• US-Elections
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : foreign@nationgroup.com
  • วันที่สร้าง : 2008-01-10
  • จำนวนเรื่อง : 226
  • จำนวนผู้ชม : 233183
  • ส่ง msg :
  • โหวต 64 คน
pretty agent
ทุกเรื่องทุกมุม เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ หาได้จากที่นี่ค่ะ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/uspresident2008
วันจันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2551
Posted by US-Elections , ผู้อ่าน : 777 , 07:19:52 น.  
หมวด : ต่างประเทศ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เว๊ปไซต์ของคณะกรรมการเลือกตั้งของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ(FEC) คือ   www.fec.gov  ระบุว่า บุคคลและกลุ่มต่างๆจะบริจาคเงินทางการเมืองสำหรับการเลือกตั้งชิงประธานาธิบดีสหรัฐฯครั้งนี้ได้ไม่เกินที่ระบุไว้ในตารางกำหนดเพดานเงินบริจาคสำหรับปี 2550 -2551 (Contribution Limit for 2007-008)

แต่มีเพดานเงินบริจาคสูงสุดบางรายการ ภายใต้กฎหมายการเงินสำหรับการหาเสียงของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ  ที่จะมีการปรับเปลี่ยนในทุกวงรอบการเลือกตั้งประธานาธิบดี  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผู้บริโภค หรือ   CPI (the consumer price index)

ในปีที่ลงท้ายด้วยเลขคี่ ( odd-numbered years) นั้น   FEC  จะตีพิมพ์จำนวนเพดานเงินใหม่ในทันทีที่ได้ตัวเลข CPI จากกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม หากเป็นช่วงก่อนหน้านั้น ไม่แนะนำให้บริจาคเงินเกินเพดานวงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้ในการเลือกตั้งครั้งก่อน

ชาวต่างชาติ ไม่ได้รับอนุญาตให้บริจาคเงินหรือช่วยออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งใดใดในสหรัฐฯ  แต่สำหรับผู้ถือ”กรีนการ์ด” ซึ่งหมายถึงผู้ที่ได้รับสถานภาพให้ตั้งถิ่นฐานถาวรในสหรัฐฯได้ ไม่ถือเป็นชาวต่างชาติ จึงบริจาคเงินได้

ตารางกำหนดเพดานเงินบริจาคฯ(ในภาพข้างล่าง) ได้กำหนดประเภทของผู้บริจาคเป็น 6 ประเภท และผู้รับบริจาค 4 ประเภทดังนี้คือ

1. ผู้บริจาคประเภทที่ 1 คือ "บุคคลทั่วไป (individual)" 

ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ผู้บริจาคประเภทที่ 1 จะบริจาคให้ผู้รับบริจาคประเภทที่หนึ่งคือ  ผู้สมัคร
หรือคณะกรรมการของผู้สมัครแต่ละคนในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ได้ไม่เกิน 2,300 ดอลลาร์
(ราวๆ78,000 บาท ),และตลอดปีปฏิทินการเลือกตั้ง จะบริจาคให้ผู้รับบริจาคประเภทที่สองคือ
คณะกรรมการระดับชาติของพรรคได้ไม่เกิน 28,500 ดอลลาร์ (ราวๆ970,000 บาท ) ,ให้ผู้รับ
บริจาคประเภทที่สาม คือ คณะกรรมการระดับรัฐ ระดับเขตและระดับท้องถิ่นต่างๆรวมกัน
ได้ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ ( ราวๆ 340,000บาท ) และให้ผู้รับบริจาคประเภทที่สี่คือ คณะกรรมการ
ด้านการเมืองอื่นๆได้ไม่เกิน 5,000ดอลลาร์ (ราวๆ 170,000 บาท)

มีข้อกำหนดด้วยว่า  ยอดบริจาครวมทั้งหมดของผู้บริจาคประเภทนี้ จะต้องไม่เกิน 108,200ดอลลาร์
 (ราวๆ 3ล้าน 6 แสนบาท) แบ่งเป็นไม่เกิน 42,700 ดอลลาร์สำหรับผู้สมัครทั้งหมด และไม่เกิน 65,500
ดอลลาร์ สำหรับ PAC และพรรคการเมืองทั้งหมด

2. ผู้บริจาคประเภทที่ 2  คือ คณะกรรมการพรรคระดับชาติ (National Party Committee) 

 ผู้บริจาคประเภทนี้จะต้องไม่บริจาคเงินให้ผู้สมัครชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิก  รวมแล้วเกิน 39,900
ดอลลาร์(ราวๆ 1 ล้าน 3 แสนบาท)  ต่อการหาเสียงแต่ละครั้ง ( per campaign)ส่วนเพดานเงิน
บริจาคสำหรับผู้รับบริจาคประเภทที่ 1 กับ 4  คือ ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์แต่สำหรับประเภทที่
 2 กับ 3 ไม่มีเพดานจำกัด

3. ผู้บริจาคประเภทที่ 3  คือ คณะกรรมการพรรคระดับรัฐ ระดับเขต และระดับท้องถิ่น (State
District and Local Party committee )

