• vinitvadee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-06-06
  • จำนวนเรื่อง : 394
  • จำนวนผู้ชม : 96274
  • ส่ง msg :
  • โหวต 253 คน
ของรักของสะสม
ให้มาด้วยรัก น้อมรับไว้ด้วยเคารพรัก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/vinitvadee
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 841 , 02:16:14 น.  
หมวด : งานอดิเรก

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน ni_gul , rattiya และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

 

พระมหากรุณาธิคุณ

ที่ทรงมีต่องานบริการโลหิต

 

(กรุณา คลิก ที่ภาพหากต้องการตัวอักษรใหญ่ขึ้นค่ะ)

 

 

 

 

ตราไปรษณียากรที่ระลึก

สำหรับผู้บริจาคโลหิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญฺจาสีติพระวัสสา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

น้อมสำนึก

ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมานสืบยืนสี่หมื่นวัน

พระพุทธเจ้าข้า

 

ข้าพระพุทธเจ้า "vinitvadee"

 

 

สภานายิกาสภากาชาดไทย


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงดำรงตำแหน่งสภายิกาสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2499 สืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ปรากฏความในประกาศตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทย ดังนี้

"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตั้งแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตไปแล้ว ตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่

คณะรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าฯ ถวายความเห็นขอให้ทรงตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพระพุทธศักราช 2461 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย

ประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2499 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน"

สภากาชาดไทยเป็น องค์กรสาธารณะกุศลก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ถนนอังรีดูนัง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ความเป็นมาของสภากาชาดไทยนั้น

เนื่องมาจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ฝรั่งเศส ส่งเรือรบมาเปิดปากอ่าวไทย ประเทศไทยจำเป็นต้องรักษาอธิไตยของชาติได้เกิดมาสู้รบกัน ทหารบาดเจ็บและตาบจำนวนมาก ท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์ ภริยาเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) จึงคิดจัดตั้งองค์กรการกุศลขึ้น

เพื่อช่วยรักษาพยาบาลทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบ โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นทหารฝ่ายใด ทั้งนี้โดยได้รับแนวความคิดมาจากสภากาชาดที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ซึ่งก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งขึ้นได้ โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2436 และทรงรับเป็น "ทานมยูปถัมภก" กับพระราชทานเงินพระคลังข้างที่เป็นทุนประเดิม 80,000 บาท

เมื่อจัดตั้งขึ้นนั้นมีชื่อว่า สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาดสยาม และเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนชื่อประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" สภากาชาดสยามก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สภากาชาดไทย มาจนถึงทุกวันนี้

การดำเนินงานในระยะแรก เจ้านายฝ่ายในและภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้ร่วมมือกันจัดการ โดยบริจาคทรัพย์ กำลังความคิด และกำลังแรง สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชาชินีนาถ ทรงดำรงตำแหน่ง "สภานายิกา" เป็นพระองค์แรก

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี ทรงดำรงตำแหน่ง "สภาชนนี" มีคณะกรรมการเรียกว่า " กรรมการิณีสภา" งานของสภาอุณาโลมแดงได้แก่การจัดกาเครื่องเวชภัณฑ์ ยา อาหาร เสื้อผ้า และของใช้ไปช่วยเหลือทหารที่อยู่ในสนามรบ ยาที่จัดส่งไปให้ในครั้งนั้นมีทั้งยาแผนไทยและยาฝรั่ง

ต่อมา สมเด็จพระสรีสวรินทิราบราราชเทวี ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากเพื่อกิจการของสภากาชาดไทย และทรงจัดตั้ง โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา ขึ้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2445

และระหว่างพระราชทานทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเป็นประจำทุกปี และระหว่างเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่ศรีราชา ทรงส่งแพทย์และเกวียนบรรทุกยาพร้อมทั้งเวชภัณฑ์ออกไปตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บ ไข้ตามตำบลและหมู่บ้านต่าง ๆ เสมอ

พ.ศ. 2449 รัฐบาลสวิส ได้เชิญประเทศต่าง ๆ ให้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมเพื่อทำความตกลงเรื่องทหารเจ็บป่วยในยามสงครามที่ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศไทยได้ส่งพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร เสด็จไปทรงร่วมประชุมด้วย นับเป็นการติดต่อกับต่างเทศของสภากาชาดไทยเป็นครั้งแรก

ในรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริที่จะก่อสร้างโรงพยาบาลของสภากาชาดไทยขึ้น เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จำนวนหนึ่ง

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเงินทุนของสภาอุณาโลมแดงที่มีอยู่สมทบ ก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้น พระราชทานนามว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 สภากาชาดไทยจึงมีโรงพยาบาลในความดูแลรับผิดชอบถึงสองแห่ง และได้เพิ่มขอบข่ายงานเพื่อการสาธารณกุศลได้กว้างขวางมากขึ้น

สภา กาชาดไทยได้เนินกิจการต่อเนื่องมาโดยตลอดเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้ว ไม่ว่าประเทศจะอยู่ในภาวะสงครามหรือในยามปกติ และไม่ว่าประเทศจะมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือระบอบประชาธิปไตย

สภากาชาดไทยมีภารกิจ ในการช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วย โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา และได้แบ่งการดำเนินงานเป็นส่วนงานต่าง ๆ เช่น

* โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำหน้าที่รักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยทั้งในยามปกติ ยามฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดสาธารณภัย กับเป็นที่ศึกษาของนิสิตแพทย์และนักศึกษาพยาบาล เพื่อสร้างบุคลากรทางการ แพทย์

* โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทำหน้าที่รักษาผู้เจ็บป่วยเช่นเดียวกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เดิมชื่อว่า โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา

* วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดการศึกษาวิชาพยาบาลเพื่อสร้างบุคลากรในด้านการพยาบาล ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยพยาบาล จนถึงระดับพยาบาลปริญญา

* โรงเรียนรังสี เทคนิค ทำหน้าที่จัดการศึกษาด้านรังสีเทคนิค เพื่อผลิตผู้มีความรู้ด้านรังสีเทคนิคเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถาน พยาบาล

* สถานเสาวภา หรือกองวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ด้านค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผลิตวัคซีนและเซรุ่ม ป้องกันและรักษาโรค เป็นสถานที่มีการรีดพิษงู เพื่อนำมาผลิตเป็นเซรุ่มรักษาผู้ที่ถูกงูพิษกัด

* ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีหน้าที่จัดหาโลหิตจากผู้ที่บริจาคโลหิต แล้วจ่ายให้โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อการบำบัดรักษาผู้เจ็บป่วย รวมทั้งการแยกส่วนประกอบของโลหิต เพื่อใช้รักษาโรคบางชนิด

เนื่องจากในการรักษาพยาบาล มีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตจำนวนมาก เป็นประจำสภากาชาดไทย จึงได้เชิญชวนให้มีการบริจาคโลหิต ในโอกาสต่าง ๆ ณ สถานที่ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะบริจาค

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ ตามที่สภากาชาดกำหนด ซึ่งเป็นแรงจูงใจและเป็นความปีติภาคภูมิใจ แก่ผู้บริจาคเป็นอย่างยิ่ง

ทำให้ผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้เปิดสาขาการบริการโลหิตขึ้น ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งได้ช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิตเป็นจำนวนมาก

* ศูนย์ ดวงตา ทำหน้าที่บริจาคดวงตาจากผู้อุทิศดวงตา ซึ่งได้จากผู้บริจาคที่ถึงแก่กรรมแล้ว เพื่อให้จักษุแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ให้แก่ผู้ที่กระจกตาพิการ

สภากาชาดไทยได้จัดให้วันที่ 17 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการบริจาคดวงตาเมื่อเสียชีวิต อันเป็นทานที่ยิ่งใหญ่

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานคำขวัญในวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยมาเป็นเวลาช้านาน

นอกจาก ศูนย์ดวงตาแล้ว สภากาชาดไทยยังมีศูนย์รับบริจาคอวัยวะอื่น ๆ เช่น ไต ตับ หัวใจ จากผู้บริจาคที่เสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุ เพื่อเปลี่ยนหรือปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อวัยวะเหล่านั้นมาทดแทน

* ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มีหน้าที่ให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ผู้ป่วยและผู้พิการจากโรคภัยและอุบัติเหตุ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.belovedqueen.com

 

สิริสวัสดิ์วรวาร สิริมานสวัสดิ์วัฒนาค่ะ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ni_gul วันที่ : 14/08/2017 เวลา : 17.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
vinitvadee วันที่ : 13/08/2017 เวลา : 08.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ขอบพระคุณพี่รัตน์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 ni_gul , สำรวจฟ้า ถูกใจสิ่งนี้ (2)
vinitvadee วันที่ : 12/08/2017 เวลา : 10.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

สวัสดีค่ะท่านPT

การบริจาคเลือด คือมหาทาน ทานอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต
เพราะแม้แต่เลือดในร่างกาย ยังยอมสละได้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้มีทุกข์

gj ได้บริจาคเพียง ๓๐ กว่าครั้ง เพราะตอนหลังเกร็ดเลือดต่ำ
พี่สาวบริจาคมาแล้ว ๑๐๑ ครั้งค่ะ
เธอจิตดีมาก บริจาคปีละ ๔ ครั้งมาแต่แรกเลยค่ะ

ขอบพระคุณที่กรุณามาเยี่ยมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
vinitvadee วันที่ : 12/08/2017 เวลา : 10.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

สวัสดีค่ะคุณลุง

ขอบพระคุณที่มาร่วมยืนยันพระมหากรุณาคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
vinitvadee วันที่ : 12/08/2017 เวลา : 10.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

สวัสดีค่ะ ล ลิงเขียว

ขอบคุณที่มาร่วมถวายพระพรค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 ni_gul , vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สำรวจฟ้า วันที่ : 12/08/2017 เวลา : 09.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

การให้และการบริจาคทุกอย่างย่อมมีคุณค่าต่อผู้ได้รับ

แต่การบริจาคโลหิตมีคุณค่ายิ่งกว่าอื่นใด สร้างความปลาบปลื้มใจของผู้บริจาค และสร้างความตื่นใจใจต่อผู้ได้รับ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 2 ni_gul , vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (2)
นายยั้งคิด วันที่ : 12/08/2017 เวลา : 09.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

สมเด็จพระแม่เจ้าทรงพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ไพศาล

ความคิดเห็นที่ 1 ni_gul , vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 12/08/2017 เวลา : 09.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2017 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]