• สุธน_หิญ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : utopiathai@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2009-05-22
  • จำนวนเรื่อง : 166
  • จำนวนผู้ชม : 205826
  • ส่ง msg :
  • โหวต 14 คน
ยูโทเพียไทย
รัฐสวัสดิการ + ภาษีเดี่ยวจากที่ดิน = เจริญสุขทั่วหน้า + ไร้วิกฤตฟองสบู่
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/utopiathai
วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2558
Posted by สุธน_หิญ , ผู้อ่าน : 917 , 20:18:45 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Francois Quesnay เสนอลัทธิภาษีที่ดินก่อน Henry George

หนังสือเล่มที่ขายดีมากของ Henry George คือ Progress and Poverty พิมพ์ครั้งแรก ค.ศ.1879 ก่อนหน้านั้นเขาได้พิมพ์หนังสือขนาดเล็กชื่อ Our Land and Land Policy (ค.ศ. 1871) ซึ่งมีข้อเสนออย่างเดียวกัน คือ ภาษีทั้งหมดควรเก็บจากมูลค่าที่ดินเท่านั้น (ไม่ควรเก็บภาษีจากการใช้แรงงานและทุน) George บอกว่าขณะนั้นเขาไม่เคยรู้เรื่องของกลุ่ม Physiocrats เลย เมื่อพิมพ์หนังสือขนาดเล็กนี้แล้วนักกฎหมายที่เป็นผู้รู้คนหนึ่งได้บอก George ว่าข้อเสนอของเขาเหมือนกับของกลุ่ม "Economists" ในฝรั่งเศสเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว ซึ่งทำให้ George รู้สึกปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่ามีผู้ได้เห็นความจริงเช่นเดียวกับเขา ในขณะที่คนรอบข้างมองไม่เห็น (ต่อมามีการใช้คำ Physiocrats แทน Economists เพื่อแยกกลุ่มของ Quesnay จากกลุ่มเศรษฐศาสตร์อื่นๆ ที่เกิดตามมาภายหลัง)

สารานุกรม wikipedia กล่าวว่า Physiocracy อาจเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีแรกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างดี Physiocrat มาจากภาษากรีก หมายถึง Government of Nature ผู้ที่กล่าวถึงหลักการของ Physiocracy เป็นคนแรกคือ Richard Cantillon นักการธนาคารชาวไอริชที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส โดยกล่าวไว้ในความเรียงว่าด้วยลักษณะการค้าโดยทั่วไป (Essai sur la nature du commerce en general) ค.ศ.1756 ต่อมานักคิดเช่น Francois Quesnay และ Jean Vincent ได้พัฒนาความคิดนี้ขึ้นเป็นองค์ความคิดที่เป็นระบบดีขึ้น กลุ่ม physiocrats คัดค้านลัทธิพาณิชยนิยม (mercantilism) ซึ่งสนับสนุนให้มีการตั้งกำแพงภาษีและกีดกันสินค้าเข้า

Francois Quesnay (4 มิ.ย. ค.ศ.1694 - 16 ธ.ค.1774) แพทย์หลวงและนักเศรษฐศาสตร์ฝรั่งเศส และเป็นผู้คอยถวายความคิดเห็นต่อกษัตริย์หลุยส์ที่ 15 ได้รวบรวมผู้มีความรู้ความคิดกลุ่มหนึ่งด้วยจุดมุ่งหมายอันสูงส่งด้านเสรีภาพและการกำจัดความยากจนโดยให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติ (มักถือกันว่าการบริหารประเทศในยุโรปในระยะนั้นเป็นระบบอำนาจเด็ดขาดแบบมีเมตตาหรือ Benevolent Despotism มีบรรยากาศแห่งการปฏิรูปในเกือบทุกราชสำนัก)

