• หนุ่มแปลกหน้า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-05
  • จำนวนเรื่อง : 101
  • จำนวนผู้ชม : 169476
  • ส่ง msg :
  • โหวต 499 คน
ระบายรัก
ทุกข์เพราะไม่สมหวัง ไม่ทุกข์เพราะสมหวัง หรือไม่หวังอะไรเลย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/untameheart
วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2553
Posted by หนุ่มแปลกหน้า , ผู้อ่าน : 69941 , 16:48:25 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 15 คน

โปรแกรมช่วยหาคำในการแต่งกลอน


วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ภาษาไทย


ประโยชน์

ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ใช้โปรแกรมนี้ช่วยในการแต่งกลอน
ซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์มากในการหาคำตามฉันทลักษณ์
เพื่อให้สัมผัสนอกและสัมผัสในมีความไพเราะยิ่งขึ้น
ซึ่งสามารถเลือกหาคำตามอักษร สระ ตัวสะกด
และความหมายได้ตามต้องการ

ที่สำคัญยังช่วยตรวจสอบคำที่มักเขียนผิดให้ถูกต้องได้อีกด้วย
(ถ้าเขียนผิดจะค้นหาคำนั้นไม่พบ)

วันนี้จึงตัดสินใจปรับปรุงโปรแกรมให้ดีขึ้น
และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน

การใช้งาน อธิบายได้จากรูปดังนี้รูปที่ 1 ป้อนคำว่า "โกสุม" เพื่อหาคำและความหมาย

--------------------------------------------------------------------------------


รูปที่ 2 ป้อนคำว่า "ดอกไม้." เพื่อหาคำจากความหมาย(ถ้าไม่ใส่จุด โปรแกรม
จะค้นหาคำว่า "ดอกไม้" จากความหมายของคำทุกคำที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
ซึ่งอาจจะไม่ได้มีความหมายเป็นดอกไม้ก็ได้)

การใส่จุดในการหาคำจากความหมายก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป เช่น "บุษบาคม" หมายถึง  น. ฤดูดอกไม้. (ส.). ก็จะอยู่ในผลการค้นหาด้วย

---------------------------------------------------------------------------------


รูปที่ 3 จากผลการค้นหา เมื่อป้อนคำว่า "%ฦาน%" จะเป็นการหาคำที่มีรูปแบบ
 "_าน" ซึ่งโปรแกรมจะวนตั้งแต่ "ก" ถึง "ฮ" เพื่อแทนอักษร "ฦ"
โดยต้องคลิกที่ช่อง "แทนตัวอักษรอื่นๆ ..." ด้วย ดังรูป


***** สามาถใช้ "%" และ "_" ในการค้นหาคำดังตัวอย่าง

"%"  จะแทนอักษรหรือสระที่ต้องการได้หลายตัว
"_"   จะแทนอักษรหรือสระที่ต้องการได้เพียงตัวเดียวรูปที่ 4 ผลการค้นหาจะพบคำว่า "วโนทยาน" หมายถึง [วะโนทะ] น. สวนป่า.
(ส. วน + อุทฺยาน).

ซึ่งอธิบายได้ว่า "%" แทนคำว่า "วโนท" นั่นเอง


การหาคำแบบนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการแต่งกลอน เช่น

"เคยเคลียเคล้าเฝ้าบำรูทะนุถนอม" หากต้องการหาคำใดที่มีรูปแบบ "_อม"
ในวรรคต่อไปตามฉันทลักษณ์ ก็สามารถป้อนรูปแบบ "%อม" หรือ "%ฦอม%"
ในการค้นหาคำ ดังรูปที่ 5รูปที่ 5 ตัวอย่างการค้นหาคำ "%ฦอม%" เพื่อช่วยในการแต่งกลอน

"เคยเคลียเคล้าเฝ้าบำรูทะนุถนอม กลับเถิดจอมขวัญหันมาอย่าห่างหาย"


******* คำแนะนำในการใช้งาน *******

จากประสบการณ์ในการใช้งานของข้าพเจ้า เมื่อใดก็ตามที่ติดหาคำในการแต่งกลอน โปรแกรมจะสามารถช่วยหาคำที่นึกไม่ถึงหรือไม่เคยใช้มาก่อน
โดยสามารถเลือกคำที่ต้องการได้ทั้งสัมผัสและความหมาย

จากผลการค้นหา เมื่อทำการไล่คำแต่ละคำเพื่อหาคำที่เหมาะสม
ก็ทำให้ได้เรียนรู้และจดจำคำศัพท์ใหม่ๆ ไปด้วย โดยเฉพาะคำไทยเก่าๆ
ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการแต่งฉันท์ต่างๆ

แต่โปรแกรมนี้ก็มีข้อเสีย คืออาจจะติดใช้โปรแกรมช่วยหาคำทุกครั้ง
ในการแต่งกลอน เพราะคิดว่าต้องมีคำที่ใช้ได้เหมาะสมกว่า ดีกว่า
ไพเราะกว่า เป็นต้น

ดังนั้นจึงควรใช้โปรแกรมนี้อย่างเหมาะสม หรือใช้เมื่อติดหาคำจริงๆ
เท่านั้น

-------------------------------------------------------------------------------


รูปที่ 6 เป็นการหาคำแบบที่มีอักษร 2 ตัว พร้อมๆ กัน
เช่นคำว่า "เปรอ"  เป็นต้น โดยป้อนคำว่า "%เฦฃอ" ซึ่ง "ป" จะแทนด้วยอักษร "ฦ" และ "ร" จะแทนด้วยอักษร "ฃ"

