*/
  • วณาราม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : wattanasil1@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-02-25
  • จำนวนเรื่อง : 21
  • จำนวนผู้ชม : 23744
  • จำนวนผู้โหวต : 5
  • ส่ง msg :
  • โหวต 5 คน
วันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by วณาราม , ผู้อ่าน : 655 , 13:17:30 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรื่องที่รายงาน :   รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดบทบาทตามจินตนาการ                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ผู้รายงาน :        นางอรุณี        แก้วปัญญาปีที่รายงาน :         พ.ศ. 2551บทคัดย่อวัตถุประสงค์ของการศึกษา1.  เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมจินตนาการสร้างสรรค์ในการแสดงท่าทางเลียนแบบสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.  เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพจินต....

อ่านต่อ

Posted by วณาราม , ผู้อ่าน : 353 , 12:16:03 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรื่องที่รายงาน :  รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึก                          ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                       โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)ผู้รายงาน         : นางโสพิศสุดา   นามพิสัยปีที่รายงาน      : พ.ศ. 2551                                                                        บทคัดย่อวัตถุประสงค์ของการศึกษา1.       เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาร....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by วณาราม , ผู้อ่าน : 363 , 13:01:25 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทคัดย่อเรื่องที่รายงาน : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ผู้รายงาน : นางสุปีภา   จีนทองคำปีที่รายงาน : พ.ศ. 2551วัตถุประสงค์                 1.  เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1                2.  เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบฝึ....

อ่านต่อ

Posted by วณาราม , ผู้อ่าน : 384 , 12:31:44 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรื่องที่รายงาน :    รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ จำนวน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ผู้รายงาน :         นางสาวนพแก้ว  กฤษณชาญดีปีที่รายงาน :       พ.ศ. 2551บทคัดย่อวัตถุประสงค์ของการศึกษา                1.   เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ จำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                2.   เพื่อหาคุณภ....

อ่านต่อ

Posted by วณาราม , ผู้อ่าน : 332 , 12:18:18 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรื่องที่รายงาน  :  การพัฒนาและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)ผู้รายงาน       :  นางสิรินารถ  กิจสุดแสง          ปีที่รายงาน  : พ.ศ. 2551 บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการศึกษา                 1.   เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                 2.  เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพ....

อ่านต่อ


/2