คนกลุ่มนี้มองเห็นสิ่งที่มักจะถูกลืมไปในท่ามกลางความสลับซับซ้อนของอารยธรรมอันสูงส่ง แต่ยังปรากฏชัดเจนดังดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันสำหรับผู้ที่คิดลดทอนลงสู่รากฐานความคิด (first principles) พวกเขามองเห็นว่ามีเพียงแหล่งเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะสามารถได้มาซึ่งสิ่งที่จำเป็นทางวัตถุทั้งปวง – นั่นคือที่ดิน และมีเพียงวิธีเดียวที่จะทำให้ที่ดินยอมให้ตามความปรารถนาของมนุษย์ – นั่นคือแรงงาน พวกเขาจึงมองเห็นว่าเศรษฐทรัพย์ (wealth) ที่แท้ทั้งปวงคือผลหรือผลผลิตแห่งการใช้แรงงานกระทำต่อที่ดิน (George ถือว่าทุนเป็นสิ่งเดียวกับแรงงาน เป็นแรงงานที่สะสมไว้ในรูปวัตถุเพื่อช่วยแรงงานในการผลิต)

พวกเขามิใช่เพียงแต่เข้าใจรากฐานความคิดนี้ – ซึ่งระบบเศรษฐกิจที่แท้ แม้แต่ของเผ่าคนป่าหรือมนุษย์ที่อยู่โดดเดี่ยว จะต้องเริ่มจากรากฐานดังกล่าว – แต่ยังเข้าใจหลักการที่เป็นแก่นของเศรษฐศาสตร์ที่แท้ด้วย นี่คือหลักการที่ว่าในความเจริญเติบโตตามธรรมชาติของอินทรีย์แห่งสังคม (social organism) ซึ่งมาจากการรวมตัวกันของมนุษย์ ได้เกิดกองทุนขึ้นกองหนึ่งซึ่งเป็นคลังตามธรรมชาติสำหรับความจำเป็นตามธรรมชาติของอินทรีย์นั้น – เป็นกองทุนซึ่งมิใช่แต่เพียงมากพอสำหรับความต้องการทางวัตถุทั้งสิ้นของสังคม และอาจนำมาใช้เพื่อการนั้นได้โดยไม่ทำให้หน่วยย่อยของสังคมต้องสูญเสียสิ่งที่เป็นของเขาโดยชอบธรรมเท่านั้น แต่ยังต้องเอามาใช้ด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายร้ายแรงต่อปัจเจกบุคคลและภัยพิบัติใหญ่หลวงต่อรัฐ

Quesnay และผู้ที่เชื่อถือเขาเรียกกองทุนนี้ว่า produit net – คือ ส่วนสุทธิ หรือส่วนเกิน หรือส่วนที่เหลือ ของผลผลิต การที่พวกเขาให้ชื่อเช่นนี้ เห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะพวกเขามองว่ามันคือบางสิ่งที่เหลือ ซึ่งเกี่ยวเนื่องอยู่กับสิทธิการได้ครองที่ดิน หลังจากจ่ายค่าทำการผลิตให้เป็นค่าแรงของทุกคนแล้ว ความหมายแท้จริงของพวกเขาที่ใช้คำว่า produit net นั้นตรงกับ “ค่าเช่าที่ดิน” หรือ “rent” ที่ใช้ในความหมายเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังนับแต่สมัย Ricardo

การเข้าใจความหมายแท้จริงของคำ ผลผลิตสุทธิ (net product) หรือค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (economic rent) สำหรับกลุ่ม Physiocrats นับเป็นการเปิดระบบเศรษฐกิจที่แท้ – ระบบที่ประสานสอดคล้องกันและให้ผลในทางดี ถ้าไม่เข้าใจความหมายนี้ก็จะไม่มีเศรษฐศาสตร์ที่แท้ และมันจะกลายเป็นศาสตร์ที่น่าเศร้า (the dismal science) ดังที่ Thomas Carlyle ให้สมญา

แต่กลุ่ม Physiocrats ไม่ทันได้คิดว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจนั้นมีอยู่สำหรับที่ดินที่ใช้เพื่อการอื่นด้วย พวกเขาคิดถึงแต่ด้านเกษตรกรรมเพราะสัตว์และพืชมีการเติบโตและเพิ่มจำนวน ส่วนอุตสาหกรรมและการพาณิชย์เป็นเพียงการเปลี่ยนรูป สถานที่ หรือกรรมสิทธิ์ คงจะเป็นเพราะคิดดังนี้ พวกเขาจึงถือว่าการเกษตรเป็นอาชีพเดียวที่ก่อผลผลิต

นี่คือความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงของพวกเขา ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือทำลายความน่าเชื่อถือเป็นส่วนรวมทั้งระบบของพวกเขาอย่างได้ผล

แต่มันก็มิใช่ความผิดพลาดที่สำคัญนัก เพราะมันไม่ได้เปลี่ยนข้อเสนอในทางปฏิบัติ แม้พวกเขาจะถือว่าอุตสาหกรรมและการแลกเปลี่ยน ถึงจะมีประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้เพิ่มผลผลิตให้แก่ส่วนรวม พวกเขาก็ไม่ได้เสนออะไรที่เป็นข้อจำกัดแก่อาชีพเหล่านี้ ตรงข้าม พวกเขากลับสนับสนุนการค้าเสรีอย่างเต็มที่ ข้อเสนอทางปฏิบัติของพวกเขาคือ ภาษีเดี่ยวจากที่ดิน (โดยยกเลิกภาษีอื่นๆ ทั้งสิ้น) ซึ่งทำให้สามารถปฏิบัติตามหลักการค้าเสรีได้เต็มที่จนถึงข้อสรุปที่สมเหตุผล (logical conclusion) ของหลักการ ความเป็นเสรีนี้มิใช่เฉพาะแต่ด้านการค้า หากคลุมไปถึงการผลิตอื่นๆ ทุกรูปแบบทุกวิธี พร้อมทั้งทำให้มนุษย์มีความเท่าเทียมกันในโอกาสเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอันจำเป็นต่อการผลิตทั้งปวง

(George ถือว่าการค้าเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต – การผลิตคือกระบวนการทั้งหลายในการประดิษฐ์และการนำเศรษฐทรัพย์จากแหล่งกำเนิดไปสู่ผู้บริโภค การผลิตประกอบด้วย การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมหรือการดัดแปลงสิ่งที่ได้ให้เหมาะต่อการบริโภค รวมทั้งการเปลี่ยนสถานที่หรือการขนส่ง และ การแลกเปลี่ยน นั่นคือ “การผลิต” ประกอบด้วย การเกษตร อุตสาหกรรม และ พาณิชยการ)

ที่จริงยังมีคนรุ่นก่อน Henry George อีกมากที่เห็นว่าค่าเช่าที่ดินควรเป็นของชุมชนมากกว่าที่จะเป็นของเอกชน ที่เด่นๆ ก็มี John Locke (ค.ศ.1632–1704) ปราชญ์อังกฤษ และ Thomas Paine (ค.ศ.1737-1809) นักปรัชญาการเมืองอเมริกัน เกิดในอังกฤษ แต่ก็ถือกันว่า George เป็นผู้ที่เสนอได้ผลดีที่สุด.

(จากหนังสือ The Science of Political Economy โดย Henry George ย่อโดย Lindy Davies, Chapter 3 -- Adam Smith and the French Physiocrats, www.henrygeorge.org/science/speII_3.htm,
http://en.wikipedia.org/wiki/Physiocrats,
www.cooperativeindividualism.org/gaffney_physiocrats.html,
www.cooperativeindividualism.org/quesnaybio.html,
www.cooperativeindividualism.org/dodson_rent_seeking_worldwatch_letter.html,
www.progress.org/geonomy/thinkers.html,
www.grundskyld.dk/8-forerunners.html).
 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2015 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]