**** การค้นหาในแบบนี้จะใช้เวลานานมาก และไม่แนะนำให้ใช้นอกจาก
จำเป็นจริงๆ เท่านั้น

---------------------------------------------------------------------------------
หากต้องการหาคำที่มีวรรณยุกต์ ผู้ใช้ต้องป้อนวรรณยุกต์เอง เช่น "%ฦ่าง"รูปที่ 7 ตัวอย่างการค้นหาคำที่มีวรรณยุกต์

--------------------------------------------------------------------

คำแนะนำการใช้งานเพิ่มเติมรูปที่ 8
จากรูปจะเห็นว่าถ้าต้องการหาคำว่า "พฤกษ" โปรแกรมจะหาคำไม่เจอ
ทั้งๆ ที่เป็นคำที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า คำที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูลบางคำมีหลายความหมายจึงใช้เลขไทยกำกับท้าย เช่น

พฤกษ, พฤกษ์ ๑ หมายถึง [พฺรึกสะ, พฺรึก] น. ต้นไม้. (ส. วฺฤกฺษ; ป. รุกฺข).
พฤกษ์ ๒ หมายถึง [พฺรึก] /ดู จามจุรี ๒/.

ดังนั้นในการค้นหาจึงควรใช้ % ใส่ไว้ข้างหน้าและต่อท้ายคำเพื่อแทนคำอื่นๆ
ซึ่งในทีนี้ก็คือ เครื่องหมาย "," และ "๑" ดังนี้ "%พฤกษ%"
ซึ่งสามารถค้นหาคำได้ดังรูปที่ 9

---------------------------------------------------------------------------------รูปที่ 9 ผลการค้นหาคำว่า "%พฤกษ%"

---------------------------------------------------------------------------------รูปที่ 10 ผลการค้นหาคำว่า "%กเรนทร%"

ถ้าผู้ใช้งานป้อนคำว่า "กเรนทร" โปรแกรมจะค้นหาจากฐานข้อมูลไม่พบ
เพราะในฐานข้อมูลมีแต่คำว่า "กเรนทร, กเรนทร์"

ดังนั้นจึงควรใช้ "%" ในการค้นหาเพื่อแทนคำหน้าและคำหลังคำว่า "กเรนทร"
ดังนี้ "%กเรนทร%"

-----------------------------------------------------------------------------------

ความแตกต่างในการใช้ "%" และ "_"
รูปที่ 11
ป้อนคำว่า "ดารา" จะพบคำเพียงคำเดียว

----------------------------------------------------------------------------------รูปที่ 12 ป้อนคำว่า "%ดารา"  จากผลการค้นหา จะเห็นว่า เมื่อใช้ "%" ร่วม
ในการค้นหาจะพบคำว่า "ธุวดารา" ด้วย

----------------------------------------------------------------------------------รูปที่ 13 ป้อนคำว่า "ดารา%" จากผลการค้นหาจะพบคำว่า "ดาราบถ" และ
"ดาราศาสตร์" ด้วย นั่นก็หมายความว่าการใส่ "%" ไว้หลังคำ จะแทนคำ "บถ"
และ "ศาสตร์" นั่นเอง

---------------------------------------------------------------------------------รูปที่ 14 การค้นหาคำว่า "%ดารา%"  จะมีผลการค้นหาดังเช่นรูปที่ 12
และรูปที่ 13 รวมกัน

--------------------------------------------------------------------------------รูปที่ 15 การใช้ "_" จะแทนคำหรือสระเพียงหนึ่งตัว จากผลการค้นหา "ด_"
จะพบคำว่า ดก, ดม, ดุ เป็นต้น

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
ถ้าเคยติดตั้งโปรแกรมแล้ว ควรยกเลิกการติดตั้งก่อนลงโปรแกรมใหม่
---------------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด  โปรแกรม Dictionary Of Thai Poem (4,985 KB)
---------------------------------------------------------------------------------
fixed: Platform target x86 (สามารถทำงานได้ทั้ง Windows 32 และ 64 bit)
fixed: 18-11-2553 21:00 Rename Assembly name, Read Only Textbox
fixed: 20-11-2553 00:59 Set Textbox focus after searching,
         Disable Textbox when searching
fixed: 22-11-2553 05:23 แก้ฐานข้อมูลคำว่า "อายัต" จากต้นฉบับให้ถูกต้อง
fixed: 11-12-2553 22:29 การค้นหาแบบพิเศษ จะตรวจสอบ 'ฦ' ก่อนค้นหา

*** การรันโปรแกรมหรือค้นหาคำพร้อมกันในบางครั้งอาจจะมีปัญหา
ดังนั้นควรจะรันหรือค้นหาคำทีละครั้ง


ถ้าพบโปรแกรมทำงานผิดผลาด จะดำเนินการแก้ไขทันทีครับ
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

หากมีปัญหาในการใช้งานอาจจำเป็นต้องติดตั้ง Microsoft .NET Framework ตั้งแต่เวอร์ชัน 2.0  ขึ้นไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft .NET Framework 4 (Standalone Installer)

หรือ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86)หมายเหตุ: ฐานข้อมูลทั้งหมดนำมาจาก พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน หากโปรแกรมมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ทีนี้ด้วยครับ


ข้ามันลูกทุ่ง - ม.ฤทธิ์เต็ม
/1
<< พฤศจิกายน 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[ Add to my favorite ] [ X ]