• บุษยมาศ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : trangnaewna@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-09-21
  • จำนวนเรื่อง : 280
  • จำนวนผู้ชม : 212558
  • ส่ง msg :
  • โหวต 116 คน
หนังสือพิมพ์ตรังแนวหน้า
ครบเครื่องเรื่องข่าว
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/trangnaewnanews
วันอาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม 2553
Posted by บุษยมาศ , ผู้อ่าน : 2490 , 12:19:27 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นเป็นกระแสการปกครองที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนื่องจากรัฐบาลกลางของประเทศไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องของประชาชนในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปเพราะแต่ละพื้นที่มีภูมิสังคมที่มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน เช่น ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ แต่ละพื้นที่จึงมีความต้องการด้านการพัฒนาที่แตกต่างกัน ในด้านภูมิศาสตร์ บางจังหวัดมีพื้นที่ติดทะเล บางจังหวัดมีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่าน บางจังหวัดมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ในขณะที่บางจังหวัดเต็มไปด้วยภูเขาสูงชัน ด้านประชากร บางจังหวัดมีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม บางจังหวัดมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ด้านเศรษฐกิจ บางจังหวัดมียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ ในขณะที่บางจังหวัดมีข้าวหรือมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจ บางจังหวัดมีรายได้หลักจากการเกษตร ในขณะที่บางจังหวัดมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว เป็นต้น

การกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นเป็นนโยบายของประเทศไทยตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกขึ้น ต่อมา การกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นของไทยได้มาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งเมื่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีผลใช้บังคับ โดยรัฐบาลสมัยที่นายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สอง ได้ผ่านพระราชบัญญัติ (พรบ.) ต่าง ๆ เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ให้บรรลุผล เช่น พรบ. เทศบาล (ฉบับที่10) พ.ศ. 2542 พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พรบ. เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 แต่ที่สำคัญที่สุดเห็นจะเป็น พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมาแก้ไขโดย พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ที่ได้กำหนดให้มีการตั้ง คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่หลายประการเพื่อดำเนินการให้การกระจายอำนาจบรรลุผลซึ่งรวมทั้งการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าแต่ละจังหวัดมีความต้องการด้านการพัฒนาที่แตกต่างกัน จังหวัดตรังเป็นหนึ่งใน 23 จังหวัดของประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดทะเล และเป็นหนึ่งใน 6 จังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับทะเลอันดามัน การเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดทะเลย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่การปกครองท้องถิ่นของจังหวัดตรังต้องมีนโยบายที่เกี่ยวกับทะเล ในขณะที่จังหวัดที่ไม่มีอาณาเขตติดทะเลไม่จำต้องมีนโยบายด้านนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการบริหารของนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้มีนโยบายเพื่อพัฒนาการอำนวยความสะดวกในการเดินทางทางทะเลตลอดมาโดยการพัฒนาท่าเทียบเรือ ณ จุดต่างๆ ที่มีความจำเป็นของจังหวัดตรังเรียงตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้ 

1.ท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน (พ.ศ. 2545) ต. บ่อหิน อ. สิเกา (ได้รับการกำหนดให้เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ) 2.ท่าเทียบเรือตะเสะ (พ.ศ. 2545) ต. ตะเสะ อ. หาดสำราญ 3.ท่าเทียบเรือทอนหาน (พ.ศ. 2546) ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน 4.ท่าเทียบเรือในทอน (พ.ศ. 2548) ต. สุโสะ อ. ปะเหลียน 5.ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งขี้เหล็ก (พ.ศ. 2549) ต. เขาไม้แก้ว อ. สิเกา 6.ท่าเทียบเรือหมู่ที่ 4 กันตังใต้ (พ.ศ. 2549) ต. กันตังใต้ อ. กันตัง 7.ท่าเทียบเรือบ้านบางสัก (พ.ศ. 2549) ต. บางสัก อ. กันตัง 8.ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลท่าข้าม (พ.ศ. 2549) ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน (อบจ.ตรังสมทบงบประมาณกับเทศบาลตำบลท่าข้าม) 9.ท่าเทียบเรือทอนโต๊ะหยี (พ.ศ. 2549) ต. ลิพัง อ. ปะเหลียน10.ท่าเทียบเรือสะพานธง (พ.ศ. 2549) ต. คลองชีล้อม อ. กันตัง 11.ท่าเทียบเรือบ้านท่าใคร (พ.ศ. 2551) ต. ทุ่งกระบือ อ. ย่านตาขาว (อบจ.ตรังสมทบงบประมาณกับอบต.ทุ่งกระบือ) 12.ท่าเทียบเรือบ้านหยงสตาร์ (พ.ศ. 2551) ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน

โดยท่าเรือเหล่านี้ได้รับใช้ประชาชนในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดมา นอกจากนี้ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ยังมีนโยบายเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้จังหวัดตรัง จึงได้กำหนดนโยบายในการสร้างท่าเทียบเรือนาเกลือขึ้น ที่หมู่ที่ 2 บ้านนาเกลือเหนือ ต. นาเกลือ อ.กันตัง เพื่อเป็นท่าเทียบเรือเพื่อการส่งสินค้าออกของจังหวัดตรังโดยเฉพาะ โดยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการสร้างท่าเรือดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย /////////// 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]