทัพเรือภาค 3 "แทน

ประวัติกองเรือภาคที่3 กองเรือยุทธการ

จากภารกิจของกองทัพเรือในการป้องกันประเทศ และคุ้มครองป้องกันการแสวงประโยชน์จากแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในอ่าวไทย และทะเลอันดามันทำให้กองทัพเรือจำเป็นต้องจัดตั้ง หน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาหลายหน่วยเข้ารับผิดชอบตามพื้นที่ต่าง ๆโดยใช้กำลังทางเรือจากหน่วยปกติเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ บางครั้งหน่วยกำลังต่างๆ ต้องปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ซ้ำซ้อนกัน จึงมักเกิดปัญหาเกี่ยวกับ การบังคับบัญชาและการส่งกำลังบำรุงในพื้นที่นั้น ๆ กองทัพเรือจึงแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการแบ่งพื้นที่และกำหนดขอบเขตรับผิดชอบให้ชัดเจน     และมีกองกำลังทางเรือรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่โดยใช้ชื่อว่า"กองเรือภาค" ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้ กองทัพเรือแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น 3 ภาค เมื่อ 11 มีนาคม 2535

            กองทัพเรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการรักษาเอกราชอธิปไตย  ความมั่นคงของชาติทางทะเลได้มุ่งเน้นถึงจุดยุทธศาสตร์ และความสำคัญของทะเลด้านอ่าวไทย และทะเลอันดามันซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร และสรรพสิ่งทางธรรมชาติอันมีค่าและใช้เป็นเส้นทางคมนาคมแหล่งผลิตในด้านอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ     อีกทั้งยังเป็นแหล่งในการดำเนินชีวิตของสรรพชีวิต        ดังนั้นองทัพเรือจึงตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งต่างๆ เหล่านี้           จึงได้จัดตั้งกองเรือเฉพาะกิจภาคขึ้นเมื่อวันที่ 25  ธันวาคม 2534 เพื่อควบคุมและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลดังกล่าว    นอกจากนั้นแล้วยังควบคุมหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบโดยกำหนดให้

        ** กองเรือเฉพาะกิจภาคที่ 1   รับผิดชอบพื้นที่ด้านอ่าวไทยตอนบน

        **กองเรือเฉพาะกิจภาคที่ 2   รับผิดชอบพื้นที่ด้านอ่าวไทยตอนล่าง

        **กองเรือเฉพาะกิจภาคที่ 3   รับผิดชอบพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน

ต่อมาเมื่อ วันที่ 11 มีนามคม 2535 กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติอัตรากองเรือภาค ซึ่งประกอบด้วยกองเรือภาคที่ 1 กองเรือภาคที่ 2และกองเรือภาคที่ 3 และได้ยกเลิกกองเรือเฉพาะกิจภาคและจัดตั้งกองเรือภาคเข้าอัตราปกติซึ่งประกอบด้วยกองเรือภาคที่ 1 กองเรือภาคที่ 2 รับผิดชอบด้านอ่าวไทยและกองเรือภาคที่ 3  รับผิดชอบด้านทะเลอันดามัน

ภารกิจกองเรือภาคที่ 3

"ปฏิบัติการทางเรือเพื่อป้องกันราชอาณาจักร รักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน"

                   ภารกิจของกองเรือภาคที่ ๓ ที่ต้องปฏิบัติ

** ควบคุมทะเลและขัดขวางการปฏิบัติทางเรือของข้าศึก

** สนับสนุนและร่วมมือกับเหล่าทัพและส่วนราชการอื่น ๆ ในการป้องกันประเทศ

 **คุ้มครองและช่วยเหลือเรือประมงไทยที่ได้รับภัยคุกคามจากฝ่ายตรงข้าม

 **ป้องกันภัยคุกคามที่ไม่เปิดเผย เช่น การแทรกซึมทางทะเล การลักลอบส่งคนและอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นฝั่ง

** ต่อต้านการก่อการร้าย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและลำเลียงทางทะเล การร้าย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและลำเลียงทางทะเล

** ป้องกันการอพยพหลบหนีเข้าเมืองทางทะเล ป้องกันและปราบปรามโจรสลัดและการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ศุลกากร การประมง และกฎหมายอื่น ๆ

 **ป้องกันการทำลายและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

 **ป้องกันและกำจัดมลพิษในทะเลและบริเวณชายฝั่ง

หน้าที่

1) คุ้มครองและช่วยเหลือเรือประมง

2) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล

3) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล

4) ป้องกันและปราบปรามโจรสลัด

5) ป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในทะเล

 6) ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7) ป้องกันและขจัดมลพิษในทะเลและบริเวณชายฝั่ง

กิจที่ได้รับมอบเพิ่มเติม คือ

1) เป็น ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3

2) เป็น ศูนย์ควบคุมชายแดนไทย – มาเลเซีย กองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ

3) เป็น ศูนย์ควบคุมชายแดนไทย – พม่า กองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ

4) เป็นศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ

5) เป็นศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ

6) เป็นคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติระดับพื้นที่ในเขตกองเรือภาคที่ 3  กองเรือยุทธการ

7) เป็นหน่วยขึ้นการควบคุมทางการปฏิบัติการกับกองอำนวยการเสริมสร้าง สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

พื้นที่รับผิดชอบ

กองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ มีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณชายฝั่งจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล รวม 6 จังหวัด มีความยาวตามแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 300 ไมล์ทะเล และพื้นที่ในทะเลอันดามัน ซึ่งมิใช่ทะเลอาณาเขตของประเทศอื่น โดยมีน่านน้ำติดต่อกับน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่

**ด้านเหนือติดต่อกับประเทศพม่า**ด้านตะวันตกติดต่อกับประเทศอินเดีย**ด้านไต้ติดต่อกับประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเชีย //////////
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wat วันที่ : 07/04/2009 เวลา : 14.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/watna

สวัสดีครับ บล็อกผมทำไมครับ http://www.oknation.net/blog/watna/2009/04/07/entry-1/comment#read

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]