• บุษยมาศ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : trangnaewna@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-09-21
  • จำนวนเรื่อง : 280
  • จำนวนผู้ชม : 212650
  • ส่ง msg :
  • โหวต 116 คน
หนังสือพิมพ์ตรังแนวหน้า
ครบเครื่องเรื่องข่าว
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/trangnaewnanews
วันอังคาร ที่ 4 พฤษภาคม 2553
Posted by บุษยมาศ , ผู้อ่าน : 1928 , 10:02:02 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

 "เจ้าน้อย" ยื่นหนังสือชี้แจงต่อนายชวน โต้โดยดีสเครดิต

จากที่หนังสือพิมพ์ตรังแนวหน้าได้เสนอข่าวถึงเหตุการณ์ที่มีผู้ร้องเรียนเรื่องการสอบราคาจ้างผลิตสื่อป้องกันโรคเอดส์ ว่าไม่ชอบมาพากลนั้น คืบหน้าล่าสุดทีมข่าวได้ทราบข้อมูลจากนายระลึก หลีกภัย ว่า นายธีระพงศ์ เพชรรัตน์  รักษาการประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยัง นายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายธีระพงศ์ เพชรรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ชี้แจงว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะ ผู้ร้องคือนายผดิษฐ์ ผกาแก้ว  ไม่ยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการ ที่เห็นว่าหลักฐานที่เสนอมา คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ทำให้ขาดคุณสมบัติ จึงยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ทั้งๆที่โดยระเบียบ สามารถแย้ง และร้องขอให้คณะกรรมการชี้แจงได้ โดยไม่จำเป็นต้องร้องเรียนต่อ ผวจ.หรือบุคคลอื่น

นายธีรพงศ์ กล่าวว่าการพิจารณาเปิดซองดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณท์ โดยมีผู้เสนอ 2 ราย ตามที่นายผดิษฐ์กล่าวในหนังสือร้องเรียน แต่สัญญาการรับจ้างทำงานกับส่วนราชการของนายผดิษฐ์ ไม่ชัดเจน เนื่องจากหนังสือสัญญาจ้างที่เสนอมา ซึ่งทำไว้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง มี 2 ชิ้นงานใน 1 สัญญา คือการจัดทำคู่มือท่องเที่ยวและการผลิตวีซีดี  ไม่ได้แยกราคา แต่เป็นยอดเงินรวม 275,500 บาท ทำให้คณะกรรมการไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า การรับงานด้านสื่อโทรทัศน์คือวีซีดี มีราคาเท่าไร จึงแจ้งนายผดิษฐ์ให้เสนอเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงาน โดยแยกให้ชัดเจนว่า ผลงานผลิตคู่มือท่องเที่ยวราคาเท่าไร และผลงานผลิตวีซีดีราคาเท่าใด และเพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการเสนอราคา คณะกรรมการจึงให้เวลาพอสมควร  โดยให้มอบกับคณะกรรมการภายใน 15.00 น.ของวันที่ 29 มี.ค. 53 ซึ่งนายผดิษฐ์ได้นำเอกสารรับรอง ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตรัง ลงนามโดยนายศุภศักดิ์ ศรีสมาน ผช.ผอ. มาให้เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. รายละเอียดแยกเป็นการผลิตคู่มือท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ราคา 84,500 บาท และผลิตวีซีดี ซึ่งถือว่าเป็นสื่อโทรทัศน์ 191,000 บาท คณะกรรมการเมื่อเห็นว่าหลักฐานครบถ้วน กล่าวคือราคาการผลิตสื่อโทรทัศน์มากกว่าหลักเกณท์ที่กำหนด จึงทำการเปิดซองราคา              

 แต่ระหว่างนั้นได้มีโทรศัพท์จากนายศุภศักดิ์ ศรีสมาน  ซึ่งเป็นผู้ลงนาม  แจ้งว่าขอยกเลิกหนังสือรับรอง คณะกรรมการจึงขอให้นายศุภศักดิ์ยกเลิกเป็นเอกสาร และเฝ้ารอเอกสารดังกล่าว ทำให้เวลาการพิจารณาต้องล่าช้าไป  ซึ่ง นายศุภศักดิ์ ได้แฟกซ์เข้ามาเมื่อประมาณ 16.40 น.ทำให้หนังสือรับรองเป็น โมฆียะ ไม่สามารถใช้การได้ คณะกรรมการจึงไม่สามารถพิจารณาให้เอกสารทางเทคนิคของนายผดิษฐ์เข้าเงื่อนไข ได้ รวมทั้งยกเลิกการพิจารณาซองราคา ของนายผดิษฐ์ ถึงแม้จะมีการเปิดซองไปแล้วก็ตาม

ไม่ทราบว่า ตอนที่นายผดิษฐ์ไปขอหนังสือรับรองจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตรัง ได้ไปให้ข้อมูล หรือบอกกล่าวผู้ลงนามว่าอย่างไร จนทำให้ได้หนังสือรับรองมา และได้มีการยกเลิกหนังสือ เมื่อผู้ลงนามตรวจสอบพบว่า ไม่มีหลักฐานแสดงตัวเลขการแยกชิ้นงานในภายหลัง

นายธีระพงศ์ ยังกล่าวถึงประเด็นการตั้งราคาของชิ้นงาน ที่บอกว่าสูงเกินจริงด้วยว่า ไม่ทราบว่า นายผดิษฐ์ มีความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อโทรทัศน์แค่ไหน อาจไม่ทราบว่าการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ นั้นจำเป็นต้องมีรายละเอียดอย่างไร คุณภาพของกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ คุณภาพของเสียงขนาดไหน ความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนออย่างไร ซึ่งราคาที่กำหนดในครั้งนี้ เป็นไปตามราคาตลาด ที่ตรวจสอบได้จากผู้มีอาชีพผลิตสื่อโทรทัศน์ระดับคุณภาพ  ซึ่ง ราคานี้ถือเป็นราคาที่ถูกกว่าด้วยซ้ำ

กรณีเรื่องราคา  แม้ในครั้งนี้ ไม่ได้มีการนำมาพิจารณาด้วย แต่ในข้อเท็จจริง  การเปิดซองสอบราคาทั่วไป คณะกรรมการย่อมมีความเชื่อโดยสุจริตใจว่า ราคากลางที่กำหนดโดยเจ้าของงาน  เป็นราคาที่มีความเหมาะสม กับคุณภาพของชิ้นงานที่คาดหวัง และเป็นเงื่อนไขที่ผู้ประสงค์ยื่นซองสอบราคา รับทราบร่วมกันในเบื้องต้น  การนำเสนอราคาที่แตกต่างไปจากราคากลางจำนวนมาก  โดยเฉพาะในครั้งนี้ ราคาที่นายผดิษฐ์เสนอ คิดเป็นไม่ถึง 50% ของราคาสินค้า ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจสงวนสิทธิที่จะเชื่อได้ว่าผู้ผลิตหรือคู่สัญญา อาจไม่สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพตามความต้องและวัตถุประสงค์การใช้งานได้ ส่วนที่บอกว่าเหตุใด คณะกรรมการจึงไม่คืนซองตามที่นายผดิษฐ์ร้องขอนั้น เนื่องจากซองดังกล่าวได้ถูกเปิดเรียบร้อยแล้ว จึงถือเป็นเอกสารทางราชการ  แต่ผู้ร้องสามารถขอดูหรือสำเนาได้ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว เป็นเรื่องของหัวหน้าพัสดุ ไม่ได้เป็นเรื่องคณะกรรมการ

นายธีระพงศ์ กล่าวว่า ขอยืนยันว่า คณะกรรมการทั้ง 3 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามหลักเกณท์ภายใต้ระเบียบที่กำหนด โดยยึดหลักความเป็นธรรมและประโยชน์ของรัฐเป็นที่ตั้ง แต่ในเมื่อเอกสารทั้งด้านเทคนิคของ พีดีโปรดักชั่นโดยนายผดิษฐ์ ผกาแก้ว คลุมเครือ ไม่ชัดเจนถึงแม้คณะกรรมการจะให้โอกาสเพื่อยืนยันความชัดเจนในภายหลังก็ตาม แต่หนังสือก็ถูกยกเลิกในเวลาต่อมา  ทำให้กรรมการไม่สามารถพิจารณาให้เข้าเงื่อนไขได้ จึงต้องรับราคากับอีกบริษัท ที่นำสนอข้อมูลครบถ้วน และกรรมการเชื่อได้ว่า สามารถผลิตสื่อ ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้างได้

นายธีระพงศ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณสื่อที่นำเสนอเรื่องนี้ ที่ยังคงบทบาทความเป็นสื่อคุณภาพโดยการนำเสนอข่าวสองด้าน อย่างน้อยส่วนราชการ หรือผู้ที่จะว่าจ้างได้รับทราบถึงกลวิธี  และพฤติกรรมของบางบริษัท ที่หากเปรียบเสมือนการแข่งขันกีฬา ก่อนลงสู่สนามแข่งขัน ไม่เคยท้วงติงถึงกติกาใดๆ แต่พอตัวเองแพ้ กลับไม่ยอมแพ้ และนำเอาข้ออ้างหรือจุดอ่อนมาเป็นประเด็นร้องเรียนให้เกิดความเสียหาย

“.เรื่องนี้น่าจะเป็นความพยายามของบุคคลบางคน โดยความร่วมมือของสื่อบางสำนัก  เพื่อเหตุผลบางอย่าง แล้วพยายามหาโอกาสดิสเครดิตผม โดยทำหนังสือถึงผู้ว่า,ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด และสื่อมวลชน ทั้งๆที่สามารถร้องเรียนข้อเท็จริงจากคณะกรรมการได้ เพื่อเหตุผลใดก็สุดแท้แต่  ขณะนี้ ผมกำลังปรึกษาผู้รู้ทางกฏหมายอยู่ว่า เอกสารรับรองที่นายผดิษฐ์นำมาเสนอต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาของทางราชการ ซึ่งย่อมอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ส่ง  หากสามารถพิสูจน์ได้ว่า การแยกราคาการรับงานในข้างต้น ไม่มีอยู่จริงและเป็นเอกสารเท็จ  จะสามารถดำเนินการการทางกฎหมายอย่างไรได้บ้างนายธีระพงศ์  กล่าวในที่สุด//////
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2010 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]