• tyty
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-29
  • จำนวนเรื่อง : 66
  • จำนวนผู้ชม : 167263
  • ส่ง msg :
  • โหวต 187 คน
มองน้ำค้างบนปลายหญ้า
ล่วงเวลาก็มลาย แต่ชีวิตมีความหมาย อยู่เพื่อใครในสังคม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/tyty1789
วันพุธ ที่ 9 กรกฎาคม 2551
Posted by tyty , ผู้อ่าน : 2063 , 15:58:39 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภาพจาก www.thaigov.go.th 

‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ มีคำพิพากษาให้ 
นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี 

อันเนื่องมาจากการไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน
ของนางจุไร สะสมทรัพย์ ภริยา ที่ถือหุ้นเกินร้อยละ ๕ 

โดยมีผลทำให้นายไชยา

พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ครบ ๓๐ วันหลังยื่นบัญชีทรัพย์สิน
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ หรือ  ป.ป.ช.
ตามคำพิพากษาของศาล
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 10/07/2008 เวลา : 14.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

เพราะคนไทยอยากให้นายไชยาพ้นออกไป พลังจิตของคนไทยนับล้านๆคนก็เลยทำให้นายไชยาทำพลาดไป โดยเฉพาะคนไข้ที่ติดเชื้อเอดส์ หรือโรคร้ายแรงต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ยาราคาถูก(NPL) เนื่องจากนายไชยารีบร้อนแสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐมนตรีสาธารณสุขคนเดิม ไม่รู้เหมือนกันว่าหวังอะไรจนรอไม่ไหวอย่างนั้น.

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
tyty วันที่ : 09/07/2008 เวลา : 16.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tyty1789

ศาลรธน.ชี้ขาดแล้ว 'ไชยา' ปิ๋ว เก้าอี้ 'รมว.สธ.' ย้อนหลัง ไม่แจ้งโอนหุ้นเมียเถือกิน 5%
วันที่ 09 กรกฎาคม 2551 - เวลา 16:00:28 น.
ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย ว่า นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากมีการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเพราะไม่แจ้งว่าประสงค์จะรับผลประโยชน์จากหุ้นบริษัทที่ภรรยากือเกินร้อยละ 5 แก่ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.)

ทั้งนี้ นางจุไร สะสมทรัพย์ ภรรยา มีหุ้นในบริษัท ทรัพย์ฮกเฮง จำกัด จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่า 2,500,000 บาท หรือคิดเป็น 50% ของทุนจดทะเบียนนั้น ทำให้นายไชยาเข้าข่ายขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากมีการกระทำอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 269 ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

'มติชนออนไลน์' ขอย้อนรอย ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 นายกล้านรงค์ จันทิก โฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงกรณี นายไชยา สะสมทรัพย์ รมว.สาธารณสุข แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็นหุ้นของนางจุไร สะสมทรัพย์ คู่สมรสถือเกิน 5 % เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และแจ้งปปช.ช้ากว่ากฎหมายกำหนด ทำให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 269 และจะนำไปสู่การขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

"การที่นายไชยาชี้แจงทำนองว่ามิได้มีเจตนาหรือจงใจกระทำการฝ่าฝืนต่อกฎหมายจึงไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่จะวินิจฉัยได้ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 51 นายศราวุธ เมนะเศวต เลขาธิการ ป.ป.ช. ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการกรอกแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้รับทราบแล้ว..."

จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายไชยา ปรากฎว่านางจุไร สะสมทรัพย์ คู่สมรสมีรายการเงินลงทุนที่เป็นหุ้นในบริษัท ทรัพย์ฮกเฮง จำกัด จำนวน 25,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 2,500,000 บาทจากทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท โดยหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด ซึ่งเป็นการถือหุ้นกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ในบริษัท

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่า ตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายไชยา ได้แจ้งให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช.ทราบว่าประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการที่สมรสถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันทีได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี 50 มาตรา 269 ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 มาตรา 5

หลังจากปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนว่านางจุไรถือหุ้นใน บริษัท ทรัพย์ฮกเฮง จำกัด เกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดและในวันเดียวกันนายไชยาได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 2 เม.ย. 51 ถึงประธานกรรมการ ป.ป.ช. ชี้แจงว่าตนเองเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าตาม พ.ร.บ. การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีปี 2543 ที่กำหนดเฉพาะตัวรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามมาตรา 5 คือแจ้งการถือหุ้นให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช.โดยไม่ทราบว่าต้องแจ้งของคู่สมรสที่มีหุ้นในบริษัทด้วย มิได้จงใจบิดบังซ่อนเร้นหรือกระทำผิดต่อกฎหมายที่กำหนดแต่อย่างใด จึงรีบแจ้งให้ทราบและจะไปดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวให้นิติบุคคลภายใน 90 วันนับแต่วันที่แจ้งประธาน ป.ป.ช.ทราบ และหลังจากโอนหุ้นในนิติบุคคลเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ประธาน ป.ป.ช.ทราบภายใน 10 วัน นับแต่วันที่โอนหุ้น

การที่นายไชยาชี้แจงทำนองว่ามิได้มีเจตนาหรือจงใจกระทำการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จึงไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่จะวินิจฉัยได้ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 51 นายศราวุธ เมนะเศวต เลขาธิการ ป.ป.ช. ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการกรอกแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้รับทราบแล้ว ตามหนังสือเชิญประชุมของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยการชี้แจงครั้งนี้นายศราวุธ ได้บรรยายให้ทราบถึงรัฐธรรมนูญปี 50 มาตรา 269 ที่กำหนดหลักการเพิ่มเติมนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญปี 49 มาตรา 209 โดยนอกจากจะห้ามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท หรือคงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วยังห้ามรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

เกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทในส่วนที่เกินจากจำนวนที่กฎหมายกำหนดของรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้นั้น ปรากฎว่ามีรัฐมนตรีจำนวน 3 ราย ได้แสดงความประสงค์ไว้ ประกอบด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แสดงความประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นของคู่สมรส นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงความประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นของคู่สมรส นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาเห็นว่าตามพ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการและรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 50 มาตรา 182 วรรคสาม ไดกำหนดให้นำบทบัญญัติมาตรา 91 มาตรา 92 มาใช้บังคับกับการสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม (2) (3) (5) หรือ (7) โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย ซึ่งมาตรา 91 และมาตรา 92 นั้นเป็นกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุด

"คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แจ้งข้อเท็จจริงพร้อมส่งเอกสารในเรื่องนี้ไปยัง นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไป"

ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติ 4 ต่อ 1 ให้ส่งกรณีรมว.สาธารณะสุข ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินของภรรยาที่ถือหุ้นเกินตามที่กฎหมายกำหนด ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีหรืไม่

http://www.matichon.co.th/news_title.php?id=2455

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
BaCon วันที่ : 09/07/2008 เวลา : 16.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/countonme

รอป๋าหมากด้วยยยยยยยยยยยยย +++

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
tyty วันที่ : 09/07/2008 เวลา : 16.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tyty1789

จบเห่! มติตุลาการ รธน.ชี้ “ไชยา” พ้นสภาพ รมต.

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 9 กรกฎาคม 2551 15:56 น.

ตุลาการรัฐธรรมนูญ มีมติให้ “ไชยา” โดยให้พ้นจากเป็นรัฐมนตรีนับตั้งแต่ครบกำหนด 30 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีที่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.แล้ว ขณะที่ “วิรุฬ” จ่อคิวรายต่อไป

วันนี้ (9 ก.ค.) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบัลลังก์และอ่านคำวินิจฉัยคำร้องที่ประธานวุฒิสภาได้ส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 36 คน มาให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรณีไม่ชี้แจงบัญชีทรัพย์สินของภรรยาที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากเป็นรัฐมนตรีนับตั้งแต่ครบกำหนด 30 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 269 ระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีและคู่สมรส แสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.

