• การีม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : thongchai_2494@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-06-12
  • จำนวนเรื่อง : 7
  • จำนวนผู้ชม : 15777
  • ส่ง msg :
  • โหวต 3 คน
http://www.oknation.net/blog/ukoo
เป็นข่าว/ภาพงานประชุมสัมมนา/กิจกรรม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ukoo
วันอังคาร ที่ 17 มิถุนายน 2551
Posted by การีม , ผู้อ่าน : 835 , 07:10:40 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิม จัดอบรมโครงการอบรมผู้นำมุสลิม ในรุ่นที่ 10/2551 ตั้งแต่วันที่ 8-12 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์ศ฿กษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการอบรมแกนนำหลักสูตร

โรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิม

รุ่นที่ 10/2551

ตั้งแต่วันที่ 8-12 สิงหาคม 2551

วันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2551

07.00 -16.00 น.                                    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป ศูนย์ศึกษาการ      พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ต.ป่าเมี่ยง

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่.

19.00-21.00 น.                         กิจกรรมทำความรู้จักกัน และความหวังอยากได้อะไร? (อ.ธงชัย   กันพันธ์)

วันศุกร์  8 สิงหาคม 2551

04.30  น.                               ตื่นนอน

05.00  น.                               ละหมาดซุบฮิ / นาซีฮัต

05.20  น.                               ออกกำลังกายสร้างสุขภาพ

07.00  น.                               รับประทานอาหารเช้า

08.30. – 10.30 น.                   การเสริมสร้างสุขภาวะตามวิถีอิสลาม (อ.อรุณ บุญชม)

10.30  -  10.45  น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45  -  11.30  น.                  การเสริมสร้างสุขภาวะตามวิถีอิสลาม (อ.อรุณ บุญชม)

11.30  -  12.30  น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

12.30  -  13.45  น.                  ละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิดอัตตวา จ.เชียงใหม่

13.45  -  16.00  น.                  วิชาจิตสำนึกและความรับผิดชอบของผู้นำในการเสริมสร้างสุขภาวะ (อ.บรรจง บินกาซัน)

16.00  น.                               ละหมาดอัศริ / นาซีฮัต

18.00  น.                               รับประทานอาหารเย็น

18.50  น.                               ละหมาดมัฆริบ / นาซีฮัต

19.00-21.30 น.                               เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชีวิตชุมชน (อ..ธงชัย  กันพันธ์)

วันเสาร์  ที่ 9 สิงหาคม 2551

04.30  น.                               ตื่นนอน

05.00  น.                               ละหมาดซุบฮิ / นาซีฮัต

05.20  น.                               ออกกำลังกายสร้างสุขภาพ

07.00  น.                               รับประทานอาหารเช้า

08.30  -  09.00  น.                  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

09.00 – 10.30   น.                    แนวความคิดว่าด้วยการพัฒนาและแนวทางการบริหารพัฒนา (ดร.ปกรณ์ ปรียากร)

10.30  -  10.45  น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45  -  12.00  น.                  แนวความคิดว่าด้วยการพัฒนาและแนวทางการบริหารพัฒนา (ดร.ปกรณ์ ปรียากร)

12.00  -  13.00  น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00  -  13.45  น.                  ละหมาดดุร์ฮิ

13.45  -  14.30  น.                  แนวความคิดว่าด้วยการพัฒนาและแนวทางการบริหารพัฒนา (ดร.ปกรณ์ ปรียากร)

14.30  -  14.45  น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45  -  16.00  น.                  แนวความคิดว่าด้วยการพัฒนาและแนวทางการบริหารพัฒนา (ดร.ปกรณ์ ปรียากร)

 16.00  น.                              ละหมาดอัศริ / นาซีฮัต

18.00  น.                               รับประทานอาหารเย็น

18.50  น.                               ละหมาดมัฆริบ / นาซีฮัต

19.00-21.30 น.                        บทบาทและศักยภาพของผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (ดร.อณัศ อมาตยกุล)

วันอาทิตย์  ที่ 10 สิงหาคม 2551

04.30  น.                               ตื่นนอน

05.00  น.                               ละหมาดซุบฮิ / นาซีฮัต

05.20  น.                               ออกกำลังกายสร้างสุขภาพ

07.00  น.                               รับประทานอาหารเช้า

08.30  -  09.00  น.                  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