ผู้บริจาคประเภทนี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงินบริจาครวม กับไม่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงินบริจาคสำหรับ
ผู้รับบริจาคกลุ่มที่ 2 กับ 3 แต่บริจาคให้กลุ่มที่ 1 กับ 4 ได้รวมไม่เกิน กลุ่มละ 5,000 ดอลลาร์

4. ผู้บริจาคประเภทที่ 4 คือ PAC ( Multicandidate Committee)

PAC ( Multicandidate Committee) หมายถึงคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง (Political
Action Party) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริจาคมากกว่า 50 คนขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริจาคมาแล้ว
อย่างน้อย  6 เดือน และหากไม่ใช่คณะกรรมการพรรคระดับชาติ จะต้องเคยบริจาคเงินให้แก่ผู้สมัคร
ชิงตำแหน่งต่างๆของรัฐบาลกลางสหรัฐมาแล้วอย่างน้อย 5 คน)

ผู้บริจาคประเภทนี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงินบริจาครวม แต่มีเพดานจำกัดสูงสุดสำหรับผู้รับบริจาค
 4 ประเภทเรียงตามลำดับคือ   5,000 ดอลลาร์ ,15,000 ดอลลาร์ ,รวมไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์
และ 5,000 ดอลลาร์ตามลำดับ

5.ผู้บริจาคประเภทที่ 5 คือ  PAC ( not Multicandidate)

คล้ายกับประเภท 4 แต่เป็นผู้บริจาคให้กับผู้สมัครเพียงคนเดียว  ผู้บริจาคประเภทนี้ไม่มีเพดานวงเงิน
บริจาครวม แต่มีเพดานวงเงินบริจาคสูงสุดสำหรับผู้รับบริจาคทั้ง 4 ประเภท คือ  2,300 ดอลลาร์,
28,500 ดอลลาร์ ,รวมไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ และ  5,000 ดอลลาร์ตามลำดับ

6. ผู้บริจาคประเภทที่ 6  คือ คณะกรรมการรณรงค์หาเสียงที่ได้รับอนุญาตแล้ว (Authorized 
Campaign Committee)

 ผู้บริจาคประเภทนี้จะบริจาคเงินให้ผู้รับบริจาคประเภทที่ 1 ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งได้ไม่เกิน
 2,000 ดอลลาร์ (ราวๆ 68,000 บาท) และตลอดปฏิทินการเลือกตั้งของปีนั้น  ผู้บริจาคประเภท
นี้จะบริจาคเงินให้ผู้รับบริจาคประเภทที่ 4 ได้ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์ (ราวๆ170,000 บาท ) แต่
ไม่มีการจำกัดวงเงินรวมและ ไม่มีการจำกัดเพดานเงินสำหรับการบริจาคให้ผู้รับบริจาคประเภทที่
2 กับ 3

เมื่อวันอาทิตย์ (19 ตุลาคม ) มีข่าวว่าในเดือนกันยายน บารัก โอบาม่า ตัวแทนพรรคเดโมแครต
หาเงินบริจาคได้มากถึง  150 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดรวมเงินหาเสียงของเขาทั้งหมดเพิ่มขึ้น
เป็น 605 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดที่ยังไม่เคยมีใครทำได้ และผู้จัดการทีมหาเสียงของ
โอบามา บอกว่า จะทำให้สามารถทุ่มเงินสำหรับหาเสียงในรัฐที่เป็นสนามแข่งสำคัญได้เต็มที่

ในเดือนกันยายนมีผู้บริจาคเพิ่มเติมถึงกว่า 632,000 คนโดยเฉลี่ยบริจาครายละไม่เกิน 100
ดอลลาร์ ทำให้จำนวนผู้บริจาคทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้าน 1 แสนคนแล้ว ซึ่งฝ่ายของโอบาม่า
บอกว่า ตัวเลขเงินดังกล่าวมีความสำคัญที่แฝงอยู่ บ่งบอกว่าชาวอเมริกันที่มีเงินพอ ต้องการความ
เปลี่ยนแปลงและอยากสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้

ทางด้านวุฒิสมาชิก จอห์น แมคเคน คู่แข่งจากพรรครีพับลิกัน หันไปเลือกรับเงินสนับสนุนหา
เสียงจากทางการจำนวน 85 ล้านดอลลาร์ แทน ทำให้ไม่สามารถระดมเงินบริจาคเพิ่มเติมได้
จากที่หาได้ก่อนหน้านี้ 210.6 ล้านดอลลาร์ ทำให้สมาชิกพรรคหลายคนเริ่มสงสัยว่าแมคเคน
ตัดสินใจถูกหรือไม่
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
noopuk วันที่ : 03/11/2008 เวลา : 07.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konmanruk
นับหนึ่งถึงร้อย++++++เพื่อรอคอยคนๆหนึ่งให้กลับมา++++++

ประเทศเราใครบริจาคคคคคคคคคค

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2008 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

[ Add to my favorite ] [ X ]