ทั้งนี้ ในการฟังคำวินิจนิจฉัยของนายไชยา ปรากฏว่านายไชยาไม่ได้เดินมาฟังด้วยตัวเอง โดยมีข่าวว่านายไชยาไปเยี่ยมภรรยาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และไม่ได้มีการมอบหมายให้ใครเป็นตัวแทนในการฟังคำวินิจฉัยของศาลในครั้งนี้ด้วย

สำหรับ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นรัฐมนตรีรายต่อไปที่ถูกร้องเรียนว่ากระทำผิดในลักษณะเดียวกัน

(รายละเอียดโปรดรอสักครู่)

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000080826

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
kohyao วันที่ : 09/07/2008 เวลา : 16.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kohyao


หมดกันคราวนี้ แล้วเมื่อไหร่จะถึงคิว สมัคร

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
tyty วันที่ : 09/07/2008 เวลา : 16.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tyty1789

ข่าวจาก www.bangkokbiznews.com

ศาลรธน.วินิจฉัย'ไชยา สะสมทรัพย์' สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 'ไชยา สะสมทรัพย์' รมว.สาธารณสุข สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง 30 วัน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 269 ฐานความผิดไม่แจ้งการถือครองหุ้นของคู่สมรสเกิน 5%

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายไชยา สะสมทรัพย์ รมว.สาธารณสุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 269 ฐานความผิดไม่แจ้งการถือครองหุ้นของคู่สมรสเกิน 5% ระบุให้สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง 30 วัน

ด้านนายไชยา สะสมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรธน.มีคำวินิจฉัย ว่า หลังจากนี้ต้องอยู่เฉยๆ และต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ทั้งนี้ ตนยังไม่คุยกับนายกฯเพราะไม่ทราบคำวินิจฉัยของศาล และเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วใครจะมาเป็น รมว.สาธารณสุขนั้น นายไชยา กล่าวว่า ยังไม่ได้มองว่าใครจะมานั่งแทน ขึ้นอยู่กับ กก.บห.พรรค และนายกฯ ที่จะวินิจฉัย

ยอมรับว่าใครจะมาเป็น รมต.ต้องปรึกษากับป.ป.ช. อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ตนยังคงความป็นส.ส.เพราะไม่ได้ถูกตัดสิทธิ เพียงแต่มีความผิดเฉพาะตัว ขาดจากความเป็น รมต. ทั้งนี้ ตนมีความตั้งใจจริงในการทำหน้าที่แก้ปัญหาและไม่ได้ติดยึดตำแหน่ง

(เบื้องต้น)

http://www.bangkokbiznews.com/2008/07/09/news_274520.php

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
kate วันที่ : 09/07/2008 เวลา : 16.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kate2007
I Know This is Love

โอย ดีใจ ที่ซู๊ดดดดดด

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ครูแหลม วันที่ : 09/07/2008 เวลา : 16.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kulaem
ภาพเขียนของเด็กๆ กับครูศิลปะดุๆ และจินตนาการที่ไม่มีวันหมด


ไป...ทางโน้น นะ

เดี๋ยวกระผ้ม จะตามไป

เย้.....เย้.....เย้.....เย้.....เย้.....(เสียง จากประชาชน)

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
feng_shui วันที่ : 09/07/2008 เวลา : 16.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ยินดีกับคุณไชยา ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
popcorn วันที่ : 09/07/2008 เวลา : 16.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/popcorn

คนเราถ้าใช้สมองคิดจริงๆ มีเหรอจะไม่รู้ว่าตัวเองผิด แต่ก็ยังด้านอยู่ได้ ไม่เข้าใจจริงๆ ความสำนึกนักการเมืองไทย

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Lioness วันที่ : 09/07/2008 เวลา : 16.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thanomwong
~  มีใจ ~  

ฉลองงงงงงงงงงงงงงงง

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
spyone วันที่ : 09/07/2008 เวลา : 16.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spyone
  โลกหมุนด้วยความรัก

มีข่าวดีดีบ้างชีวิตก็มีความสุขนะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]