09.00  -  10.30  น.                  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับและความต้องการด้านสุขภาวะของชุมชน (อ.ชูชาติ  ผิวสว่าง)

10.30  - 10.45   น.                  รับประทานอาหารว่าง

10.45  -  12.00  น.                  การสำรวจข่อมูลเกี่ยวกับและความต้องการด้านสุขภาวะของชุมชน (อ.ชูชาติ  ผิวสว่าง)

12.00  -  13.00  น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00  -  13.15  น.                  ละหมาดดุร์ฮิ

13.15  -  14.30  น.                  เครื่องมือและแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสุขภาวะชุมชน   (อ. ธงชัย  กันพันธ์)

14.30  -  14.45  น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45  -  16.00  น.                  เครื่องมือและแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสุขภาวะชุมชน   (อ. ธงชัย  กันพันธ์)

16.00  น.                               ละหมาดอัศริ / นาซีฮัต

18.00  น.                               รับประทานอาหารเย็น

18.50  น.                               ละหมาดมัฆริบ / นาซีฮัต

19.00-22.00 น.                       เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชีวิตชุมชน (ต่อ)/เลือกประธานรุ่นฯ(อ.ธงชัย  กันพันธ์)

วันจันทร์ 11 สิงหาคม 2551

04.30  น.                               ตื่นนอน

05.00  น.                               ละหมาดซุบฮิ / นาซีฮัต

05.20  น.                               ออกกำลังกายสร้างสุขภาพ

07.00  น.                               รับประทานอาหารเช้า

08.30  -  09.00  น.                  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

09.00  -  10.30  น.                  การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนมุสลิม                            (ดร.ปรีดา  ประพฤติชอบ)

10.30  -  10.45  น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45  -  12.00  น.                  การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนมุสลิม                                  (ดร.ปรีดา  ประพฤติชอบ)

12.00  -  13.00  น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00  -  13.15  น.                  ละหมาดดุร์ฮิ

13.15  -  14.30  น.                  การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนมุสลิม                                     

14.30  -  14.45  น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45  -  16.00  น.                  การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนมุสลิม                                   

16.00  น.                               ละหมาดอัศริ / นาซีฮัต

18.00  น.                               รับประทานอาหารเย็น

18.50  น.                               ละหมาดมัฆริบ / นาซีฮัต

19.00 -21.30 น.                       เศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีชีวิตชุมชน (อ.มนูญ  เทศนำ)

วันอังคาร

04.30  น.                               ตื่นนอน

05.00  น.                               ละหมาดซุบฮิ / นาซีฮัต

06.00  น.                               รับประทานอาหาร

07.00-08.30 น.                       ออกเดินไปศึกษาดูงานเ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตลาดขี้เหล็ก

                                            ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 09.00-09.15 น.                      ฟังการบรรยายประวัติชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก

09.15-09.45 น.                       ฐานเรียนรู้ที่ 1 การปลูกพื้ชผสมผสานแบบพอเพียง

09.45-10.15 น.                       ฐานเรียนรู้ที่ 2  การเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเลี้ยงกบ

10.15-10.45 น.                       ฐานเรียนรู้ที่ 3 การทำเห็ด และการเพาะเห็ด

10.45-11.00 น.                       ฐานเรียนรู้ที่ 4 การทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตร

11.00-12.00 น.                       สรุปการศึกษาดูงาน“ได้อะไรจากการดูงาน?”

12.15-13.00 น.                       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.15 น.                       ละหมาดดุร์ฮิ

14.00 น.                                เดินทางกลับ

หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ในละรุ่นตามความเหมาะสม

                    และสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธงชัย  กันพันธ์

สำนักงานโครงการโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิม

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย

ห้อง 16 ชั้น 3 อาคารเลี้ยงเด็กกำพร้า

อาคารมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

87/2 ถนน รามคำแหง ซอย 2 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

       โทรศัพท์  [085] 1163077  โทรศัพท์/โทรสาร [02] 729-8816
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
katiya วันที่ : 17/06/2008 เวลา : 14.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/katiya
ข่าวสารเรื่องเล่า จากมุสลิมล้านนา  นายเลิศ  ชัยคำ


รายการนี้น่าสนใจครับ จะไปเยี่ยมครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน